Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007

952 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007

 1. 1. KISTA LÄRCENTER Från lärmiljö till lärcenter via samverkan Åke Nygren & Mita Thorstensson Stockholm 2007-03-09
 2. 6. PEDAGOGIK 2.0 PEDAGOGIK 1.0 Förmyndarmodellen Bibliotekarien har alltid rätt Marknadsmodellen Kunden har alltid rätt <ul><li>PEDAGOGIK 2.0 </li></ul><ul><li>Participation! </li></ul><ul><li>Lärande genom deltagande på lika villkor, </li></ul><ul><li>inte förmynderi = Biblioteksmedarbetare & </li></ul><ul><li>kunderna har alltid rätt (Klasson, 1991) </li></ul><ul><li>Collaboration! </li></ul><ul><li>Lärande genom delande : </li></ul><ul><li>Dela erfarenheter och kunskap på lika </li></ul><ul><li>villkor </li></ul><ul><li>Empowerment! </li></ul><ul><li>Ge individer makt över sina egna liv </li></ul><ul><li>Fokus på: </li></ul><ul><li>styrkor, inte svagheter </li></ul><ul><li>Möjlighetsområden, inte ”problemområden” </li></ul><ul><li>Maktlösa situationer i livet, </li></ul><ul><li>Inte ”svaga grupper” </li></ul>
 3. 7. VÄGLEDNING I TEAM
 4. 8. VAD HÄNDER?
 5. 13. <ul><li>SPRÅKMÖTEN I KISTA BIBLIOTEK </li></ul><ul><li>Språkbyte på lika villkor, över en kopp kaffe </li></ul><ul><li>svenska – persiska – engelska </li></ul><ul><li>Inte bara kaffe och språk </li></ul><ul><li>Även information o studievägledning, karriärsvägledning och nätverkande </li></ul><ul><li>Vision: Fysisk och virtuell lärmiljö </li></ul><ul><li>= hybridbibliotek (fysisk mötesplats och webb-community) </li></ul><ul><li>Läxhjälp & Mentorskap – Descartes </li></ul>
 6. 14. BIBL + SYV = SANT <ul><li>VAD? </li></ul><ul><li>Studie- och yrkesvägledning på webben www.vagledningsinfo.se </li></ul><ul><li>HUR? </li></ul><ul><li>Chatt, videosamtal, e-post och telefon </li></ul><ul><li>AV VILKA? </li></ul><ul><li>Studie- och yrkesvägledare + biblioteksmedarbetare </li></ul>
 7. 15. VISIONER <ul><li>EUROPEISKA LITTERÄRA SPRÅKCAFÉER </li></ul><ul><li>LiteraTour </li></ul><ul><li>LÄRSTILAR </li></ul><ul><li>Fördjupat arbete med lärstilar – i samverkan med användarna </li></ul><ul><li>FÖRDJUPAD VÄGLEDNING </li></ul><ul><li>Teamarbete - Studie- och yrkesvägledare + Biblioteksmedarbetare </li></ul><ul><li>DIGITAL INSPIRATION </li></ul><ul><li>Web 2.0 - Bibliotek 2.0 = WebbSSB </li></ul><ul><li>Inspirationsfrukost, inspirationsbrev + ”Digitala veckor” </li></ul><ul><li>= bättre IT-kompetens </li></ul><ul><li>NÄRINGSLIV </li></ul><ul><li>Företagarinfo </li></ul><ul><li>Descartes – läxhjälp och mentorskap </li></ul>
 8. 16. Media
 9. 17. Veta mer <ul><li>Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats </li></ul><ul><li>www.biblioteket.stockholm.se </li></ul><ul><li>Om Kista Lärcenter / Stockholms stads webbplats </li></ul><ul><li>http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=76560 </li></ul><ul><li>Om Kista Lärcenter / Stockholms stadsbiblioteks webbplats </li></ul><ul><li>www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=5141 </li></ul><ul><li>Om Språkmöten i Kista Lärcenter/bibliotek </li></ul><ul><li>http://kista.wordpress.com </li></ul><ul><li>Om inspirationsfrukostarna: Inspirationsbrev </li></ul><ul><li>http://inspirationsbrev.wetpaint.com/ </li></ul><ul><li>Vägledningsinfo.se </li></ul><ul><li>http://vagledningsinfo.nshu.se/ </li></ul>
 10. 18. Tack! <ul><li>Åke Nygren </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Mita Thorstensson </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×