www.oss-business.com            Content Management System (CMS)                        ...
- Board of Director                             OpenSourceMatters.org             ...
ÍอÂยÒา¡ก¨จÐะÁมÕีàเÇวç็ºบäไ«ซµต?                                 - ÁมÕีàเÇวç็ºบàเ¾พ×ืè่Íอ...
àเÇวç็ºบ =           ¤คÅลÑั§งàเÍอ¡กÊสÒาÃร ?                                  ...
¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง¢ขÍอ§งàเÇวç็ºบäไ«ซµต       ¾พÒา´ดËหÑัÇวËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ           ...
YouTube  -­‐  Socialnomics  -­‐  Social  Media  Revolu5on  Version  2               h:p://www.youtube.com/w...
Íอ§ง¤ค»ปÃรÐะ¡กÍอºบãใ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÇวç็ºบäไ«ซµต                   WordPress          ...
How to Build a Successful Site           • àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเÇวç็ºบ·ท∙Õีè่·ท∙Óำ       ...
Define : Content Management System          Simple Definition :          “A CMS is a type of web-based...
Social Networking Services What do they have                             Sample       ...
CMS Universe              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexiconte...
Sunday, January 16, 2011
Joomla! Is...     - ãใªชŒŒ§ง‹‹ÒาÂย     - ·ท∙Ãร§ง¾พÅลÑั§ง     - àเ»ป´ดàเ¼ผÂยâโ¤คŒŒ´ด Open Source ( ¤คØุ...
Joomla  Commercial  from  Youtube               h:p://www.youtube.com/watch?v=1T6BywPFLoY          ...
Project Awards                     Best Linux / Open Source Project 2005,              ...
Joomla! áแÂย¡กÍอÍอ¡กàเ»ปšš¹นÊสÒาÁมÊส‹‹Çว¹นËหÅลÑั¡กæๆ ´ดŒŒÇวÂย¡กÑั¹น      •   Installer Application ãใªชŒŒÊสÓำË...
Joomla Site Application              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www...
Joomla Administrative Application              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan ...
Administrative Application ãใªชŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบáแ¡กŒŒäไ¢ขºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม, µตÔิ´ดµตÑัé้§งÊส‹‹Çว¹น¢ขÂยÒาÂย (extensions),   ...
Joomla Installer Application              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011 ...
For Developer           • Provides framework and CMS           • Objects!           • Eas...
ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexicontent.org  22Sunday, January 16, 2011
ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexicontent.org  23Sunday, January 16, 2011
Joomla! Extensions      • Plugins - provide additional functional (login sources,      WYSIWYG editors,and such)...
Joomla! for End Users       • we (Joomla! Team) will look at code.       Prepare to be frightened, bored, or b...
Joomla! in Action              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexi...
training website serving over                                   400,000 staff members ...
www.mcdonaldsarabia.com              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www...
www.soca.gov.uk              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexico...
www.ikea.com.sa              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexico...
www.pizzahut.fr              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexico...
www.homepro.co.th              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexi...
as.nida.ac.th              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexicont...
www.bangkokhospital.com              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www...
www.women40plus.com              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.fle...
volleyballthaileague.com              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  ww...
www.suwanninplace.com                                           www.suwanninplac...
Joomla! äไÁม‹‹ãใªช‹‹áแ¤ค‹‹ àเÇวç็ºบäไ«ซµต                ´ดŒŒÇวÂย Extensions / MashUp        ...
extensions.joomla.org              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.f...
Advanced  Content  Management  &  CCK              Collabora4ve  web  publishing  solu4onSunday, January 16, ...
What  is  the  strength            of        ?           Its  Content  Management  System?  ...
What  is  the  main  lack                 of                         ?      ...
What  is  mandatory  for  a  CMS  ?      •  Nested  categories      •  Mul=-­‐mapping      •  Aggrega=on...
!"#$%&%(#)*#$+,-%.+,%/)$,#012$,#)1$%3%     •!4,#)56#,%789%-$1(%     %     :.,+)$%#)*%;#<=1)*>?%     •!@&1...
