Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016)

510 views

Published on

OPS-hautomot-koulutusiltapäivä Mikkelin rehtoreille ja ops-vastaaville 3.2.2016: Kuinka ops2016 periaatteet muuttuvat käytännön koulutyön toiminnaksi, asenteiksi ja tekemiseksi kouluissa? Mistä oppiva yhteisö rakentuu? Mitä ja miten lukuvuosisuunnitelmaan? Lisäksi Mikkelin alueen oppilaskuntien ja vanhempainneuvoston mietteitä oppijuudesta, opettajuudesta, koulun kehittämisestä ja tvt:stä.

Published in: Education
 • Be the first to comment

OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016)

 1. 1. OPS2016 koulukohtaistaminen ja lukuvuosisuunnittelu Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa, OPS-hautomot Mikkeli, rehtorit ja OPS-vastaavat 3.2.2016
 2. 2. ESITYSMATERIAALI: bit.ly/mikkeli_ops SEURAA MEITÄ: @opshautomot @akiluos @IidaPeltomaa
 3. 3. ILTAPÄIVÄN AIKATAULU 12.15-12.30 Tervetuloa 12.30-13.00 Toimintakulttuuri ja oppiva yhteisö 13.00-13.45 Työskentely (kouluittain): lukuvuosikello 13.45-14.15 Kahvitauko 14.15-14.40 Työskentely (sekaryhmissä): - paikallisen lukuvuosisuunnitelmapohjan kommentointi - toim.kulttuurin periaatteet käytännössä 14.40-15.00 Yhteinen purku 15.00-15.30 Loppusanat (Hanna-Kaisa)
 4. 4. OPPILASKUNTAPÄIVÄN TERVEISIÄ https://youtu.be/Al2tKuqfHxQ
 5. 5. Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri vaikuttaa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. POPS 2014, s. 26
 6. 6. Toimintakulttuuri Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu. POPS 2014, s. 26
 7. 7. Oppiva yhteisö Monipuoliset työskentelytavat Vuorovaikutus ja osallisuus Hyvinvointi Turvallinen arki Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen Toimintakulttuurin kehittäminen
 8. 8. Oppiva yhteisö ydinperiaatteena Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista. POPS 2014, s. 27
 9. 9. Oppiva yhteisö ydinperiaatteena Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. POPS 2014, s. 27
 10. 10. Toimintakulttuuri on kuin autotalli, jossain vaiheessa se täyttyy. Tällöin meidän tulee osata luopua osasta rakkaitakin asioita.
 11. 11. Oppiva yhteisö ydinperiaatteena Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. POPS 2014, s. 31
 12. 12. MITEN JA MIHIN YHTEINEN AIKA KÄYTETÄÄN? pedagoginen johtaminen käytänteiden kehittämisessä?
 13. 13. Pieni on suurta.
 14. 14. - innostunut x 6 - toiset huomioon ottava x 4 - utelias oppimaan uutta x 3 - motivoitunut x 2 - yrittää parhaansa x 2 - saa ja uskaltaa olla oma itsensä x 2 - osallistuva x 2 - suvaitseva (monikulttuurisuus) - avoin - kiinnostunut - ahkera - kyseenalaistava - rohkea - itseään arvostava - työrauhan antava - toisia kunnioittava - aktiivinen oppija - yhteistyökykyinen - ”me”-henkinen ja innostunut oppimaan uutta - iästään huolimatta vastuullinen - osaa nauttia opetuksesta lapsen silmin - joustava - hyvä itsetunto - ottaa vastuun omasta oppimisesta - ottaa vastuun omasta elämästä - innostunut - oppimishaluinen - opettajaa kunnioittava - vastaanottavainen - kuuntelee - reilu kaveri - tunnollinen - vastuuntuntoinen - empatiakykyinen - sosiaalinen - keskittyvä HYVÄ OPPILAS? (vanhempien vastauksia)
