Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przygotowanie nauczycieli do edukacji w epoce cyfrowej doświadczenia brytyjskie (1)

608 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Przygotowanie nauczycieli do edukacji w epoce cyfrowej doświadczenia brytyjskie (1)

 1. 1. Przygotowanie nauczycieli do edukacji w epoce cyfrowej doświadczenia brytyjskie Dr Anna Gruszczyńska, Sheffield Hallam University
 2. 2. Kontekst Dwa uniwersytety (Sheffield Hallam i University of Sheffield) ● ● ● ● ● ● Nauczyciele, uczniowie z lokalnych szkół; studenci kierunków nauczycielskich i ich wykładowcy rozwój i dzielenie się przykładami dobrej praktyki w nauczaniu lepsze zrozumienie kwestii związanych z umiejętnościami cyfrowymi (digital literacy) tworzenie nowych materiałów na temat zastosowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) dla szkół Rezultaty projektu to między innymi: Otwarty podręcznik (Open textbook) Platforma "Digital Bloom" ("Cyfrowa łąka")
 3. 3. Kwestie związane z kształceniem nauczycieli w UK ● ● ● ● ● Róznorodność modeli kształcenia nauczycieli (partnerstwo pomiędzy uniwersytetem a szkołą; programy gdzie kształcenie odbywa się w szkołach) Otwarte zasoby edukacyjne z łatwością mogą być zaadaptowane do potrzeb kształcenia nauczycieli Dzięki OZE, nauczyciele stażyści i studenci na kierunkach nauczycielskich mogą otrzymać dodatkowe wsparcie Kontekst gwałtowych zmian w strukturach szkolnictwa Kontekst debaty na temat miejsca szeroko rozumianych kwestii informatyki (ICT) w programach kształcenia
 4. 4. Koncepcje umiejętności cyfrowych ● ● ● ● ● ● Zaangażowanie z istniejącymi koncepcjami rozwiniętymi przez JISC - Joint Information Systems Committee, organizacja odpowiedzialna za kwestie jakości związane z e-learningiem w szkolnictwie na poziomie uniwersyteckim (JISC, 2011) Umiejętności cyfrowe jako kontynuum pomiędzy wymiarem czysto społecznym i technologicznym Potrzeba uznania różnorodności kwestii związanych z kompetencjami cyfrowymi (Lankshear i Knobel, 2008). Definicja kompetencji cyfrowych, która podkreśla, w jaki sposób ludzie nadają sens treści i artefaktom mediów cyfrowych i jak rozumieją, co to znaczy wykorzystywać media i technologie cyfrowe (Gillen i Barton, 2010). Krytyka koncepcji „cyfrowych tubylców" (digital natives) (Bennet et al. 2008) Wprowadzenie pojęcia „kompetencji cyfrowych dla otwartosci” (digital literacy for openness)
 5. 5. Idea otwartych podręczników •Autorzy otwartych podręczników udostępniają je online w sposób, który pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie i przekształcane w celu stworzenia tzw. utworów zależnych; podręczniki najczęściej objęte sa licencją Creative Commons (Connexions, 2009) •Otwarte podręczniki to przykład praktyki opartej na zasadzie "produsage" (Bruns, 2008) - gdzie konsumenci są zarazem użytkownikami i to, co zastane jest traktowane jako wyzwanie do własnej aktywności •Format otwartych podręczników oznacza niski koszt i relatywnie łatwy dostęp dla użytkowników •Otwarte podręczniki pozwalają na łatwe zaadaptowanie treści do pedagogicznych potrzeb zarówno nauczycieli jak i uczniów
 6. 6. Funkcja Thinking Space (na etapie rozwoju) ● ● ● ● Główna zasada na której oparty jest otwarty podręcznik to umożliwienie użytkownikom dostępu do materiałów i ich przekształcania w formacie jaki jest dla nich najbardziej odpowiedni Funkcja Thinking Space pozwala użytkownikom zaznaczyć i eksportować fragmenty podręcznika jako dokument Użytkownicy maja mozliwosc personalizacji otwartego podręcznika i w ten sposób tworzą wersję, która jest dostosowana do ich konktekstu i poziomu zaangażowania z kompetencjami cyfrowymi i kwestiami otwartości W planach – możliwość interakcji z innymi użytkownikami
 7. 7. Kompetencje cyfrowe związane z otwartością Tożsamośc nauczycieli ● ● ● ● Nauczyciel jako "majsterkowicz" (bricoleur) Nauczyciel jako projektant Nauczyciel jako przedsiębiorca Nauczyciel jako badacz Kompetencje związane z nauczaniem i uczeniem się: ● Umiejętności związane z lokalizacją i korzystaniem z istniejących OZE ● Umiejętności związane z tworzeniem I przekształcaniem OZE Kompetencje związane z kwestiami pedagogicznymi: ● Otwarte modele pedagogiczne (nauczanie i uczenie się przy użyciu OZE) ● Otwarte programy kształcenia
 8. 8. Pytania? Komentarze? Kontakt: Anna Gruszczyńska a.gruszczynska@shu.ac.uk Blog projektu www.deftoer3.wordpress.com Strona www www.deft-project.org Twitter @deftoer3 Digital Bloom www.digitalbloom.org Slideshare www.slideshare.net/deftoer3 Open Textbook (Otwarty Podręcznik) www.digitalfutures.org
 9. 9. Pytania? Komentarze? Kontakt: Anna Gruszczyńska a.gruszczynska@shu.ac.uk Blog projektu www.deftoer3.wordpress.com Strona www www.deft-project.org Twitter @deftoer3 Digital Bloom www.digitalbloom.org Slideshare www.slideshare.net/deftoer3 Open Textbook (Otwarty Podręcznik) www.digitalfutures.org

×