Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ağrı ve sınıflaması

12,818 views

Published on

Ağrı ve tıbbi anlamı

Published in: Health & Medicine
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ağrı ve sınıflaması

 1. 1. AĞRIAĞRI: Tanımı veTanımı ve sınıflamasısınıflaması Yard.Doç.Dr.Akcan AKKAYAYard.Doç.Dr.Akcan AKKAYA 20132013©©
 2. 2. • Var olan veya olası doku hasarınaVar olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ileeşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyentanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal ve emosyonel deneyim.duysal ve emosyonel deneyim. • Bir savunma mekanizması.Bir savunma mekanizması. AĞRI: Tanımı ve sınıflamasıAĞRI: Tanımı ve sınıflaması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 2
 3. 3. • Aristo:Aristo: Yaradan içeri giren şeytanların ağrıyıYaradan içeri giren şeytanların ağrıyı yaptığına inanır.yaptığına inanır. • Hipokrat:Hipokrat: Hayati sıvılardaki dengesizliğeHayati sıvılardaki dengesizliğe bağlar.bağlar. • İbn-i Sina(Avicenna):İbn-i Sina(Avicenna):Ağrı, dokunma veAğrı, dokunma ve gıdıklanmayı ayrıayrı tarif etmiştir.gıdıklanmayı ayrıayrı tarif etmiştir. AĞRI: TarihçeAĞRI: Tarihçe Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 3
 4. 4. • Rene Descartes 1664’deRene Descartes 1664’de yayınladığı:yayınladığı: ««Treatise of Man»» isimli kitabında:isimli kitabında: • Ağrının periferden uzunAğrının periferden uzun sinirler boyunca ilerleyipsinirler boyunca ilerleyip beyne ulaştığını yazmıştır.beyne ulaştığını yazmıştır. AĞRI: TarihçeAĞRI: Tarihçe Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 4
 5. 5. • Ağrı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir.Ağrı kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. • Din, dil, ırk, cinsiyet, sosyokültürel çevre ağrıDin, dil, ırk, cinsiyet, sosyokültürel çevre ağrı eşiğini etkiler.eşiğini etkiler. • Önceleri bir bulgu iken bu gün bir sendrom olarakÖnceleri bir bulgu iken bu gün bir sendrom olarak görülmektedir.görülmektedir. AĞRI: Tanımı ve sınıflamasıAĞRI: Tanımı ve sınıflaması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 5
 6. 6. – NörofizyolojikNörofizyolojik mekanizmaya göremekanizmaya göre • NoziseptifNoziseptif • NöropatikNöropatik • PsikojenikPsikojenik – Süresine göreSüresine göre • AkutAkut • KronikKronik • ReküranReküran AĞRI: Tanımı ve sınıflamasıAĞRI: Tanımı ve sınıflaması – Etyolojik faktöre göreEtyolojik faktöre göre • KanserKanser • Post herpetikPost herpetik • Orak hücre ağrısıOrak hücre ağrısı • Artrit ağrısıArtrit ağrısı – Bölgesine göreBölgesine göre • Baş ağrısıBaş ağrısı • Yüz ağrısıYüz ağrısı • Bel ağrısıBel ağrısı • Pelvik ağrıPelvik ağrı Ağrı SınıflamasıAğrı Sınıflaması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 6
 7. 7. AĞRI: Tanımı ve sınıflamasıAĞRI: Tanımı ve sınıflaması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 7
 8. 8. – Noziseptörler sinirNoziseptörler sinir sistemi dışındakisistemi dışındaki dokularda bulunan ağrıdokularda bulunan ağrı uyarısını aksiyonuyarısını aksiyon potansiyeline çevirebilenpotansiyeline çevirebilen algaçlardır.algaçlardır. – Ağrı uyarısı ilgili sinirlifleriAğrı uyarısı ilgili sinirlifleri ile önce omur iliğeile önce omur iliğe oradan talamusa oradanoradan talamusa oradan da beyine kortekseda beyine kortekse iletilirler.iletilirler. Noziseptif AğrıNoziseptif Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 8
 9. 9. Noziseptif AğrıNoziseptif Ağrı • Noziseptif ağrı viseral ve somatik olarak ikiye atyrılır.Noziseptif ağrı viseral ve somatik olarak ikiye atyrılır. • Somatik ağrıSomatik ağrı duysalduysal • Viseral ağrıViseral ağrı otonomikotonomik sinirlerle taşınır.sinirlerle taşınır. Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır.Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır. Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur.Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur. Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır.Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır. Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur.Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 9
