การเซตค่า IP Address ของเครื่องต้องเซตค่า SubnetMark และ Default gateway แต่บางเครือข่ายอาจจะไม่ต้องเซตเพราะระบบจะแจกจ่ายค...
มีการเช็คว่า Address นี้มีอยู่ใน Router หรือไม่ ถ้าไม่มีจะส่งผ่านไปให้ router ถัดไป แต่ถ้าใน Router มีข้อมูลของหมายเลข IP ...
IP จะมีกลไกลเช็คว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือต่างเครือข่ายก็จะมี ARP Address Resolution Protocol ในการถามหาPhysical ของ A...
8 bit   8 bit  8 bit  8 bit       172   .    28    .   80     .96   10101100      0001110...
111 2      223.255.255.255     10 8         224-239         2       240-247        ...
Subnet Mark Bit128 64 32 16   8  4  2  1 1 0 0 0     0  0  0  0  =  128 1 1 0 0     0  0  0 ...
การแบ่งเป็น subnet แบ่งการบริหารจัดการเป็นส่วน ๆ โดยใช้ Router Address ไม่กระจัดกระจายมีประสิทธิภาพดีกว่าการซ่อน Routing t...
111 2      223.255.255.255     10 8         224-239         2       240-247        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ip address

913 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ip address

 1. 1. การเซตค่า IP Address ของเครื่องต้องเซตค่า SubnetMark และ Default gateway แต่บางเครือข่ายอาจจะไม่ต้องเซตเพราะระบบจะแจกจ่ายค่าอัตโนมัติ และในการเซตไม่ต้องใส่ค่า MAC address เครื่องแต่ละเครื่องต้องมี MAC เป็นaddress ประจำา LAN card ถ้าใช้แต่ MAC จะต่อได้เฉพาะในเครือข่ายเรา โดยในขอบเขตวง Hub หรือ Switch เป็นrepeater เครื่องแต่ละเครื่องต้องมี IP Address ถึงจะส่งข้อมูลข้ามเครือข่าได้ แต่ละ interface ของ Router ต้องมี IPAddress ของตัวเอง และต้องมี IP Address อยู่ในช่วงเดียวกันหรือ Subnet เดียวกัน กล่าวคือหลาย ๆ subnet รวมเป็นระบบอินเตอร์เน็ต เราต้องมีการใส่ IP Address ให้แต่ละเครื่อง และต้องมีการใส่gateway และ subnet mark โดยค่า subnet mark และค่าdefault gateway ในเครือข่ายเดียวกันต้องเป็นค่าเดียวกันแต่IP Address จะต่างกัน IP Address จะบอกว่า address นี้อยู่ในเครือข่ายไหนและเป็นเครื่องลำาดับที่เท่าไรในเครือข่ายนั้น ๆsubnet mark จะเป็นตัวบอกว่าจะใช้เลขกี่หลักในการบอกเบอร์ของเครือข่ายและ เลขกี่หลักในการบอกว่าเป็นเครื่องลำาดับที่เท่าไรตัวอย่าง 255.255.255.0 3 หลักแรกเป็นตัวกำาหนดหมายเลขของเครือข่าย ตำาแหน่งสุดท้ายบอก หมายเลขเครื่องหรือเบอร์เครื่อง หมายเลขประจำาเครือข่าย คือ จากหมายเลขปลายทางมาand subnet mark โดยนำามา and กันบิตต่อบิต ถ้าเครื่องอยู่ใน subnet เดียวกันจะมีระบบพิเศษเรียกว่า ARP Protocolกระจาย broadcast ไปว่าเครื่องเบอร์ 70 ใช้ MAC addressอะไร เครื่องเบอร์ 70 ก็จะตอบกลับมาว่าใช้ MAC ไป เมื่อทราบว่าเครื่องเบอร์ 70 ใช้ MAC อะไรก็จะส่ง Internet