FLEXIcontent’s  philosophy          Freedom:          com_content  backwards  compa5bility      ...
End  user  benefits     Easy  classifica;on  and  retrieving     • Unlimited  nested  categories  :  you  can  hav...
Designer  Benefits        A  very  flexible  templa;ng  system     • Each  content/category  can  have  its  ow...
Integrator  benefits     Compliance  with  exis;ng  extensions     • Compa5ble  with  most  of  the  exis5ng  mod...
Some samples              of implementation              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส...
Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเท...
Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเท...
Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเท...
Project Management              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flex...
Files Remository              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexic...
Internal Social Network              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www...
French  Social  Security  -­‐  Career  Portal                  www.lesme5ersdelasecuritesociale.fr    ...
La  Nutri;on                        www.lanutri5on.fr                       ...
La  Nutri;on                        www.lanutri5on.fr     Category  view  routed  to  an  item...
www.tvkeela.com              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexico...
www.chaipat.or.th              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexi...
Joomla! 1.6 released. 11 January 2011                     http://joomla.org/16            ...
Demonstration              ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย  12 Jan 2011  www.flexicont...
www.oss-business.com                  Question & Answer                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joomla! CMS - Intranet Solutions

2,201 views

Published on

Presentations at Bangkok Bank, CMS Joomla for Intranet Solution.
by Thailand Open Source Federation and Business for Open Source Society.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joomla! CMS - Intranet Solutions

 1. 1. www.oss-business.com Content Management System (CMS) Thailand Open Source Federation ÊสÁมÒา¤คÁมÊสÁมÒา¾พÑั¹น¸ธâโÍอàเ¾พ¹น«ซÍอÃรÊสáแËห‹‹§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศäไ·ท∙Âย www.tosf.org ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 1Sunday, January 16, 2011
 2. 2. - Board of Director OpenSourceMatters.org - Joomla! Bug Squad : joomla.org - Founder JoomlaCorner.com - Founder Marvelic Engine Co.,Ltd. www.marvelic.co.th - President Open Source Education and Development Association. OSEDA.or.th ÍอÑั¤คÃรÇวØุ²ฒÔิ µตÓำÃรÒาàเÃรÕีÂย§ง Akarawuth Tamrareang www.marvelic.co.th (JoomlaCorner) www.akarawuth.com akarawuth@marvelic.co.th Tel : 02 717 1120-1 twitter: @joomlacorner ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 2Sunday, January 16, 2011
 3. 3. ÍอÂยÒา¡ก¨จÐะÁมÕีàเÇวç็ºบäไ«ซµต? - ÁมÕีàเÇวç็ºบàเ¾พ×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร? - ¨จÐะãใËหŒŒºบÃรÔิ¡กÒาÃรÍอÐะäไÃร? ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 3Sunday, January 16, 2011
 4. 4. àเÇวç็ºบ = ¤คÅลÑั§งàเÍอ¡กÊสÒาÃร ? âโºบÃรªชÑัÇวÃร ? ÊสÒาÃร¨จÒา¡ก¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร ? ÊสÁมØุ´ดËห¹นŒŒÒาàเËหÅล×ืÍอ§ง ? àเÇวç็ºบ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร? ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Òา§งàเ´ดÕีÂยÇว? ãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่Íอ§ง¤ค¡กÃรµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ? ÃรÇวÁมÅลÔิ§ง¡ก? ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 4Sunday, January 16, 2011
