Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawatan kuasa kurikulum 2013

559 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jawatan kuasa kurikulum 2013

 1. 1. JAWATAN KUASA KURIKULUM1. JAWATAN KUASA PENTADBIRAN  Pn. Zaini binti Khalid - Guru Besar  En. Mohammad Muis bin Mahmut - Penolong Kanan Tadbir - Penolong Penyelaras Fizikal  Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Penolong Kanan HEM - Penolong Penyelaras Perhubungan  Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias - Penolong Kanan Ko-Kurikulum - Penolong Penyelaras Protokol & Aktiviti  Pn. Azimah binti Ahmad - Setiausaha Mesyuarat Guru  Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin - Setiausaha Kurikulum - Guru Penyelaras Bestari  En. Ahmad Azrin bin Ahad - Guru Data  Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai - Guru Media  Pn. Che Sabariah binti Yaakob - Guru Bimbingan & Kaunseling  En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman - Penyelaras Tahun 6  Pn. Ruslida binti Tarmuji - Penyelaras Pra Sekolah  Pn. Wan Norezan binti Wan Alli - Guru Pemulihan  Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin - Pegawai Kualiti  Pn. Fadlina binti Ismail - Pegawai Perkembangan Staf  En. Zulkifli bin Mat Sakam - Juruaudit Dalaman  Pn. Siti Paridah binti Hamdan - Pembantu Tadbir  Cik Salbiyah binti Marsaid - Pembantu Am Pejabat  En. Mohd. Zainudin bin Zainal - Juruteknik Sekolah
 2. 2. 2. JAWATAN KUASA KURIKULUM Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - Ketua-ketua Panitia - Guru-guru Tahun 6 Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Kurikulum - Merancang perlaksanaan program kurikulum jangka pendek dan jangka panjang di peringkat sekolah dan menentukan pencapaian matlamat kurikulum - Mengemuka/membincang kaedah perancangan dan pengelolaan kurikulum dan aktiviti kurikulum tambahan untuk memperbaiki keadaan suasana dan amalan P&P - Merancang perkembangan staf dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan - Meneliti kesesuaian bahan P&P - Membincang masalah pendidikan khususnya bagi perkara dan keadaan tertentu - Member kesempatan supaya idea baru yang berkaitan dengan pendidikan dibincangkan - Memastikan penubuhan panitia mata pelajaran dan mempertingkatkan segala pandangan dan syor yang dikemukan oleh jawatan kuasa panitia - Menilai dan meneliti kegiatan panitia dan memastikan panitia menuju ke arah matlamat yang dikehendaki - Menilai dan menulis penggunaan semua sukatan pelajaran untuk tujuan member maklum balas kepada pihak-pihak tertentu Sasaran 2013 - Meningkatkan peratus lulus semua mata pelajaran bagi peperiksaan PKSR & UPSR melebihi 80% - Mengurangkan peratus gagal semua mata pelajaran kepada 0% - Membentuk jawatan kuasa kurikulum yang komited, semangat berpasukan yang baik, berdaya saing yang tinggi dan mencapai sasaran KPI yang ditetapkan oleh KPM, JPN dan PPD.3. JAWATAN KUASA GERAK GEMPUR UPSR/TAHUN 6 Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Penyelaras (Setiausaha) - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman Penolong Penyelaras - Pn. Saadiah binti Sabari Bendahari - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Che Sabariah binti Yaakob - Guru-guru Tahun 6
 3. 3. Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Gerak Gempur UPSR/Tahun 6 - Merangka/merancang/melaksanakan dan membuat penilaian aktiviti peningkatan akademik dan prestasi pelajar Tahun 6 - Mewujudkan budaya kerja/hubungan yang baik di kalangan guru, murid dan ibu bapa - Memilih/mencadang/menyedia buku-buku teks, rujukan, bahan cetakan lain, bahan-bahan pengajaran lain kepada guru dan murid Tahun 6 - Menganalisa keputusan peperiksaan murid dan mengambil langkah mengatasi kelemahan - Menjalankan tugas tambahan dari semasa ke semasa yang diarahkan oleh Guru Besar Sasaran 2013 - Mengekalkan prestasi keputusan UPSR 2012 yang cemerlang - Meningkatkan peratus lulus semua mata pelajaran kepada 100% - Mengurangkan bilangan calon gagal kepada 0%4. JAWATAN KUASA AKADEMIK & PEPERIKSAAN Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha Peperiksaan Awam - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Setiausaha Peperiksaan Dalaman - Pn. Sulaitullani binti Sulaiman Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru Kelas Tugas & Tanggungjawab Setiausaha Peperiksaan Awam (UPSR) - Penyelaras Peperiksaan Percubaan UPSR & UPSR - Bertanggungjawab : a) menyedia / memaklumkan jadual waktu peperiksaan kepada calon b) membuat susunan penyedia/pengawas/pemeriksa berkaitan Tahun 6 c) menentukan tarikh pemeriksaan kertas jawapan, lembaran markah, rekod prestasi dan profil Tahun 6 - Membeli/menyimpan/mengeluarkan alatan peperiksaan - Menyampaikan maklumat penting peperiksaan kepada calon/penjaga - Menjalankan tugas tambahan dari semasa ke semasa yang diarahkan oleh Guru Besar - Bertanggungjawab dalam urusan surat-menyurat berkaitan calon pindah pusat - Bertanggungjawab dalam urusan Ujian Lisan/PEKA/PAFA - Bertanggungjawab menganalisa dan menyerahkan keputusan peperiksaan kepada calon - Menyimpan maklumat berkaitan peperiksaan UPSR : a) nama/angka giliran/mata pelajaran b) lain-lain berkaitan boring kemasukan calon Tugas & Tanggungjawab Setiausaha Peperiksaan Awam (UPSR) - Penyelaras Peperiksaan Ujian Bulanan, Pertengahan Tahun, Akhir Tahun - Bertanggungjawab :
 4. 4. a) menyedia / memaklumkan jadual waktu peperiksaan b) membuat susunan penyedia/pemeriksa berkaitan c) menentukan tarikh pemeriksaan kertas jawapan, lembaran markah, rekod prestasi dan LAB - Membeli/menyimpan/mengeluarkan alatan peperiksaan - Menyimpan dan failkan kertas soalan - Menyampaikan maklumat penting peperiksaan kepada murid-murid/penjaga - Menjalankan tugas tambahan dari semasa ke semasa yang diarahkan oleh Guru Besar - Bertanggungjawab dalam urusan ujian lisan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris - Bertanggungjawab menganalisa dan menyerahkan keputusan peperiksaan kepada PK Tadbir Sasaran 2013 - Mengurangkan kesilapan data dalam pendaftaran calon UPSR dan maklumat pelajar di SAPS. - Mengemaskini maklumat atas talian dengan lebih cekap (kurang daripada 3 hari) - Memaklumkan maklumat terkini kepada guru dalam tempoh kurang daripada 3 hari bekerja selepas maklumat diperolehi5. JAWATAN KUASA DATA Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Guru Data (Setiausaha) - En. Ahmad Azrin bin Ahad (EMIS) Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli (SMM,SEPATA) - Pn. Ruslida binti Tarmuji (Pra Sekolah) - Pn. Azimah binti Ahmad (Tahun 1) - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman (Tingkatan 1) Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Data - Merancang pengurusan data dan maklumat : a) Sistem aplikasi – melaksana pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat b) Membantu guru & staf sokongan – penyelarasan data dan maklumat pendidikan c) Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat peringkat sekolah bagi PIPP, SKPM dan lain-lain yang berkaitan - Memberi khidmat nasihat kepada guru - Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa Sasaran 2013 - Mengemaskini maklumat atas talian dengan lebih cekap (kurang daripada 3 hari) - Memaklumkan maklumat terkini kepada guru dalam tempoh kurang daripada 3 hari bekerja selepas maklumat diperolehi
 5. 5. 6. JAWATAN KUASA KEWANGAN & AKAUN Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Siti Paridah binti Hamdan Ahli Jawatan Kuasa - En. Zulkifli bin Mat Sakam - En. Mansor bin Shamsuri - Semua Ketua Panitia Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Kewangan & Akaun - Membaca dan memahami pekeliling / surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari semasa ke semasa. - Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan dan Guru Kelas - Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan - Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank - Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan cek) - Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit - Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit - Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN Sasaran 2013 - Menutup akaun setiap akhir bulan - Mengekalkan prestasi Audit Tanpa Teguran - Meminimumkan kesilapan pengiraan kewangan - Memaklumkan kedudukan kewangan kepada Guru Besar dengan kadar segera apabila di perlukan7. JAWATAN KUASA SISTEM FAIL Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Siti Paridah binti Hamdan Ahli Jawatan Kuasa - Cik Salbiyah binti Marsaid - Pn. Suraya binti Mat Yunus - Ketua-ketua Panitia Sasaran 2013 - Membuat penetapan sistem fail terkini yang digunakan - Memfailkan semua surat dan dokumen selewat-lewatnya 5 hari bekerja - Memaklumkan maklumat terkini kepada semua guru dalam tempoh 3 hari