Frame ไปให้กับเครื่องเบอร์ 70 โดยใช้ MAC ในการบอกตำาแหน่งหมายเลขปลายทาง การเช็คหมายเลขประจำาเครือข่ายเพื่อให้รู้ว่าอยู่ไหน โดยทุกเครือข่ายจะมี gateway ที่เป็นหมายเลขประจำาเครือข่าย จะต้องถามว่า gateway ใช้ MAC อะไร การส่งผ่านFrame ต้องมี หมายเลข Address ของ gateway และ IPAddress เพื่อรู้ว่าจะส่งไป gateway ไหน เมื่อผ่าน gatewayแล้ว จะทำาการถอดหมายเลขของ gateway เหลือแต่ IPAddress ของปลายทาง เราต้องทราบหมายเลข gateway เพื่อจะรู้ว่าจะส่งไปให้ gateway อะไร โดยเมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลจะ
 2. 2. มีการเช็คว่า Address นี้มีอยู่ใน Router หรือไม่ ถ้าไม่มีจะส่งผ่านไปให้ router ถัดไป แต่ถ้าใน Router มีข้อมูลของหมายเลข IP นั้น ๆ ก็จะส่ง data ไปยังเครื่องนั้น ๆ ถ้าไม่มีRouter ก็จะส่ง Frame ที่ใส่ IP Packet ใส่หมายเลข MAC เพื่อส่งไปให้ Route ถัดไป คือ Router R3 โดย Router R3 จะรู้เครือข่ายทั่วโลก ต่อกับ internet ทั้งระบบ รู้จักทุกเครือข่ายย่อยก็จะรู้ว่าต้องส่งผ่านไปยัง Router ตัวนั้น ต้องผ่าน Router ตัวไหนบ้าง หาเส้นทางการส่งข้อมูลให้ จะมี Address ที่เกี่ยวข้อง 2 ระดับ IP Address ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ADD ในระดับ Data link ที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับจุดต่อจุด แต่ Packet จะถูกใส่หีบห่อส่งซ้อนกันไป IPPacket ทั้งชิ้นอยู่ใน Data link ต้องมีหมายเลขทั้ง 3 ตัว เพราะSubnet mark เป็นตัวที่เช็คว่าปลายทางของเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่า ถ้าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันก็จะมีกลไกลหา MAC ของเครื่องปลายทาง แล้วส่ง Packet ไปให้ ถ้าเช็คว่า Subnet อยู่คนละเครือข่าย ต้องส่ง Packet ไปให้ defaultgateway โดยทั่วไปเป็น router ของเครือข่าย gateway จะทำาหน้าที่หาทางส่งต่อไปเอง ถ้า gateway ไม่รู้ gateway จะส่งไปให้ gateway ถัดไปเป็นทอด ๆThree Level of Address ในการใช้งานจริงมี 3 ระดับ • Host name ชื่อของเครื่องใช้กับมนุษย์ เพราะมนุษย์จำาเลข ไม่ได้ - cs.su.ac.th ชื่อ Host name • Internet IP Address ใช้ในระดับ Address จะมี 2 ระดับ - 192.72.100.3 มีขนาด 32 bit • Station Address หรือ MAC Address - 00:5c:f0:3b:00:4a มีขนาด 48 bit การแปลงเป็นเลขฐาน 2 ฐาน 10 เพื่อให้มนุษย์เข้าใจ ดูง่าย ขึ้น การทำางานจริงเป็นเลขฐาน 2 ทั้งหมดConverting Host Name to MAC Addresscs05.cs.psu.ac.th 172.28.80.9600:50:ba:49:9d:b9Domain Name System IP AddressMAC Address การทำางานจะเปลี่ยนจากชื่อ Host name ไปเป็น IPAddress โดยใช้กลไกลที่เรียกว่า Domain Name System