 5. 5. ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง¢ขÍอ§งàเÇวç็ºบäไ«ซµต ¾พÒา´ดËหÑัÇวËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¾พÔิÁม¾พ ¾พÒา´ดËหÑัÇวËห¹นŒŒÒาáแÃร¡กäไÁม‹‹ÁมÒา¡ก ÁมÕี·ท∙Øุ¡กÍอÂย‹‹Òา§งãใ¹น·ท∙Øุ¡กËห¹นŒŒÒา 1 Ëห¹นŒŒÒา 1 àเÃร×ืè่Íอ§งàเ´ด‹‹¹น ¹นÓำàเÊส¹นÍอãใ¹นÁมØุÁมÁมÍอ§งÍอ§ง¤ค¡กÃร ¹นÓำàเÊส¹นÍอãใ¹นÁมØุÁมÁมÍอ§ง¼ผÙูŒŒªชÁม ¤คÒา´ดËหÇวÑั§งãใËหŒŒàเÃรÔิè่Áมàเ¢ขŒŒÒาËห¹นŒŒÒาáแÃร¡ก ¤ค¹น Search ÁมÒาàเ¨จÍอ ¤คÒา´ดËหÇวÑั§งãใËหŒŒ¤ค¹นÍอ‹‹Òา¹น·ท∙Øุ¡ก·ท∙Õีè่ ¤ค¹นÍอ‹‹Òา¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กÍอ‹‹Òา¹น ¨จÑั´ดâโ¤คÃร§งÊสÃรŒŒÒา§ง/ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลäไÁม‹‹´ดÕี ¨จÑั´ดâโ¤คÃร§งÊสÃรŒŒÒา§ง/ËหÁมÇว´ดËหÁมÙู‹‹¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล´ดÕี »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งªชŒŒÒา »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งàเÃรç็Çว ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Ñั¹นÊสÁมÑัÂย àเÇวç็ºบàเ»ปšš¹นÊส×ืè่ÍอãใËหÁม‹‹ ÂยÑั§งÁมÕี¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ»ปàเÃร×ืè่ÍอÂยæๆ µตÒาÁมÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¹นÔิÊสÑัÂย¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒãใªชŒŒ§งÒา¹นàเÇวç็ºบ ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 5Sunday, January 16, 2011
 6. 6. YouTube  -­‐  Socialnomics  -­‐  Social  Media  Revolu5on  Version  2 h:p://www.youtube.com/watch?v=omSKo1OW6CU ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 6Sunday, January 16, 2011
 7. 7. Íอ§ง¤ค»ปÃรÐะ¡กÍอºบãใ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÇวç็ºบäไ«ซµต WordPress •Domainname.com ÊสÓำËหÃรÑัºบàเÇวç็ºบ¢ข¹นÒา´ด¡กÅลÒา§ง-àเÅลç็¡ก •Domainname.org äไÁม‹‹ÁมÕีÃรÐะºบºบ«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹น µตÔิ´ดµตÑัé้§ง§ง‹‹ÒาÂย ãใªชŒŒ§ง‹‹ÒาÂย •Domainname.net Joomla •Domainname.in.th ÊสÓำËหÃรÑัºบàเÇวç็ºบ¢ข¹นÒา´ด¡กÅลÒา§ง-ãใËห­Þญ‹‹ •... µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÃรÐะºบºบ«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹น àเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¡กÒาÃร¹นÓำÊส‹‹Çว¹น¢ขÂยÒาÂย ÁมÒา»ปÃรÐะ¡กÍอºบàเ¾พÔิè่Áม/¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¾พÔิè่Áม Drupal ÊสÓำËหÃรÑัºบàเÇวç็ºบ¢ข¹นÒา´ด¡กÅลÒา§ง-ãใËห­Þญ‹‹ µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÃรÐะºบºบ«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹น àเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¡กÒาÃร¹นÓำÁมÒาàเ¾พ×ืè่Íอàเ¢ขÕีÂย¹น ÃรÐะºบºบµต‹‹Íอàเ¾พÔิè่ÁมàเÍอ§ง ÃรÐะºบºบ/àเÇวç็ºบäไ«ซµต àเ«ซÔิÃร¿ฟàเÇวÍอÃร âโ´ดàเÁม¹น àเËหÁม×ืÍอ¹นÃรÐะºบºบÍอÒา¤คÒาÃร/ÊสÔิè่§ง»ปÅลÙู¡กÊสÃรŒŒÒา§ง àเËหÁม×ืÍอ¹น·ท∙Õีè่´ดÔิ¹นáแÅลÐะÊสÒา¸ธÒาÃร³ณÙู»ปâโÀภ¤ค àเËหÁม×ืÍอ¹น»ป‡‡ÒาÂยÃรŒŒÒา¹น-àเÅล¢ข·ท∙Õีè่ÍอÒา¤คÒาÃร âโÍอàเ¾พ¹น«ซÍอÃรÊส àเËหÁม×ืÍอ¹นÇวÑัµต¶ถØุ´ดÔิºบãใ¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÊสÃรŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่áแ¨จ¡ก¿ฟÃรÕี ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ¤ค×ืÍอ¹นÓำÁมÒา»ปÃรÐะ¡กÍอºบáแÅลÐะ»ปÃรÑัºบáแµต‹‹§ง ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 7Sunday, January 16, 2011
 8. 8. How to Build a Successful Site • àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเÇวç็ºบ·ท∙Õีè่·ท∙Óำ • ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี • Navigation (usability) • Design (ÁมÕี¤คÇวÒาÁม¹น‹‹Òาàเªช×ืè่Íอ¶ถ×ืÍอ) • ¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 8Sunday, January 16, 2011
 9. 9. Define : Content Management System Simple Definition : “A CMS is a type of web-based software that plugs in to your site in such a way that updating content becomes much easier than without it.” ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 9Sunday, January 16, 2011
