Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atak po przyjęciu zagrywki

7,566 views

Published on

Published in: Sports
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Atak po przyjęciu zagrywki

 1. 1. Silvano Prandi<br />Konferencja APS BYDGOSZCZ 20-21.08.2010OPRACOWAŁ WOJCIECH KASZA<br />1<br />Atak po przyjęciu zagrywki<br />
 2. 2. 2<br />I. Przyjęcie zagrywki.<br />1. Przyjęcie zagrywki szybującej z wyskoku - ,,brazylijka’’.<br />Taką zagrywkę przyjmujemy sposobem dolnym, lecz jeśli mamy możliwość, to należy najczęściej odbierać piłkę sposobem górnym. To na jaki sposób powinniśmy się zdecydować, zależy od charakterystyki zawodników jakich posiadamy.<br />b) W zespole który aktualnie prowadzi (Bułgaria), z racji charakterystyki zawodników, <br /> wymaga przyjęcia sposobem górnym, ponieważ gracze ci osiągają taką techniką lepsze rezultaty.<br />c) Systemem jaki stosuje w przyjęciu zagrywki, jest przyjęcie <br /> w trzech, ponieważ przestrzeń do przyjęcia jest mniejsza.<br />Jeżeli trener posiada zawodników specjalizujących się <br /> w przyjęciu takiej zagrywki np. libero, to można przyjmować <br /> w dwóch.<br />Podstawowym celem tego systemu jest to, aby mogli <br /> atakować wszyscy przyjmujący.<br />o<br />
 3. 3. 3<br />Przykładowo w ustawieniu 6, celem organizacji przyjęcia<br /> w trzech jest to, aby nie stracić w ataku zawodnika P1<br /> atakującego ze strefy VI. <br /> Zawodnik libero ma za zadanie przyjmować wszystkie <br /> piłki (skróty) spadające przed przyjmującym, który <br /> przygotowuje się do ataku z VI strefy.<br />A<br />R<br />Ś1<br />P2<br />P1<br />L<br />Ust.6<br />
 4. 4. 4<br />Przykładowo w ustawieniu 4, jeżeli piłka jest kierowana<br /> w środek boiska, to aby nie stracić w ataku zawodnika<br /> P1 atakującego ze strefy VI, zawodnik libero ma za <br /> zadanie przyjmować wszystkie piłki spadające przed<br /> przyjmującym, który przygotowuje się do ataku <br /> z VI strefy.<br />R<br />Ś2<br />P2<br />L<br />P1<br />A<br />Ust.4<br />
 5. 5. 5<br />h) Ponadto w ustawieniu 4, jeżeli piłka jest kierowana<br /> w środek boiska, pomiędzy dwóch zawodników <br /> przyjmujących, to ,,skróty” przyjmuje zawsze zawodnik<br /> atakujący ze strefy IV, ponieważ nie ogranicza to jego<br /> możliwości w ataku.<br />i) Podstawowa zasada : zawodnik atakujący ze strefy VI<br /> nie może przyjmować piłek spadających w <br /> środek boiska!!!<br />j) Zespół powinien mieć możliwość wykorzystania <br /> wszystkich swoich atakujących.<br />R<br />Ś2<br />P2<br />L<br />P1<br />A<br />Ust.4<br />Uwaga: wysoko z prawej – nisko z lewej<br />
 6. 6. 6<br />k) W ustawieniu 2 podobnie, jeżeli piłka jest kierowana<br /> w środek boiska, pomiędzy dwóch zawodników <br /> przyjmujących, to ,,skróty” przyjmuje zawsze zawodnik<br /> atakujący ze strefy IV, ponieważ nie ogranicza to jego<br /> możliwości w ataku.<br />l) W zależności od możliwości pozostałych zawodników<br /> Prandi uważa ,że atakujący i środkowi również powinni<br /> przyjmować piłki spadające blisko siatki.<br />R<br />Ś1<br />P1<br />L<br />P2<br />A<br />Ust.2<br />Ś1<br />Ś2<br />A<br />A<br />Uwaga: środkowi mogą<br />przyjmować jeżeli piłka<br />spada na ich kierunku<br />rozbiegu do ataku!!!<br />R<br />L<br />P2<br />P1<br />P1<br />R<br />P2<br />L<br />Ust.1<br />Ust.5<br />
