Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013-2014 Akademik Takvim

1,080 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013-2014 Akademik Takvim

  1. 1. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 – 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde Ders Yılı Başı toplantıları: a)Müdürler Kurulu b)Zümre Başkanları c)Danışma Kurulu İl/İlçe Zümre Başkanları Kurul Toplantıları İl Mesleki Eğitim Alan Zümrelerinin Toplantısı Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıfların eğitim öğretime hazırlıkları (Bağımsız Anaokulları hariç) A)Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013 – 2014 Ders yılının başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 6. B)Mesleki Eğitim Merkezlerinde aday çırak ve çırak öğrencilerin teorik eğitime başlamaları 23 Eylül 2013 Pazartesi 7. 8. İlköğretim Haftası Ankara’nın Başkent Oluşu 9. Kurban Bayramı 16 – 20 Eylül 2013 13 Ekim Pazar 14 Ekim 2013 Pazartesi saat 13:00’de başlar, 18 Ekim 2013 Cuma akşamı sona erer. 1. 2. 3. 4. 5. Bünyesinde yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan meslek liseleri yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat 10. hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında okuyan 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin; 2013 – 2014 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlaması 11. Cumhuriyet Bayramı 12. 13. 14. 15. 16. Sorumluluk Sınavları Atatürk Haftası Öğretmenler Günü Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Yılbaşı Tatili Mesleki Eğitim Merkezlerinde, 17. a)Aday çırakların dönem sonu ve çırak öğrencilerin dönem sınavlarının yapılması Eğitim Bölgesi Müdürlerinin Belirlediği tarihler arasında yapılacaktır 02 /13 Eylül Cuma 02 /13 Eylül Cuma 09-13 Eylül 2013 16 Eylül 2013 Pazartesi 21 Ekim 2013 28 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 13:00’de başlar, 29 Ekim 2013 Salı günü saat 24:00’de sona erer. 01-30 Kasım 2013 10 – 15 Kasım 2013 24 Kasım 2013 Pazar 27 Aralık 2013 Cuma 01 Ocak 2014 Çarşamba 23 Aralık 2013 Pazartesi başlar, 10 Ocak 2014 Cuma akşamı sona erer. 1
  2. 2. b)Aday çırak ve çırak öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması c)Öğretmenlerin yarıyıl tatili d)Aday çırak ve çırak öğrencilerin yarıyıl tatili 02 Ocak 2014 Perşembe başlar, 28 Şubat 2014 Cuma akşamı sona erer. 11 Ocak 2014 Cumartesi akşamı başlar, 26 Ocak 2014 Pazar akşamı sona erer. 11 Ocak 2014 Cumartesi akşamı başlar, 16 Şubat 2014 Pazar akşamı sona erer. e)Sınav dönemi (Kış dönemi) Öğretmenler 27 Ocak 2014 Pazartesi Kurulu Toplantısı 28 Ocak 2014 Salı günü başlar, 16 Şubat 2014 Pazar akşamı sona erer. f)Kış dönemi kalfalık ve ustalık sınavlarının yapılması 18. 19. 20. 21. 22. 23. g)Aday çırak ve çırak öğrencilerin II. Yarıyıla başlaması Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında I. Yarıyılın sona ermesi Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında I. Yarıyıl tatili Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında II. Dönemin başlaması Her derece ve türdeki okullarda II. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 2013 – 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde II.Dönem başı toplantıları: a)Müdürler Kurulu b)Zümre Başkanları c)Danışma Kurulu Bünyesinde yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan meslek liseleri yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında okuyan öğrencilerin; a) 2013 – 2014 öğretim yılında meslek eğitimi görecek öğrencilerin işyeri planlaması (10. ve 11.sınıflar) b) Öğrenciler için teorik eğitimin sona ermesi (9.sınıflar hariç) c) 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı 10. ve 11. Sınıf öğrencilerinin beceri eğitimi 17 Şubat 2014 Pazartesi d) 2013-2014 Eğitim öğretim yılı öğretmenler kurulu değerlendirme toplantısı e) Beceri eğitimi öncesi izinleri. 28-30 Nisan 2014 24 Ocak 2014 Cuma 27 Ocak – 07 Şubat 2014 10 Şubat 2014 10 – 14 Şubat 2014 17 Şubat – 03 Mart 2014 17 Şubat – 28 Mart 2014 25 Nisan 2014 Cuma 12 Mayıs - 26 Eylül 2014 28 Nisan–09 Mayıs 2014 2