 10. 10. Social Networking Services What do they have Sample in common with CMS? ..... and it appeares on your page seconds later. ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 10Sunday, January 16, 2011
 11. 11. CMS Universe ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 11Sunday, January 16, 2011
 12. 12. Sunday, January 16, 2011
 13. 13. Joomla! Is... - ãใªชŒŒ§ง‹‹ÒาÂย - ·ท∙Ãร§ง¾พÅลÑั§ง - àเ»ป´ดàเ¼ผÂยâโ¤คŒŒ´ด Open Source ( ¤คØุ³ณÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ¡กŒŒäไ¢ขàเ¾พÔิè่ÁมàเµตÔิÁมäไ´ดŒŒàเÍอ§ง ) - ÃรÍอ§งÃรÑัºบàเÇวç็ºบäไ«ซµต¢ข¹นÒา´ดãใËห­Þญ‹‹ - ¿ฟÃรÕี (¶ถŒŒÒาÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙ÓำàเÍอ§ง) - ÅลÔิ¢ขÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์àเ»ปšš¹นáแºบºบ GNU/GPL V.2 -Joomla! àเ»ปšš¹น TM ¢ขÍอ§ง Open Source Matters Inc. (OSM) ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 13Sunday, January 16, 2011
 14. 14. Joomla  Commercial  from  Youtube h:p://www.youtube.com/watch?v=1T6BywPFLoY ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 14Sunday, January 16, 2011
 15. 15. Project Awards Best Linux / Open Source Project 2005, LinuxWorld London, United Kingdom Best Linux / Open Source Project 2006, LinuxWorld London, United Kingdom 2006 Best Open Source CMS, Packt Publishing 2007 Best Open Source PHP CMS, Packt Publishing ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 15Sunday, January 16, 2011
 16. 16. Joomla! áแÂย¡กÍอÍอ¡กàเ»ปšš¹นÊสÒาÁมÊส‹‹Çว¹นËหÅลÑั¡กæๆ ´ดŒŒÇวÂย¡กÑั¹น • Installer Application ãใªชŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบµตÔิ´ดµตÑัé้§ง¨จÙูÁมÅล‹‹Òา «ซÖึè่§งãใªชŒŒàเ¾พÕีÂย§ง¤คÃรÑัé้§งàเ´ดÕีÂยÇวáแÅลÐะ¡กç็ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ ÅลºบÍอÍอ¡กäไ´ดŒŒ • Site Application ãใªชŒŒ§งÒา¹นâโ´ดÂย users áแÅลÐะàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹น¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง¼ผÅล¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§ง àเÇวç็ºบäไ«ซµต·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ด • Administrative Application ãใªชŒŒâโ´ดÂย¼ผÙูŒŒ´ดÙูáแÅลàเÇวç็ºบäไ«ซµต ÊสÓำËหÃรÑัºบºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร àเÇวç็ºบäไ«ซµต·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ด ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 16Sunday, January 16, 2011
 17. 17. Joomla Site Application ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 17Sunday, January 16, 2011
 18. 18. Joomla Administrative Application ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 18Sunday, January 16, 2011
 19. 19. Administrative Application ãใªชŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบáแ¡กŒŒäไ¢ขºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม, µตÔิ´ดµตÑัé้§งÊส‹‹Çว¹น¢ขÂยÒาÂย (extensions), ÍอÑั¾พâโËหÅล´ด media, ºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเÁม¹นÙู ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 19Sunday, January 16, 2011
 20. 20. Joomla Installer Application ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 20Sunday, January 16, 2011
 21. 21. For Developer • Provides framework and CMS • Objects! • Easy to skin • Legendary administrative interface • Easy to extend with .... ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 21Sunday, January 16, 2011
 22. 22. ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 22Sunday, January 16, 2011
 23. 23. ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 23Sunday, January 16, 2011
 24. 24. Joomla! Extensions • Plugins - provide additional functional (login sources, WYSIWYG editors,and such) • Templates - provide the overall skinning to a website. • Modules - additional functionality as and addition to the main content of a page. • Components - replaces content with something else 9 ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 24Sunday, January 16, 2011