 6. 6. 8. JAWATAN KUASA JADUAL WAKTU Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Ahli Jawatan Kuasa - En. Mansor bin Shamsuri - Cik Salbiyah binti Marsaid Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Jadual Waktu - Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru - Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran, pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai - Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada semua guru dan Guru Besar - Membuat pindaan, jika perlu Sasaran 2013 - Penentuan jadual waktu guru mata pelajaran adalah sesuai dan relevan - Pindaan jadual waktu dapat dilakukan selewat-lewatnya 3 hari bekerja - Berlaku adil dalam menyediakan peruntukan waktu mengajar9. JAWATAN KUASA PERKEMBANGAN STAF (LADAP) Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Fadlina binti Ismail Ahli Jawatan Kuasa - En. Ahmad Azrin bin Ahad Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Perkembangan Staf (LADAP) - Merancang, mengurus dan melaksanakan : a) Kajian keperluan kursus di kalangan PPP b) Menyebarluaskan maklumat kepada warga sekolah c) Maklumat kursus / latihan / bengkel yang diadakan di peringkat sekolah d) Fail LADAP dan mengemaskini dari semasa ke semasa e) Menyediakan pelaporan LADAP dan cadangan penambahbaikan Sasaran 2013 - Memaklumkan maklumat terkini LADAP kepada guru dalam tempoh 3 hari bekerja - Mengemaskini maklumat guru dalam SPLG dalam tempoh 3 hari - LADAP Dalaman dapat dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
 7. 7. 10. JAWATAN KUASA PRA SEKOLAH Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Ruslida binti Tarmuji Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Suraya binti Mat Yunus - Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin - En. Mansor bin Shamsuri Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Pra Sekolah - Melaksanakan tugas-tugas pengurusan berkaitan prasekolah : kurikulum, ko-kurikulum, murid, prasarana, kewangan dan meningkatkan profesionalisme - Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan - Mengambil tindakan, ikut terhadap surat-surat yang diminitkan - Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan Sasaran 2013 - Pelajar Pra Sekolah (6 tahun) dapat menguasai 3M di akhir persekolahan - Mengambil bahagian secara aktif (sekurang-kurangnya 2 bahagian) dalam pertandingan, ko- akademik dan sukan yang di anjurkan oleh Unit Pra Sekolah, PPD Kuala Selangor - Kemenjadian murid di tahap yang membanggakan – sahsiah dan disiplin.11. JAWATAN KUASA LINUS Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Penyelaras (Setiausaha) - Pn. Noreha binti Din Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli (Literasi) - Pn. Siti Aminah binti Rosli (Literasi) - Pn. Jamaiyah binti Sulai (Numerasi) - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi (Numerasi) Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa LINUS - Melaksanakan semua perkara berkaitan LINUS seperti kursus-kursus pedagogi, kaedah saringan, kaedah sistem fail, pemantauan dan bimbingan. - Bertanggung jawab dalam semua perkara berhubung dengan pelaksanaan LINUS dan pelaporan LINUS. - Merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenalpasti dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sasaran 2013 - Mengekalkan sifar LINUS - Mewujudkan program Rakan Pembimbing di kalangan murid
 8. 8. 12. JAWATAN KUASA PEMULIHAN Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Noreha binti Din - Pn. Ruslida binti Tarmuji Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Pemulihan - Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas mengikut prosidur yang telah ditetapkan - Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pengajaran pemulihan - Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan, ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid - Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid - murid. Sasaran 2013 - Mengurangkan bilangan pelajar pemulihan di akhir tahun kepada minimum 1 orang - Menggunakan