 7. 7. 2. Przejście od przyjęcia w trzech do przyjęcia w dwóch.<br /> Trener S. Prandi uważa, że w grze zdarzają się sytuacje, w których należy pomóc zawodnikom przyjmującym (młody zawodnik, duże emocje, potrzeba która wynikła w danym meczu itp.).<br /> W takich sytuacjach to libero powinien przejmować te piłki<br /> i odciążać zawodnika P, który ma problemy w przyjęciu.<br />Uwaga: zadaniem trenerów<br /> jest przyzwyczajać <br />zawodnika L<br />do umiejętności <br /> zabezpieczania <br /> innych przyjmujących.<br />ustawienie wyjściowe w 3<br />ustawienie końcowe w 2<br />Ś1<br />Ś1<br />A<br />A<br />P1<br />P2<br />L<br />P1<br />L<br />R<br />R<br />P2<br />Ust.1<br />Ust.1<br />7<br />
 8. 8. 8<br />3. Przyjęcie zagrywki rotacyjnej w wyskoku.<br />Trener Prandi nie jest zwolennikiem przyjmowania mocnej zagrywki w czterech.<br /> To czy zdecyduje się na taką możliwość zależy od ,,kultury” przyjęcia zawodnika <br /> atakującego.<br />b) W systemie przyjęcia zagrywki w trzech wyróżnia następujące strefy konfliktu:<br />1. strefy konfliktu przy liniach bocznych<br />Uwaga: <br />ustawienie wyjściowe do przyjęcia w 3 - wąsko, ponieważ statystycznie w to miejsce jest kierowane najwięcej mocnych zagrywek !!!<br />L<br />P1<br />P2<br />2. strefy konfliktu między dwoma zawodnikami<br />
 9. 9. 9<br />3. Przyjęcie zagrywki rotacyjnej w wyskoku cd..<br />c) Analizując taki sposób ustawienia do przyjęcia od strony technicznej można <br /> stwierdzić, że przyjęcie piłki zagranej bezpośrednio w zawodnika jest łatwiejsze od <br /> przyjęcia piłki z boku tułowia.<br />d) Główną zasadą jest zabezpieczenie środka boiska !!!<br />e) Kolejną zasadą jest to, że gdy piłka jest zagrywana między zawodnika ,a linię boczną, to Prandi wymaga od zawodników, aby ,,obronili’’ tylko piłkę w środek boiska, tak by dowolny z zawodników mógł jąwystawić.<br />f) Jeśli piłka jest zagrana pomiędzy dwóch zawodników,<br /> to obydwaj powinni wykonać ruch w kierunku piłki. <br />Taka reakcja eliminuje sytuację, w której pojawiają się<br /> wątpliwości czyja jest piłka.<br />P1<br />P2<br />
 10. 10. 10<br />3. Przyjęcie zagrywki rotacyjnej w wyskoku cd..<br />g) Trener Prandi przyjął również zasadę, że zawodnik który przemieszcza się w <br /> prawą stronę nie może przyjmować w zachwianej równowadze, natomiast<br /> zawodnik przemieszczający się w lewo może przyjmować w postawie niestabilnej.<br />Zawodnik reagujący w prawo – wysoka<br />postawa i tylko ręce.<br />Zawodnik reagujący w lewo – niska postawa,<br />możliwe przyjęcie w padzie bocznym.<br />
 11. 11. 11<br />3. Przyjęcie zagrywki rotacyjnej w wyskoku cd..<br />h) Przyjęcie piłki powinno być za sprawą libero przemieszczającego się w lewo.<br />Mechanizm ten funkcjonuje w przypadku, kiedy tor <br /> lotu piłki przebiega między dwoma zawodnikami.<br /> Zawodnik który przyjmuje piłkę w padzie ma zadanie <br /> ją obronić. W treningu tego typu działań doskonale<br /> sprawdzają się maszyny do zagrywki.<br />Zawodnicy ustawieni na 5m powinni stać w linii, za<br /> nimi powinien stać zawodnik ustawiony w osi boiska.<br />Mechanizm ten sprawdza się również w sytuacji<br /> gdy zawodnicy ustawią się w linii.<br />L<br />P1<br />P2<br />
 12. 12. 12<br />II. Rozegranie technika- taktyka.<br />1. Technika odbicia zawodnika rozgrywającego.<br />Neutralna pozycja rąk w chwili odbicia, zarówno<br /> przy dokładnym przyjęciu, jak również przy <br /> piłce przyjętej na 5-6m..<br />b) Rozgrywający jest skuteczniejszy<br /> w momencie gdy jest nieprzewidywalny.<br />c) Jeżeli w momencie odbicia nie daje<br /> sygnałów w jakim kierunku rozegra, tzn.<br /> że posiada właściwa technikę.<br />