 3. 3. IP จะมีกลไกลเช็คว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือต่างเครือข่ายก็จะมี ARP Address Resolution Protocol ในการถามหาPhysical ของ Address ปลายทางเพื่อถามหา MAC ใช้ MACในการ link ระหว่าง Router ARP ใช้ในกรณีอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน IP จะบอกว่า Add อยู่ในเครือข่ายว่ามาจากเครือข่ายไหนเป็นเครื่องที่เท่าไร subnet mark ใช้กี่หลักในการกำาหนดเครือข่าย เช่น 255.255.255.0 3 หลักเลขเป็นหมายเลขประจำาเครือข่าย หลักสุดท้ายเป็นหมายเลขเครื่อง จะได้ IP Address เป็น172.72.27.2 จะได้ว่า 172.72.27 เป็นหมายเลขเครือข่าย 2เป็นหมายเลขเครื่องIP Address with Router ถ้าเครื่องที่มีหลาย interface เรียกว่า Multi-homeRouter เป็น Multi-home แต่ Multi-home ไม่จำาเป็นต้องเป็นRouter โดยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถมีหลาย IP Addressแล้วแต่จำานวน LAN cardAddressing Concept ทุกเครือข่ายต้องใช้ หมายเลขใน subnet เดียวกันในแต่ละเครือข่ายเดียวกันAddress จะมี 2 fields - Network Address หมายเลขเครือข่าย เบอร์ของเครือ ข่ายนั้น ๆ - Node Address หมายเลขเครื่องในเครือข่าย หมายเลข กำากับเครื่องทำาให้เราสร้างการ rout เพื่อหาเส้นทางเป็นการสื่อว่า เครือข่ายนั้นอยู่ที่ไหนของโลกจากมี 2 ระดับทำาให้เกิด IP Addressเพราะมีแต่ MAC ไม่สามารถกำาหนดตำาแหน่งแต่หมายเลขเครือข่ายทำาให้บอกว่าจะส่งข้อมูลที่เครือข่ายไหน Router ไหนIP Address เครื่องในเครือข่าย Network Address จะเหมือนกันส่วนHost Address จะแตกต่างกันเพื่อระบุว่าเป็นเครื่องไหนในระบบ8 bit จะแทนได้ 255 ตัว แทนค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 Network Host 32 bit
 4. 4. 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 172 . 28 . 80 .96 10101100 00011100 0101000001100000Address ทั่วโลกจะอยู่ระหว่าง 0.0.0.0 – 255.255.255.255IP Address Classแบ่งได้ 5 Class 1. Class A Network ID 8 bit Host ID 24 bit เครือ ข่ายใหญ่ของลูกมีได้ 128 เครือข่ายใช้ได้จริง 126 มี เครื่องลูกข่ายได้ 16,677,214 แต่ตัวเลขสงวนไว้ในการ ทำางานบางอย่างโดยหมายเลข 0-127 เป็นเลขขึ้นต้น 2. Class B Network ID 16 bit Host ID 16 bit จะมี เครื่องลูกข่ายและ host ได้ 65,534 โดยหมายเลข 128- 191 เป็นเลขขึ้นต้นใน Class B 3. Class C Network ID 24 bit Host ID 8 bit จะใช้งาน ได้ 256 เครื่องแต่ใช้งานจริงได้ 254 เครื่อง โดยหมายเลข 192-223 เป็นเลขขึ้นต้นใน Class C 4. Class D 224 เป็น Class D ไม่ได้จัดสรรให้แต่ใช้ในงาน บางอย่างไม่ใช่ Add ประจำาเครื่อง เช่นการกระจายข่าว การกระจายข้อมูลไปให้กับผู้ใช้ 5. Class E ไม่ได้ใช้งาน Cl Initi bi bit rang Add Usable as al t Ho s bit n st et 24 A 0 7 24 0.0.0.0- 2 16,677, 216 B 10 1 16 127.255.255.255 8 214 2 C 110 4 8 128.0.0.0- 65,534 D 111 2 - 191.255.255.255 254 E 0 1 - 192.0.0.0-
