BIM en intellectueel
eigendomsrecht
Jacob Henriquez
Advocaat Bouw & Vastgoed

7 oktober 2013
Agenda


Kwesties rond het eigendomsrecht van informatie
en documentatie



Intellectueel eigendom: auteursrechten



A...
Eigendomsrecht van informatie en
documentatie
Intellectuele eigendom (IE) is:
 Een verzamelnaam voor een aantal rechten d...
Eigendomsrecht van informatie
en documentatie
 De gedachte achter de meeste vormen van IErechten is dat een alleenrecht e...
Eigendomsrecht van informatie en
documentatie
Tot de IE-rechten behoren sterk uiteenlopende
rechten zoals:
 auteursrecht
...
Eigendomsrecht van informatie en
documentatie
 Wanneer partijen gaan BIMmen, dan kunnen
auteursrechten van toepassing zij...
Auteursrechten
 Art. 1 Auteurswet (“Aw”):
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker
van een werk van lette...
Auteursrechten
 Het auteursrecht is een vermogensrecht (art. 3:6
BW):
“Rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen m...
Auteursrechten
 Auteursrecht ontstaat door de loutere
scheppingsdaad:
- Uiting
-

Voldoende oorspronkelijk werk ?

(twee ...
Auteursrechten en mogelijkheden
bij BIMmen
Model 1A
“Indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van
een ander ...
Auteursrechten en mogelijkheden
bij BIMmen
Model 1B
Wanneer niet kan worden gesproken van leiding en
toezicht door A, dan ...
Auteursrechten en mogelijkheden
bij BIMmen
Model 2
 Er is sprake van teamwork (co-auteurschap), wie
heeft dan het auteurs...
Auteursrechten en mogelijkheden
bij BIMmen
Model 2: juridische gevolgen
 Gemeenschappelijk werk:
-

Exploitatierecht komt...
Wie komt het resultaat toe?
 Hoe is het resultaat van de samenwerking te
kwalificeren dat tot stand komt na BIMmen?
− Is ...
Wie komt het resultaat toe?
 Wanneer het gaat om het BIM-model als virtueel
eindproduct, zijn er twee mogelijkheden:
Opti...
Wie komt het resultaat toe?
Optie 2


Het BIM-model blijft eigendom van de aannemende
partij(en). Het eigendom van de dis...
Aandachtspunten


Nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk
levert niet per definitie inbreuk op (ex art. 13 Aw...
Aandachtspunten


Het auteursrecht op een nog niet bestaand werk kan ook
worden overgedragen, mits het werk met voldoende...
Stelling

Opdrachtgevers mogen de gegevens uit
een BIM model zondermeer gebruiken
voor een volgend project.

36
Stelling
Opdrachtgevers kunnen het werken met BIM
niet overlaten aan de markt en moeten een
actieve rol spelen door het st...
38
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BIM en intellectueel eigendomsrecht - Jacob Henriquez AKD

823 views

Published on

In deze presentatie belicht Jacob Henriquez, advocaat Bouw & Vastgoed BIM en intellectueel eigendomsrecht (IE).
Henriquez: “Wanneer partijen gaan BIMmen, dan kunnen auteursrechten van toepassing zijn. Dit zal met name in de ontwerpfase een rol spelen. In de beheerfase van een werk is de kans op het ontstaan van een auteursrecht minimaal en voor de wettelijke regeling van auteursrechten in Nederland geldt de Auteurswet.”. Meer hierover leest u in deze presentatie.
Lees ook zijn presentatie: Juridische aandachtspunten bij het werken met BIM http://slidesha.re/18kN7p0

Jacob Henriquez is Advocaat Bouw & Vastgoed bij AKD advocaten & notarissen.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BIM en intellectueel eigendomsrecht - Jacob Henriquez AKD