pendekatan pembelajaran ICT dengan lebih kerap sekurang-kurangnya sekali seminggu - Wakil sekolah untuk pertandingan pemulihan melepasi ke peringkat negeri.13. JAWATAN KUASA PROTIM Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Norizah binti Abdullah Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Sulaitullani binti Sulaiman - Pn. Saadiah binti Sabari - Pn. Norliah binti M. Rafiai Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa PROTIM - Mengenalpasti calon murid PROTIM - Menjalankan ujian Pra & Pasca PROTIM - Mengadakan latihan dan bimbingan berdasarkan kepada modul yang disediakan - Menyediakan pelaporan dan penghantaran hasil dapatan Sasaran 2013 - Memaksimumkan penggunaan Modul PROTIM dalam proses bimbingan - Mengurangkan bilangan pelajar PROTIM kepada minimum 1 orang
 9. 9. 14. JAWATAN KUASA TRANSISI Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Che Sabariah binti Yaakob Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Noreha binti Din - Pn. Azimah binti Ahmad - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Transisi - Merancang dan melaksanakan Program Transisi - Menyusun dan menyediakan bahan P&P yang bersesuaian - Menyedia dan menceriakan bilik darjah Tahun 1 - Memastikan Program Transisi berjalan dengan lancer - Menyediakan laporan bergambar Program Transisi. Sasaran 2013 - Pelajar Tahun 1 telah mengenali persekitaran sekolah dalam tempoh 2 minggu - Pelajar Tahun 1 mengetahui peraturan dan kawasan larangan sekolah pada minggu pertama persekolahan - Laporan dihantar dalam tempoh 3 hari selepas tamat program15. JAWATAN KUASA PBS-UPSR Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Norizah binti Adullah (PLBS-BM) - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman (PLBS-BI) - Pn. Hjh. Isah binti Bappu (PEKA) - Pn. Roslinda binti Apandi (PAFA) - Semua Pentaksir Sekolah Tugas & Tanggungjawab Ketua Pentaksir Sekolah - Sebelum a) Menghadiri mesyuarat penyelarasan b) Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah dan memberi taklimat kepada PS - Semasa
 10. 10. a) Mengadakan penataran peringkat sekolah b) Mentaksir kerja calon c) Menyelaras skor calon di sekolah - Selepas a) Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN / PKw. b) Menyerahkan skor kepada SUP c) Memastikan eviden calon pindah diterima oleh sekolah baru. d) Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon. e) Menyimpan rekod dan eviden di tempat selamat. f) Tempoh penyimpanan adalah selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan g) Memastikan PS memasukkan skor dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM h) Memberi kerjasama kepada PN / PKw dalam urusan penyelarasan i) Menyelesaikan kes-kes khas Tugas & Tanggungjawab Pentaksir Sekolah - Sebelum a) Menerima surat pelantikan daripada Guru Besar b) Menghadiri mesyuarat penyelarasan c) Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah dan memberi taklimat kepada calon d) Mengesahkan kerja calon. e) Menyediakan dokumen pentaksiran- Semasa a) Mentaksir kerja calon b) Merekod skor calon di sekolah. c) Menyimpan dokumen pentaksiran di tempat yang selamat- Selepas a) Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN / PKw b) Menyerahkan skor kepada KPS c) Memastikan eviden calon pindah dihantar ke sekolah baru d) Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon e) Menyimpan eviden di tempat selamat dan diserahkan kepada KPS f) Tempoh penyimpanan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas keputusan diumumkan g) Memastikan PS memasukkan skor dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM h) Menyelesaikan kes-kes khas Sasaran 2013 - Pentaksiran dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan (jadual kerja) - Memastikan perlaksanaan pentaksiran mengikut garis panduan yang ditetapkan LPM