 10. 10. Noziseptif AğrıNoziseptif Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 10
 11. 11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 11
 12. 12. Noziseptif AğrıNoziseptif Ağrı transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TrpV1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 12
 13. 13. Noziseptif AğrıNoziseptif Ağrı • Merkel diski:Merkel diski: MekanoseptörMekanoseptör dür.Dokunma hissini taşır.Mukozadür.Dokunma hissini taşır.Mukoza cilt ve vertebrada bulunur.cilt ve vertebrada bulunur. • Pacini cismi:Pacini cismi: Basınç veBasınç ve vibrasyona duyarlı ciltde bulunur.vibrasyona duyarlı ciltde bulunur. • Ruffini endding:Ruffini endding: YavaşYavaş adaptasyon sağlayanadaptasyon sağlayan mekanoseptördür. Subkutanmekanoseptördür. Subkutan yerleşimlidir.yerleşimlidir. • Krause end bulb:Krause end bulb: VibrasyonaVibrasyona duyarlıdır, ciltde yerleşir.duyarlıdır, ciltde yerleşir. • Meissner’s cisimciği:50HzMeissner’s cisimciği:50Hz inin altındaki titreşimleri bile hissedenaltındaki titreşimleri bile hisseden en hassas mekanoseptören hassas mekanoseptör Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 13
 14. 14. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 14 NoziseptifAğrıNoziseptifAğrı
 15. 15. Nöropatik AğrıNöropatik Ağrı • Nörolojik bir yapının bozulmasıNörolojik bir yapının bozulması veya işlevinin etkilenmesi ileveya işlevinin etkilenmesi ile ortaya çıkar.ortaya çıkar. • Santral Nöropatik AğrıSantral Nöropatik Ağrı • Periferik Nöropatik AğrıPeriferik Nöropatik Ağrı sinirlerle taşınır.sinirlerle taşınır. Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır.Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır. Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur.Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur. Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır.Somatik ağrı: yoğun, lokalizasyonu kolay, acı tarzındadır. Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur.Viseral ağrı : yaygın, tarifi ve lokalizasyonu zordur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 15
 16. 16. Nöropatik AğrıNöropatik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 16 • Diyabetiik nöropatiDiyabetiik nöropati • Post herpetik nöraljiPost herpetik nöralji • Omur ilik hasarı ağrısı ve inme sonrassı merkeziOmur ilik hasarı ağrısı ve inme sonrassı merkezi ağrıağrı • Travmatik veya cerrahi sonrası nöropatilerTravmatik veya cerrahi sonrası nöropatiler • RadikülopatilerRadikülopatiler Örnekler:Örnekler:
 17. 17. Psikojenik AğrıPsikojenik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 17 SOMATOFORMSOMATOFORM AĞRI BOZUKLUĞUAĞRI BOZUKLUĞU Ağrı bozukluğunda birincil semptom, psikiyatrikAğrı bozukluğunda birincil semptom, psikiyatrik olmayan tıbbi veya nörolojik bir nedenle tam olarakolmayan tıbbi veya nörolojik bir nedenle tam olarak açıklanamayan bir veya daha fazlaaçıklanamayan bir veya daha fazla bölgedekibölgedeki ağrıdır.ağrıdır. SSomatoform ağrı bozukluğu, psikojenik ağrıomatoform ağrı bozukluğu, psikojenik ağrı bozukluğu, idyopatik ağrı bozukluğu, öfemistikbozukluğu, idyopatik ağrı bozukluğu, öfemistik (euphemistic) atipik ağrı bozukluğu olarak(euphemistic) atipik ağrı bozukluğu olarak adlandırılmıştır.adlandırılmıştır.
 18. 18. Psikojenik AğrıPsikojenik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 18 Ağrı bozukluğu, kadınlarda erkeklere oranla iki katAğrı bozukluğu, kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülmektedir.fazla görülmektedir. Başlangıcın pik yaptığı yaşlar, dördüncü ve beşinciBaşlangıcın pik yaptığı yaşlar, dördüncü ve beşinci dekatlar arasındadır; bu muhtemelen ağrıdekatlar arasındadır; bu muhtemelen ağrı toleransının yaşla birlikte azalmasına bağlıdır.toleransının yaşla birlikte azalmasına bağlıdır. Ağrı bozukluğu en sık iş kazaları olasılığının arttığıAğrı bozukluğu en sık iş kazaları olasılığının arttığı kol gücüyle çalışan mesleklerde görülür.kol gücüyle çalışan mesleklerde görülür.
