Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digi sampo

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Saimaan amk
Saimaan amk
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 43 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Digi sampo (20)

More from akorhonen (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Digi sampo

 1. 1. Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta Anne-Maria Korhonen @akorhonen Saimaan ammattiopisto 4.8.2016
 2. 2. Opettajuus muuttuu • Sulautuva oppiminen • Avoimuus • Digitaalisuus • Henkilökohtaiset oppimisympäristöt • Portfoliot • Pedagogiset ratkaisut • Vertaisuus • Keskiössä on opiskelija Kahoot! TodaysMeet Answergarden Padlet
 3. 3. https://todaysmeet.com/Sampo2016
 4. 4. TodaysMeet • Chat-keskustelualue • Luennon yhteydessä • Etäohjauksena • Ei vaadi rekisteröitymistä • (maksulliset opettajan työkalut)
 5. 5. Oppiminen ja osaaminen • Oppiminen sulautuu erilaisiin ympäristöihin (informaali, nonformaali, formaali) • arviointi • Osaaminen tulevaisuudessa erilaisten osaamisten yhteenliittymä • Elinikäinen oppiminen ja sen mukana kuljettaminen • Valtioneuvoston tuleivaisuusselonteko 2012: Vuonna 2030 Suomessa 70 % kansalaisista on ”oman elämän portfolio” • Haasteena osaamisen näkyväksi tekeminen • Miten opettaja ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisten oppimisympäristöjen käyttöönotossa ja käyttämisessä, näkökulmina • Teknologiaosaaminen • Pedagogiset mallit • Arviointimenetelmät (vertaisarviointi, itsearviointi, kolmikanta)?
 6. 6. PLE & PLN Graphics by Steve Wheeler CC BY-NC-SA
 7. 7. Osaamisen näkyväksi tekeminen
 8. 8. Henkilökohtaisen oppimisympäristön työkaluja Kuvio Steve Wheeler CC BY-NC-SA
 9. 9. Henkilökohtaisten työkalujen valintakriteereitä Patrícia Scherer Bassani & Débora Nice Ferrari Barbosa: Experiences with the use of web 2.0 in school settings: a framework to select web tools based on a personal learning environment perspective, 2016 julkaisematon
 10. 10. Monenlaiset henkilökohtaiset ympäristöt
 11. 11. HAMKin Sipuli
 12. 12. Missä kohtaamme?
 13. 13. Ammatillinen opettajakoulutus, 60 op • 20 opiskelijaa • 08/2015 - 06/2016 • Tavoitteena ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, 60 op • Lisäksi perehtyminen digitaalisuuteen oppimisessa
 14. 14. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (YM15digi) Alkukartoituksen tuloksia
 15. 15. Alkukartoituksen tuloksia
 16. 16. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (YM15digi) • Opettaja jakaa kaiken avoimesti verkossa https://digioo.wordpress.com/ • Materiaalit • Ohjaus (Open blogi) • Tehtävät • Työvälineitä: Wordpress, Google Drive, Webex, suljettu Facebook Ryhmä, Twitter, SoleOps (hallinnollinen) • Moderni opettajan taito: avoimuus ja autenttisuus • Opiskelijoilla PLE  ePortfolio
 17. 17. Digitaalisen osaamisen kehittäminen avoimien materiaalien avulla (OER) • Aina avoin verkkokurssi: http://www.oppiminenonline.com/ • Itsenäinen • Toteutus ja ylläpito (Hamk, OAMK and Omnia) • Digitaaliset osaamismerkit • MOOC • Opiskelijat valitsevat itseään kiinnostavan • Raportointi • (todistus) • Tekijänoikeudet ja Creative Commons http://www.opentekoa.fi/ • Materiaalia opettajalle
 18. 18. #OOAYM15PLE ePortfolio Facebook Google Dokument Google Drive Flickr Second Life Blogger Skype for Business Youtube Wikispaces Popplet Google sivustot Slideshare Twitter Wordpress Prezi Instagram Webex Skype AC Diigo Pinterest DropboxLinkedIn PLE ePortfolio Facebook Google Dokument Google Drive Flickr Second Life Blogger Skype for Business Youtube Wikispaces Popplet Google sivustot Slideshare Twitter Wordpress Prezi Instagram Webex Skype AC Diigo Pinterest DropboxLinkedIn etc.