 25. 25. Joomla! for End Users • we (Joomla! Team) will look at code. Prepare to be frightened, bored, or both • To Learn how to use Joomla! and how to add cool new stuff to it, you really should have gone to session for non-developers ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 25Sunday, January 16, 2011
 26. 26. Joomla! in Action ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 26Sunday, January 16, 2011
 27. 27. training website serving over 400,000 staff members worldwide: TescoAcademy.com. They choose to build with Joomla, together with Moodle for the learning management software. The site provides a highly customised user experience, filtering content depending on the userss role and business area. ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 27Sunday, January 16, 2011
 28. 28. www.mcdonaldsarabia.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 28Sunday, January 16, 2011
 29. 29. www.soca.gov.uk ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 29Sunday, January 16, 2011
 30. 30. www.ikea.com.sa ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 30Sunday, January 16, 2011
 31. 31. www.pizzahut.fr ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 31Sunday, January 16, 2011
 32. 32. www.homepro.co.th ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 32Sunday, January 16, 2011
 33. 33. as.nida.ac.th ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 33Sunday, January 16, 2011
 34. 34. www.bangkokhospital.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 34Sunday, January 16, 2011
 35. 35. www.women40plus.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 35Sunday, January 16, 2011
 36. 36. volleyballthaileague.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 36Sunday, January 16, 2011
 37. 37. www.suwanninplace.com www.suwanninplace.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 37Sunday, January 16, 2011
 38. 38. Joomla! äไÁม‹‹ãใªช‹‹áแ¤ค‹‹ àเÇวç็ºบäไ«ซµต ´ดŒŒÇวÂย Extensions / MashUp ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 38Sunday, January 16, 2011
 39. 39. extensions.joomla.org ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 39Sunday, January 16, 2011
 40. 40. Advanced  Content  Management  &  CCK Collabora4ve  web  publishing  solu4onSunday, January 16, 2011
 41. 41. What  is  the  strength of ? Its  Content  Management  System? its  Framework? Community ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 41Sunday, January 16, 2011
 42. 42. What  is  the  main  lack of ? Content  Management ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 42Sunday, January 16, 2011
 43. 43. What  is  mandatory  for  a  CMS  ? •  Nested  categories •  Mul=-­‐mapping •  Aggrega=on •  Decent  search •  Modular  contents •  Workflow •  Version  control ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 43Sunday, January 16, 2011
 44. 44. !"#$%&%(#)*#$+,-%.+,%/)$,#012$,#)1$%3% •!4,#)56#,%789%-$1(% % :.,+)$%#)*%;#<=1)*>?% •!@&1,#,<"&<#6%&)"1,&$#)<1% % •!A)6&(&$1*%B,+5C% % •!D1$1*%B,+5C% % ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 44Sunday, January 16, 2011
 45. 45. FLEXIcontent’s  philosophy Freedom: com_content  backwards  compa5bility Integrate  or  extend  rather  than  re-­‐develop universal  plugin  and  modules  support Easy  maintenance One  component  to  maintain Short  training Everything  is  at  the  same  place ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 45Sunday, January 16, 2011
