IV ANESTEZİKLER

5,554 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IV ANESTEZİKLER

 1. 1. IV Anestezikler A.İ.B.Ü Tıp FakültesiAnestezi & Reanimasyon A.B.DYrd.Doç.Dr.Akcan AKKAYA
 2. 2. IV AnesteziklerDamar dan uygulanarak anestezi temininde kullanılan ilaçlardır.Nonopioid ve Opioid olarak sınıflandırılabilirler
 3. 3. IV AnesteziklerNon opioid Anestezikler:Tiyopental ----- PentotalMetoheksitalPropofol ----- Diprivan, PofolMidazolam ----- Dormikum, DemizolamEtomidat ----- HipnomidatLorezepamKetamin ----- Ketalar
 4. 4. IV Anesteziklerİdeal bir IV anestzikden beklenenler: Solüsyon olarak stabil olması Enj. Ağrısı yapmaması doku hasarı yapmaması Histamin salınımı yapmaması Hızlı etkili olması Benin kardiyo vasküler ve respiratuar etkileri olması Serebral metabolizma ve kan akımını azaltması. Bilincin hızlı ve tam olarak geri dönmesi. Bulantı , kusma, deliryum , Başağrısı vb insidansının düşükolması.
 5. 5. IV AnesteziklerEtki Mekanizmalar: Benzodiazepinler, barbitüratlar, propofol, etomidat ve ketaminGABA ile etkileşerek amaçlarına ulaşırlar. γ−aminobütirik asit reseptör kompleksinin aktivasyonumembran klorür geçişini arttırır ve post sinaptik nöronalinhibisyona sebep olur. Ketamin ayrıca N-metil D-Aspartat (NMDA) reseptörleri iledeetkileşir bu ayrıcalıktır.
 6. 6. IV Anestezikler
 7. 7. IV AnesteziklerEtki Mekanizmalar: Lipitsolubilite iv. Anesteziklerin SSS etkilerinin hızlıbaşlamasında esas faktördür. Çoğu anestezik hepatik metabolizma ile elimine edilir. Metabolitker suda çözünür olunca da böbreklerden itrahedilirler
 8. 8. IV AnesteziklerEtki Mekanizmalar: Başlıca etkileri, sedasyon veya hipnoz olarak bilinen SSSdepresyonudur. Beynin elektrik aktivitesinin baskılanmasında barbitüratlarbenzo diazepinlere üstündür. Çoğu ivanestezik: Cerebral kan akımını , cerebral metabolizmayı,(O2 tüketimini)azaltır. İCP ı düşürür. Başlangıçda sedasyon, sonra hipnoz sonra anestezi ensonolarak koma gelişmesine sebebiyet verirler.
 9. 9. IV AnesteziklerEtki Mekanizmalar: .Çoğu İv anestezik antikonvülzan etki gösterir bu etki üstelikdoz bağımlıdır. Ancak zaman zaman EEG de nöbet benzeri aktivite saptanabilir. EEG de normalde sedatif do<lar yüksek frekans aktivitesininuyarılmasına, anetezik dozlar burst supresyonuna sebebiyetverir
 10. 10. IV AnesteziklerEtki Mekanizmalar: Ketamin hariç bir çok IV anestezik intra oküler basıncı düşürürler. Yine ketamin hariç diğerleri doza bağımlı solunum depresyonuoluştururlar. Azalmış tidal volümü geçici apne izler. Allerjik reaksiyonlar nadir de olsa yaşamı tehdit edebilirler. Etomidat dışında kalanlar birmiktar histamin serbestleşmesiyaparlar. Barbitüratların yatkınlığı olduğu bilinen kişilerde akut intermittantporfiria yaptığı bildirilmiştir. Diğerleri ise bu açıdan güvenlidirler.