 19. 19. Psikojenik AğrıPsikojenik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 19 Tüm ağrı bozukluğu hastalarının %25-50’sin de majörTüm ağrı bozukluğu hastalarının %25-50’sin de majör depresif bozukluk, %60-100’ ün de distimik bozuklukdepresif bozukluk, %60-100’ ün de distimik bozukluk veya depresif bozukluk semptomları bildirilmiştir.veya depresif bozukluk semptomları bildirilmiştir. Ağrı bozukluğundaki ağrı genellikle aniden başlar veAğrı bozukluğundaki ağrı genellikle aniden başlar ve sonraki haftalar veya aylarda şiddeti artar.sonraki haftalar veya aylarda şiddeti artar. Ağrı bozukluğu olan hastaların çoğunda analjeziklerAğrı bozukluğu olan hastaların çoğunda analjezikler yararlı olmaz. Antidepresanlar yararlıdır.yararlı olmaz. Antidepresanlar yararlıdır.
 20. 20. – NörofizyolojikNörofizyolojik mekanizmaya göremekanizmaya göre • NoziseptifNoziseptif • NöropatikNöropatik • PsikojenikPsikojenik – Süresine göreSüresine göre • AkutAkut • KronikKronik AĞRI: Tanımı ve sınıflamasıAĞRI: Tanımı ve sınıflaması – Etyolojik faktöre göreEtyolojik faktöre göre • KanserKanser • Post herpetikPost herpetik • Orak hücre ağrısıOrak hücre ağrısı • Artrit ağrısıArtrit ağrısı – Bölgesine göreBölgesine göre • Baş ağrısıBaş ağrısı • Yüz ağrısıYüz ağrısı • Bel ağrısıBel ağrısı • Pelvik ağrıPelvik ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 20
 21. 21. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 21
 22. 22. Akut AğrıAkut Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 22 Akut Ağrı:Akut Ağrı: 6 ay dan daha kısa süreli ağrıdır.6 ay dan daha kısa süreli ağrıdır. Ani başlar, şiddetli olabilir, çoğukez bir doku hasarınıAni başlar, şiddetli olabilir, çoğukez bir doku hasarını belirtisi şeklinde bulgusal nitelik taşır. Ancak ağrıbelirtisi şeklinde bulgusal nitelik taşır. Ancak ağrı sendromlarında da akut ağrı atakları gözlenebilir.sendromlarında da akut ağrı atakları gözlenebilir. Postoperatif ağrıda akut bir ağrıdır ve tedavisi mutlakPostoperatif ağrıda akut bir ağrıdır ve tedavisi mutlak yapılmalıdır.yapılmalıdır. Bir çok noziseptif ağrı akut formda kendini gösterir.Bir çok noziseptif ağrı akut formda kendini gösterir. Psikojenik ağrıda akut formda başlayabilir.Psikojenik ağrıda akut formda başlayabilir.
 23. 23. Kronik AğrıKronik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 23 Kronik Ağrı:Kronik Ağrı: 6 ay dan daha uzun süreli ağrıdır.6 ay dan daha uzun süreli ağrıdır. •Kronik ağrı multidisipliner (birden çok tıp dalının birKronik ağrı multidisipliner (birden çok tıp dalının bir arada çalışması) olarak, ağrı polikliniği çerçevesindearada çalışması) olarak, ağrı polikliniği çerçevesinde çözümlenen önemli sosyoekonomik sorundur.çözümlenen önemli sosyoekonomik sorundur. •Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılından itibaren kronikDünya Sağlık Örgütü 2002 yılından itibaren kronik ağrıyı bir belirti değil, bir hastalık olarak kabulağrıyı bir belirti değil, bir hastalık olarak kabul etmiştir.etmiştir.
 24. 24. Kronik AğrıKronik Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 24
 25. 25. Etyolojik sınıflamada AğrıEtyolojik sınıflamada Ağrı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 25 Kanser AğrısıKanser Ağrısı::Tedavisi en zor en dramatik ve çoğuzamanTedavisi en zor en dramatik ve çoğuzaman şiddetli ağrıların kaynağıdır.şiddetli ağrıların kaynağıdır. Post Herpetik Nevralji:Post Herpetik Nevralji: Herpes zoster sonrası lezyonların yolHerpes zoster sonrası lezyonların yol açtığı şiddetli ağrılardır.açtığı şiddetli ağrılardır. Orak hücreli anemiye bağlı ağrıOrak hücreli anemiye bağlı ağrı:: Damar tıkayıcı krizlerinDamar tıkayıcı krizlerin yaptığı mikro embolilere bağlı ağrı gelişir çok şiddetli olabilir.yaptığı mikro embolilere bağlı ağrı gelişir çok şiddetli olabilir. Artrit Ağrısı:Artrit Ağrısı: Dejeneratif eklemlerde gözlenen ağrıdır NSAIDDejeneratif eklemlerde gözlenen ağrıdır NSAID ler etkili olabilirler.ler etkili olabilirler.