 11. 11. 16. JAWATAN KUASA PBS-KSSR Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Noreha binti Din (Penyelaras Thn. 1) - Pn. Hjh. Jamaiyah binti Sulai (Penyelaras Thn 2) - Pn. Siti Aminah binti Rosli (Penyelaras Thn.3) - Semua Penilai Prestasi Tahun 1, 2 & 3 Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa PBS-KSSR - Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. - Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a) Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b) Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c) Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d) Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan - Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. Tugas & Tanggungjawab Pentaksir PBS-KSSR - Mengajar mengikut standard kurikulum - Me rancang dan menyediakan kaedah pentaksiran - Menilai, merekod dan melaporkan prestasi murid - Memastikan evidens terbaik bagi setiap murid untuk semua mata pelajaran disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. - Menyimpan evidens terbaik dari setiap kelas di dalam Fail Showcase. Sasaran 2013 - Sistem fail PBS-KSSR adalah mengikut Instrumen Pemantauan JPNS dan mendapat Band 5 - Pentaksiran dijalankan mengikut Standard Prestasi yang ditetapkan - Prestasi pelajar dimasukkan setiap bulan - Prestasi pelajar boleh diperolehi pada akhir tahun persekolahan17. JAWATAN KUASA MBMMBI Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Cik Lina binti Mohamed Khalip@Khalid Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru Bahasa Malaysia - Semua Guru Bahasa Inggeris
 12. 12. Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa MBMMBI - Merancang program MBMMBI untuk Panitia BM dan BI - Melaksanakan aktiviti ko akademik Bahasa Inggeris - Melaksanakan program kemahiran berbahasa - Menyediakan pelaporan aktiviti yang dijalankan. Sasaran 2013 - Program MBMMBI dapat dijalankan dengan baik - Pelajar hanya menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris untuk berkomunikasi18. JAWATAN KUASA BAHAN PEMBELAJARAN (Buku Kerja/Surat Khabar/dll) Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Pn. Hjh. Jamaiyah binti Sulai Ahli Jawatan Kuasa - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman (Thn. 6) - Pn. Azimah binti Ahmad (Thp. 1) - Pn. Siti Aminah binti Rosli (Thp. 2) Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa MBMMBI - Merancang penggunaan buku kerja pelajar - Menguruskan senarai buku kerja, kutipan dan pembelian bahan - Mendapatkan buku kerja/bahan pengajaran terkini yang sesuai untuk digunakan dalam P&P Sasaran 2013 - Bekalan buku kerja yang terkini pada harga yang berpatutan - Kutipan pembelian dapat diselesaikan sebelum akhir tahun persekolahan - Senarai buku kerja untuk tahun persekolahan berikutnya dapat dihantar ke pejabat untuk semakan sebelum akhir tahun persekolahan19. JAWATAN KUASA 1BESTARINET/ICT Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Penyelaras Bestari (Setiausaha) - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - En. Zulkifli bin Mat Sakam - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli - Cik Lina binti Mohamed Khalip@Khalid - En. Ahmad Sharimi bin Rasid - En. Muhd. Zainudin bin Zainal
 13. 13. Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa 1BestariNet/ICT - Menyelaras perlaksanaan program ICT yang dirancang di sekolah - Menjadi pegawai perhubungan yang berkaitan dengan ICT sekolah - Menyediakan jadual penggunaan makmal seperti penggunaan makmal bagi P&P, jadual latihan dalaman dan kursus - Bertanggungjawab : a) menyelia pasukan kerja bagi menjaga kebersihan dan keceriaan b) merancang, melaksanakan, mengelas, memproses dan menyimpan bahan sokongan ICT c) merancangan aktiviti pembudayaan ICT yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti setempat d) pengurusan dan penyelenggaraan peralatan ICT di sekolah Sasaran 2013 - Penggunaan ICT dalam P&P dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya 1 kali seminggu - Program VLE-Frog diperluaskan kepada seluruh warga sekolah (guru, kakitangan, PIBG, pelajar) sebelum akhir tahun 2013 - Program VLE-Frog dapat digunakan semaksimum mungkin - LADAP penggunaan Multiseat HP dapat dijalankan 3 kali - Pusat Akses dapat berfungsi dan memberikan khidmat kepada pelajar20. JAWATAN KUASA PUSAT SUMBER Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Guru Media (Setiausaha) - Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai Naib Setiausaha - Pn. Sulaitullani binti Sulaiman Ahli Jawatan Kuasa - En. Ahmad Azrin bin Ahad - Pn. Ruslida binti Tarmuji - Pn. Saadiah binti Sabari - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Pusat Sumber - Menyediakan jadual penggunaan pusat sumber sekolah - Memastikan perjalanan Program NILAM - Merancang pembelian bahan bacaan untuk perpustakaan dan bahan bantu mengajar - Memastikan murid-murid mempunyai kad pinjaman buku perpustakaan - Menjalankan aktiviti bagi mempromosikan fungsi pusat sumber sekolah - Memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan peralatan pusat sumber sekolah - Menyusun jadual bertugas pustakawan. Sasaran 2013 - Anugerah Tokoh NILAM dapat mencapai 50 orang - Tokoh NILAM Tahap Rakan Pembaca mencapai minimum 5 orang - Maklumat dan info di sekitar sekolah dapat dipenuhkan sebelum Bulan April