 11. 11. IV AnesteziklerBarbitüratlar:Tiyopental ve tiyomilal benzer potense sahiptirler.3 – 7 mg/ kg dozlarda kullanılırlar.Metohexital 1.5 mg/kg dozda kullanılır.Ticari formlar razmik formdur (optik enantomer miktarı eşirtkarışım) ve aşırı alkalidirler bu üzden asidik solüsyonlarda çökeltiyaparlar: (Ringer Laktat gibi)Yaşlılarda santral kompartman daki azalma nedeni ile ttiyopentalingeriyatrik dozu %30 – 40 azaltılmalıdır.
 12. 12. IV AnesteziklerBarbitüratlar: Yağdokusunda biriktiği için Tiyopentalin indüksiyondışında anesteziidamesinde kullanımı uygun değildir. İntra arteriyel enjeksiyonu intra arteriyel vazokonstruksiyon vetromboza yol açar nekroz gelişebilir. Önlem olarak papaverin, lidokain ve heparin kullanılır. Tiyopentalin 4 – 6 mg/kg/saat lik infüzyonları EEG de izoelektrikçıktı oluşturabilir. ( Barbitürat koması)
 13. 13. IV AnesteziklerBarbitüratlar:Barbitüratlar güçlü antikonvülsif etkiye sahitirlerKardiyovasküler depresan özellikleri vardır,hipotansiyona yolaçarlar.Direkt miyokard depresyonu etkileride vardır. Kalp hızıise kompansatuar olarak artar.
 14. 14. IV AnesteziklerPropofol:Bir alkil fenon bileşiğidir. Hepatik metabolizma ile santralkompartmandan hızla temizlenir. Uzun infüzyonlardansonra bile uyanma hızlıdır.Hepatik klirensinin hepatik kan akımını aşıyor olmasıextra hepatik( Akciğer ?) bir eliminasyonun varlığınıdadüşündürmektedir.Dozu: 1.5 – 2.5 mg/kg dır.
 15. 15. IV AnesteziklerPropofol:IV enjeksiyonu ağrılıdır. Lidokain eklenebilir.•Öfori ve kendini iyi hissetmeye sebep olabilir bu onu•kötükullanıma duyarlı kılar.Cerebral metbz., kan akımını, ICP yi azaltır.•EEG değişiklikleri tiyopentale benzer.•Antikonvülsandır.•Non epileptik myokloni nadiren yapabilir.•Doza bağımlı solunum depresanıdır.•
 16. 16. IV Anestezikler Propofol:Kardiyovasküler depresan etkisitiyopentalden fazladır.Antiemetiktir.Arteriyel venöz dilatasyon yapar,myokarda depresan etki gösterir.Malinhipertermi yapmaz.Antipruritik tir.
 17. 17. IV AnesteziklerBenzodiazepinler: Başlıcaları Diyazepam, midazolam ve Lorezepamdır.Antagonisleri ise Flumazenil dir. Anksiyolitik, amnestik ve sedatif özeliklerinin öndeolması iyi birer premedikasyon ilacı olmalarınısağlamıştır. Normalde suda çözünen midazolam fizyolojik pH dakana karışınca moleküler değişim geçirir ve yağdaçözünür hale geçer.
 18. 18. IV AnesteziklerBenzodiazepinler: – Oksidasyon ve glukronid konjugasyonla hepatik eliminasyona uğrarlar. – Diazepam ve midazolamın aktif metabolitleri vardır, lorezepamın ise yoktur. – Birikici etki göstermeyen yanlızca midazolamdır bunedenle uzun sedasyonda YBU de sadece bu ajan tercihedilir. – Cerebral metblz.yı ve beyin kan akımını propofole benzer şekilde azaltırlar.
 19. 19. IV AnesteziklerBenzodiazepinler:• Doza bağımlı solunum depresanıdırlar. Opioidlerlesinerjik etki oluşur bu konuda.Yüksek dozlarda kardiyovasküler depresif etki gösterirler.•• Diğer tüm sedatif hipnotik ajanların aksinebenzodiazepinlerin antagonisti vardır, Flumazenilde çokminmal intirinsik aktivite vardır. Bu ilacın hepaikeliminasyon yarı ömrü 1 saattir artık etkiye dikkat etmekgerekir.