 19. 19. Mitä taitoja digiopettaja tarvitsee? https://answergarden.ch/317528
 20. 20. AnswerGarden -tyylit • Brainstorm Mode, respondents can submit an unlimited number of answers, including unlimited copies of the same answer. This mode is useful if you trust your audience. • In Classroom Mode respondents can submit an unlimited number of answers, but may only submit each answer once. • In Moderator Mode each answer will be submitted to the AntiGarden, so you can manually approve these entries to your AnswerGarden. • In Locked Mode the AnswerGarden is closed and no new answers can be submitted.
 21. 21. https://answergarden.ch/ Brainstorm, mielipiedekysely, osaamisen mittaaminen…
 22. 22. Oppiminen Online http://www.oppiminenonline.com/ • Avoin oppimisympäristö • Pelillinen MOOC (3 osaamistasoa) • 50 teemaa ja online sessiota tarjolla (pedagogiikka, työvälineet, verkosto- osaaminen, lisätty todellisuus) • Joka torsta 14-16 / 16-18 • Digital Open Badges (Open Badge Factory by Mozilla) • Osaamisen osoittaminen käytännön opetustilanteiden kautta • Leader Board – Palkinnot – Facebook- ryhmä Iloa – Menestystä – Tukea – Innostusta! Haluatko kehittää digi- osaamistasi?
 23. 23. Pedagogiikkaa verkossa • Tarvitaan • Pedagoginen käsikirjoitus • Oppimisympäristö • Ohjauskanavat • Aikaa oppimisen ohjaukselle • Varsinaista kurssia ennen edetään vaiheittain: Perustiedot - Kohderyhmä Opiskelijat/asiakakat - Substanssi - Oppimistavoitteet Oppimisprosessi - Suunnittelu, mm. pedagogiset mallit ja opetusmenetelmät - Organisointi - Ohjausprosessi - aikataulu Verkko-ympäristöt - Oppimisympäristöjen valinta - Rakennus - Implementointi (toteutus ja käyttöönotto) - Arviointi
 24. 24. Pedagogiikka https://sites.google.com/site/ mobiilillaluonnollisesti/
 25. 25. Käänteinen opetus (Flipped Classroom) Ennen tuntia: - Itsenäistä / ryhmäkohtaista opiskelua - Opettaja antaa materiaalin (lukeminen, video jne.) Tunnilla: - Jatketaan teemaa - Esim. ryhmätehtävät, opettajan ohjauskeskustelu tai luento Tunnin jälkeen: - Oppimista syvennetään edelleen - Ryhmä/itsenäinen tehtävä - Esim. oppimateriaalin tuottaminen O H J A U S P R O S E S S i Google Moodle WhatsApp Skype / AC Facebook Jne.
 26. 26. Sosiaaliset yhteisöt • Yhdessä oppiminen • Dialogisuus • Vertaisuus • Kaikkien ulottuvilla • Somessa ollaan mobiilisti • Pikaviestintä on tätä päivää • Kuvien jakamiseen omat palvelut (liikkuva- ja valokuva) • Oma toiminta jaetaan
 27. 27. Kuvat oppimisessa • Valokuvat • Videot • Digitarinat • Opiskelijat tuottajina • ”Ajatusten ulkoistaminen” • Annotointi • Reflektointi
 28. 28. Mikä on digitarina? Video: Opettajantyöni / A-M Korhonen • Tärkeämpää on prosessi kuin tuotos! • Subjektiiviset kokemukset • Kokemukset ja tunteet sisältönä • Opiskele tarinan tuottamista • Osa oppimisprosessia • Käsikirjoitus • Välineet • 1- 3 minuuttia • 200-300 sanaa • 1-20 kuvaa • oma kerronta • musiikkia • äänitehosteita Mihin digitarinaa voisi käyttää?