 26. 26. Ağrı için Bölgesel SınıflamaAğrı için Bölgesel Sınıflama Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 26 Bel AğrısıBel Ağrısı:: Baş ve Yüz Ağrıları:Baş ve Yüz Ağrıları: Bacak ağrısı:Bacak ağrısı: Sırt ve Omuz Ağrısı:Sırt ve Omuz Ağrısı:
 27. 27. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 27 Ağrı iletimiAğrı iletimi:: 1.1.Miyelinli AMiyelinli Aδδ 2.2.Miyelinsiz CMiyelinsiz C lifleri ile sağlanır.lifleri ile sağlanır.
 28. 28. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 28 Transdüksiyon:Transdüksiyon: Uyaranların sinir uyarısı halindeUyaranların sinir uyarısı halinde elektriksel impulsa dönüştürülmesielektriksel impulsa dönüştürülmesi Transmisyon:Transmisyon: Bu uyarının beyine 1. ve 2. nöronlarlaBu uyarının beyine 1. ve 2. nöronlarla taşınmasıtaşınması Modülasyon:Modülasyon: Ağrı uyarısının başlıca arka boynuzdaAğrı uyarısının başlıca arka boynuzda ama daha yüksek merkezlerde de geç/yada kal tarzındaama daha yüksek merkezlerde de geç/yada kal tarzında yada arttırıcı azaltıcı tarzda değişime maruz kalmasıdır.yada arttırıcı azaltıcı tarzda değişime maruz kalmasıdır. Perception:Perception: Ağrının önceki deneyimler ve psikolojikAğrının önceki deneyimler ve psikolojik durumla birleşerek kortekste hissedilmesidir.durumla birleşerek kortekste hissedilmesidir.
 29. 29. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 29 PeriferikSensitizasyon:PeriferikSensitizasyon: NSAID
 30. 30. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 30 Santral Sensitizasyon:Santral Sensitizasyon: NMDAantagonisti
 31. 31. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 31
 32. 32. Ağrı TeorileriAğrı Teorileri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 32 Spesifite Teorisi:Spesifite Teorisi: Ağrı beyinde şekillenir.Ağrı beyinde şekillenir. Patern Teorisi:Patern Teorisi: Ağrı spinal kordda biriktirilir, sınır aşıncaAğrı spinal kordda biriktirilir, sınır aşınca hissedilir.hissedilir. Kapı kontrol Teorisi:Kapı kontrol Teorisi: Ağrı başta medülla spinalis arkaAğrı başta medülla spinalis arka boynunzu olmak üzere MSS’nin çeşitli seviyelerinde arttırılıpboynunzu olmak üzere MSS’nin çeşitli seviyelerinde arttırılıp azaltılabilirler. Bu modülasyonu diğer uyarı tipleri veya öncekiazaltılabilirler. Bu modülasyonu diğer uyarı tipleri veya önceki deneyimler belirler, mental ve duygusal durumlar ağrı üzerinedeneyimler belirler, mental ve duygusal durumlar ağrı üzerine etki gösterebilir.etki gösterebilir. Desendan inhibisyon:Desendan inhibisyon: Hiperstimülasyon analjezisiHiperstimülasyon analjezisi Endojen opioidler:Endojen opioidler: Hipofiz seviyesiHipofiz seviyesi
 33. 33. Kapı Kontrol TeorisiKapı Kontrol Teorisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 33 1.1. Primer Hiperaljezi:Primer Hiperaljezi: 1.1. K+, substans-P, NO,K+, substans-P, NO, Bradikinin, PG inlamasyonBradikinin, PG inlamasyon yapar dokudayapar dokuda 2.2. Sekonder Hiperaljezi:Sekonder Hiperaljezi: 1.1. Nörojenik inflamasyon,Nörojenik inflamasyon, primer aferentprimer aferent sinirinkollateralsinirinkollateral aksonundan antidromikaksonundan antidromik substans-P salınmasıdır.substans-P salınmasıdır. 1.1. Presinaptik inhibisyon:Presinaptik inhibisyon: 2 uyarı anda tek2 uyarı anda tek sinirden geçemez.sinirden geçemez. 2.2. Desendan inhibisyon:Desendan inhibisyon: kortexden gelir.kortexden gelir. 3.3. ββ-endorfin modülasyonu:-endorfin modülasyonu: ArkaboynuzdaArkaboynuzda etkilidirler.etkilidirler.
