Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                    ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬
   ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                  ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩـﺪﺍ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                 ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﺭﯨﺌـﺎﺍﻟﻠﯩﻖ ﺷ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                    ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬             ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


                  ‫ﭘﯩﻼﻧﻼﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                   ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


 ‫1-ﺭﻩﺳﯩﻢ:...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                   ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬            ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


                   ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                    ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬
‫2-ﺭﻩ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                  ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


 ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                      ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﭼﯩﻘ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                  ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                     ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﺋﻮﻗﯘﻏ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                   ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


 ‫ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                     ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


   ...
‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬                                     ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬


   ...
 Waqitni muwapiq bashqurush
 Waqitni muwapiq bashqurush
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Waqitni muwapiq bashqurush

456 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waqitni muwapiq bashqurush

 1. 1. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫8002-ﻳﯩﻠﻰ 4-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ-6 ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ »ﺋﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ 7 ﺋـﺎﺩﯨﺘﻰ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣـﺪﺍ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻧﺎﮬــﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻛــﻮﯞﻩﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧــﺪﻯ ﻳﻪﻛــﯜﻧﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧــﯜﻡ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺋﯩــﺶ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋــﯚﺯ ﮬﺎﻳــﺎﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ 7 ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷـﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﺘـﯜﻡ .ﻛـﻮﯞﻩﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ »ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ 7 ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ، ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣـﻰ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩـﺴﯩﺪﻩ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋـﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ، ﺑـﯘ 2-ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩـﺰﭼﻪ ﺋﯩـﺴﻤﻰ .»‪ «First things first‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ »ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 7 ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳـﯧﻤﯩﻨﺎﺭ ﻣﻪﺧـﺴﯘﺱ ﻣﯘﺷـﯘ ﺗﯧﻤﯩـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷـﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣـﺪﺍ‬ ‫»ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ« ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ، ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘـﺘﯩﻦ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩـﻖ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﯩﻤﻪﻥ .‬ ‫»ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ »‪ «business management‬ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷـﯘ ﺳـﯚﺯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺳـﯚﺯ ﺑـﺎﺭ. ﺋـﯘ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ .»‪ «time management‬ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫»ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ«. ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨـﺪﺍ ﮬـﺎﺯﯨﺮ»ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻪﻣﺪﯗ-ﻳـﻮﻕ، ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤـﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﺷـﯘﯕﺎ ﮔﻪﺭﭼﻪ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ »ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻮﻗـﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺩﻩﭖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ »ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ .‬ ‫1‬
 2. 2. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩـﺪﺍ »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪﯓ ﺗـﯜﺭﺩﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩـﺪﯗ. ﺋﻮﺗﺘـﯘﺭﺍ ﯞﻩ ﭼـﻮﯓ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜـﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﮔــﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩــﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩــﭗ ﻗﯩﻠﯩــﭗ، ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩــﻚ ﮬﺎﻟــﺪﺍ ﺋــﯚﺯ‬ ‫ﺷــﯩﺮﻛﻪﺕ، ﺋﯩــﺪﺍﺭﻩ، ﻣﻪﻛــﺘﻪﭖ ﯞﻩ‬ ‫ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺟﻪﮬﻪﺗـﺘﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔـﯜﻥ‬ ‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺳـﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﯕﻠﯩـﻖ ﺷـﯩﺮﻛﻪﺕ ‪ www.amazon.com‬ﻧﯩـﯔ ﺗـﻮﺭ ﺑﯧـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫»‪«time management‬ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺮﮔــﯜﺯﯛﭖ ﺑﺎﻗــﺴﺎﻡ، ﺟﻪﻣﺌﯩــﻲ 27237 ﺋﯩــﺰﺩﻩﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩــﺴﻰ ﭼﯩﻘﺘــﻰ.‬ ‫ﻛﯩﺮﯨــﭗ،‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩـﯔ »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﻗـﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺩﯨﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ. ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ، ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻣـﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛـﯚﭖ ﺳـﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻛـﯚﺯ-ﻗﺎﺭﯨـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ »ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﻧﺎﺧـﺸﺎ-ﺋﯘﺳـﺴﯘﻝ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:‬ ‫ﻧﻪﻗﯩﻞ:‬ ‫6091-ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻜﺴﭙﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﻰ ﻣـﺎﻧﻨﯧﺮ ﺧﯧـﻴﯩﻢ )‪ (Manner Heim‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ: »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ، ﻛﻪﻳﯩﭗ-ﺳﺎﭘﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ، ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ‬ ‫ﺗـﺎﭖ، ﻛـﯜﻥ- ﻛـﯜﻧﻠﻪﭖ ﻻﻏـﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﯨـﺪﯗ، ﺋﯩـﺸﻠﻪﻱ ﺩﯦﻤﻪﻳـﺪﯗ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤـﯘ ﻗﻮﻏـﯘﻥ ﭘﯩﺸـﺸﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋـﯘﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ، ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﻰ ﭘﯩﭽﯩـﭗ ﺩﺍﺳـﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﻠﯩـﭗ، ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺗـﯜﻥ ﻳﯧـﺮﯨﻤﻐﯩﭽﻪ‬ ‫ﻧﻪﻏﻤﻪ-ﻧﺎﯞﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ«، ﺩﻩﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ :‬ ‫‪http://www.meripet.com/Academy/NaxshaUsulMilliti.htm‬‬ ‫ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺑـﺎﺭ »‪: «The good is often the enemy of the best‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ ﻣﻪﻧﯩـﺴﻰ »ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺩﯗﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.« ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻳﯧـﺮﻯ ﻛﻪﯓ، ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜـﻰ ﻣـﻮﻝ،‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻧﭽﻪ ﺯﯙﺭﯛﺭﻳﯩﺘـﻰ ﻳـﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ، ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯚﺯ-ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﻘﯩﻨـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻱ، ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﻪﺷـﻤﻪﻱ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩـﻖ ﮬﻪﺭ ﺧﯩـﻞ‬ ‫ﺑﯧ ـﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤ ـﺎﻱ، ﺋ ـﯘﺧﻼﺵ ﯞﻩ ﻳﯧ ـﻴﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜ ـﻰ ﻣ ـﺎﺩﺩﯨﻲ ﺗﯘﺭﻣ ـﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧ ـﻼ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩ ـﭗ، ﺭﺍﮬﻪﺕ ﯞﻩ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻝ-ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷـﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ، ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻛـﯚﺯ-ﻗﺎﺭﯨـﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﯩـﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩـﯟﯦﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤـﺎ،‬ ‫2‬
 3. 3. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺭﯨﺌـﺎﺍﻟﻠﯩﻖ ﺷـﯘﻛﻰ، ﻳﯧﻘﯩﻨﻘـﻰ ﻳﯧـﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳـﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻳﺎﺷـﺎﺵ ﻣـﯘﮬﯩﺘﻰ ﺷـﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩـﺪﻩ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﻪﺷﻤﯩـﺴﻪ ﺋـﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟـﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـﭗ ﻗﻮﻳﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﮬـﺎﻟﻪﺕ‬ ‫ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ. ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺷـﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻛـﯚﺯ-‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘـﯘ. ﻟـﯧﻜﯩﻦ، ﺋـﯚﺯ ﭘﻪﺭﯨـﺰﯨﻤﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭﺩﺍ »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ«‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷـﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﻳـﻮﻕ. ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤـﺪﻩﻙ، »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﻗـﺎ ﺋﺎﺋﯩـﺖ‬ ‫ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ 71 ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻛﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩـﺪﻩ »ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺑﺎﺷـﻘﯘﺭﯗﺵ« ﺋﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩـﯔ ﮬﻪﻣـﻤﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷـﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ.‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻛﻮﯞﻩﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ »ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ« ﺋﯘﻗـﯘﻣﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘـﻰ ﯞﻩ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧـﺴﺎ، ﭼﻮﻗـﯘﻡ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻻﻳﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ. ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩـﺪﻩ ﻣﻪﯞﺟـﯘﺩ ﺑﻮﻟـﯘﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﺗﻮﻧـﯘﭖ ﻳﯧـﺘﯩﺶ، ﺷـﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳـﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .‬ ‫1. ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﺎﺱ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ »ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻻﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﻛﯧـﺮﻩﻙ .‬ ‫ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﯨﻼ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺷـﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﯧـﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨـﭗ، ﺳـﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﻮﻏﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻣﻤﯘ،‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑـﯘﺭﯗﻥ ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋـﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﺑﺎﻗﻤـﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﺑـﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺋﯘﺷـﺒﯘ ﻳـﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧـﺰﯨﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ، ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬـﯧﺲ ﻗﯩﻠـﺪﯨﻢ.‬ ‫ﻳﻪﻧﻰ »ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﺎﺋﻪﺕ، ﯞﺍﻗﯩـﺖ، ﯞﻩ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺳـﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧـﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ، »ﻳﻮﻟـﺪﺍ‬ ‫ﻗﯧﻠﯩﺶ« ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ. ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯗ. ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨـﺸﻜﻪﻥ ﺋﯜﻧـﯜﻡ ﯞﻩ ﻧﻪﺗﯩـﺠﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤـﯘ ﻣـﯘﮬﯩﻢ. ﻛﻮﻣﭙـﺎﺱ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻜﻰ ﻳـﯚﻧﯩﻠﯩﺶ، ﻣﻪﻗـﺴﻪﺕ، ﺩﺍﻧـﺎﻟﯩﻖ، ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﮬﯚﻛـﯜﻡ، ﯞﻩ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠـﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩـﺴﯩﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩـﻚ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ. ﻛﻮﻣﭙﺎﺳـﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﯩﻦ ﺑـﯘﺭﯗﻥ، ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘـﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩـﺪﯗ .ﺋـﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ: »ﻣﻪﻥ ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋـﯚﺯ‬ ‫3‬
 4. 4. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻧﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﻗﺎﻳـﺴﯩﻼﺭ؟ ﺑـﺎﺭ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨـﻰ ﺋﺎﺷـﯘ ﻣـﯘﮬﯩﻢ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ؟ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑـﺎﺭ؟« ﺳـﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ. ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗـﺴﯩﺰ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯩـﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨـﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ‬ ‫ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﭗ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯦﮫﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﯓ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭽﻜـﻰ ﻛﯚﺯﻩﺗﻜـﯜﭼﻰ ﯞﻩ ﻳـﻮﻝ ﺑﺎﺷـﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺭﻭﻟﯩﻨـﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳـﺪﯗ. ﺷـﯘﯕﺎ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠـﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ، ﭼﻮﻗـﯘﻡ »ﺳـﺎﺋﻪﺕ« ﺋﯘﻗـﯘﻣﻰ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ، »ﻛﻮﻣﭙﺎﺱ« ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻛﯧـﺮﻩﻙ.‬ ‫ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗـﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺗﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩـﺶ، ﻳـﺎﻛﻰ »ﺋﺎﻟـﺪﯨﺮﺍﺵ« ﺋﯘﺳـﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋـﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩـﻚ‬ ‫ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻳﺎﻛﻰ »ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ«. ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﻱ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﯩﻤﯘ ﯞﻩ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯩـﺸﻠﻪﺷﻜﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ،‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﻮﻏﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .‬ ‫2. ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘﺴﺎﺳﻰ ــــ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﻮﯞﻩﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ 4 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘـﺎ ﺑـﯚﻟﮕﻪﻥ. ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ‬ ‫»ﻣﺎﺗﺮﯨﺘــﺴﺎ« ﺑﯩــﻠﻪﻥ »ﻛﯘﺋــﺎﺩﺭﺍﺕ« ﺩﯦــﮕﻪﻥ ﺳــﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜــﺎ ﺋﺎﺗــﺎﻟﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟــﯘﭖ، ﺋــﯘﻧﻰ ﺋــﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷــﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ »ﺑﯩﺮ 4 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻠﯩﻖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻧﻰ »ﺑﯩـﺮ 4 ﻛﺎﺗﻪﻛﻠﯩـﻚ ﺟﻪﺩﯞﻩﻝ«، ﺩﻩﭖ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧـﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨـﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺑـﯘ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎﻧﻰ-1 ﺭﻩﺳـﯩﻤﺪﻩ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯛﻡ. ﺋﻮﻗـﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻳﻠﯩـﻖ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺭﯦﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ :‬ ‫)1(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﻼﺭ/ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫)2(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﭘﯩﻼﻧﻼﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺵ‬ ‫ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ‬ ‫ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ‬ ‫)3(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ‬ ‫ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﯞﻩ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﻪﯓ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫)4(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ-ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻼﺭ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫»ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ« ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ، ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ‬ ‫ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺭﺍﻡ-ﺋﯧﻠﯩﺶ‬ ‫5‬
 6. 6. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫1-ﺭﻩﺳﯩﻢ: ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗـﯚﺕ ﻛﯘﺋـﺎﺩﺭﺍﺗﻠﯩﻖ ﯞﺍﻗﯩـﺖ‬ ‫ﻣﺎﺗﺮﯨﺘﺴﺎﺳﻰ.‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻛـﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ، ﺑـﯘ 2‪2x‬ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩـﻚ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎ ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺟﯩـﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩـﻖ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋـﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﻧـﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛـﯚﺭﯛﯞﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ. ﺑـﯘ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﯧـﻨﯩﻘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩـﺸﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣـﺪﯨﻜﻰ 7 ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ 2-ﺋـﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳـﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧـﺮﻩﻙ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳـﯩﺰ ﺋـﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﻣـﯘﮬﯩﻢ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ .‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ 4 ﻛـﺎﺗﯧﮕﻮﺭﯨﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨـﭗ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ.‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽــﻰ ﻛﯘﺋــﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﺟﯩــﺪﺩﯨﻲ ﮬﻪﻡ ﻣــﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩــﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟــﯘﭖ، ﺋــﯘﻻﺭ ﺳــﯩﺰ ﭼﻮﻗــﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩــﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳـﯩﺰ ﻛـﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩـﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻻﻳـﺴﯩﺰ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ.‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ .‬ ‫ﺳـﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨـﻰ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ 3 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘـﺎ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗـﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩـﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﯩـﺴﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻛﯚﭖ ﺳـﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ »ﺟﯩـﺪﺩﯨﻲ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩـﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ 3-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘـﺎ ﺋﺎﺳـﺎﻧﻼ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻗﺎﻟﯩـﺪﯗ. ﻟـﯧﻜﯩﻦ، ﺑـﯘ ﻛﯘﺋـﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧـﻰ ﻳـﯧﮕﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧـﯜﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ 2-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘـﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯗ. ﭘﯩﻼﻧـﻼﺵ، ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩـﺶ،‬ ‫ﺋﺎﻟــﺪﯨﻨﻰ ﺋــﯧﻠﯩﺶ، ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﻩﺕ ﺋــﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ، ﻛﯩﺘــﺎﺏ ﺋﻮﻗــﯘﺵ، ﻛﻪﺳــﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨــﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳــﺘﯩﺶ، ﯞﻩ ﺟﯩــﺴﻤﺎﻧﯩﻲ‬ ‫ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .‬ ‫ﺳـﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳـﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﺪﯨﻼ 2-ﻛﯘﺋـﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩـﻚ ﻧﻪﺗﯩـﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩـﺸﺘﺎ‬ ‫ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ. ﻟـﯧﻜﯩﻦ، ﺑـﯘ ﻛﯘﺋـﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩـﻲ ﺗـﯜﺭﺩﻩ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﻩ -1 ﯞﻩ 2-ﺋـﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯗﺭﯨـﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧـﺮﻩﻙ. ﻳﻪﻧـﻰ،‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﻩ 3- ﯞﻩ-4 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ »ﻳﺎﻕ« ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺧـﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻧﻰ‬ ‫6‬