 29. 29. Autenttista ja dialogista oppimista taskukoossa http://kyv2015.blogspot.fi/ Anne-Maria Korhonen Sanna Ruhalahti Yhdessä samaan suuntaan (kuva C Anne Vaihinen)
 30. 30. DIANA-malli strukturoi oppimisprosessin Kuva: DIANA-mallin neljä kulmakiveä (Aarnio & Enqvist 2014)
 31. 31. Oppimisprosessi toteutettuna
 32. 32. Opintojakson toteutus • Koulutuksen yhteistyöverkostot (yksi amm.ped. opettajaopintoja) • 4 viikkoa / 3 op • 4 eri ryhmää tutkittiin (YM13, VE13, YM14, PM14) • Tutkimuksen tavoitteet • Etsittiin vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä mallia opintojakson toteutukseen sekä verkossa että monimuotoisesti (ja näiden yhdistelmä) • Haluttiin lisätä mobiilioppimisen mahdollisuuksia  malleja opettajaopiskelijoiden omaan työhön ammatillisessa koulutuksessa • Mahdollisuus lisätä autenttista oppimista • Vertaisoppiminen • Strukturoitu oppimisprosessi
 33. 33. Käytetyt mobiilisovellukset • Opettaja: Google Blogger • Materiaalit, ohjeet, ohjaus, opettajan blogi • Seurattavissa sähköpostitilauksella • Opiskelijat: Google Blogger / Wordpress • Jokaisella opintopiirillä oma ympäristö oman valintansa mukaan • Linkitys opettajan blogiin • Google Drive / Mindmaps etc. • Prosessikirjoittaminen, yhteisöllinen oppiminen • Tuotokset opintopiirien blogeihin • WhatsApp • Opettajan kanssa koko ryhmän yhteinen: ohjaus, ilmoitukset, ohjeet, keskustelu • (voi asentaa myös tietokoneelle: https://web.whatsapp.com/) • Opintopiireillä omat kanavat • Lähiopetus ja Webex sessiot
 34. 34. Arviointi ja palaute • Suunnittele myös arviointi • Vaiheista koko verkossa oppimisen prosessin ajalle • Arviointiin voivat osallistua • Oppija itse • Vertaisopiskelijat • Pienryhmä • Ulkopuolinen asiantuntija • Opettaja • Arviointikäytäntö pedagogisen lähtökohdan mukaiseksi • Kehittämishaaste: plagiointi ja muut epärehellisyyden muodot • Miten vastaisit tähän?
 35. 35. https://padlet.com/ https://goo.gl/Zx2Yt9 Ideoita: pedagogiikka yhdistettynä kurssiin/opintojaksoon/muuhun?
 36. 36. Ohjauksen ulottuvuudet Ohjauksen ulottuvuudet (mukaillen Koli 2008; Grow 1996; Barret, 2010; Wheeler, 2015)
 37. 37. Ohjaus Figure by Gilly Salmon / CC BY-NC-ND (http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html)
 38. 38. Kahoot! • Saat Kahoot-tunnukset ja pelit luotua osoitteessa: https://create.kahoot.it • Peliä pelataan osoitteessa: https://kahoot.it • Mahdollista tehdä erilaisia kyselyjä: • Quiz: Mahdollist tehdä rajaton määrä kysymyksiä, joissa on 2-4 vastausvaihtoehtoa • Discussion: Voi kerätä esim. mielipiteitä yhdellä pikakysymyksellä • Survey: Voi kerätä esim. mielipiteitä useammalla kysymyksellä • Käyttö ilmaista, mutta tarvitset käyttäjätunnuksen • Voit jakaa avoimesti kyselysi/visasi muille • Saat vastauksista käyttäjäkohtaisen yhteenvedon esim. Excel-taulukkoon
 39. 39. Tekijänoikeudet http://www.opentekoa.fi/
 40. 40. Kiitos! Anne-Maria Korhonen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu anne-maria.korhonen@hamk.fi Puh. 050 574 5942
 41. 41. TOP 100 Tools for Learnig 2015 (Jane Hart) http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Dogs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. Wordpress 9. Skype 10. Evernote 11. Prezi 12. Wikipedia 13. Pinterest 14. LinkedIn 15. Moodle 16. iPad & Apps 17. Kahoot 18. Blogger 19. PowToon 20. Slideshare Google Blogger – WordPress – Google Drive – Facebook – Skype – Webex – Google Sites – Kahoot – Slideshare – Screencast-O-Matic
 42. 42. TOP100… 21. WhatsApp 22. Google Chrome 23. Google Hangouts 24. Snagit 25. Audacity 26. Articulate Storyline 27. Screencast-O-Matic 28. Yammer 29. Padlet 30. MS Word 31. Camtasia 32. Socrative 33. Top100 for Learning Tools Guidebook 34. Khan Academy 35. Adobe Connect 36. TED Talks & TED Ed 37. Feedly 38. Canvas 39. Adobe Captivate 40. Edmodo

×