 5. 5. 111 2 223.255.255.255 10 8 224-239 2 240-247 7Initial bit(บิตแรก) + bit net เป็น bit รวมของ Network IDSpecial Address เป็น Address พิเศษสงวนไว้เพื่อทำำงำนบำงอย่ำง - Host ID เป็น 0 หมด เป็น Network number หรือ Network เป็นหมำยเลขที่แทนเครือข่ำยนั้นทั้งเครือข่ำย 18.0.0.0 ใน Class A 158.108.0.0 ใน Class B 192.168.100.0 ใน Class C - Host ID เป็น 1 หมด เป็น Broadcast ของทั้งเครือข่ำยถ้ำ แปลงไปเป็นฐำน 10 จะเป็น 255 ใช้ส่งข้อมูลไปปลำยทำง ถ้ำส่งข้อมูลเป็น 255 จะส่งไปทุกเครื่องในเครือข่ำย 18.255.255.255 ใน Class A 158.108.255.255 ใน Class B 192.168.100.255 ใน Class C - 0.0.0.0 หรือ Default route ใช้ในกำรเซต Router เป็น Address ที่ไม่รู้จะส่งไปไหน - 127.0.0.0 เป็น local loopback เป็นกำรส่งเข้ำหำตัวเอง ใช้ในกำรตองไว้สำำหรับส่งเข้ำหำตัวเองในกำรทดสอบกำร ใช้งำน - 255.255.255255 local network สำำหรับ subnet ใช้ ในเครือข่ำยย้อยในเครือข่ำยใหญ่ - Add บำงส่วนสงวนไว้สำำหรับ Private networkPrivate Address ใช้ในระบบ intranet ต้องมีกลไกลในกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็น IP จริง10 1 class A 172 1 class B 192 1 class Cปัญ หำ Address ของ Class A มีทั้งหมด 50 % แต่ไม่ถูกนำำมำใช้ทั้งหมด รวมถึง Class B 25% นำำมำใช้ไม่คุ้ม IP Address Class เดียวไม่สำมำรถใช้ได้จริงในทำงปฏิบัติต้องมีกำรแบ่งเป็นกรุ๊ปโดยใช้ Router ในกำรแบ่งย่อยออกเป็นSubnet ทำำให้กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยได้ง่ำยขึ้นข้อ ดี
 6. 6. Subnet Mark Bit128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 = 128 1 1 0 0 0 0 0 0 = 192 1 1 1 0 0 0 0 0 = 224 1 1 1 1 0 0 0 0 = 240 1 1 1 1 1 0 0 0 = 248 1 1 1 1 1 1 0 0 = 252 1 1 1 1 1 1 1 0 = 254 1 1 1 1 1 1 1 1 = 255Class A 8 bit แรกมีค่าตั้งแต่ 0-127 bit Subnet Mark Subnet Subnet Host ใช้ได้จริง /8 255.0.0.0 0 0 1677721 /9 255.128.0.0 2 0 4 /10 255.192.0.0 4 2 8388606 /11 255.224.0.0 8 6 4194302 /12 255.240.0.0 16 14 2097150 /13 255.248.0.0 32 30 1048574 /14 255.252.0.0 64 62 524286 /15 255.254.0.0 128 126 262142 /16 255.255.0.0 256 254 131070 /17 255.255.128. 512 510 65534 /18 0 1024 1022 32766 /19 255.255.192. 2084 2082 16382 /20 0 4096 4094 8190 /21 255.255.224. 8192 8190 4094 /22 0 16384 16382 2046 /23 255.255.240. 32768 32766 1022 /24 0 65536 65534 510 /25 255.255.248. 131072 131070 254 /26 0 262144 262142 126 /27 255.155.252. 524288 524286 62 /28 0 1048576 1048574 30