 13. 13. 1. Technika odbicia zawodnika rozgrywającego cd.<br />Uwaga: pozycja tułowia, rąk powinna być taka aby nie można<br /> było przewidzieć<br /> gdzie rozegra – jest to właśnie nieprzewidywalność.<br />d) Precyzja rozegrania jest również bardzo ważna.<br />e) Trajektoria wystawionej piłki i jej powtarzalność<br /> jest również elementem, który świadczy <br /> o klasie zawodnika rozgrywającego.<br />f) Trajektoria wystawy powinna być taka, aby<br /> blok miał problem z dojściem do skrzydła.<br />g) Piłka powinna być również wystawiona na takiej<br /> wysokości, aby zawodnik atakujący mógł uderzyć <br /> w dowolnym kierunku.<br />R<br />R’<br />
 14. 14. 2. Metody oceny zawodnika rozgrywającego dotyczące nieprzewidywalności.<br />Uwaga: Obserwacja w jaki sposób rozgrywający łączy grę 1 tempem z innymi rodzajami<br /> wystawy, stanowi podstawowy sposób oceny nieprzewidywalności rozgrywającego.<br />Akcja bazowa 1 (krótka przy rozgrywającym) + inne akcje np.: 1+IV, 1+II, 1+VI ,1+I.<br />1+ IV<br />1+ II<br />1+ VI<br />R<br />R<br />R<br />14<br />
 15. 15. 15<br />2. Metody oceny zawodnika rozgrywającego dotyczące nieprzewidywalności cd.<br />b) Akcja bazowa A (krótka za rozgrywającym) + inne akcje np.: A+IV, A+II, A+VI ,A+I.<br />A+ IV<br />A+ II<br />A+ VI<br />R<br />R<br />R<br />
 16. 16. 16<br />2. Metody oceny zawodnika rozgrywającego dotyczące nieprzewidywalności cd.<br />c) Akcja bazowa 3 (krótka przesunięta) + inne akcje np.: 3+IV, 3+II, 3+VI ,3+I.<br />3+ IV<br />3+ II<br />3+ VI<br />R<br />R<br />R<br />Uwaga: powyższe analizy pozwalają określić na jakiej bazie (akcja w pierwszym tempie)<br />rozgrywający konstruuje swoją grę. <br />
 17. 17. 17<br />Uwaga: analiza gry rozgrywającego pod kątem łączenia 1 tempa z innymi akcjami.<br />
 18. 18. 18<br />2. Metody oceny zawodnika rozgrywającego dotyczące nieprzewidywalności cd.<br />d) Co gra rozgrywający gdy piłkę ma przyjętą bliżej strefy II, a co gra gdy piłka przyjęta jest bliżej strefy IV.<br />R<br />R<br />Uwaga: obserwujemy np..: na jaką akcję idzie zawodnik środkowy (krótka z przodu lub z tyłu), czy<br /> rozgrywający gra przerzutami czy gra przy sobie. Jeżeli jakieś schematy są powtarzane, to taki<br />rozgrywający jest łatwiejszy do przewidzenia.<br />
 19. 19. 19<br /> Na bazie powyższej analizy, trener przed meczem może założyć sposób reakcji środkowego oraz reakcję obrońców na grany przez rozgrywającego schemat w określonej sytuacji. Poniżej przykład: piłka przyjęta w kierunku strefy IV – założenie –rozgrywający gra do przodu - środkowy przemieszcza się w kierunku IVwcześniej, przyjmujący w obronie przemieszcza się za środkowym drużyny przeciwnej.<br />P2<br />A<br />L<br />P2<br />Ś2<br />R<br />R<br />Ś2<br />P2<br />L<br />A<br />P1<br />
 20. 20. 20<br />2. Metody oceny zawodnika rozgrywającego dotyczące nieprzewidywalności cd.<br />Jakim typem wystawy, analizowany rozgrywający rozpoczyna mecz (baza-1,A,3) –<br /> oczywiście przy dobrym przyjęciu.<br />Od stanu 20:20 do których zawodników rozgrywający wystawia więcej piłek.<br />Czy rozgrywający powtarza wystawę do zawodnika który popełnił błąd.<br />Czy rozgrywający wystawia do zawodnika wchodzącego na zmianę.<br />Obserwacja ustawienia tułowia rozgrywającego przy wystawie piłek sytuacyjnych (czy wystawia piłkę z jednego ustawienia do przodu i do tyłu, czy daje sygnały ułożeniem tułowia).<br />Uwaga: powyższe informacje dla trenera przygotowuje sztab trenerski!!!<br />Trener Prandi po 5 meczach analizuje grę swojego zespołu pod takim kątem jak<br />robi to przeciwnik. W sytuacji gdy zauważy przewidywalne sytuacje stara się<br /> natychmiast reagować – interweniować w treningu.<br />
