Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogik 2.0

1,750 views

Published on

Presentation som jag höll på Kraftfält 2006 - Konferens om flexibel högre utbildning, Uppsala 16/11 2006

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Pedagogik 2.0

 1. 1. Några exempel från Kista bibliotek/Lärcenter Åke Nygren, projektledare Kraftfält 2006 Konferens om flexibel högre utbildning Uppsala 15 november 2006
 2. 2. AGENDA <ul><li>Kista Lärcenter </li></ul><ul><li>Pedagogik 2.0 </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Bibliotek 2.0 (WebbSSB) </li></ul><ul><li>Pedagogik 2.0 </li></ul><ul><li>3 exempel: </li></ul><ul><li>Inspirationsfrukost - fysisk och virtuell kompetensutveckling </li></ul><ul><li>InterCambio - fysiska och virtuella språkmöten </li></ul><ul><li>Jagvillveta.nu - fysisk och virtuell vägledning </li></ul>
 3. 3. KISTA LÄRCENTER <ul><li>I nspiration </li></ul><ul><li>I nformation </li></ul><ul><li>I nsikt </li></ul>
 4. 4. WEB 2.0 <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Tillit = lära genom delning </li></ul><ul><li>Dialog och nätverk </li></ul><ul><li>Kollektivets visdom </li></ul><ul><li>Samarbete är styrka </li></ul><ul><li>Deltagande publicering i nätverk. </li></ul><ul><li>Bloggar och Communities </li></ul>Web 1.0 Misstänksamhet Envägskommunikation Elitens visdom Ensam är stark Traditionell publicering Personliga hemsidor
 5. 5. BIBLIOTEK 2.0 <ul><li>BIBLIOTEK 2.0 </li></ul><ul><li>Kunderna medskapare på lika villkor </li></ul><ul><li>Biblioteket som konversation </li></ul><ul><li>Dialog och nätverk </li></ul><ul><li>Vi litar på kunderna! </li></ul><ul><li>Bloggar, Communities </li></ul><ul><li>och Wikis </li></ul><ul><li>Biblioteketswebben som </li></ul><ul><li>communityskapare </li></ul><ul><li>Synlig kompetens </li></ul><ul><li>Hybridbibliotek </li></ul>BIBLIOTEK 1.0 Bibliotekarien vet bäst Envägskommunikation Misstänksamhet Personliga hemsidor Bibliotekswebben som skyltfönster Osynlig kompetens Fysiskt och virtuellt bibliotek
 6. 6. PEDAGOGIK 2.0 PEDAGOGIK 1.0 Förmyndarmodellen Bibliotekarien har alltid rätt Marknadsmodellen Kunden har alltid rätt PEDAGOGIK 2.0 Participation! Lärande genom deltagande på lika villkor, inte förmynderi = Biblioteksmedarbetare & kunderna har alltid rätt (Klasson, 1991) Collaboration! Lärande genom delande : Dela erfarenheter och kunskap på lika villkor Empowerment! Ge mskor makt över sina egna liv Fokus på styrkor, inte svagheter Möjlighetsområden, inte ”problemområden” Maktlösa situationer i livet Inte ”svaga grupper”
 7. 8. <ul><li>SPRÅKMÖTEN I KISTA BIBLIOTEK </li></ul><ul><li>InterCambio = språkbyte på lika villkor </li></ul><ul><li>svenska – persiska – engelska </li></ul><ul><li>Igår: studiecirkel / Idag: mötesplats och community </li></ul><ul><li>Biblioteksanvändarna som medskapare både i det fysiska rummet och på webben </li></ul><ul><li>= Bibliotek 2.0 </li></ul><ul><li>Fysisk och virtuell lärmiljö = hybridbibliotek </li></ul><ul><li>Inte bara information o vägledning, utan även möjlighet till nätverkande = karriärsvägledning </li></ul><ul><li>Mentorskap – Descartes </li></ul><ul><li>ActivBoard? </li></ul>
 8. 9. SYV + BIBL = SANT <ul><li>Kista: teamarbete </li></ul><ul><li>www.jagvillveta.nu </li></ul><ul><li>Planerad flerspråkig virtuell frågetjänst </li></ul><ul><li>Fråga en InfoGuide = Studieinformatör/SYV/, Biblioteksmedarbetare, även volontärer? </li></ul><ul><li>= participation </li></ul><ul><li>Chatt, videosamtal och e-post </li></ul>
 9. 10. FRAMTID <ul><li>LÄRSTILAR </li></ul><ul><li>Fördjupat arbete med lärstilar – i samverkan med användarna </li></ul><ul><li>ActiveBoard = det lärande hybridbiblioteket i praktiken </li></ul><ul><li>FÖRDJUPAD VÄGLEDNING </li></ul><ul><li>Teamarbete - Bibl.+ SYV </li></ul><ul><li>Jagvillveta.nu + Vägledninginfo.se = sant? </li></ul><ul><li>DIGITAL INSPIRATION </li></ul><ul><li>Web 2.0 - Bibliotek 2.0 = WebbSSB </li></ul><ul><li>Inspirationsfrukost, inspirationsbrev + ”Digitala veckor” </li></ul><ul><li>= bättre IT-kompetens </li></ul><ul><li>NÄRINGSLIV </li></ul><ul><li>Företagarinfo </li></ul><ul><li>Descartes – läxhjälp och mentorskap </li></ul>
 10. 11. SAMMANFATTNING <ul><li>Inspiration, Information, Insikt </li></ul><ul><li>Web 2.0 + Bibliotek 2.0 = Pedagogik 2.0 </li></ul><ul><li>Biblioteket som konversation </li></ul><ul><li>Virtuell och fysisk miljö – hybridbibliotek </li></ul><ul><li>Participation! Collaboration! Empowerment! </li></ul><ul><li>Kunderna medskapare på lika villkor </li></ul><ul><li>Inspirationsfrukost </li></ul><ul><li>Språkmöten </li></ul><ul><li>Jagvillveta.nu + Vägledarinfo.se = sant </li></ul>
 11. 12. VETA MER <ul><li>Om InterCambio - Språkmöten i Kista Lärcenter/bibliotek </li></ul><ul><li>http://kista.wordpress.com </li></ul><ul><li>Om inspirationsfrukostarna: Inspirationsbrev </li></ul><ul><li>http://inspirationsbrev.wetpaint.com/ </li></ul><ul><li>Om den planerade frågetjänsten: Jagvillveta.nu </li></ul><ul><li>http://www.jagvillveta.nu </li></ul>

×