Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Seminar gebiedsontwikkeling: “Wonen in de wijk
Cultuurslag”
Maandag 8 juni 2015
Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
Advocaat Europe...
Aanbesteding bij bouwplicht?
• Eisen aanbesteding:
- Overheidsopdracht voor werken (bezwarende titel) [Richtlijn 2004/18/E...
Staatssteunrisico’s
• Principe: staatssteunverbod (artikel 107
VWEU)
• Enkele uitzonderingen
• Waarin schuilen de risico’s...
Staatssteunrisico
• Mededeling EC: grondtransacties
• Onafhankelijke taxatie vóór verkooponderhandelingen door gekwalifice...
Vervolg: staatssteunrisico bij oude taxatie?
• Hoe actueel moet een taxatie zijn?
• Taxatie moet berusten op objectieve en...
Risico financieringsbijdrage aan ontwikkelaar
• Vorm: garantie, lening of subsidie?
• Marktconformiteit
• De omvang van de...
Rechtvaardiging van lagere verkoopprijs gronden?
7
• EC toetst door ‘Europees rechtelijke bril’: begrip subsidie geen kwal...
Vragen?
Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
pkuypers@akd.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gebiedsontwikkeling in transitie: “Wonen in de wijk Cultuurslag”

602 views

Published on

Gebiedsontwikkeling in transitie: “Wonen in de wijk Cultuurslag”

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gebiedsontwikkeling in transitie: “Wonen in de wijk Cultuurslag”

  1. 1. Seminar gebiedsontwikkeling: “Wonen in de wijk Cultuurslag” Maandag 8 juni 2015 Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers Advocaat Europees recht Hoogleraar EU en nationaal aanbestedingsrecht
  2. 2. Aanbesteding bij bouwplicht? • Eisen aanbesteding: - Overheidsopdracht voor werken (bezwarende titel) [Richtlijn 2004/18/EG, art. 1 lid 2a] - Drempelwaarde (werken: €5.186.000) [Richtlijn 2004/18/EG] • Uitgangspunt: • Bouwplicht: sprake van bezwarende titel (aanwijzing aanname aanbestedingsplicht) [Helmut Müller-uitspraak (C-451/08)] • Indirecte bouwplicht is ook bouwplicht [Auroux-uitspraak (C-220/05)] • Alternatieven: • Plicht tot teruglevering grond, als grond niet binnen bepaalde periode wordt bebouwd • Boeteclausule in geval van vertraging bij voortgang project (mag niet leiden tot bouwplicht) 2
  3. 3. Staatssteunrisico’s • Principe: staatssteunverbod (artikel 107 VWEU) • Enkele uitzonderingen • Waarin schuilen de risico’s? • Aankoop c.q. verkoop van gronden • Bijdrage projectfinanciering 3
  4. 4. Staatssteunrisico • Mededeling EC: grondtransacties • Onafhankelijke taxatie vóór verkooponderhandelingen door gekwalificeerde taxateur [Beschikking EC Demesa] • Taxatie op basis van: • Algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria (bijv. residuele grondwaardemethode) • moment van taxatie bekende feiten en omstandigheden (zoals kosten voor bouwrijp maken, en bodemkwaliteit) • Gebruik grond in waarde calculeren 4
  5. 5. Vervolg: staatssteunrisico bij oude taxatie? • Hoe actueel moet een taxatie zijn? • Taxatie moet berusten op objectieve en verifieerbare criteria [Valmont, T-274/00] • Indien geen rapport of toelichting is verstrekt op verontreiniging: geen rekening mee houden in prijs • Ongemotiveerde verlaging prijs: kan worden aangemerkt als staatssteun • Bij twijfel kan Commissie zelf onafhankelijke taxatie uitvoeren • Taxatie moet marktconformiteit aantonen 5
  6. 6. Risico financieringsbijdrage aan ontwikkelaar • Vorm: garantie, lening of subsidie? • Marktconformiteit • De omvang van de garantie / lening is goed te meten op het moment van toekenning; • De onderneming verkeert niet in financiële moeilijkheden op het moment van garantstelling / lening; • De onderneming moet een marktconforme vergoeding voor de garantie / lening betalen; • Risico gelijk aan een particuliere investeerder; • De overheidsgarantie dekt niet meer dan 80% van de uitstaande lening. 6
  7. 7. Rechtvaardiging van lagere verkoopprijs gronden? 7 • EC toetst door ‘Europees rechtelijke bril’: begrip subsidie geen kwalificatie • Kan de financiering worden ondergebracht in een vrijgestelde subsidieregeling? • Onrendabele top: “Financiële bijdrage die hoogst noodzakelijk is” (English partnershipbeschikkingen) • Beroep op vrijstelling van staatssteun? • AGVV • DAEB (Altmark-criteria) • Richtsnoeren EZ/BZK? • Economische crisis rechtvaardiging voor steun?
  8. 8. Vragen? Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers pkuypers@akd.eu

×