 15. 15. - kuuntelee opettajaa x 5 - kiva x 4 - hauska x 4 - on kaikkien kaveri x 3 - ahkera x 2 - auttaa muita x 2 - iloinen x 2 - antaa työrauhan x 2 - ystävällinen x 2 - kunnioittaa kaikkia (opettajia, henkilökuntaa, ja toisia oppilaita) x 2 - jaksaa keskittyä opiskeluun x 2 - kiltti - rehellinen - ei kiusaa - tunnollinen - hyvä tilannetaju - järkevä - hyväksyy kaikki kaveriksi - olisi hiljaa tunnilla - ystävällinen - kunnioittaa aikuisia ei usko kaikkea mitä opettaja sanoo - antaa työrauhan - tehokas - sosiaalinen - hyvä ystävä - neuvoo muita - aktiivinen - suvaitsevainen - käyttäytyy hyvin - innokas - ei häiritse tuntia - menee puolustamaan kiusattua - pitää omalta osalta työrauhaa yllä - motivaatio - käyttäytyy asiallisesti - kiinnostunut yhteiskunnallisita asioista - hiljainen ja kiltti tunnilla - ystävällinen - valmis ja halukas oppimaan - positiivinen HYVÄ OPPILAS? (oppilaiden vastauksia)
 16. 16. - innostava x 6 - tasapuolinen x 4 - ammattilainen x 3 - ymmärtää ja huomioi lapset yksilöinä x 2 - itsetuntoa kohottava x 2 - tsemppaava x 2 - osaa käyttää ”pelisilmää” x 2 - ottaa huomioon x 2 - innostunut x 2 - yhteistyökykyinen x 2 - kannustava x 2 - inhimillinen - aito - perustelee ymmärrettävästi - tuntee oppilaat ja erityispiirteet - auktoriteetti - saa lapsen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja vertaiseksi - helposti lähestyttävä ongelmien sattuessa - haluaa oppia uusia tapoja toimia - aktiivinen - osallistava - osaava - huomiokykyinen - tasavertainen - antaa sopivia haasteita - motivoiva - rauhallinen - herkkä - kärsivällinen - motivoitunut - sitoutunut - avoin - rehellinen - määrätietoinen - selkeä - joustava - hyvät vaikutustaidot - antaa tunnustusta ääneen - mahdollistaja - rajat asettava - hyvä ihmistuntija - arvostus - inspiroiva HYVÄ OPETTAJA? (vanhempien vastauksia)
 17. 17. - huumorintajuinen x 5 - kuuntelee oppilaita x 5 - hauska x 4 - auttaa x 4 - motivoiva x 4 - mukava x 3 - reilu kaikille x 3 - iloinen x 2 - kannustava x 2 - viisas x 2 - ystävällinen x 2 - asiallinen x 2 - avulias x 2 - osaa pitää kuria x 2 - ymmärtää oppilaita x 2 - toteuttaa uhkaukset - ei liian ankara mutta ei liian lepsu - ei antaisi läksyjä - ei suosi tiettyjä oppilaita - kertoo tarinoita aiheeseen liittyen - vihan hillitseminen - karjuu jos on tarve - ei anna liikaa läksyjä - ei hylkää heti oppilaiden ideoita - kiva - tietää paljon - ankara - koulutettu - liikunnallinen - reilu - neuvoo - tasapuolinen - kekseliäs - on kiinnostunut - opettaa monipuolisesti - ei anna liikaa läksyjä - ottaa huomioon kaikki oppilaat - puolustaa kiusattuja - myöntää olevansa väärässä - rauhallinen eli ei huuda - pitää luokan kurissa ystävällisesti ja ylläpitää työrauhaa - uudistaa itseään mahdollisuuksien mukaan HYVÄ OPETTAJA? (oppilaiden vastauksia) - ymmärtäväinen - kriittinen - positiivinen - on kiltti oppilaille - ei lelli ketään - antaa tarkat ohjeet - ottaa oppilaat huomioon - positiivinen - kunnioittaa oppilaita
