Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europejski test umiejętności przedsiębiorczych

12,481 views

Published on

Europejski test umiejętności przedsiębiorczych

Published in: Education
 • I like this service HelpWriting.net from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/Jh3fg ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Europejski test umiejętności przedsiębiorczych

 1. 1. EUROPEJSKI TEST UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH SKIFF Możesz wybrać tylko 1 odpowiedź: 1.1. Przyszedłeś/łaś do pracy i po wejściu dowiadujesz się, że zmarł wieloletni emerytowany szef firmy. To on ciebiezatrudnił w tej firmie i pomagał Ci w rozwoju zawodowym. Zmarły odszedł z firmy 15 lat temu. Twoja firma wywiesiłafotografię zmarłego i zapaliła świecę przy wejściu do firmy. Pogrzeb jest planowany za 2 dni w miejscowości odległejo 200 km. Możesz wziąć dzień wolny i pojechać na ten pogrzeb ale Twój wydział ma napięcia produkcyjne. Za tydzieńkończycie właśnie terminowy kontrakt dla odbiorcy zagranicznego i możesz być bardzo potrzebny w tym czasie dlafirmy. Jednak jak poprosisz szefa o dzień wolny to Ci go da. Co zrobisz? a) nie pojedziesz na pogrzeb, musisz być w pracy b) weźmiesz dzień wolny, wytłumaczysz szefowi że ci przysługuje na tę okoliczność, szef będzie nieszczęśliwy c) pójdziesz do szefa i powiesz mu, że musisz być na tym pogrzebie, prosisz o wolne, w razie potrzeby odpracujesz jak wrócisz d) załatwisz sobie na ten dzień delegację służbową do klienta a potem pojedziesz na pogrzeb 2.2. Twoja firma zajmuje się produkcją odzieży. Zatrudniacie 500 osób. W tym roku nastąpił spadek sprzedaży wynika-jący z kryzysu na rynku wschodnim. Szef zakomunikował, że firma zmierza ku upadkowi i jedynym rozwiązaniem jestobniżenie wynagrodzeń o 30% aby przetrwać trudne czasy albo zwolnić ok. 20% pracowników. Te rozwiązania po-zwolą przetrwać trudny okres. Jesteś szefem związków zawodowych w tej firmie. Co zrobisz? a) zagrozisz szefowi strajkiem, jeżeli będzie chciał zwolnić pracowników lub obniżyć pensje b) porozmawiasz z załogą czy nie zaakceptowałaby czasowego obniżenia wynagrodzeń c) jeżeli wśród członków twojego związku nie będzie zwolnionych to przychylisz się do wariantu zwolnienia 20% pracowników d) zorganizujesz referendum 3.3. Zatrudniłeś/łaś się w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ubiegałeś/łaś się o 3 posady, pierwszy zareagował zakładprodukcyjny, który zaoferował ci wynagrodzenie w wysokości 80% przeciętnej płacy krajowej. Przyjąłeś/łaś jego wa-runki i obecnie znajdujesz się w 3 – miesięcznym okresie próbnym. Przepracowałeś/łaś już 2 miesiące i właśnie zgłosiłsię drugi pracodawca proponując ci wynagrodzenie na poziomie 100% średniej krajowej. Co zrobisz? a) odrzucisz propozycję drugiego pracodawcy, masz już pracę b) przyjmiesz propozycję drugiego pracodawcy, jesteś na okresie próbnym możesz się zwolnić c) doczekasz do końca okresu próbnego i poinformujesz, że masz propozycję na 100%, poprosisz o podwyżkę d) podejmiesz rozmowy z drugim pracodawcą i jeżeli uzgodnicie pozostałe warunki pracy z dnia na dzień zwolnisz się u pierwszego pracodawcy 1