  3. 3. 24. Sorumluluk sınavları 1 – 30 Nisan 2013 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı a) Okul öncesi , İlkokul ve Ortaokul 25. Kurumlarında b) Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Emek ve Dayanışma Günü 26. 23–24 Nisan 2014 İşletmelerde Mesleki Eğitim gören XII. sınıf öğrencilerinden meslek eğitim öğretim programlarının en az % 80`ini tamamlayanlar için: 27. a) Okulda telafi eğitimi b) Yılsonu beceri sınavı öncesi öğretmenler kurulu toplantısı c) Yılsonu beceri sınavları 23 Nisan 2014 01 Mayıs 2014 05 Mayıs – 23 Mayıs 2014 09 Haziran 2014 Pazartesi 09 – 11 Haziran 2014 19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 28. (Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarının tamamı) Meslekî Eğitim Merkezlerinde: Aday çırakların dönem sonu ve çırak 29. öğrencilerin dönem sınavlarının yapılması. 19-20 Mayıs 2014 2013 – 2014 Öğretim yılı eğitim bölgelerinde yılsonu toplantıları: a) Müdürler Kurulu 30. b) Zümre Başkanları Kurulu c) Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ve Koordinatör Okul Müdürlükleri tarafından Belirlenen tarihlerde Yapılacaktır. İlçe Zümre Başkanları Kurul toplantıları 31. İl Mesleki Eğitim Alan Zümrelerinin Toplantısı A) Okulöncesi eğitim kurumlarında a) Başvurular ( Kayıt yenileme ve Ön kayıt) 32. b) Kayıtları yapılacak çocukların komisyonca ilanı ve kesin kayıt dönemi Meslekî Eğitim Merkezlerinde: a) Aday çırak ve çırak öğrencilerin teorik 33. eğitiminin sona ermesi b) Ders yılı sonu Öğretmenler Kurulu toplantısı 16 – 20 Haziran 2014 21 Mayıs 2014 Çarşamba başlar, 07 Haziran 2014 Cumartesi akşamı sona erer. 02 – 30 Haziran 2014 Temmuz 2014 07 Haziran 2014 Cumartesi 09 Haziran 2014 Pazartesi 3
  4. 4. c) Yaz dönemi “Kalfalık ve Ustalık” sınavı d) Öğretmenlerin tatile girmesi e) Aday çırak ve çırak öğrencilerinin sözleşmelerinin imzalanması 10 Haziran 2014 Salı başlar, 29 Haziran 2014 Pazar akşamı sona erer. 30 Haziran 2014 Pazartesi başlar, 31 Ağustos 2014 Pazar akşamı sona erer. 30 Haziran 2014 Pazartesi başlar, 28 Eylül 2014 Pazar akşamı sona erer. 36. 37. 38. 39. 09-11 Haziran 2014 Bakanlıkça yayınlanacak genelgeye göre yapılacaktır. C) Sınavla öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci kayıtları Bakanlıkça hazırlanan Kılavuza göre yapılacaktır D) Merkezi sistemle öğrenci almayan Ortaöğretim kurumlarında öğrenci kayıtları 35. 2013 – 2014 Öğretim yılı Ortaokul Kurumları Şube Öğretmenler kurulları Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013 – 2014 ders yılının sona ermesi. 2013 – 2014 Öğretim yılı Ders Yılı Sonu öğretmenler kurulu Bağımsız Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında yılsonu mesleki çalışmalar Öğretmenlerin tatile girmesi; a) Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında A) Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 2014 – 2015 öğretim yılı öğrenci kayıtları B) İlköğretim Kurumlarında öğrenci kayıtları 34. Bakanlıkça yayınlanacak genelgeye göre yapılacaktır. 2013 – 2014 Öğretim yılı için Teknik Lise 40. öğrenci kayıtları Ortaöğretim Kurumlarında Alan-Dal Seçimi a) 2014 – 2015 Öğretim yılı için 41. Ortaöğretim Kurumlarında 10.sınıfa geçen öğrencilerden Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenime devam etmek isteyenlerin alan tercihlerin 13 Haziran 2014 Cuma 16 – 18 Haziran 2014 16 – 27 Haziran 2014 1 Temmuz 2014 İlgili Yönetmelikler ve Bakanlıkça yapılacak açıklamalar doğrultusunda Bakanlıkça yayınlanacak genelge doğrultusunda yapılacaktır. Bakanlıkça yayınlanacak genelge doğrultusunda yapılacaktır. 4