 18. 18. - osallistuva x 7 - kiinnostunut x 7 - kannustava x 4 - tuki ja turva x 2 - kuunteleva x 2 - huolehtiva x 2 - aktiivinen taustatukija - aikuinen - tukija - motivoija - tsemppari - rajojen asettaja - välittävä - tuntee lapsensa - rakastava - yhteistyö koulun kanssa - asioihin puuttuva - vastuunkantaja rajoista ja rakkaudesta - innostunut lapsen jutuista - helposti lähestyttävä - rajat antava henkilö - luottaa ammattilaisiin - turvallinen - tietää missä mennään - ottaa palautteen rakentavana - läsnäoleva - luotettava - suvaitseva (monikulttuurisuus) - ei aseta lapselle ylimitoitettuja odotuksia (vanhemman omia tavoitteita) HYVÄ HUOLTAJA? (vanhempien vastauksia)
 19. 19. Mikä laaja-alainen osaaminen? Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. EOPS 2014, s. 16 & POPS 2014. s. 20
 20. 20. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L4 Monilukutaito L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 21. 21. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet POPS 2014, s. 20-24 EOPS 2014, s. 16-19
 22. 22. Lukuvuosikello KIRJATKAA, MITÄ KOULUSSANNE TAPAHTUU VUODEN AIKANA ERI KEHILLÄ 1. opettajien välinen yhteistyö (opekokoukset, infovälkät, yt-aika yms) 2. kodin ja koulun yhteistyö (vanhempainillat, arviointikeskustelut yms) 3. koulun sisäiset juhlat ja tilaisuudet (joulujuhla, lucia-kulkue yms) 4. vuosittaiset retket ja projektit (leirikoulut yms) 5. muut POHTIKAA Mikä kehillä on pois jätettävää, mitä ehdottomasti säilytettävä? Jakaantuuko tehtävät tasaisesti henkilöstön kesken? Miksi, miksi ei? Jakaantuuko tehtävät tasaisesti lukuvuoden ajalle? Miksi, miksi ei? Onko sellaista, mikä olisi entistä tiiviimmin sidottavissa oppimiseen? Miten kehittäisitte opettajien yhteisen ajan käyttöä?
 23. 23. KAHVIA TARJOLLA!
 24. 24. Paikallisen lukuvuosisuunnitelman pohjan kommentointi Tarkastele paikallista lukuvuosisuunnitelman pohjaa ja kommentoi e-lomakkeen kautta: www.mikkeliops.net - lv-suunnitelman rakenne - ohjeistukset - muita huomioita
 25. 25. KUN KOMMENTOINTI ON VALMIS: Periaatteet käytäntöön Pohtikaa ja täydentäkää taulukkoon, kuinka toimintakulttuurin periaatteet siirtyvät koulussanne käytäntöön. ● miten toimin itse? ● mitä odotan muilta? ● mitä toivon rakenteilta?
 26. 26. MITÄ LISÄÄ KOULUUN? (oppilaat toivovat)
 27. 27. - teemapäivät - ystäviä - omia lyijykyniä oppilaille x 2 - ipadit, tablet, tietokoneet x 5 -kuvistunteja / musiikintunteja - jumppapalloja - ryhmätöitä - hyppytunteja - pyyhekumeja - penkkejä - liikuntatunteja x 2 - elektroniikkatunteja - esitelmiä - kirjat ja käsillätekeminen - lukemista ja kässää - musatunteja - vapaapäiviä - lukutunti - näytelmiä MITÄ LISÄÄ KOULUUN? (oppilaat toivovat)
 28. 28. - jälkiruokaa x 2 - eläinpäivä - pakkasraja välitunneille - kotsaa ala-asteelle - elokuvatunteja - lukutunteja - patjoja x 3 - tabletteja - sohvia x 3 - säkkituoleja - pehmeitä penkkejä - kasveja - rentoa meininkiä - mehua tunnilla - projekteja - hyppytunnit - enemmän vapaamuotoista ja oppilaiden itse valitsemaa opetusta - parempaa ruokaa - kotoisammat luokat - kuvistunnilla kännykät - tominnallisuutta - pidemmät välkät - erilaisia pelejä - uusi sisustus - puhelintunteja - liikunnallisuutta - välitunnille tekemistä esimerkiksi musiikkiluokassa ja liikuntasalissa - enemmän valinnaisaineita MITÄ KOKONAA UUTTA? (oppilaat toivovat)