 20. 20. IV AnesteziklerEtomidat: Karboksile edilmiş bir imidazoldür, Propilen glikol ile formüle edildiği için IV uygulaması ağrılı olabilir. Dozu: 0.2 – 0.4 mg/kg IV dir. Talomokortikal yollardaki etkisi myokloni yapmasına sebep verir. CMRO2, ICP,CBF u azaltır. Adrenokortikal steroid sentezini ninhibe der. 11-Beta hidroxilazı tek dozda 5 – 8 saat süprese edebilir.
 21. 21. IV AnesteziklerEtomidat: Anti konvülzan olmasına karşın EEG de karışıklıklara yol açar. Hemodinamik açıdan diğerlerine göre stabilite sağlar. En az allerjik reaksiyona yol açan ajandır. Somatosensoriyal uyarılmış potenslerin yanlış yorumuna sebep verir. Opioid ile beraber kullanılırsa emetik etkisi belirginleşir.
 22. 22. IV AnesteziklerKetamin: Akrilsiklohexilamin dir. Derin analjezi ve amnezi ile beraber seyreden disosiyatif anestezi oluşturur. 1 – 2 mg/kg lık dozlar 10 - 20 dk lık etki oluşturur. KCde aktif metaboliti norketamine metabolize olur. Bronkodilatasyon yaptığı için astımlılarda tercihdir. Laringospazm riski yüksektir. Kardiyovasküler sisteme uyarıcı etki yapar. Sekresyonları arttırır.
 23. 23. IV AnesteziklerKetamin: Konvulsif etki gösterebilir. CMRO2,CBF Icp yi arttırır. Solunum depresyonu çok minimaldir. Sempatik sinir sistemini sitimüle eder. Psikomimetiktir.
 24. 24. Kullanım:Midazolam: uzunsüreli sedasyonKetamin: Hipovolemik hastalarEtomidat: Kardiyak stabilite gereken durumlar ve allerjik zemindePropofol: artık etki istenmeyen ambulatuar anestezideTiyopental:Anetezi indüksiyonunda tercihlenebilirler...
 25. 25. OPİOİDLERBu terim morfin reseptörlerine bağlanan ilaçları ve aynı reseptörlere bağlanan endojen maddeleri kast eden geniş kapsamlı bir terimdir.DeltaKappaMüOrfaninOlarak 4 çeşit opioid reseptörü vardır.
 26. 26. OPİOİDLERMorfinMepeidinFentanilSufentanilAlfentanilRemifentanilKullanımdaki opioidledir.
 27. 27. OPİOİDLEROpioidler esas olarak kuvvetli analjezik etkilerinden dolayı tercih edilirler.Farklı lipit solubiliteleri vardırKan beyin bar,yerini geçişlerinde etkili olan da bu özelliktir.KC de metbz edilirler.Bir tek remifentanil plasmada hidrolize olur.
 28. 28. OPİOİDLERMorfin nin potensi 1 iseFentanil : 100Meperidin : 0.1Sufentanil: 500 – 1000Alfentanil: 10 – 20gibidir.
 29. 29. OPİOİDLERAnaljezi, Sedasyon, Öfori, Solunum depresyonu(ciddi), Kaşıntı, Miyozis İskelet kası rijiditesi, myoklonus, oksürük inhibisyonu yaparlar.Kabızlık, Safra kanallarında tıkanma, idrar retansiyonu, antidiüretik hormon salınımı artışı,Ortostatik hipotansiyon( arteriyovenöz dilatasyon)YaparlarHistamin salıcıdırlar..
 30. 30. OPİOİDLERAnesteziklere ihtiyacı azaltırlar, analjezi sağlarlar, cerrahi stres etkisini ortadan kaldırırlar, hafif hipotansiyon yaparlar , bradikardik etkileri belirgin olabilir.Antagonistleri vardır başta gelen Naloxandır.Epidural ve spinal yolla uygulanabilirler.Ağrısız doğumda postopağrı tedavisinde yerleribüyüktür.

×