Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Html kort intro

680 views

Published on

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Html kort intro

 1. 1. Html<br />En kort introduksjon<br />
 2. 2. Html = hypertextmarkuplanguage(markeringsspråk)<br />
 3. 3. Fordeler ved å kunne litt html<br />Fikse på avanserte ting<br />Lettere å lære seg redigereren<br />Lettere å bytte redigerer (eks fra Dreamweaver til Frontpage)<br />Ikke avhengig av redigerer<br />Dynamiske websider<br />Forstå hvordan andre sider er laget (kildekode)<br />
 4. 4. Markeringsspråk<br />Skriver vanlig tekst<br />Markerer med tagger<br />Teksten får spesielle egenskaper<br />
 5. 5. Eks:Gratulerer, du fikk karakteren fem html:Gratulerer, du fikk karakteren <strong> fem</strong><br />
 6. 6. Kode og tag<br />En kode består av tagg<br />Taggene står innenfor vinkelparanteser: <><br />
 7. 7. To typer htmltagger<br />Type 1:Markerer et område med tekst, gir det en spesiell mening. Eks:Gratulerer, du fikk karakteren fem html:Gratulerer, du fikk karakteren <strong> fem</strong> <br />
 8. 8. Type 2: Markerer bare et punkt i teksten. Starter og slutter samtidig.Her er første linje <br/>Her er andre linje<br />
 9. 9. Atributter<br />Html-tagger kan ha attributter.<br />Forteller noe om hvordan taggen skal oppføre seg.<br />Eks:<imgsrc="images/smear_your_smiles_100pxl.jpg" alt="Smear your Smiles back on" width="100" height="100" class="leftimage" /> I detteeksharbildet 5 atrributter<br />
 10. 10. Html-koder<br />En html-kode inneholder tre <beholder-tagger>:(+<TITLE>)<br />HTML, HEAD, BODY<br />
 11. 11. <HTML> omslutter all teksten i dokumentet.<br /><HEAD> inneholder en del tilleggsdata.<br /><BODY> inneholder dataene til selve websiden.I denne beholderen plasseres teksten, og taggene som angår bilder, tabeller, linker og lignende.<br />
 12. 12. Eks:<br /><HTML><br /><HEAD><TITLE> </TITLE></HEAD><br /><BODY></BODY><br /></HTML><br />NB: Fargene er kun ment for å vise hvor taggene starter/slutter<br />
 13. 13. Kort og tett forklart….<br /><html> - sier ifra at dette er et HTML-dokument som nettleseren skal lese.<br /><head> - hodet til dokumentet inneholder...<br /><title> - tittelen til dokumentet som kommer i nettleserens tittellinje</title><br /></head> - hodet avsluttes etter at tittelen er avsluttet<br /><body> - kroppen til dokumentet, selve innholdet på siden kommer etter denne<br /></body> - kroppen avsluttes når alt innholdet er med<br /></html> - sier ifra at HTML-dokumentet er ferdig<br />
 14. 14. Avslutning av tagger<br />Legg merke til at taggene har avlutninger som angis med skråstrek.<br />Kommandoen <HEAD> avsluttes med </HEAD><br />
 15. 15. - mellomrom - tabulatorer mellom taggene - avsnitt - blanke linjer <br />ikke ha noen innvirkning på websiden<br />bare gjøre koden mer oversiktelig<br />
 16. 16. Se eget word-dokument for mer utfyllende info.<br />

×