 14. 14. 20.1 UNIT PERPUSTAKAAN Ketua - Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai Penolong Ketua - Pn. Sulaitullani binti Sulaiman20.2 BILIK SUMBER/ABM Ketua - Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin Penolong Ketua - Pn. Norizah binti Abdullah20.3 APD/BILIK TAYANG Ketua - En. Mansor bin Shamsuri Penolong Ketua - Pn. Saadiah binti Sabari Ahli Jawatan Kuasa - En. Zulkifli bin Mat Sakam20.4 FOTOGRAFI/DOKUMENTASI Ketua - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Penolong Ketua - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli20.5 BANK SOALAN Ketua - Pn. Hjh. Jamaiyah binti Sulai Penolong Ketua - Pn. Noreha binti Din20.6 BULETIN Ketua - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman Penolong Ketua - Pn. Che Sabariah binti Yaakob Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Roslinda binti Apandi20.7 SUDUT INFORMASI Ketua - Cik Lina binti Mohamed Khalip@Khalid (Taman Herba) Penolong Ketua - Pn. Ruslida binti Tarmuji (Bimbingan) Ahli Jawatan Kuasa - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin (Laluan Ilmu) - Pn. Azimah binti Ahmad (Agama Islam) - En. Ahmad Azrin bin Ahad (Rekacipta & Seni) - En. Ahmad Sharimi bin Rasid (Pondok Bahasa)
 15. 15. 20.8 NILAM Ketua - Pn. Siti Aminah binti Rosli Penolong Ketua - Pn. Fadlina binti Ismail21. JAWATAN KUASA BILIK GERAKAN Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias Setiausaha - Cik Salbiyah binti Marsaid Ahli Jawatan Kuasa - Ketua-ketua Panitia Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Bilik Gerakan - Bertanggungjawab terhadap keceriaan dan kebersihan Bilik Gerakan - Memastikan info yang terdapat di dalam Bilik Gerakan adalah yang terkini - Memastikan Bilik Gerakan sentiasa bersih dan kemas - Bahan untuk pemantauan di kumpul dan di susun dengan baik22. KETUA BILIK-BILIK KHAS BLOK A : BILIK KHAS KETUA BILIK Tahun 3 Bijak Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin Bilik BOSS Pn. Fadlina binti Ismail Bilik Pengawas En. Ahmad Azrin bin Ahad Tahun 2 Bijak Pn. Hjh. Jamaiyah binti Sulai Tahun 1 Bijak Pn. Noreha binti Din Bilik Kemahiran Hidup Tn. Hj. Muhd. Pauji bin Illias Pusat Sumber Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai Bilik Bimbingan & Kaunseling Pn. Che Sabariah binti Yaakob Bilik Sumber/ABM Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin Bilik APD/Tayang En. Mansor bin Shamsuri Bilik Pemulihan Cik Wan Norezan bin Wan Alli Bilik Doktor Muda Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai
 16. 16. BLOK B :BILIK KHAS KETUA BILIKBilik Gerakan Cik Salbiyah binti MarsaidPusat Akses Pn. Maizatul Akma binti KamarudinDewan Sementara En. Mohammad Muis bin MahmutBilik Moral Pn. Che Sabariah binti YaakobTahun 4 Bijak Pn. Sulaitullani binti SulaimanBilik PPDa Pn. Norizah binti AbdullahBilik Sukan En. Ahmad Sharimi binti RasidPejabat Pn. Siti Paridah binti HamdanBilik Guru Pn. Siti Aminah binti RosliMakmal Sains Pn. Saadiah binti SabariStor Pejabat Cik Salbiyah binti MarsaidBLOK C :BILIK KHAS KETUA BILIKTahun 6 Bestari En. Zakie Erwan bin Abd. RahmanTahun 6 Bijak Pn. Saadiah binti SabariSurau Al-Karamah Pn. Roslinda binti ApandiTahun 5 Bijak Pn. Norizah binti AbdullahTahun 5 Bestari Cik Lina binti Mohamed Khalip@KhalidBilik J-QAf Pn. Azimah binti AhmadBilik Peperiksaan Pn. Maizatul Akma binti KamarudinLAIN-LAIN :BILIK KHAS KETUA BILIKPra Sekolah Pn. Ruslida binti TarmujiMakmal Komputer Pn. Maizatul Akma binti KamarudinStor Barangan Pn. Asnah binti JantanStor Khemah Tn. Hj. Muhd. Pauji bin Illias