 29. 29. MOBIILIN JA TIETOKONEIDET SWOT-ANALYYSI(oppilaat)
 30. 30. - jos on hätä niin voi soittaa mummille - tarpeeksi pienet - saa nopeammin tietoa kuin kirjoista - löytää nopeasti tietoa - tavoittaa ihmisiä - voi etsiä tietoa - kätevä - nopea - voi katsoa viestit - voi tarkistaa matikan laskut - on yhteys - miltei kaikki omistaa, aina käsillä - ei tarvii matkustaa 30 km jos haluaa olla kaverin kanssa - jos on hätä voi soittaa apua - puhelimella voi laskea - auttaa oppimaan MOBIILIN HYVÄT PUOLET? (oppilaat)
 31. 31. - saattaa häiritä opiskelua - jää koukkuun, riippuvuus x 3 - häiritsee keskittymistä - ei voi rajoittaa lasten käyttöä - terveydelliset haittapuolet - uusi muoto kiusaamiselle - kaikilla ei ole kosketusnäyttöpuhelinta - netissä kaikki sivut ei ole ihan kaikille - liiallinen käyttö aiheuttaa päänsärkyä - voi olla huono nettiyhteys - tulee viiruksia - eksyy surffailemaan MOBIILIN HUONOT PUOLET? (oppilaat)
 32. 32. - netti ei toimi - nettikiusaaminen, joku kiusaa x 2 - otetaan kuvia ilman lupaa, muokataan niitä x 3 - voi soittaa kelle vaan - saattaa säteillä - haluan kirjoittaa kynällä ja paperilla MOBIILIN HUOLET? (oppilaat)
 33. 33. - puhelimet hyödylliseen käyttöön - saa käyttää koulussa - käyttäydyttäisiin asiallisesti - ei nettikiusaamista, salakuvaamista x 2 - ei kännyköitä tunneille, välkillä ok - saisi käyttää puhelmita tunnilla (ala-aste) - ei kännyköiden takavarikointia - saa käyttää koulussa MOBIILIN TOIVEET? (oppilaat)
 34. 34. - monipuolisuus, pystyy tekemään erilaisia asioita x 2 - kivoja sovelluksia ja pelejä - voi oppia paremmin, se on kivaa - voi etsiä tietoa x 2 - voi kirjoittaa nopeammin - vaihtelevuus - kätevyys - saa tehdä itse eikä vain lukea x 2 - vaihtelua perinteille - voi käyttää ajantappamiseen TIETOKONEIDEN HYVÄT PUOLET? (oppilaat)
 35. 35. - voi tulla levottomuutta x 3 - oppilaat voi tehdä niillä myös mitä ei sais - keskittyminen häiriintyy x 3 - riippuvauisuus - feikkejä profiileja - varomattomuus - lisää huononäköisyyttä - terveyshaitat x 3 TIETOKONEIDEN HUONOT PUOLET? (oppilaat)
 36. 36. - haitalliset sovellukset - älä usko kaikkea - huijaukset - koulujärjestelmän monipuolisuus katoaa - viirukset - pilaa silmät - epäsopivat sovellukset - kaikki voi esittää jotain muuta mitä on - ei tee käskettyä - haluan kirjoittaa kynällä ja paperilla #oldfashion TIETOKONEIDEN HUOLET? (oppilaat)
 37. 37. - uusia käytännöllisiä sovelluksia ja pelejä x 3 - liikuntasovelluksia - lisää tabletteja ja koneita - testejä :) - saan ystäviä - sosialisoituminen helpompaa TIETOKONEIDEN TOIVEET? (oppilaat)
 38. 38. Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255 akiluos KYSY, KOMMENTOI, ANNA PALAUTETTA iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi 050 360 3773 IidaPeltomaa bit.ly/hautomopalaute

×