  5. 5. yapmak üzere başvurularının kabulü b) Alan-Dal seçimi ile ilgili kayıt kabul komisyonlarının toplanarak değerlendirme işlemini sonuçlandırılması Bakanlıkça yayınlanacak genelge ve listelerin ilan edilmesi doğrultusunda yapılacaktır c) Alana geçiş yapılacak öğrencilerin kayıt kabulleri 27 Temmuz 2014 saat 13.00 de başlar; 42. Ramazan Bayramı 30 Temmuz 2014 de sona erer. 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2014 Cumartesi 43. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 44. 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Okul öncesi eğitim kurumları ile İlkokul, 45. Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin mesleki çalışmaları Meslekî Eğitim Merkezlerinde: a) Ders yılı başı öğretmenler kurulu toplantısı 01 Eylül 2014 01 – 12 Eylül 2014 01 Eylül 2014 Pazartesi 02 Eylül 2014 Salı başlar, 46. b) Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavları 21 Eylül 2014 Pazar akşamı sona erer. c) Aday çırak ve çırak öğrencilerin teorik eğitime başlaması 22 Eylül 2014 Pazartesi Eğitim bölgelerinde 2014 – 2015 Öğretim yılı başı toplantıları: a) Müdürler Kurulu 47. b) Zümre Başkanları Kurulu c) Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Koordinatör Okul Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır. İl/İlçe zümre başkanları kurul toplantıları 48. İl Mesleki Eğitim Alan Zümrelerinin Toplantısı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 49. 2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılının başlaması Bünyesinde yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan meslek liseleri yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri 50. alanlarında; a) yılsonu beceri eğitiminin sona ermesi b) yılsonu beceri eğitimi sınavları 08 – 12 Eylül 2014 15 Eylül 2014 Pazartesi 26 Eylül 2014 Cuma 29 Eylül 2014 Pazartesi 30 Eylül-03 Ekim 2014 06-17 Ekim 2014 5
  6. 6. öncesi öğretmenler kurulu toplantısı. c) yılsonu beceri sınavları d) yılsonu beceri sınavları sonrası izinleri e) 11 ve 12. Sınıf öğrencilerin teorik eğitime başlaması 20 Ekim 2014 Pazartesi AÇIKLAMALAR 1. Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olması esastır. Okul ve Kurumların şartlarına göre yaz ayları dâhil olmak üzere yılın her ayında yeni kurs grupları oluşturularak halk eğitim merkezleri ile işbirliği içinde kayıt yapılabilir. 2. Okul öncesi eğitim kurumlarında: a) Çocuk sayısının yeterli olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir. b) Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt – kabul işlemlerine devam edilir. c) Özel günler ve bayramlarda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim ilkelerine uygun olarak gösteri niteliği taşımayan sınıf için faaliyetler ile çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenir. 3. "Dünya Okuma Yazma Günü" 08 Eylül de Halk Eğitim Merkezlerince kutlanır. 4. Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 05 Ekim "Dünya Öğretmenler Günü" olarak kutlanır. 5. İmam – Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında 13 Ekim "İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıldönümü" olarak kutlanır. 6. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Ekim ayının ikinci haftası "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Haftası" olarak kutlanır. 7. Anadolu Öğretmen liselerinde 16 Mart "Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü" kutlamaları yapılır. 8. Bu çalışma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler; Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlanır. 9. Özel yönetmeliği bulunan resmi ve özel okullarda kayıt – kabul işlemleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 10. Halk eğitimi merkezlerinde açılması planlanan kısa süreli kurslar, İl Halk Eğitimi Planlama Kurullarınca tespit edilir. Yarıyıl ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar açılır. 