 17. 17. Tugas & Tanggungjawab Jawatan Kuasa Bilik-Bilik Khas - Menyediakan carta organisasi dan ahli jawatankuasa bilik khas - Menetapkan peraturan penggunaan bilik khas - Menetapkan peraturan pinjaman dan penggunaan alatan bilik - Menyediakan buku rekod lawatan dan rekod penggunaan bilik - Memastikan bilik sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria.23. JAWATAN KUASA PANITIA MATA PELAJARAN Pengerusi - Pn. Zaini binti Khalid Naib Pengerusi - En. Mohammad Muis bin Mahmut Naib Pengerusi Bersama - Pn. Siti Mar’ah binti Mohd. Salleh - Tn. Hj. Mohd. Pauji bin Illias 23.1 BAHASA MALAYSIA (BM) Ketua - Pn. Norizah binti Abdullah Setiausaha - Pn. Wan Norezan binti Wan Alli Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru BM 23.2 BAHASA INGGERIS (BI) Ketua - En. Zakie Erwan bin Abd. Rahman Setiausaha - Pn. Hjh. Jamaiyah binti Sulai Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru BI 23.3 BAHASA ARAB (BA) Ketua - Pn. Azimah binti Ahmad Setiausaha - Pn. Fadlina binti Ismail Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PAI 23.4 SAINS (SC) Ketua - En. Ahmad Sharimi bin Rasid Setiausaha - Pn. Norliah binti Mohd. Rafiai Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru SC 23.5 MATEMATIK (MT) Ketua - Pn. Saadiah binti Sabari Setiausaha - Pn. Maizatul Akma binti Kamarudin Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru MT
 18. 18. 23.6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) Ketua - Pn. Roslinda binti Apandi Setiausaha - En. Mansor bin Shamsuri Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PAI23.7 PENDIDIKAN MORAL (PM) Ketua - Pn. Che Sabariah binti Yaakob Setiausaha - En. Zulkifli bin Mat Sakam Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PM23.8 KAJIAN TEMPATAN (KT) Ketua - En. Ahmad Azrin bin Ahad Setiausaha - Pn. Siti Aminah binti Rosli Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru KT23.9 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN (PSK) Ketua - Pn. Sulaitullani binti Sulaiman Setiausaha - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PSK23.10 KEMAHIRAN HIDUP (KH) Ketua - En. Ahmad Azrin bin Ahad Setiausaha - Pn. Noreha binti Din Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru KH23.11 PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) Ketua - Pn. Hasniatul Husna binti Abu Husin Setiausaha - Cik Lina binti Mohamed Khalip@Khalid Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PSV23.12 PENDIDIKAN MUZIK (MZ) Ketua - En. Muhd. Izzuddin bin Azzmi Setiausaha - Pn. Ruslida binti Tarmuji Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru MZ
 19. 19. 23.13 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN, PROSIDA (PJK) Ketua - Pn. Siti Aminah binti Rosli Setiausaha - En. Ahmad Sharimi bin Rasid Ahli Jawatan Kuasa - Semua Guru PJKTugas & Tanggungjawab Ketua Panitia- Merancang program dan aktiviti panitia- Mengambil langkah-langkah melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang- Mempengerusikan mesyuarat panita- Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf- Mempertingkatkan mutu pemeriksaan dan pelaporan mata pelajaran- Mencadangkan dan melaksanakan projek-projek panitia semasa ke semasa- Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pegawai-pegawai mata pelajaran di bahagian-bahagian lain di PPD, JPN dan KPM- Menyediakan laporan mata pelajaran- Menilai keberkesanan program dan akitiviti yang dilaksanakan- Menilai prestasi tahunan panitia- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru BesarTugas & Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran- Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan setiap minggu- Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata pelajaran yang berkenaan- Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan- Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan- Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada guru besar/ wakilnya pada masa yang dikehendaki.Sasaran 2013- Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun- Melaksanakan program-program seperti yang dicadangkan dalam mesyuarat- Mengadakan perjumpaan dan perbincangan professional di kalangan ahli panitia sekurang- kurangnya 5 kali setahun- Mengadakan LADAP Penggubalan Soalan mengikut JSU dan Skema Pemarkahan Penandaan Kertas kepada ahli panitia- Meningkatkan peratus penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran sehingga 80%

×