 46. 46. End  user  benefits Easy  classifica;on  and  retrieving • Unlimited  nested  categories  :  you  can  have  the  same   structure  frontend  and  backend • Categories  mul5-­‐mapping  :  you  can  put  the  same  content   in  mul5ple  places • Boolean  backend  search Easy  to  understand • A  simple  and  intui5ve  user  interface • Every  type  of  content  in  a  same  place ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 46Sunday, January 16, 2011
 47. 47. Designer  Benefits A  very  flexible  templa;ng  system • Each  content/category  can  have  its  own  template. • Standard  template  can  be  easily  override  (MVC  pa:ern) • CSS  can  also  be  override • Generic  and  "on  measures"  templates • Fields  can  be  called  by  groups  or  individually ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 47Sunday, January 16, 2011
 48. 48. Integrator  benefits Compliance  with  exis;ng  extensions • Compa5ble  with  most  of  the  exis5ng  modules  through   the  usage  of  the  content  and  categories  tables • Most  of  the  content  plugins  are  also  compa5ble On  mesures  applica;ons  without  programming  skills • Unlimited  content  types. • Many  fields  types  available ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 10Sunday, January 16, 2011
 49. 49. Some samples of implementation ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 49Sunday, January 16, 2011
 50. 50. Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 50Sunday, January 16, 2011
 51. 51. Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 51Sunday, January 16, 2011
 52. 52. Extension Personal DashBoard by Marvelic Engine ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 52Sunday, January 16, 2011
 53. 53. Project Management ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 53Sunday, January 16, 2011
 54. 54. Files Remository ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 54Sunday, January 16, 2011
 55. 55. Internal Social Network ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 55Sunday, January 16, 2011
 56. 56. French  Social  Security  -­‐  Career  Portal www.lesme5ersdelasecuritesociale.fr Biggest  Organiza4on  in  France Budget:  500  Billion  Euros/Year Staff:  160.000  persons Wesite:  100  contributors Components •FLEXIcontent •FLEXIaccess •Custom  bridge  with  the  eJob applica5on ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 56Sunday, January 16, 2011
 57. 57. La  Nutri;on www.lanutri5on.fr Widest  french  nutri4on  portal 25  contributors 50.000  pages 12.000  subscribers 30.000  users Components •FLEXIcontent •FLEXIaccess •Ambrasubs  bridged  with  Virtuemart •Jomsocial •Kunena •JComments •Custom  nutri5on  component ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 57Sunday, January 16, 2011
 58. 58. La  Nutri;on www.lanutri5on.fr Category  view  routed  to  an  item  view Item  view ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 58Sunday, January 16, 2011
 59. 59. www.tvkeela.com ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 59Sunday, January 16, 2011
 60. 60. www.chaipat.or.th ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 60Sunday, January 16, 2011
 61. 61. Joomla! 1.6 released. 11 January 2011 http://joomla.org/16 ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 61Sunday, January 16, 2011
 62. 62. Demonstration ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 62Sunday, January 16, 2011
 63. 63. www.oss-business.com Question & Answer Thailand Open Source Federation ÊสÁมÒา¤คÁมÊสÁมÒา¾พÑั¹น¸ธâโÍอàเ¾พ¹น«ซÍอÃรÊสáแËห‹‹§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศäไ·ท∙Âย www.tosf.org ธนาคารกรุงเทพ - สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 12 Jan 2011 www.flexicontent.org 63Sunday, January 16, 2011

×