 7. 7. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ، ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 4 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﻤﯩﻨﻰ 07-ﻳﯩﻠـﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺗﺘـﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘـﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘـﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤـﺪﯨﻼ‬ ‫ﺋ ـﻮﻳﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘ ـﺎﻥ ﺑﻮﻟ ـﯘﭖ، ﺋ ـﯘﻻﺭ: )1( ﺩﯗﻧﻴ ـﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩ ـﻚ ﺋﻮﻗ ـﯘﺵ ﺑﻮﻟ ـﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩ ـﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩ ـﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗ ـﯘﺵ، )2(‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﻪﻗـﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗـﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋـﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ، )3( ﺑﯩـﺮ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـﻚ ﺋـﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺷـﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭﻩﺕ 3 ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷـﯘ ﻣﺎﻗـﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺘﯩـﭗ، 6891-ﻳﯩﻠـﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷـﯜﻛﯜﺭ ﻣـﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺳـﯚﺯ ﺋﯧـﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ :»ﺑﯩـﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﺎﺭ: ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﭘﯘﻝ، ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩـﺴﻰ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺧﻮﺗـﯘﻥ.«‬ ‫ﻳﻪﻧـﻰ، ﻣﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋـﻮﻳﻼﭖ ﺗﺎﭘﻘـﺎﻥ ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻪﺧﻤﯩـﻨﻪﻥ 51 ﻳﯩﻠـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺷـﯜﻛﯜﺭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺑﯩـﺮ-ﺑﯩﺮﺳـﯩﮕﻪ ﻳـﯧﻘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘـﯘ. ﻣﻪﻥ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋـﻮﻳﻼﭖ‬ ‫ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .‬ ‫ﺑﯩـﺰﮔﻪ ﺳـﯧﻤﯩﻨﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳـﺴﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩـﺸﯩﭽﻪ، ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧـﯜﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ %57‬ ‫ﯞﺍﻗﺘﯩﻨ ـﻰ 2-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘ ـﺎ، %02 ﯞﺍﻗﺘﯩﻨ ـﻰ 1-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘ ـﺎ، ﭘﻪﻗﻪﺕ %5 ﯞﺍﻗﺘﯩ ـﻨﯩﻼ 3-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘ ـﺎ ﺳ ـﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩ ـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ، 4-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .‬ ‫3. ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘﺴﺎﺳﻰ ــــ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 4 ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻤـﯘ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ. ﻣﻪﻥ 2-ﺭﻩﺳـﯩﻤﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻘﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺋﻮﻗـﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼـﯜﻥ،‬ ‫ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ 2-ﺭﻩﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ .‬ ‫)1(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﭘﯧﺘﯩﺶ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺶ‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ‬ ‫)2(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻕ ﺳﺎﻗﻼﺵ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺳﯜﺵ‬ ‫)3(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺗﯩﺖ-ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﺸﯩﺶ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﻛﯩﺸﯩﺶ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫)4(ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ‬ ‫ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫2-ﺭﻩﺳﯩﻢ: ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧـﻰ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚﺕ ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﻠﯩﻖ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘﺴﺎﺳﻰ.‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳــﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻨــﻰ ﺋﻮﺑــﺪﺍﻥ ﺗﻪﮬﻠﯩــﻞ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟــﺴﺎﻕ، ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺑﯩــﺮ ﺧﯘﻻﺳــﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩــﺰ :1-‬ ‫ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﯩـــﺴﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ. 2-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﯩـــﺴﻰ ﺋﯜﻧـــﯜﻡ ﺑﯧﺮﯨـــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـــﺸﻼﺭ.3-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﯩـــﺴﻰ ﺋـــﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﮔﻮﻟﻼﻳــﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋــﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑــﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩــﺸﻼﺭ.4-ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﺘﯩﻜﯩــﺴﻰ ﺑﻮﻟــﺴﺎ ﺋﯩــﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﯧــﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ .‬ ‫4. ﺗﯚﺕ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﯞﻩ 3 ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺸﯩﻤﻐﺎ، ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺗﯘﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ: »ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ؟«، »ﺑﯩـﺰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ؟«. ﺑـﯘ ﺗﻮﺭﺩﯨـﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳـﻮﺭﺍﯞﺍﺗﻘﯩﻨﻰ »ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩـﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤـﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـﺪﻩﻙ، ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ، ﺋﺎﻟـﺪﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧـﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨـﻰ، ﯞﻩ ﺋـﯘﻧﻰ ﻧـﯧﻤﻪ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛﭖ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩـﺪﯗ. ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳـﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ، ﻣﻪﻧـﺪﻩ ﮬـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻓﻮﺭﻣﯘﻻﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳـﺎﻥ، ﺋـﯚﺯﯛﻡ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ، ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ، ﯞﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏـﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳـﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩـﺪﻩﻙ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﭘـﺴﯩﺨﯩﻜﺎ،‬ ‫ﺋــﯚﺭﭖ-ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺋﯘﻳﻐــﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩــﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎﻧــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻼﭖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩــﺸﻜﻪ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺭﻭﮬﯩــﻲ ﮬــﺎﻟﻪﺕ، ﻣﯩــﺠﻪﺯ ﯞﻩ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩـﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨـﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟـﺪﯨﻢ. ﮬﻪﻣـﺪﻩ ﻳﯧﻘﯩﻨـﺪﺍ ﺑـﯘ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﻪﺯﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣـﺪﺍ ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﻪﺳـﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏـﺎﻥ، ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏـﺎ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩـﺮ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻻﻳﻤﯩﺰ :‬ ‫1(ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ‬ ‫2( ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ‬ ‫3(ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﻳﯘﺷﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‬ ‫4(ﭘﯘﻝ-ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ 4 ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﯩﻤﻪﻥ .‬ ‫1(ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ. ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ، ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧـﮕﻪ ﺋﺎﻳـﺎﻥ. ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﺮﺳـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨـﭗ ﺋـﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠـﺴﺎ، ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﺭﺍﻥ 3 ﻣﯩﯖـﺪﯨﻦ 5 ﻣﯩـﯔ ﺩﺍﻧﯩﻐﯩـﭽﻪ ﺳـﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋـﻮﻥ‬ ‫ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻧﻮﭘﯘﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻣﺎ »ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ« ﺗﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .‬ ‫2(ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷـﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩـﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳـﻠﯩﻚ. ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﻧﺎﺧـﺸﺎ-ﺋﯘﺳـﺴﯘﻟﻐﺎ ﻣـﺎﮬﯩﺮ ﯞﻩ ﺋـﺎﻣﺮﺍﻕ، ﮬﻪﻣـﺪﻩ‬ ‫ﺋﻮﻳﯘﻧﺨﯘﻣـﺎﺭ ﯞﻩ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﻭﺳـﺖ ﻣﯩﻠـﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩـﮕﻪ ﺋﺎﻳـﺎﻥ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤـﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩـﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـﺪﻩﻙ، ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ ﻳـﯘﺯ-ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻐـﺎ ﺋﯩـﮕﻪ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﻳﺎﺷـﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻣﯩﻠـﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ، ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﮬـﯟﺍﻝ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣـﯘ ﺑﯩـﺮ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺷـﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩـﺶ ﺑﻮﻻﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ. ﻟـﯧﻜﯩﻦ،‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ. ﻧﺎﺧـﺸﺎ-ﺋﯘﺳـﺴﯘﻝ ﯞﻩ ﺳـﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩـﺪﻩ‬ ‫ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ﺭﯙﺯﻯ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ »ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩـﻖ ﺗﻪﮬﻠﯩـﻞ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘـﯘ.‬ ‫ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ‬ ‫‪http://www.meripet.com/Academy‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﮬـﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳـﺎﻛﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟـﺪﻩ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ، ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺋﺎﺗـﺎ-ﺋـﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋـﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﻳﯩﻐﻰ‬ ‫01‬
 11. 11. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻼ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﯛﺩﯨﻐﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯘﺳـﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩـﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻜﯩﻦ،‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ "ﺋﻮﻳﻨﺎﯓ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﻮﻳﻨﺎﯓ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﻩﯞﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ، ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ـﻰ ﺑﻮﻟ ـﯘﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩ ـﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐ ـﯘﺭ ﺋﯘﺳ ـﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩ ـﺪﯗ. ﺋ ـﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻜ ـﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐ ـﯘﺭ ﺋﺎﺗ ـﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩ ـﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩ ـﺪﺍ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﺋﺎﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﻳﯧـﺸﯩﺪﯨﻼ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩـﺪﯗ، ﺑﯩﻠﻪﻣـﺴﯩﺰ؟ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻨﻰ! ﺑﻪﺯﻯ ﺋـﺎﻧﯩﻼﺭ‬ ‫ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋـﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗـﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩـﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ، ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﺋـﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩـﻚ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ 5 ﻳﺎﺷـﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺴﯩﺰ. ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐـﺎ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻨﻰ ﺋـﯚﺯﻯ ﺋﻮﻗـﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨـﺪﯗ .‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﭖ، ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗـﺎ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩـﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻕ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜـﻰ: ﺑـﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﯩﻠﻪﺵ ﯞﻩ ﺋﯧﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯜﺗﯜﺵ. ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯖﻜﯩـﺪﻩﻙ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻪﻥ ﻳـﻮﻕ ﺑﻮﻟـﯘﭖ، ﺋـﯘ ﺋـﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯚﻣـﯜﺭ ﺑـﻮﻳﻰ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ‬ ‫ﻣﯧﮫﻤﺎﻧ ـﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳ ـﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨ ـﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳ ـﺪﯗ. ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩ ـﯔ ﮬ ـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﺎﭘﺎﺳ ـﻰ ﺑﯩ ـﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩ ـﻲ ﺭﻭﮬﯩ ـﻲ ﻣﺎﻧ ـﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼﭘﻼ ﺋﯘﺳـﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷـﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗـﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑـﺎﻟﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻐﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ، ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘـﺎﻳﯩﻦ ﮬﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﭼـﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ. ﺗـﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ. ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗـﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻛﯜﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﺎ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩـﺴﺎ ﺋﺎﺧـﺸﯩﻤﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﭼـﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ.‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ: ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻠﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ 6002-ﻳﯩﻠﻰ ﯞﻩ 7002-ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ‬ ‫ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻳﻮﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﺩﺍ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯘﺳـﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨـﺎﺵ ﯞﻩ ﻧﺎﺧـﺸﺎ ﺋﯧﻴـﺘﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑـﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩـﺪﻩ‬ ‫ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟ 91-ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺷـﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺩﻩﯞﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ »ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﻯ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﻰ. ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩﻩﯞﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ »ﺑﯩﻠﯩـﻢ ﺋﯩـﺸﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﯞﺭﻯ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩـﺰﭼﻪ‬ ‫»‪( «knowledge worker age‬ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﺎﻳـﺴﻰ ﺩﻩﯞﻩﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷـﺎﯞﺍﺗﯩﺪﯗ؟ »ﻣﯧﮫﻤﺎﻧـﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﺳـﻮﺭﯗﻥ‬ ‫ﺩﻩﯞﺭﻯ« ﺩﻩ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧـﺪﺍ، ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﻣـﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛـﯚﭖ ﺳـﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗـﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ-ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯚﭼﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩـﺪﻩ ﻛـﯚﭖ ﺑﻮﻟـﯘﭖ، ﺑـﯘ‬ ‫ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ »ﻗﺎﻻﻗﻠﯩﻖ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺳـﯚﺯ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩـﺪﯨﻢ. ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﺵ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗـﺎ-‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ .‬ ‫ﻧﺎﺧ ـﺸﺎ-ﺋﯘﺳ ـﺴﯘﻝ ﺋﯩﻨ ـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩ ـﯟﻯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷ ـﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩ ـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩ ـﺮ ﻧﻪﺭﺳ ـﻪ، ﻟ ـﯧﻜﯩﻦ ﺋ ـﯘ ﺋﯩﻨ ـﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋ ـﯚﺯ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘـﺴﺎ، ﮬﻪﻣـﺪﻩ ﺑـﯘ ﭼﻮﻟﭙـﺎﻧﻼﺭ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧـﺴﻪ، ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗﺎﻟﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳـﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳـﺪﯗ. ﻛـﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨـﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻥ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻨﯩـﺸﻰ‬ ‫ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ. ﻣﻪﺳـﯩﻠﻪﻥ، ﺳـﯩﮕﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﺗﻮﻧﯘﻳـﺪﯗ، ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬـﯧﭻ ﻛﯩـﻢ ﻛـﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ. ﺋﻪﺭﻩﭖ‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤـﯘ ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩـﺮﻯ ﺋـﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻛـﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ. ﺳـﻪﯞﻩﺑﻰ ﺋـﯘﻻﺭﺩﺍ ﭘـﯘﻝ ﺑـﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ، ﻧـﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐـﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﻳﻮﻕ. ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩـﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﺪﯗ. ﺷـﯘﯕﺎ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﯩﻠـﻠﻪﺕ ﺑـﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﻩ‬ ‫ﮬـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐـﺎ ﺯﻭﺭ ﺗـﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷـﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛـﯚﭖ. ﺷـﯘﯕﺎ ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩـﺮﻯ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯧﻠـﻰ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻻﻳـﺪﯗ )ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯩﻨﺘـﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩـﺮﻯ، ﮬﻪﺗﺘـﺎ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺟﯩﻨـﺎﻳﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻥ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﺳـﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻴﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ(. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳـﺘﯩﺪﺍ، ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﻳـﺎﺵ-ﺋﯚﺳـﻤﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺧـﺸﺎ-‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻝ ﯞﻩ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩـﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩـﭗ، ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘـﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗﯩـﺰﯨﻘﯩﺶ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳـﺘﯜﺭﯛﺵ، ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗـﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻮﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺯﻭﺭﯗﺭﺩﯗﺭ .‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﻩ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤـﯘ ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐـﺎﻥ. ﻗﯩﺰﯨﻘﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜﻰ ﺗـﻮﺭ‬ ‫ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ )ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ 2-ﻗﯩﺴﯩﻢ 21-ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ :‬ ‫5=‪(http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=2916&extra=&page‬‬ ‫3( ﺋﯘﻳﯘﺷﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ. ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯧﻠﻰ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ »ﻗـﻮﺵ ﻣﻪﺳـﭽﯩﺖ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ. ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ :‬ ‫‪http://www.bilik.cn/dpindex.php?pagetype-bbsthread-a-tid-17004.html‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ 6-7 ﻳﯩـﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ، ﺑﯩـﺮ ﻏﻪﺭﭘﻠﯩـﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨـﺸﯘﻧﺎﺱ ﻳﺎﺯﻏـﺎﻥ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩـﺰ ﺗﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺗـﺎﺭﯨﺦ ﻛﯩﺘـﺎﺑﯩﻨﻰ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺑـﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘـﺎ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﯩـﯔ 2191-ﻳﯩﻠﯩـﺪﯨﻦ 9491-ﻳﯩﻠﯩﻐﯩـﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗـﺎﺭﯨﺨﻰ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨـﺪﺍ ﻣـﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳـﺎﻧﻰ 03 ﻣﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷـﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺪﯗﻕ )ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩـﯔ ﺋﯧـﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗـﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗـﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳـﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ(. ﻣﻪﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗـﯘﭖ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ: 03 ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻣﯩﻠﻴـﻮﻥ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﭽﻪ، ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﻪﺳـﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ »ﻗﻮﺵ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳـﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﻳـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ،‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ »ﺋﯘ ﺳﯧﻤﯩﺰ، ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻕ« ﺩﻩﭖ ﺋـﯚﺯ-ﺋـﺎﺭﺍ ﭘـﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﭗ،‬ ‫ﺋ ـﯚﺯ-ﺋ ـﺎﺭﺍ ﺋ ـﻮﺭﺍ ﻛﻮﻟﯩ ـﺸﯩﭗ، ﺋ ـﯚﺯ-ﺋ ـﺎﺭﺍ ﻗﻪﺳﺘﻠﯩ ـﺸﯩﭗ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨ ـﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﯩ ـﺴﻰ ﺗﻪﯓ ﮬ ـﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐ ـﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩ ـﻜﻪﻥ.‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﻳﯘﺷﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮ. ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨـﺪﯨﻤﯘ، ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟـﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺷﻼ ﻣﻪﯞﺟـﯘﺩ، ﺑـﯘ ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﺋـﺎﺩﻩﺕ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .‬ ‫4(ﭘ ـﯘﻝ-ﯞﺍﻗﯩ ـﺖ ﺑ ـﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧ ـﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩ ـﻠﻪﻥ ﺋﯩ ـﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩ ـﺶ. ﺑ ـﯘ ﻧﺎﭼ ـﺎﺭ ﺋ ـﺎﺩﻩﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨ ـﺴﯩﺪﺍ ﺷ ـﻪﺑﻨﻪﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ »ﺗﻮﻳﯘﯕﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﯩﭽﻪ، ﻏﯧﻤﯩﯖﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻞ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ»ﺑﯩـﺰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻘﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ :‬ ‫‪http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-49315.html‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ. ﻣﯧـﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﭘـﯘﻝ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ ﺳـﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋـﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩــﺪﻩﻙ ﺳــﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻰ، »ﻧﺎﭼــﺎﺭ ﺋــﺎﺩﻩﺕ« ﺩﻩﺭﯨﺠﯩــﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼــﺎﻥ ﺋﯧــﺸﯩﭗ، »ﻳــﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩــﻚ‬ ‫ﻗﺎﻻﻗﻠﯩﻖ« ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﺗﺘـﻰ، ﺩﯦـﺴﯩﻤﯘ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯗ. ﺋﺎﺗـﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ ﭘـﯘﻟﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ، ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﻳـﻮﻕ،‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻕ، ﺑـﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ ﻛـﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻱ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤـﯘ‬ ‫»ﮬﻪﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﭖ ﺗـﯘﺭﯗﺵ« ﺋﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺑـﯘ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋـﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟـﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﯜﺳـﯩﺰ ﺯﯨﻴـﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩـﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩـﺪﯗ.‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩـﺪﯗﺭ. ﺳـﻮﺭﯗﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘـﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺘﻰ، ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺖ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ، ﺑﯩﻠﻞ ﮔﺎﻳﺘﯩﺴﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧـﺎ ﭼﻮﻟﭙـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺳـﭙﻮﺭﺕ‬ ‫31‬
 14. 14. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﻛﯩﻨﻮ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﯞﻩ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﻳﻪﺳـﻠﻰ، ﺑﺎﺷـﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﻳـﺎﺵ-ﺋﻮﺳـﻤﯜﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗـﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨـﭗ، ﺋـﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘـﻰ ﯞﻩ ﻛﻪﺳـﭙﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ، ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩـﭗ، ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨـﺪﻩﻙ ﺋـﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟـﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨـﺪﯗ. ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺪﺍﺭﯨﻤﯘ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳـﺪﺍ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜـﻰ ﺑﺎﺷـﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘـﯘﺭﺍ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﻪﻛــﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟــﮕﻪﻥ ﺋﯧﻜﯩــﺴﻜﯘﺭﺳﯩﻴﻪﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑــﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩــﭗ، ﺋﯘﻻﺭﻏــﺎ ﻛﺎﺋﯩﻨــﺎﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩــﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﺎﺋﯩﻨــﺎﺗﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛـﺸﯜﺭﯛﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩـﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩـﻢ ﺳـﯚﺯﻟﻪﭖ، ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼﭘﻼ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ - ﭘﻪﻥ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯩﺮﻟﯩــﻚ ﻛﻪﺳــﯩﭙﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩــﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩــﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳــﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣــﺪﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖــﺪﯨﻦ ﻛــﯚﭖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤــﺎﻱ.‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ .‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﺳـﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨـﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ ﻳﺎﻗﻘـﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨـﭗ ﻗﻮﻳـﯘﭖ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻟﯩـﺪﯦﺮﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺭﻭﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚﺭﭖ-ﺋـﺎﺩﻩﺕ، ﺋﻪﺧـﻼﻕ،، ﺗﯩـﻞ ﯞﻩ ﺩﯨـﻦ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﯩـﭗ-‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ. ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ 4 ﻧﺎﭼـﺎﺭ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ، ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ ﻗـﯘﺩﺭﻩﺕ ﺗﯧﭙﯩـﺸﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩـﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧـﺪﯨﻜﻰ 3‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ :‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺭﻭﮬﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﯘﺵ، ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﯩـﺸﻼﺭ »ﺑﯩـﺰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩـﺰ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺳـﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟـﺎﯞﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﻣﺎﺗﺮﯨﺘـﺴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ 2-‬ ‫ﻛﯘﺋﺎﺩﺭﺍﺗﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭﺩﯗﺭ. ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩـﺮ ﺋﻮﻗـﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳـﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 4 ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﺋـﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ 3‬ ‫ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 3 ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻘﺎ »ﺯﺍﻣﺎﻧﻐـﺎ‬ ‫ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻟﯩﺪﯦﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ« ﺩﯦـﮕﻪﻥ 4-ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﺷـﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ .ﻛﯧـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺋﯚﺳﯜﭖ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺭﻭﮬﻰ ﺋﯘﺭﻏﯩﺴﺎ، ﮬﻪﻣـﺪﻩ ﻟﯩـﺪﯦﺮ ﯞﻩ ﺩﺍﮬﯩـﻲ ﻳﯧﺘﯩـﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺕ-ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﺴﻪ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩـﻲ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺴﯩﻢ ﺋـﺎﻟﯩﻲ ﺳـﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﻟﯩﺪﯦﺮﻻﺭﻣﯘ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﯩﺪﯨﻢ .‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫5.ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ‬ ‫ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺩﺍﮬﯩﻴﺴﻰ ﻣﺎﮬﺎﺗﻤﺎ ﮔﻪﻧـﺪﻯ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﻩﻳﺪﯗ: »ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺰ ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺩﯗﻧﻴـﺎ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.« ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻣﺎﯕـﺎ ﻧﯩـﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻳﻐـﯘﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻧـﺪﻩﻛﻼ‬ ‫ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ. ﻳﻪﻧﻰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻨـﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺷﯘ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ‬ ‫ﺑــﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑــﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩــﺪﺍ ﮬــﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳــﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐــﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳــﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺋﯧﻐﯩــﺰ ﺳــﯚﺯﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽــﺎﻗﻼﺵ ﻣــﯘﻣﻜﯩﻦ:‬ ‫ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﺠـﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺶ. ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩـﺰ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧـﻰ »ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺸﻼﺭ« ﻏـﺎ‬ ‫ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ، »ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭﻩﺕ. ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ 4 ﭼﻮﯓ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ 3 ﭼﻮﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﯜﻡ. ﺑﯘ ﻧﺎﭼـﺎﺭ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ، ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩـﻲ ﮬﺎﻟـﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟـﮕﻪ ﺋﺎﺷـﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜـﻰ‬ ‫ﺳﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻟﯧﻜﯩﻦ، ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ. ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑــﯘﺭﯗﻥ ﺋــﻮﺗﻜﻪﻥ ﺩﺍﻧﯩــﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩــﺪﻩ ﺑﯘﻧــﺪﺍﻕ ﺳــﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘــﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋــﻮﻳﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘــﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐــﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻛﯜﺭﻣﯩﯔ ﺗﻮﻻ. ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮔﻪﭖ، »ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـﻠﯩﻖ، ﺋـﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩـﻚ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ« ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩـﻞ ﯞﺍﻗﯩـﺖ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬـﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﻳﯧﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺳـﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ: »ﮬـﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼﭖ ﻣﻪﻥ ﺳـﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﻨﯩـﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤـﻰ ﺗﺎﺷـﻼﭖ،‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ ﺑـﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷـﻜﻪ ﯞﻩ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻘﺎ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟« ﻣﻪﻥ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑـﻮﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻳﯧـﺮﯨﻤﯩﻨﯩﻼ ﺑـﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩـﺴﻰ ﯞﻩ ﻛﯩﺘـﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻘﺎ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ، ﺩﯦﺪﯨﻢ. ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻣﯧـﻨﯩﯖﭽﻪ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ. ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳـﻮﺭﯗﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋ ـﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻘ ـﺎ ﺋ ـﺎﻣﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩ ـﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨ ـﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧ ـﺮﻩﻙ. ﺷ ـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﯩ ـﺴﺎﻕ، ﺑﯩ ـﺰ ﮬ ـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯘﻳﻐ ـﯘﺭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫51‬
 16. 16. ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ .‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ: ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷـﺘﯘﺭﻏﺎﻥ، ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ 7 ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 4 ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ، ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﯓ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﺎﺷـﯘ 11 ﻧﻪﺭﺳـﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨـﭗ ﻗﻮﻳـﯘﯓ. ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ،‬ ‫ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ 4 ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ 3 ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻨﻰ، ﮬﻪﻣـﺪﻩ ﻣﯘﺷـﯘ 3 ﻣـﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩـﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨـﺴﯩﺪﻩ ﺳـﯩﺰ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﯞﺍﺭﺍﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨـﭗ، ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻧﯩـﯔ ﺋﯩـﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼـﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳـﯘﯓ .ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻧﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯘ 7 ﺋﺎﺩﻩﺕ، 4 ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﯞﻩ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳـﻠﻪﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ. ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ .‬ ‫6. ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻝ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻨﯩـﯔ ﻣﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ: »ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺳـﯧﻜﻮﻧﺖ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧـﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ ﯞﺍﻗﺘـﻰ، ﯞﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ‬ ‫ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧـﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩـﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻐـﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧـﺪﺍ 06 ﮬﻪﺳـﺴﻪ ﻛـﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯗ.« ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ. ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺳـﻮﮬﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻳﯧﺮﯨـﺪﻩ، ﺋـﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨـﺸﻜﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐـﺎ ﺋﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﯨﻢ.‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯧﻠﺨﻪﺕ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷـﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯧﻠـﻰ ﻛـﯚﭖ ﻗﯩـﺴﻤﻰ ﻣﯘﺷـﯘ ﺋﯘﺳـﯘﻟﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧــﺸﻰ ﺋﯜﻧــﯜﻡ ﮬﺎﺳــﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘــﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘــﯘ. ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷــﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣــﺪﺍ ﺑﻮﻟــﺴﺎ، ﺋﺎﺷــﯘ ﯞﺍﻗﯩــﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧــﺪﺍﻕ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧـﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨـﺸﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺳـﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟـﺪﯨﻢ. ﻳﻪﻧـﻰ، ﻣﻪﻥ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩـﺖ ﺗﻮﻏﺮﯨـﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐـﺎﻥ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭﻩﺕ: 1( ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩـﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩـﺖ‬ ‫ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ. 2( ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩـﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳـﯘﻟﻰ.‬ ‫3( ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ. ﺑﯘ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﺳـﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﯛﭖ، ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋـﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ، ﻛﻮﻣﭙﺎﺳﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .‬ ‫ﺋﯩﻨﮕﻠﯩـﺰ ﺗﯩﻠﯩـﺪﺍ ﻧﺎﮬـﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛـﯚﭖ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ »‪ «priority‬ﺩﯦـﮕﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﺳـﯚﺯ ﺑـﺎﺭ. ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻛـﯚﭖ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫61‬

×