 21. 21. III. Atak.<br />1. Atak w pierwszym tempie.<br />Trener Prandi jest zwolennikiem aby zawodnik środkowy<br /> po zagrywce przeciwnika zawsze zajmował pozycję<br /> wyjściową do rozbiegu na środku boiska.<br />R<br />R<br />Ś<br />Ś<br />21<br />
 22. 22. 1. Atak w pierwszym tempie cd.<br />b) Trener Prandi wymaga od swoich zawodników następującego indeksu ruchu :<br /> 1. Po zagrywce zajęcie pozycji wyjściowej do ataku na środku boiska.<br />Uwaga: w momencie kontaktu przyjmującego zagrywkę z piłką zatrzymanie.<br /> 2. Ocena przyjętej piłki – obserwacja piłki.<br /> 3. Jeden krok i naskok do ataku.<br />Uwaga: naskok około 2,5 – 3 m od siatki.<br />4.Atak <br />Uwaga: w momencie wyskoku tułów zwrócony w kierunku strefy V<br />(zawodnik prawo ręczny).<br />R<br />R<br />R<br />Ś<br />Ś<br />3<br />4<br />1<br />22<br />
 23. 23. 23<br />Przykładowe ataki w pierwszym tempie S. Prandi<br />
 24. 24. 24<br />1. Atak w pierwszym tempie cd.<br />c) Bardzo ważnym zadaniem jest odbicie zawodnika środkowego w ten sposób, aby<br /> piłkę miał zawsze przed sobą.<br />Uwaga: istotny element na który należy zwracać uwagę w szkoleniu młodzieży.<br />,,Pracując z reprezentacją Bułgarii<br />mam problem, ponieważ większość<br />zawodników odbija się do ataku za<br />blisko siatki.” S.Prandi<br />
 25. 25. 25<br />2. Atak z piłki szybkiej ze stref IV.<br />W przypadku ataku z piłki szybkiej trener Prandi uważa, że nie ma potrzeby <br /> wychodzenia za linię boczną w trakcie rozbiegu do ataku.<br /> Zawodnik powinien przemieścić się najkrótszą drogą od miejsca przyjęcia do miejsca naskoku do ataku.<br />b) Bardzo ważne jest ustawienie stóp w kierunku <br /> strefy V (boiska przeciwnika) w ostatnim kroku <br /> rozbiegu do ataku oraz ustawienie tułowia.<br />Uwaga: z takiej pozycji zawodnik może atakować <br /> we wszystkich kierunkach. <br /> Uwaga: istotny element na który należy zwracać<br /> uwagę w szkoleniu młodzieży.<br />V<br />P<br />
 26. 26. 26<br />2. Atak z piłki szybkiej ze stref IV cd.<br />c) Zdaniem trenera Prandiego przy rozbiegu do ataku z poza boiska, trudniej jest<br /> skorygować naskok do ataku w przypadku niedokładnej wystawy rozgrywającego.<br />d) Dla każdego typu ataku wystarczy jeden krok rozbiegu, aby prawidłowo wykonać atak.<br />
 27. 27. 27<br />3. Technika indywidualna ataku z piłki sytuacyjnej.<br />V<br />R<br />Z piłki wysokiej / sytuacyjnej najczęściej atakowanej<br /> przy dwu lub trójbloku należy kiwać na zawodnika <br /> rozgrywającego w kierunku strefy II lub I.<br /> Uwaga: w przypadku gdy wystawiają sytuacyjne inni <br /> zawodnicy jest duże prawdopodobieństwo, że piłka będzie<br /> wystawiona niedokładnie.<br />A<br />Ś<br />P<br />P<br />A<br />b) Z piłki wysokiej / sytuacyjnej atakujący ze strefy II lub I<br /> kiwa zawsze na atakującego lub rozgrywającego<br /> drużyny przeciwnej. <br /> Uwaga: nigdy nie kiwa na libero!!!<br />P<br />Ś<br />A<br />R<br />V<br />
 28. 28. 28<br />3. Technika indywidualna ataku z piłki sytuacyjnej cd..<br />c) Różne formy ataku z piłki sytuacyjnej. Przykłady:<br />

×