 1. 1. BIM en intellectueel eigendomsrecht Jacob Henriquez Advocaat Bouw & Vastgoed 7 oktober 2013
 2. 2. Agenda  Kwesties rond het eigendomsrecht van informatie en documentatie  Intellectueel eigendom: auteursrechten  Auteursrechten en mogelijkheden bij BIMmen  Wie komt het resultaat toe?  Aandachtspunten 19
 3. 3. Eigendomsrecht van informatie en documentatie Intellectuele eigendom (IE) is:  Een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale regelgeving  Onder IE-rechten worden de rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan 20
 4. 4. Eigendomsrecht van informatie en documentatie  De gedachte achter de meeste vormen van IErechten is dat een alleenrecht een stimulans kan zijn om werken, uitvindingen en dergelijke te creëren en te delen met anderen  Tevens is er sprake van een ‘beschermingsgedachte’: personen en organisaties moeten beschermd worden tegen misbruik van de vruchten van hun intellectuele arbeid 21
 5. 5. Eigendomsrecht van informatie en documentatie Tot de IE-rechten behoren sterk uiteenlopende rechten zoals:  auteursrecht  databankenrecht (exclusief recht op verzamelingen)  naburige rechten (rechten van uitvoerend kunstenaars en producenten)  portretrecht (verzetsrecht tegen publicatie van je portret)  merkenrecht (alleenrecht op het voeren van een merk)  modellenrecht (bescherming van tekeningen en modellen van het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp) 22
 6. 6. Eigendomsrecht van informatie en documentatie  Wanneer partijen gaan BIMmen, dan kunnen auteursrechten van toepassing zijn  Dit zal met name in de ontwerpfase een rol spelen. In de beheerfase van een werk is de kans op het ontstaan van een auteursrecht minimaal  Voor de wettelijke regeling van auteursrechten in Nederland geldt de Auteurswet 23
 7. 7. Auteursrechten  Art. 1 Auteurswet (“Aw”): “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (…) om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld”  Het auteursrecht is een uitsluitend recht  derden hebben in beginsel toestemming nodig van de auteursrechthebbende 24
 8. 8. Auteursrechten  Het auteursrecht is een vermogensrecht (art. 3:6 BW): “Rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten”  Vermogensrechten zijn in het algemeen niet aan een bepaald persoon gebonden  daarmee overdraagbaar. 25
 9. 9. Auteursrechten  Auteursrecht ontstaat door de loutere scheppingsdaad: - Uiting - Voldoende oorspronkelijk werk ? (twee criteria: (i) eigen oorspronkelijk karakter van het werk? (ii) is het een resultaat van een creatieve prestatie van de auteur die in het werk tot uiting komt?)  Onderscheid in: - Exploitatierechten (dienen economische belangen, overdraagbaar) Persoonlijkheidsrechten (dienen morele belangen, niet overdraagbaar) 26
 10. 10. Auteursrechten en mogelijkheden bij BIMmen Model 1A “Indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.” (6 Aw)  VB: ontwerp architect A  uitvoering of berekeningen door B, onder leiding van A (auteursrecht bij A) 27
 11. 11. Auteursrechten en mogelijkheden bij BIMmen Model 1B Wanneer niet kan worden gesproken van leiding en toezicht door A, dan geldt voor B:  toestemming van A nodig, want sprake van bewerking van het ontwerp van A (art. 13 Aw)  dubbel auteursrecht mogelijk op bewerking B, zowel van B voor de bewerking, als van A voor het onderliggende auteursrechtelijk beschermd werk 28
 12. 12. Auteursrechten en mogelijkheden bij BIMmen Model 2  Er is sprake van teamwork (co-auteurschap), wie heeft dan het auteursrecht?  2 mogelijkheden: − Gemeenschappelijk werk (bijdragen zijn niet van elkaar te scheiden, kunnen geen voorwerp zijn van een afzonderlijke beoordeling) − Combinatie van werken (bijdragen zijn wél van elkaar te scheiden en kunnen voorwerp zijn van een afzonderlijke beoordeling) 29
 13. 13. Auteursrechten en mogelijkheden bij BIMmen Model 2: juridische gevolgen  Gemeenschappelijk werk: - Exploitatierecht komt toe aan alle auteurs gezamenlijk Exploitatie behoeft de instemming van alle auteurs (26 Aw, art. 3:166 BW)  Combinatie van werken: - Iedere auteur mag op zijn onderdeel zelfstandig auteursrecht uitoefenen 30
 14. 14. Wie komt het resultaat toe?  Hoe is het resultaat van de samenwerking te kwalificeren dat tot stand komt na BIMmen? − Is er sprake van een voldoende oorspronkelijk werk? − Wat was de samenwerkingsvorm? − Zijn de bijdragen wel of niet te scheiden en kunnen ze voorwerp van een afzonderlijke beoordeling zijn? 31
 15. 15. Wie komt het resultaat toe?  Wanneer het gaat om het BIM-model als virtueel eindproduct, zijn er twee mogelijkheden: Optie 1  Het BIM-model is onderdeel van de projectoplevering en wordt eigendom van de OG die alle rechten krijgt om het BIM-model gedurende het levenscyclus van het werk te gebruiken (dus ook in de beheerfase)  OG is dus wel eigenaar van het digitale bestand, maar niet van de auteursrechten ter zake het ontwerp.  OG mag het ontwerp dus ook niet herhalen 32
 16. 16. Wie komt het resultaat toe? Optie 2  Het BIM-model blijft eigendom van de aannemende partij(en). Het eigendom van de discipline (of aspect-) modellen blijft bij de individuele partijen, tenzij aan OG overgedragen  OG mag het ontwerp niet herhalen, tenzij partijen andersluidende afspraken hebben gemaakt 33
 17. 17. Aandachtspunten  Nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk levert niet per definitie inbreuk op (ex art. 13 Aw), slechts het ‘eigene’ van de uitbeelding is beschermd tegen nabootsing daarvan  Overdracht van auteursrecht moet in een schriftelijk stuk worden vastgelegd (aktevereiste). Zonder zo’n akte, die door partijen is ondertekend, is er geen sprake van een rechtsgeldig auteursrechtoverdracht (art. 2 Aw)  Let wel! in de akte moet helder zijn omschreven welke rechten precies worden overgedragen 34
 18. 18. Aandachtspunten  Het auteursrecht op een nog niet bestaand werk kan ook worden overgedragen, mits het werk met voldoende bepaaldheid is omschreven (art. 3:84 BW), te denken valt aan omschrijving van het onderwerp en karakter  Let op art. 7 Aw  werkgeversauteursrecht: “Indien de arbeid in dienst van een ander verricht bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt, degene in wiens dienst de werken zijn vervaardigd” 35
 19. 19. Stelling Opdrachtgevers mogen de gegevens uit een BIM model zondermeer gebruiken voor een volgend project. 36
 20. 20. Stelling Opdrachtgevers kunnen het werken met BIM niet overlaten aan de markt en moeten een actieve rol spelen door het stellen van eisen en het formuleren van samenwerkingsafspraken. 37
 21. 21. 38

×