 34. 34. Kapı Kontrol TeorisiKapı Kontrol Teorisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 34 • Arkaboynuz Lamina I, II veArkaboynuz Lamina I, II ve V:V: 1. afferentlerin1. afferentlerin sonlandığı yerdir. 2. sırasonlandığı yerdir. 2. sıra nöronlar ile sinaps yapılır.nöronlar ile sinaps yapılır. • WDR:WDR: Wide Dynamic range,Wide Dynamic range, hem ağrılı hem ağrısızhem ağrılı hem ağrısız uyaranlara cevap verir.uyaranlara cevap verir. • Noziseptif spesifikNoziseptif spesifik nöronlarnöronlar:: Sağdece ağrılıSağdece ağrılı uyaranlara yanıt verir.uyaranlara yanıt verir.
 35. 35. Kapı Kontrol TeorisiKapı Kontrol Teorisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 35 Ağrıda Etkili MedyatörlerAğrıda Etkili Medyatörler •Gulutamat-AspartatGulutamat-Aspartat •NMDANMDA •P-maddesiP-maddesi-çıkan yolak-çıkan yolak •NONO-çıkan yolak (çy)-çıkan yolak (çy) •CGRPCGRP(calsitonin gen ilişkili peptid)(calsitonin gen ilişkili peptid)-çy-çy •Nörokinin-ANörokinin-A •OpioidOpioid •GABAGABA •5HT5HT •AdenozinAdenozin •NoradrenalinNoradrenalin-İnen yolak: İY-İnen yolak: İY •SerotoninSerotonin-İnen yolak: İY-İnen yolak: İY •EnkefalinEnkefalin-İnen yolak: İY-İnen yolak: İY
 36. 36. Ağrılı Hastanın DeğerlendirilmesiAğrılı Hastanın Değerlendirilmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 36 AnamnezAnamnez Fizik MuayeneFizik Muayene LaboratuarLaboratuarAğrıAğrı TedavisiTedavisi
 37. 37. Ağrı ÖlçekleriAğrı Ölçekleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 37 Doğrudan Ölçüm: Ağrının doğası ölçülür.Doğrudan Ölçüm: Ağrının doğası ölçülür. Dolaylı Ölçüm:Ağrının yaşam kalitesine etkisi ölçülür.Dolaylı Ölçüm:Ağrının yaşam kalitesine etkisi ölçülür. Doğrudan Ölçüm: Ağrının doğası ölçülür.Doğrudan Ölçüm: Ağrının doğası ölçülür. Dolaylı Ölçüm:Ağrının yaşam kalitesine etkisi ölçülür.Dolaylı Ölçüm:Ağrının yaşam kalitesine etkisi ölçülür. LANSS SkalasıLANSS Skalası VAS SkalasıVAS Skalası NRSNRS VRSVRS McGill AğrıAnketiMcGill AğrıAnketi Hasta günlüğüHasta günlüğü
 38. 38. Ağrı ÖlçekleriAğrı Ölçekleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 38
 39. 39. Ağrı ÖlçekleriAğrı Ölçekleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 39
 40. 40. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 40 • Ağrı tedavisinde Farmakolojik tedavi %75-80Ağrı tedavisinde Farmakolojik tedavi %75-80 hastayı kapsar.hastayı kapsar. • Ancak Ağrı bilim dalı hekimlerin büyük kısmınınAncak Ağrı bilim dalı hekimlerin büyük kısmının reçete ettiği farmakolojik yöntemlerden ziyadereçete ettiği farmakolojik yöntemlerden ziyade invaziv yöntemlerle tedaviyi öğretir.invaziv yöntemlerle tedaviyi öğretir. • Basamak Tedavisi Farmakolojik tedavinin temelBasamak Tedavisi Farmakolojik tedavinin temel prensibidir.prensibidir. • Ağrı tedavisinde Farmakolojik tedavi %75-80Ağrı tedavisinde Farmakolojik tedavi %75-80 hastayı kapsar.hastayı kapsar. • Ancak Ağrı bilim dalı hekimlerin büyük kısmınınAncak Ağrı bilim dalı hekimlerin büyük kısmının reçete ettiği farmakolojik yöntemlerden ziyadereçete ettiği farmakolojik yöntemlerden ziyade invaziv yöntemlerle tedaviyi öğretir.invaziv yöntemlerle tedaviyi öğretir. • Basamak Tedavisi Farmakolojik tedavinin temelBasamak Tedavisi Farmakolojik tedavinin temel prensibidir.prensibidir.
 41. 41. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 41
 42. 42. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 42
 43. 43. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 43
 44. 44. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 44
 45. 45. Ağrı TedavisiAğrı Tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 45
 46. 46. Sonuç Olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 46
 47. 47. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 47

×