Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫‪http://www.orkhun.com‬‬           ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬
 ‫»ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ«ﺩﯨﻦ »ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬
                ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺋ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ ﺗﻪﺭ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                 ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺪﺍﺭﻣﯘ ، ﭘﯘﻟﺪﺍﺭﻣﯘ ...ﺑﯩﺮ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﻣﯩ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


         ‫ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ -ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ھ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬               ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﻳ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫،ﻣﻪﻳﻠﻰ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ھﻪﺭﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﻳﯜﺳﯜپ - ﻣﻪھﻤﯘﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ«ﻏﯩﭽﻪ ، ...
‫‪http://www.orkhun.com‬‬                ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬


‫ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ « ﺩﻩﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ، »ﺟﯘ...
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Muhakimetul logheteyn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muhakimetul logheteyn

445 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muhakimetul logheteyn

 1. 1. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫»ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ«ﺩﯨﻦ »ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ«ﮔﯩﭽﻪ‬ ‫-ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ‬ ‫ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮپ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻲ‬ ‫ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ : ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭﺑﯧﺘﯩﺪﻯ ‪ iltebir‬ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫1‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 2. 2. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺶ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ، ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ-ﻗﺎﺯﺍﻕ –ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺗﯩﻞ‬ ‫–ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﯧﺘﯩﻤﯘ »ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ« ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻧﯚۋﻩﺕ ،‬ ‫ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎھﻪﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﭼﺎﻣﻰ ۋﻩ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﻩ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﺎﻧﺎپ ، ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﻩﺭﺳﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﭙﺘﯘ . ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﮕﻪ ﻛﯚپ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ!‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻯ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﯩﻲ ﻏﯩﻴﺎﺳﯩﺪﺩﯨﻦ ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ 005 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ، ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﮕﻰ، ﺋﻪﺳﻪﺭ – ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺋﺎﺭﺯﯗ –‬ ‫ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﻡ- ﺗﻮﻡ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ ۋﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺋﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎپ‬ ‫ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ »ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ« ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ » ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ« ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﺳﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﻟﻤﯩﺴﻰ.ﺧﺎﻻﺱ. ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ، ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ »ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ« ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﺵ،‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ۋﻩ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ »ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ « ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻙ ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ » ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ « ۋﻩ »ﺭﺍۋﺍﺟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ« ﻟﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﻻپ ﺋﯘﺭﻣﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .‬ ‫ﺷﯘ ۋﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ، ﻣﻪﻥ : » ﻧﯚۋﻩﺗﺘﯩﻜﻰ )ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ( ﺩﻩﺭﺳﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ) ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ( ، )ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻞ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪ( ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ )ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ –ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ( ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﯟﯨﺪﯨﻢ ، ﺩﻩﺭﺱ ﺋﺎﯕﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﯧﻠﯩﭗ ، ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﺘﻰ ، ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﻳﺎﻗﺘﻰ ، ﺋﻪﻣﯩﺴﯩﭽﯘ؟! ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺷﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻩۋﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﻤﯩﺴﻪ ، ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ – ﺩﻩ ! ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ« ﺩﯨﻦ »ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ « ﮔﯩﭽﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .‬ ‫»ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ 51 – ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 09 – ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ، ﺋﻪﺭﻩپ-ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫2‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 3. 3. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺋﯩﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ – ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺳﺘﺎۋﯨﻐﺎ‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﻪﻟﺪﻩﻙ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﺋﯚﺯ ﺩﻩۋﺭﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ . »ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ « )ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ ( ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫، 02 – ﺋﻪﺳﺮﻧﯩﯔ 07 – ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ – ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‬ ‫ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﺋﯜﮔﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ۋﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ. ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ، ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ۋﻩ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ‬ ‫ﺋﯩﮕﻪ ﭘﻪﻥ_»ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻖ« ) ‪ ( 双语学‬ﭘﯧﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.‬ ‫»ﻣﯘھﺎ ﻛﻪﻣﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﯩﻴﻦ«ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ_ﺗﯜﺭﯛﻙ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﯘ ﺩﻩۋﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﺍ ﺋﺎﺳﻴﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ۋﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺳﺎھﻪﺳﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ھﯩﭽﺒﯩﺮ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ۋﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﭘﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋﺯﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ‬ ‫،ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﺵ ﺋﯩﺪﻯ.‬ ‫»ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ«ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪۋ‬ ‫ﺟﯘﺩ ﺗﯩﻞ _ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘ ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ 0051ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺗﯩﻞ ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺋﯚﺯﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﻜﻰ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ – ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ھﻪﺭﮔﯩﺰ! ﺳﯩﺰ ﺑﯘ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ۋﻩ ﻳﻪﻛﯜﻥ ھﯚﻛﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ‬ ‫ﺗﻪڭ – ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭﺩﯗﺭ. ﺩﯙﻟﻪﺕ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ۋﻩ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ: ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭﻟﯩﻚ ، ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ۋﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺶ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ... ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ – ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ۋﻩ‬ ‫ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ « )ﻗﺎﺭﺍڭ: »ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ«‬ ‫ﻧﯩﯔ 4 – ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 01 – ﺑﻪﺕ ، ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 2891 – ﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﺮﻯ( ﺩﻩپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .‬ ‫»ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ«ﻧﻰ ، )73-ﻣﺎﺩﺩﺍ: » ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ، ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ، ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻞ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ، ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ۋﻩ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ، ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫3‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 4. 4. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪپ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ... ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ )ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ( ۋﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ « ) ﻗﺎﺭﺍڭ: » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ‬ ‫ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ« ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ 53-،63 - ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ،‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1002-ﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﺮﻯ( ﺩﻩپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ«ﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ »ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ « ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﯚﺟﺠﻪﺕ،ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﻧﯚۋﻩﺗﺘﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭ ﺷﯘ : ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ – ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ۋﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‬ ‫، ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ –‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﯚۋﻩﺕ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ؟ ﺋﺎﻧﺪﯨﻨﭽﯘ ؟ ﺋﻰ، ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﻯ! ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ۋﻩ‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺴﺎ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻧﻜﻰ !؟‬ ‫»ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ« ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﮕﻪ ﻣﯩﯔ ﺭﻩھﻤﻪﺕ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ، ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺑﯘ‬ ‫ﺩﻩﺭﺳﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ، 51 – ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ »ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﻳﻪﻳﻦ«ﻧﻰ ، ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﺵ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ »ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻐﯘﻝ‬ ‫ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ«)ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ(ﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﻰ ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺠﺮﺍﺳﻰ ۋﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯚۋﻩﺗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩۋﺭ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ۋﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺗﯜﮔﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯧﺸﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ ، ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ !‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ، ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ۋﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﻩۋﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ، ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ‬ ‫ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﺋﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎپ ، ﻧﻪﺯﻣﻪ ﺗﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ‬ ‫ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ۋﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻤﮕﻪ »ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ « ﺩﻩپ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﺎۋﺯﯗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .‬ ‫1 – ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ، ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰ ۋﻩ ﺑﯧﻠﯩﻤﯩﺰ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫4‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 5. 5. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ »ﻣﯘھﺎﻛﻪﻣﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ « ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ :‬ ‫» ﺳﯚﺯ ﺋﯜﻧﭽﯩﺪﯗﺭ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯗﺭ ، ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪۋۋﺍﺱ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ، ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋﻩ ﮔﯚھﻪﺭﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ « ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﻗﺎﺭﺍڭ : ﺷﯘ‬ ‫ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ، ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ، 3-ﺑﻪﺕ(. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ »ﺳﯚﺯ « ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﻪڭ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ »ﺗﯩﻞ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ، ﺩﻩپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪﻙ ، ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ۋﻩ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎھﻪ-ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ۋﻩ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺭﯛﺭﯛپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺩﻩﺳﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ۋﻩ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ، ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﺟﺎﻳﯩﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯗﺭ . ﺗﯩﻞ ﺳﺎھﯩﺒﻰ ، ﺳﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘ –‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺋﻪڭ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﺳﺎۋﺍﺕ ، ﺋﻪڭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﺑﯩﻠﯩﻤﺪﯗﺭ .‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ . ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﻪﺯﯨﺰ . ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ۋﻩ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯚھﺘﻪﺭﻩﻡ ﺗﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯚھﺘﻪﺭﻩﻡ ، ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻟﻰ‬ ‫ۋﻩ ﺑﯩﺒﺎھﺎﺩﯗﺭ .‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ »ﭼﺎھﺎﺭﺩﯨﯟﺍﻥ« ﻯ، »ﺧﻪﻣﯩﺴﻪ«ﺳﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺒﺎھﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ . »ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎﺱ ھﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ‬ ‫»ﻗﯘﺗﺎﺗﻐﯘﺑﯩﻠﯩﻚ«ﯨﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜﻧﭽﻪ ﻛﻪﺑﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ .‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ‬ ‫ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻤﯩﺰ ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎھﺎﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺟﺎھﺎﻧﻐﺎ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻜﻰ، ﺑﯘ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺩﻩﻝ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ‬ ‫ﻣﯧﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﻰ ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯗﺭﺩﺍﻧﻪ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﺪﯗﺭ .‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ، ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ 35 ﻳﯩﻞ ۋﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ 74 ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺋﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍڭ، ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ‬ ‫ۋﻩ ﭼﺎۋﺷﯩﻴﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺳﯘﻧﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ . ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺗﯩﻞ – ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ۋﻩ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺯﻩﺭﻩﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻕ . ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺷﯘﻛﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ۋﻩ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫5‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 6. 6. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ – ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎﺵ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻩﯕﺪﺍﺭ ۋﻩ ﻣﻮﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺯﺍڭ ، ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ۋﻩ ﭼﺎۋﺷﯩﻴﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯚھﭙﯩﻜﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ . ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻤﯘ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ – ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﭘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ۋﻩ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯧﺰﯨﺖ –ژﻭﺭﻧﺎﻟﻼﺭ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ، ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ۋﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯘﻟﯘڭ ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﻰ ۋﻩ ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺶ ۋﻩ ﺋﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻧﯩﺪﺍﻻﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ۋﻩ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ – ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯩﺖ‬ ‫ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ »ﻣﯘﻧﺒﻪﺕ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ « ﻟﯩﺮﻯ ، »ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯚﺯﻧﻪﻙ«ﻟﯩﺮﻯ ۋﻩ »ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ«‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﻟﻰ – ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ۋﻩ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ،‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ –ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ۋﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻕ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ . ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯘﺗﯘﻗﻜﻰ ،‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ – ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺱ – ﺑﯘ ﺋﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺑﯘ ﺋﯘﺗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﻕ ، ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺧﺎﻻﺱ . ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ، ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺯﺍﻛﻮﻧﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ‬ ‫ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﻪﻳﻠﻰ ، ﺋﯩﻲ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ !‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ: » ﺳﯚﺯ ﺋﯜﻧﭽﯩﺪﯗﺭ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯗﺭ « ﺩﻩﻳﺪﯗ . ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜﻣﻠﻪ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ، ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻗﯩﺴﻘﺎ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪڭ ﺩﺍﻧﺎ‬ ‫ﺷﻪﺭھﺘﯘﺭ.‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ، ﺗﯩﻞ ﺑﻪﺟﺎﻳﯩﻜﻰ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯗﺭ ، ﺋﻪﻣﻤﻪ ﺑﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯗﺭ، ﺩﯨﻠﺪﯗﺭ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎﻥ ﻗﻮﻳﻨﻰ ۋﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺧﺎﺱ ﻣﯘھﯩﺘﻰ ۋﻩ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯜﻧﭽﻪ –ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻣﺎﻥ ! ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺪﺍﺭ ، ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺳﺎھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ، ﺩﯨﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻥ ، ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋﻩ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯚﺯ ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻠﺌﻪﺑﻪﺩ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﻠﯜﻙ‬ ‫ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻦ‬ ‫ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﺴﻪﻙ ، ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ – ﺭﻩﺋﯩﺴﻤﯘ ، ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻤﯘ ، ﻧﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ، ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻤﯘ ،‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫6‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 7. 7. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺪﺍﺭﻣﯘ ، ﭘﯘﻟﺪﺍﺭﻣﯘ ...ﺑﯩﺮﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ، ﺩﯨﻞ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﺴﻪﻙ ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﻛﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺕ ، ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﻪﻙ ، ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﯩﺴﻪﻙ ، ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ھﻪﺗﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ، ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ !‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ . ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ . ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﺋﯧﺒﻨﯩﻲ ﻏﯩﻴﺎﺳﯩﺪﺩﯨﻦ‬ ‫ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻩپ – ﭘﺎﺭﯨﺲ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺷﯘ 51 – ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ‬ ‫، ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ 04 ﻳﯩﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ، ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺩﻩۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ، ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺩﻩۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺭﺱ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ﺩﯦﯟﺍﻥ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﭗ ، ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋﻩ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ – ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﻣﻮﻝ ۋﻩ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﻏﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪھﺴﯘﻟﯩﺪﯗﺭ . ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ، 12 –ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﻛﻪڭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﻧﻪۋﺍﺋﻰ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﻩﻟﯩﻴﻠﻪﺭ ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺪﺍﺭﻻﺭ ۋﻩ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ –‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﭽﻪ ﺳﯚﻳﻪﻳﻠﻰ ،‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻴﺪﻩﻙ ﻛﯚﻳﻪﻳﻠﻰ . ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻞ ﺭﯨﺸﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻞ –ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯖﻜﯩﺪﻩﻙ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﻧﺴﺎ ، ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‬ ‫ھﺎﺟﻪﺕ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ‬ ‫،‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋﻩ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .‬ ‫»ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪۋۋﺍﺱ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ، ﺋﯚﺯ ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋﻩ ﮔﯚھﻪﺭﭼﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ « ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ .‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﺟﺎﻳﯩﻜﻰ ﺑﯩﺒﺎھﺎ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯗﺭ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ۋﻩ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ھﯧﭻ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ‬ ‫ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ، ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋﻩ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫7‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 8. 8. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ، ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ . ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻣﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ۋﻩ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ ۋﻩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯚھﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ ۋﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺳﺎھﻪﺳﺴﺪﻩ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﯘﭼﯜﻥ ﺑﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼپ ، ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .‬ ‫ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ، ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ،‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻨﻰ ۋﻩ ﺋﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﻳﯩﺰﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺳﺎھﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﺪﻯ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ، ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ –ﺗﯜﺭﻙ‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﺪﻯ . ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻏﻪۋۋﺍﺱ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯜﺯﯛپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ‬ ‫ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ۋﻩ ﻧﻪﻕ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ – ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ۋﻩ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻠﺌﻪﺑﻪﺩ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،‬ ‫ﺳﯩﺰ –ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺕ ﻧﺎﺋﻪھﻠﯩﻠﯩﻜﺘﯘﺭ . ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺳﺎﻕ، ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﺴﻪﻙ ، ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﺴﺎﻕ ، ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ :‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ۋﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ . ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﺘﯩﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ، ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ )ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ »ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ، ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ۋﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﺩﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ( ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﺪﯗ .‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ – ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ۋﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯗ !‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ، ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ . ﺧﻪﻟﻖ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ » ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ –ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ !‬ ‫2- ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ، ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ۋﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫8‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 9. 9. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺗﯩﭗ ۋﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ‬ ‫ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯗﺭﻛﻰ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻲ‬ ‫ۋﻩ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﮔﯜﻟﻠﻪپ ﻳﺎﺷﻨﺎﻳﺪﯗ، ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ‬ ‫ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ، 51 - ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺳﻮﺳﺘﺎۋﯨﻐﺎ ﺋﻪﺭﻩپ ، ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ، ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ - ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ‬ ‫ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗۋﻩﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺩﻩھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ، ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ، ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺩﻩﺭۋﻩﻗﻪ، ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ‬ ‫ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺑﯧﺘﯩﺪﻩ ، ﺷﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ : »ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭﻩﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﻯ . ﺋﻪﻣﺪﻯ ، ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﯕﻼﺭ . ۋﻩ ﻳﯧﺰﯨﯖﻼﺭ ، ﺩﻩپ ﭘﻪﺭﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ۋﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﭙﻴﯧﯖﻰ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯦﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎھﻪﺳﯩﻨﻰ ھﻪﻳﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ، ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫، ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭﻩپ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ « ۋﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ -ﺗﯜﺭﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﻏﺪﻩﻙ ﻳﯧﻘﯩﺸﻰ ۋﻩ ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺩﯦﮕﻪﻧﺒﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ، ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ژﺍﻧﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ - ﺗﯜﺭﻙ ﺋﻪﺩﯨﭙﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ... ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﻕ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ، ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ۋﻩ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﺍﺳﺘﺘﯘﺭ . ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺋﯩﺴﻼﻡ‬ ‫ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ۋﻩ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪپ - ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ -ﺋﻮﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻠﻼپ ﺩﯛﻡ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺩﯛﻡ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺳﻰ »‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ « ، ﺗﻪﻓﺴﯩﺮ ۋﻩ ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﻒ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻜﻰ ، ﺑﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻚ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﭘﺌﻮﺧﺸﺎﺵ ۋﻩ ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭ ﺑﻮﭘﻜﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﻩ ، ﺋﻪﺭﻩپ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ .‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ - ﺗﯜﺭﻙ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫9‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 10. 10. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ -ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﯩﺸﯩﺶ ، ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺗﻪﭘﭙﻪﻛﻜﯜﺭ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ » ﻣﯘھﺎﻛﻪﻣﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ « ﻧﻰ ﻳﯩﺰﯨﺸﻰ ۋﻩ ﺭﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛپ ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ -ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ۋﻩ‬ ‫ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﯗﺭ « )ﺗﯜﺭﯨﻲ ھﯜﻧﻪﺭﺳﺖ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻤﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ، ﺋﻪﺭﻩپ ﺗﯩﻠﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﭘﺎﺳﺎھﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺗﯩﻞ : ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ، ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ۋﻩ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻞ . ۋﻩھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﻤﭽﯘ ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﻩپ ، ﭘﺎﺭﺱ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎھﯩﺐ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﻩ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ؟‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ : » ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻏﺰﯨﻢ ﺟﻪۋھﻪﺭﺩﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﻧﻪﺯﻡ ﻳﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،‬ ‫ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﺯﻡ ﻳﯩﭙﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﻏﻪۋۋﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﺎھﯩﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ . ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،‬ ‫ھﻪﻕ ﺳﯘﻧﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋﻩﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﮕﻪ ﺑﻪﺧﺸﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻏﺎﺭﺍﻳﯩﺒﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ، ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ۋﻩ‬ ‫ﻣﯘﺷﻜﯜﻻﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻻھﯩﺰﻩ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .‬ ‫ﻣﺎﻻھﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﭘﻪﻟﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﺒﯘ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ . ﺩﯗﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﻮﻟﺘﯘﺯﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺟﯘﻻﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻚ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯩﻢ . ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﯘﻟﺘﯜﺭﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﮕﻪﻥ ﮔﯜﻟﺸﯩﻨﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﯘﻡ: ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻤﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ ، ﻏﺎﺭﺍﻳﯩﺒﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ . ﺋﻪﻣﺎ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺩﻩھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ، ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻥ - ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ . ﻣﻪﻥ >ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﻧﺎﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻼﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ، ﺑﯘ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ . ﻧﻪﺯﻡ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﺪﻩﺳﺘﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺯﻣﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﮔﯜﻝ ﺋﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻱ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ < ﺩﻩپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ . ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩﻡ ، ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ۋﻩ ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫01‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 11. 11. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ : ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻳﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻢ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺕ ﺋﻮﻳﻨﺎﺗﺘﻰ . ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯧﮕﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﺭۋﺍﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﺩﯨﻠﯩﻢ ﺳﻪﺭﺭﺍپ ﺑﻮﻟﯘپ ، ﺑﯘ ﺟﻪۋھﻪﺭﻟﻪﺭ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻗﯘﺕ ۋﻩ‬ ‫ﺩﯗﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ . ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﮔﯜﻝ ﺗﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ، ﺑﯘ ﮔﯜﻟﺸﻪﻥ ﺭﻩﻳﻬﺎﻧﺰﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﯧﺴﺎﺏ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ‬ ‫ﮔﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﺪﻯ . ﺑﯘ ﺋﯘﺗﯘﻕ ۋﻩ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ، ﺑﯘ ﭘﺎﻳﺪﺍ ۋﻩ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩۋﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻤﺎﻻﻝ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ‬ ‫ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ «. )ﻗﺎﺭﺍڭ : ﻣﯘھﺎﻛﻪﻣﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ«،82 - ، 92 - ، ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ - 8891 - ﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﺮﻯ . (‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻙ ، ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻯ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ، ۋﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺷﯘﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻏﺎ‬ ‫ﺧﺎﺱ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ، ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ، ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎپ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎھﯩﺐ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺕ - ﻣﺎﻣﺎﺕ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ‬ ‫ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﻻھﯩﺰﻩ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛپ ، ﺑﯩﺠﺎﻧﺪﯨﻞ ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋﻩ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩﻩﺭھﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ .‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ » ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ « ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺠﺮﺍﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻟﺪﻩﻙ ﺋﺎﻳﺎﻥ . ﻳﻪﻧﻰ 9491 - ﻳﯩﻞ 1 - ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩﻩ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ‬ ‫ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ . ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ 65 ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﻰ . ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ، ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ۋﻩ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ . ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ، ﺧﻪﻧﺰﯗﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ 55 ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ۋﻩ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ . ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﻩ ۋﻩ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺩﻩپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ۋﻩ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻏﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ۋﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺗﯜﺯﯛﻟﯜپ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﻩﺭﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﺪﻯ . ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﺯﯙﺭﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ »ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ « ﻳﻪﻧﻰ » ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ -‬ ‫ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ« ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ . ﺩﻩﺭۋﻩﻗﻪ ، ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ۋﻩ‬ ‫ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﻭﺗﯩﺮﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﺎھﻪﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ‬ ‫« ﺗﯜﺯﯛﻟﯜپ ، ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ . ﻣﻪﻳﻠﻰ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ« ﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫11‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 12. 12. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫،ﻣﻪﻳﻠﻰ » ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ « ﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺗﯩﻞ - ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﺒﻪﺧﺶ ، ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﺒﻪﺧﺸﻼ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺒﻪﺧﺶ ، ھﯚﺭﯨﻴﻪﺗﺒﻪﺧﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪﻯ . ﺑﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎﻕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ، ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﻳﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ : ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ‬ ‫ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﻧﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ : ) ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﻪﻗﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪچ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﯩﺪﯗﻕ (‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ، ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ، ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺗﻰ ۋﻩ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﻳﺎﺷﺎﻣﯩﯩﯩﯩﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺩﻩپ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﺘﺎ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﻩ ، ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ‬ ‫ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺗﯩﻠﻰ ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺪﻯ . ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ، ھﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ - ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﭘﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋﻩﺗﯩﻨﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﭘﯘﻗﺮﺍ‬ ‫ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ، ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻡ ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭘﻪﻥ - ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ۋﻩ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺷﺎﻣﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ، ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ۋﻩ ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﻰ . ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ، ھﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ‬ ‫ۋﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ » ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻧﺎﻳﻰ‬ ‫ﺳﻪۋﻩپ ۋﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﺳﻪۋﻩﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻣﻪﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻘﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﻤﯩﺴﻪ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ . ﺑﯘ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻧﯚۋﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛپ ، ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ، ﺩﻩﺭﺱ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ، ھﻪﺗﺘﺎ‬ ‫ﻳﻪﺳﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ،ﺩﻩپ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺕ ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ۋﻩ ﺷﯘ‬ ‫ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺭﻩھﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ۋﻩ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪﻣﭽﻪ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫21‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 13. 13. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ھﻪﺭﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯩﻞ -ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ . ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ، ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﻰ ۋﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻩپ - ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﻪﭘﺘﯘﻧﻠﯘﻗﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ 41 - . 51 - ، ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ‬ ‫ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﻭھﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ - ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻧﺎﺑﯘﺗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ۋﻩ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪپ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﺪﺍﺭﻯ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺷﺎھﯩﺪﻟﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ »ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﻪﻛﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻻھﯩﺰﻩ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ - ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﻏﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ . ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ، ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﺋﯜچ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎپ‬ ‫ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ )ﻗﺎﺭﺍڭ: ﻣﯚﺋﺠﯩﺰﯨﻲ: »ﺗﻪۋﺍﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﯘﺳﯩﻘﯩﻴﻴﯘﻥ « 65 - ﺑﻪﺕ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ‬ ‫2891 - ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻪﺷﺮﻯ ، ﻧﻪﺷﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭ :ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺑﺎﻳﺘﯘﺭ، ﺧﻪﻣﯩﺖ ﺗﯚﻣﯜﺭ ( ، ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ، ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﺍﯕﻖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻣﯧﮕﯧﻞ ﺩﻯ ﺳﯧﺮۋﺍﻧﺘﯩﺲ‬ ‫)6161-7451(، ۋﯨﻠﻴﺎﻡ ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯧﺮ )6161- 4651( ۋﻩ ﺋﺎﻟﯩﻜﺴﺎﻧﺪﯨﺮ ﺳﯧﺮﮔﯩﻴﯩﯟﯨﭻ ﭘﻮﺷﻜﯩﻦ‬ ‫)7381-9971-ﻳﯩﻠﻼﺭ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺋﯜچ ﻳﯜﺯ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ )ﻗﺎﺭﺍڭ : »ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ «، 311 - ﺑﻪﺕ ، ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ 1002- ﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﺮﻯ ، ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ‬ ‫ﺋﻪھﻪﺕ( ، ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ - 9941 - ﻳﯩﻠﻰ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ - ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﻩ »ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻦ« ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﻪﻳﺪﯗ،‬ ‫ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ .‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ، ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻯ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﻣﯩﻼﺩﻯ‬ ‫1051-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻛﻰ 1002 - ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻕ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﺳﻰ ﻧﻪۋﺍﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ، ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ. ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯧﻘﯩﯔ :‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﺯ ﺷﯩﻜﻪﺳﺘﻪﻧﯩﯔ » ﺟﺎھﺎﻧﻨﺎﻣﻪ «ﺳﯩﺪﯨﻦ ، ﻣﯜﺋﺠﯩﺰﯨﻴﻨﯩﯔ » ﺗﻪۋﺍﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﯘﺳﯩﻘﯩﻴﻴﯘﻥ « ﯨﻐﯩﭽﻪ ، ﻣﯘﺳﺎ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮﺍﻣﯩﻨﯩﯔ »ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ھﻪﻣﻪﺩﯨﻲ « ﺳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﯧﻔﻨﯩﯔ » ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭ «‬ ‫ﯨﻐﯩﭽﻪ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩھﯩﻢ ﺗﯩﻠﻪﺷﯜپ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻧﯩﯔ » ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ « ﯨﺪﯨﻦ ، ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺯﯨﻴﺎﺋﯩﻴﻨﯩﯔ »‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫31‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 14. 14. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ - ﻣﻪھﻤﯘﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ«ﻏﯩﭽﻪ ، ﺗﯧﻴﯩﭙﺠﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻴﯧﻔﻨﯩﯔ » ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻧﺎﺧﺸﺎ«ﺳﯩﺪﯨﻦ ، ﺭﻭﺯﻯ ﺳﺎﻳﯩﺘﻨﯩﯔ‬ ‫» ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ « ﺋﻐﯩﭽﻪ ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯜﻛﯜﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ » ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ‬ ‫ھﻪﻗﻘﯩﺪﻩ « ﺳﯩﺪﯨﻦ ، ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ » ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ « ، » ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺕ « ﯨﻐﯩﭽﻪ ...ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ۋﻩ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﺳﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ‬ ‫ﻧﯘﻗﺴﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻐﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ . ھﻪﺗﺘﺎ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﻪﭼﭽﻪ‬ ‫ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ۋﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ،‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩۋﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ، ﻳﺎﻛﻰ‬ ‫ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻥ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﭘﯩﺸﺎﺭﻩﺗﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .‬ ‫ۋﺍھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ، ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﯘ ﻣﯩﻼﺩﻯ 2002 - ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ، ﻛﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪ -ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ، »ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ - ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﺩﻩ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﻪﺵ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﺵ « ، ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ - ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺠﺮﺍﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ۋﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ،‬ ‫ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ » ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ « ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ۋﻩ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻣﯘﺷﯘﻣﯩﺪﻯ ؟ ﺋﻪﻣﺪﻯ ، ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﻛﻪڭ ﺗﯩﻞ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ، ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ، ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺧﭙﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ،‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺠﺮﺍﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ، ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ؟!‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ، ﻳﻪﻧﻰ 12 - ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ .‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ : » ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ، ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺋﺎﺳﺎﻥ ، ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ‬ ‫ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ، ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻝ ﻛﯚﺭﯛپ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻢ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ « ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ، ﺋﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ . ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ - ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﻰ‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﯘﻡ ، ﺳﻪﻝ - ﭘﻪﻝ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ . ﺋﻪﻣﯩﺴﻪﭼﯘ ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ »ھﻪﺋﻪ ، ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ) ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ(ﻧﻰ ) ﻳﻪﻙ‬ ‫ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ (ﻗﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ، ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ - ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫41‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬
 15. 15. ‫‪http://www.orkhun.com‬‬ ‫ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ « ﺩﻩﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ، »ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ « ﺩﯨﻜﻰ »‬ ‫ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﭘﺒﺎﺭﺍۋﻩﺭﺩﯗﺭ . ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ - ﻳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯚﺭﯨﻴﻪﺗﺒﻪﺧﺶ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﺩﻩپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ ؟ ﺑﯘ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ » ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ، ﺋﺎﻧﭽﯩﻜﯩﻤﻼ ﺩﻩپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ !« ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ-ﺩﻩ !‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ - ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ . ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺠﺮﺍﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ھﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ‬ ‫ﻳﻮﻕ . ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ ، ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ - ﻣﻪﻧﺴﻪپ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ، ﺋﻪﻣﻪﻝ - ﻣﻪﻧﺴﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗپ ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻗﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ﺗﺎﺯﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ .‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ، ﻣﻪﻧﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯜﮔﻪﻧﺴﻪﻡ ، ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻپ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ، ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ . ﺷﯘ‬ ‫ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻣﭙﯩﻜﯩﺮ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ » ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﺴﯩﻤﻪﻥ « ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ، ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ، ﻳﻪﻧﻰ ﻛﻮﻧﺎ - ﻳﯧﯖﻰ ﺭﻩﺋﯩﺴﻤﯘ ، ﺳﺎﺑﯩﻖ‬ ‫-ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻧﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ، ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺳﻤﯘ ، ﺋﻪﺩﯨﭙﻤﯘ ، ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻤﯘ ، ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻤﯘ ، ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻤﯘ ...‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﻤﺰ ۋﻩ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ :‬ ‫ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ -ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﻩ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﯘﺷﻰ »ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ‬ ‫ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ « ﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻤﯘ ؟ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍڭ ، ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ۋﻩ ﭼﺎۋﺷﯩﻴﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺗﯩﻞ - ﻳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋﻩﺭ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ ، ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ، ھﻪﻡ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯚھﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﺵ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼپ ، ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﺍﻏﺪﺍﻡ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ، ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ، ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ، ﺩﺍﺩﯨﻞ ﻗﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ﺗﯜپ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻤﯘ ؟‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ، ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯚﺕ -‬ ‫ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ، ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩپ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﺩﻩپ ،‬ ‫ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﻣﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ، ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﺎۋﺍﭘﻤﯘ‬ ‫—————————————————————————————————————————————————‬ ‫51‬ ‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ -----ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭ‬ ‫032552294:‪QQ‬‬ ‫‪Email:uyxman@126.com‬‬

×