11. Şubat, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavlarında ihtiyaç duyulması halinde bir sonraki ay içinde de sınava devam edilebilir. Tüm dönemlerde gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav gerçekleşecek şekilde sınav programları hazırlanır. (Merkezi sınav sistemi uygulamasında, Bakanlığımız talimatlarına göre hareket edilir) 12. “Meslekî Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğine” göre başvurular. Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması döneminde yapılır. Müracaatta bulunan öğrenci sayısı, pansiyona alınacak çırak öğrenci sayısından fazla olursa seçme ve sıralama sınavı kayıtların sona erdiği tarihi müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yapılır. 6
  7. 7. Meslekî Eğitim Merkezlerinde yatılılık hizmetleri 24 Eylül 2013 tarihinde başlar 30 Haziran 2013 tarihinde sona erer. 13. Aynı okul bünyesinde farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören özel eğitim gerektiren öğrenciler, öğretim kademelerine bakılmaksızın aynı zamanda tatil edilirler. 14. Halk Eğitimi Merkezlerince yılsonu sergileri, a) Köy ve beldelerde Mayıs ayı içerisinde b) Merkez ilçelerde 01 – 17 Haziran tarihleri arasında açılır. c) Yaz etkinlikleri 1 Temmuz – 31 Ağustos 15. Halk Eğitimi Merkezlerinde; a) İl ve ilçe planlama kurulları yönetmeliğinde belirtilen tarihlerde toplanır. b) Açık İlkokul ve Ortaokul ve Açık Lise kayıt işlemleri ve kayıt yenilemeleri Bakanlıkça belirlenen takvime göre yapılır. c) Tam gün uygulaması yapan Halk Eğitim Merkezlerinde kayıt ve kurslar ihtiyaca göre devam eder. d) Halk Eğitimi Merkezlerinde kursların tanıtımı ve alan çalışması 01-15 Eylül 16. Özel Öğretim Kurumlarında ücretlerin tespiti ve Bakanlığa bildirilmesi kendi mevzuatları çerçevesinde yapılır. ÖRNEK ZAMAN ÇİZELGESİ NORMAL ÖĞRETİM YAPAN İLKÖĞRETİM OKULLARI (İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip ortaokulu) Dersin Başlama Saati Öğle Tatili Ders Saatleri Teneffüsler 08.00 – 09.30 40 – 60 dakika 40 dakika En az 5 dakika İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN İLKÖĞRETİM OKULLARI (İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip ortaokulu) Sabahçıların Ders Başlama Saati Sabahçı ve Öğlencilerin giriş çıkış süresi Ders Saatleri Teneffüsler 07.00 – 08.00 20 dakika 40 dakika En az 5 dakika Not:1- Normal ve ikili öğretim uygulamasını aynı anda yapan ilköğretim okulları her iki zaman çizelgesini de aynı anda uygulayabilirler. 2- Gerektiğinde blok ders de yapılabilir. NORMAL ÖĞRETİM YAPAN ORTAÖĞRETİM ve MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI (Anadolu Liseleri,Fen Liseleri,Sosyal Bilimler Lisesi ,Anadolu Öğretmen Liseleri, Genel Liseler ve Özel Liseler Dahil) Dersin Başlama Saati 08.00 – 09.30 Öğle Tatili 45 dakika arası 7
  8. 8. Yemekhanesi bulunan okullarda 45 – 60 dakika öğle tatili arası Ders saatleri Teneffüsler 40 dakika En az 5 dakika İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI Sabahçıların Derse Başlama Saati Sabahçı ve Öğlencilerin giriş çıkış süresi Ders Saatleri Teneffüsler 07.00 – 08.00 10 – 20 dakika 40 dakika En az 5 dakika İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Dersin Başlama Saati Sabahçı ve Öğlencilerin giriş çıkış süresi Ders Saatleri Teneffüsler ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Dersin Başlama Saati 07.00 – 08.00 10 – 20 dakika arası 40 dakika 05 – 15 dakika En az 5 dakika 09.00 – 09.30 Not: 1- Zaman çizelgesi örnek olarak hazırlanmıştır. Okul ve kurumlar yeni yayımlanan ders çizelgeleri ile Ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinin 9.maddesi hükümleri ve ilçe eğitim bölgelere danışma kurullarında belirlenen hususları göz önüne alarak kendi okullarında uygulayacakları günlük zaman çizelgesini hazırlayıp uygulayabilirler. 8

×