Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnos

Mitä ilmiöpohjainen oppiminen on ja miten ilmiöpohjaisuus on nähtävissä OPS2016-perusteluonnoksessa; millaisia ilmiöillekin tuttuja elementtejä perusteluonnoksen yleisestä osasta löytyy?

 • Login to see the comments

Ilmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnos

 1. 1. ILMIÖPOHJAISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ KEOS2013, JYVÄSKYLÄ 2.-3.9.2013 Aki Luostarinen, Otavan Opisto 3.0 CC BYNC-SA
 2. 2. TARKASTELTAVA 1. ILMIÖ LV 13-14 VAIKUTAN JA VAIKUTUN Sukupuoli(suus) Morsesta mobiiliin Kuluttaja (in memoriam?) Maailman huipulla Ajattelun taidot 3.0 CC BYNC-SA
 3. 3. TARKASTELTAVA 1. ILMIÖ OPS2016 perusteluonnos Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla oppilas luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja erilaisiin kulttuureihin. ” SIVU 5 3.0 CC BYNC-SA
 4. 4. JÄSENTELY MALLINTAMINEN 2. KUVA: Aki Luostarinen 2013 KUVA: Robert Blomerus 2011 3.0 CC BYNC-SA
 5. 5. AJATUKSENVIRTAA HERÄTTELYÄ 3. KUVA: http://mrg.bz/A7tdTb 3.0 CC BYNC-SA
 6. 6. AJATUKSENVIRTAA HERÄTTELYÄ 3. 3.0 CC BYNC-SA
 7. 7. AJATUKSENVIRTAA HERÄTTELYÄ 3. 3.0 CC BYNC-SA
 8. 8. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. Kuva: http://flic.kr/p/6bVyCs 3.0 CC BYNC-SA
 9. 9. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. 3.0 CC BYNC-SA
 10. 10. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. 3.0 CC BYNC-SA YHTEISTYÖN APUNA
 11. 11. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. OPS2016 perusteluonnos Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajan, kouluyhteisön jäsenten, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri ” 3.0 CC BYNC-SA yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. SIVU 6
 12. 12. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. 3.0 CC BYNC-SA
 13. 13. TUOTOKSIA KEHKEYTYNEITÄ 5. KUVA: http://mrg.bz/A7tdTb 3.0 CC BYNC-SA
 14. 14. TUOTOKSIA KEHKEYTYNEITÄ 5. Tanjan ilmiöblogi (2013) 3.0 CC BYNC-SA TIETOJA JA IT-TAITOJA Etäkoulu Kulkurin kouluruokatuotos, Kulttuurit ja kielet (2013) Suomalaisuuksien ja onnellisuuden radio
 15. 15. TUOTOKSIA KEHKEYTYNEITÄ 5. TIETOJA JA KÄDENTAITOJA Tanja, Löytöretkikunta! (2013) Heidi N. Onnellisuus (2011) Anu, Löytöretkikunta! (2013) 3.0 CC BYNC-SA
 16. 16. TEKEMINEN YHDESSÄ 4. OPS2016 perusteluonnos Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa omaksuttavia ” tietosisältöjä enemmän se, miten koulussa työskennellään, miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus järjestetään ja miten oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan. Oppijan kokemukset ja vapaa-ajan ympäristöt heijastuvat oppimiseen monin tavoin. SIVU 11 3.0 CC BYNC-SA
 17. 17. ILMIÖT? MÖRKÖPEIKOISTA EROON MIKSI 6. Susku kertoo ilmiötyöskentelystään: http://youtu.be/QmhXZmmEU3s 3.0 CC BYNC-SA
 18. 18. ILMIÖT? MIKSI 6. ” Omasta mielestäni ilmiöopiskelua vaikeuttaa liiallinen valinnan vapaus ja selkeiden ohjeiden puuttuminen. 3.0 CC BYNC-SA Kuva: http://mrg.bz/ZliAMS
 19. 19. MIKSI 6. ILMIÖT? OPS2016 perusteluonnos Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin työskennellään tiedon kanssa ja työ perustuu sekä yhdessä tekemiseen ja verkostoissa toimimiseen että teknologian hallintaan. Tällöin ” tarvitaan itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta sekä entistä enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen taitoa, ajattelua, 3.0 CC BYNC-SA ongelmanratkaisua, soveltamista ja luovuutta. SIVU 1
 20. 20. ILMIÖT? MIKSI 6. 3.0 CC BYNC-SA ” Ei pidä lannistua jos alussa tuntuu että ei meinaa saada mitään kunnollista kokonaisuutta aikaiseksi. Joskus pitää ensin (ehkä paljonkin) opiskella ja oivaltaa, jotta ymmärtäisi asioiden merkitykset laajemmassa kokonaisuudessa. KUVA: http://mrg.bz/xMp6W7
 21. 21. ILMIÖT? MIKSI 6. ” OPS2016 perusteluonnos Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimisprosessejaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. SIVU 6 3.0 CC BYNC-SA
 22. 22. ILMIÖT? ” MIKSI 6. Ilmiö on erilainen tapa oppia. Siksi ilmiössä joutuu työskentelemään, eikä vain pänttäämään kirjoja. Oppiminen on näin tehokasta ja opittu asia jää hyvin mieleen. 3.0 CC BYNC-SA KUVA: © Petra Niskanen. Käyttö luvalla.
 23. 23. ILMIÖT? MIKSI 6. ” OPS2016 perusteluonnos [-] oppilaan valmiudet systeemiseen ajatteluun kehittyvät eli hän oppii näkemään asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet. Tämä edellyttää oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Oppilasta rohkaistaan syventymään työhänsä ja tarkastelemaan omia ajattelu- ja työskentelytapojaan. SIVU 12 3.0 CC BYNC-SA
 24. 24. ILMIÖT? MIKSI 6. ” Ilmiöihin minut veti yksinkertaisesti erilaisen oppimisen viehätys ja ilmiöiden projektimaisuus. Ilmiöiden aloittaminen oli jopa pelottava kokemus, mutta käsitykseni mukaan täällä ei epäonnistuta. Koulumaailma ja epäonnistuminen on lapsuuden traumoissani yksi ja sama sana. 3.0 CC BYNC-SA KUVA: eldan http://flic.kr/p/8vzJMD CC BY-NC-SA 2.0
 25. 25. ILMIÖT? MIKSI 6. OPS2016 perusteluonnos ” Oppimisympäristöjen turvallisuus, yhteisöllisyys ja kannustavuus luovat kasvualustan oppimisen ilolle, halulle, uteliaisuudelle ja luovuudelle. Välittävä ja arvostava vuorovaikutus rohkaisee oppilasta ilmaisemaan ja pohtimaan hänelle merkityksellisiä asioita. SIVU 5 3.0 CC BYNC-SA
 26. 26. LISÄTIETOJA: Ilmiöopas tulossa: https://sites.google.com/site/ilmioopas/ Otavan Opiston ilmiöt http://ilmiopohjaisuus.ning.com Aki Luostarinen aki.luostarinen@otavanopisto.fi Taru Kekkonen taru.kekkonen@otavanopisto.fi 3.0 CC BYNC-SA

×