Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebiedsontwikkeling in transitie: omgevingsrechtelijk perspectief

585 views

Published on

Gebiedsontwikkeling in transitie: omgevingsrechtelijk perspectief

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gebiedsontwikkeling in transitie: omgevingsrechtelijk perspectief

 1. 1. Utrecht, maandag 8 juni 2015 Hugo Doornhof advocaat Overheid en Onderneming, Amsterdam @hdoornhof Gebiedsontwikkeling in transitie; omgevingsrechtelijk perspectief
 2. 2. Andere vormen van planologische medewerking 2
 3. 3. Casus: Wonen in de wijk Cultuurslag § Binnenstedelijke herontwikkeling van oud industrieel terrein van ca. 4 hectare dicht bij centrum van de Gemeente. § Landelijk opererende Ontwikkelaar is geïnteresseerd in het herontwikkelen van het terrein. § Gemeente had geen concreet voornemen om gebied snel te ontwikkelen, maar heeft wel de wens om nieuw cultuurcentrum te realiseren, centrum te vergroten en jonge mensen naar de Gemeente te trekken. § Meerdere partijen hebben op dit moment de grond, waaronder de Gemeente. § Ontwikkelaar wil in 1e fase minimaal 90 (grondgebonden) woningen realiseren, alsmede 5 opstallen voor bedrijfsruimte (onder meer horeca) met experimentele moderne architectuur. Andere fases nog erg ongewis. § Gemeente wil Ontwikkelaar verplichten om Cultuurcentrum en 60 woningen te bouwen in 1e fase. § Gemeente doet een bijdrage voor het realiseren van het hoogwaardige openbaar gebied, het saneren van het terrein (nog verder in onderzoek) en voor de realisatie van het Cultuurcentrum. § Ontwikkelaar heeft grond van de Gemeente nodig om 1e fase te kunnen realiseren. § Er is een waarschijnlijk een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen. 3
 4. 4. Andere vormen van planologische medewerking (2) 1. Ruimere bestemmingen 2. Wijzigingsbevoegdheden 3. Uitwerkingsplichten 4. Projectbesluit 5. Mogelijkheden Chw 6. Gemeentelijke coördinatieregeling 7. Faciliteren tijdelijk gebruik 8. Welstandsvrij bouwen 4
 5. 5. Flexibiliteit en onderzoeksverplichtingen Hoofdregel: gevolgen van maximale planologische mogelijkheden in beeld brengen Lagere eisen voor onderzoek naar gevolgen flexibiliteitsbevoegdheden Experimenteren onder de Chw 5
 6. 6. Ladder van duurzame verstedelijking 6
 7. 7. Ladder van duurzame verstedelijking (2) Nieuwe stedelijke ontwikkeling? Actuele regionale behoefte? In bestaand stedelijk gebied? Relativiteit? 7
 8. 8. Afwijken van normen 8
 9. 9. Wij houden liever geen afstand Koffie?

×