 7. 7. การแบ่งเป็น subnet แบ่งการบริหารจัดการเป็นส่วน ๆ โดยใช้ Router Address ไม่กระจัดกระจายมีประสิทธิภาพดีกว่าการซ่อน Routing table การบริหารจัดการดีกว่าระบบรวม Network ID Subnet Host address Address Host IDการแบ่ง subnet จะแบ่ง Host ID ไปเป็น Subnet และ HostAddressSubnet Mask เป็นค่า Check subnet ไหนอยู่ใน subnetเดียวกันหรือไม่ บอกใช้กี่บิตในการของ Network ID โดยในการแบ่ง Subnet ต้องมี Subnet markClass A Default Subnet Mask 8 bit เป็น 255.0.0.0 >11111111 00000000 00000000 00000000Class B Default Subnet Mask 16 bit เป็น 255.255.0.0> 11111111 11111111 00000000 00000000Class C Default Subnet Mask 24 bit เป็น255.255.255.0 > 11111111 11111111 1111111100000000IP and Default Subnet Mask ได้เ ป็น Network IDของ Subnet150.10.1.55 and 255.255.255.0 ได้เป็น 150.10.1.0โดยค่า Subnet ที่ได้จาก bit ของ net ID เช่น /24 ได้เป็น255.255.255.0ตัวอย่าง 158.108.32.3/24 158.108.32.44/24 24 บิตแรกเหมือนกันดังนั้นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันส่วน 158.108.40.3/24 อยู่ใน Network เดียวกันกับ IP 2 ตัวแรกแต่ต่างคนล่ะ Subnetจำาเป็นต้องใส่ค่า subnet mark เพราะถ้าไม่ใส่ค่า subnetmark window จะใส่ค่า subnet mark อัตโนมัติ เช่น172.27.27.1 จะใส่เป็น 255.255.0.0 มาให้ซึ่งอาจจะได้ค่าผิดพลาดเมื่อต่อเนต
 8. 8. 111 2 223.255.255.255 10 8 224-239 2 240-247 7Initial bit(บิตแรก) + bit net เป็น bit รวมของ Network IDSpecial Address เป็น Address พิเศษสงวนไว้เพื่อทำางานบางอย่าง - Host ID เป็น 0 หมด เป็น Network number หรือ Network เป็นหมายเลขที่แทนเครือข่ายนั้นทั้งเครือข่าย 18.0.0.0 ใน Class A 158.108.0.0 ใน Class B 192.168.100.0 ใน Class C - Host ID เป็น 1 หมด เป็น Broadcast ของทั้งเครือข่ายถ้า แปลงไปเป็นฐาน 10 จะเป็น 255 ใช้ส่งข้อมูลไปปลายทาง ถ้าส่งข้อมูลเป็น 255 จะส่งไปทุกเครื่องในเครือข่าย 18.255.255.255 ใน Class A 158.108.255.255 ใน Class B 192.168.100.255 ใน Class C - 0.0.0.0 หรือ Default route ใช้ในการเซต Router เป็น Address ที่ไม่รู้จะส่งไปไหน - 127.0.0.0 เป็น local loopback เป็นการส่งเข้าหาตัวเอง ใช้ในการตองไว้สำาหรับส่งเข้าหาตัวเองในการทดสอบการ ใช้งาน - 255.255.255255 local network สำาหรับ subnet ใช้ ในเครือข่ายย้อยในเครือข่ายใหญ่ - Add บางส่วนสงวนไว้สำาหรับ Private networkPrivate Address ใช้ในระบบ intranet ต้องมีกลไกลในการเปลี่ยนแปลงไปเป็น IP จริง10 1 class A 172 1 class B 192 1 class Cปัญ หา Address ของ Class A มีทั้งหมด 50 % แต่ไม่ถูกนำามาใช้ทั้งหมด รวมถึง Class B 25% นำามาใช้ไม่คุ้ม IP Address Class เดียวไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติต้องมีการแบ่งเป็นกรุ๊ปโดยใช้ Router ในการแบ่งย่อยออกเป็นSubnet ทำาให้การบริหารจัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้นข้อ ดี

×