 2. 2. 4.4. Pracujesz w komórce zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla biznesu. Przez wiele lat tworzyliście opro-gramowanie dla przedsiębiorstw, które wspomagało ich systemy zarządzania, głównie z punktu widzenia optymali-zacji gospodarki magazynowej i minimalizacji niezbędnych stanów magazynowych. Zgłosił się do Was klient, którystwierdził, że w oprogramowaniu jest błąd i system zawyża wartość stanów magazynowych o co najmniej 10% w sto-sunku do optymalnych. Tak rzeczywiście jest. Szef komórki zaproponował aby skorygować oprogramowanie dla da-nej firmy i nie ruszać oprogramowania dla innych, a z czasem zaproponować im nową wersję, która będzie jeszcze bar-dziej oszczędna (za dopłatą). Jesteś jednym z 3 głównych projektantów tego systemu. Co zrobisz? a) zgodzisz się z szefem, nie macie interesu aby korygować błąd wszystkim klientom b) będziesz namawiał szefa do sprawdzenia oprogramowania u klientów i jeżeli są błędy to zachęcisz go do wymiany oprogramowania dla wszystkich klientów c) pójdziesz do naczelnego dyrektora ze skargą, że szef twojej komórki ukrywa duży problem, który może zaważyć na przyszłych stosunkach z klientami d) przewidujesz, że sprawa wymknie się spod kontroli i składasz wypowiedzenie z pracy 5.5. Jesteś zatrudniony w firmie budowlanej, której 80% przychodów stanowią prace uzyskiwane poprzez udział w za-mówieniach publicznych. Dowiadujesz się o przetargu na realizację budynku szkoły, w którym twoja firma zamierzawziąć udział. Odwiedzasz plac przyszłej budowy i widzisz, że na tym terenie prowadzone są prace przez firmę X. Jakpostępujesz? a) nie podejmujesz żadnych działań b) zawiadamiasz twojego przełożonego o tym, że przed rozstrzygnięciem przetargu jedna z firm rozpoczęła prace c) zawiadamiasz organy ścigania o przestępstwie gospodarczym d) próbujesz rozmawiać z przedstawicielem firmy X na temat współpracy przy realizacji przetargu 6.6. Jesteś pracownikiem dużej firmy konsultingowej. Po realizacji kilku projektów zostajesz wytypowany do wyjaz-du zagranicznego, mającego zebrać informacje na temat organizacji pozarządowych działających w Serbii. Twoja fir-ma przyznała Ci dietę dzienną i opłaca hotel na podstawie rachunków. Na miejscu okazuje się, że w ramach promocji,hotel, poza śniadaniem zapewnia również bezpłatna kolację, ale wymaga opłaty za wszystkie napoje do kolacji.O opłaconym śniadaniu pracodawca wiedział i obniżył odpowiednio dietę. Nie widział jednak o opłaconej kolacji. Jakpostępujesz? a) zatrzymujesz część diety przeznaczona na kolację, bo ponosiłeś wydatki związane z kupnem wody mineralnej i herbaty b) informujesz pracodawcę o całym wydarzeniu i rozliczasz się za napoje na podstawie rachunku c) przekazujesz kwotę uzyskaną dodatkowo na szczytne cele społeczne d) informujesz pracodawcę o uzyskanej korzyści i przekazujesz dodatkowe środki, na pokrycie innych wydatków w trakcie wyjazdu, których nie można było pokryć z diety np. na prezenty dla kontrahentów 7.7. Pracujesz w dziale zakupów przedsiębiorstwa budowlanego. Podejmujesz decyzje od kogo i za ile kupić różne ma-teriały budowlane na podstawie specyfikacji uzyskiwanych z działów firmy budowlanej, w której pracujesz. Jako szefdziału zakupów dostałeś zadanie obniżenia kosztów zakupów materiałów o 15%. Jaką metodę wybierasz? a) zorganizujesz przetarg na generalnego dostawcę, który zapewni najtańszy poziom cen na kluczowe materiały, pozostałe zakupisz z wolnej ręki b) będziesz organizował przetargi na każdy rodzaj materiału oddzielnie, pomimo dużej pracochłonności c) pogrupujesz materiały na główne grupy i zorganizujesz przetarg na te grupy, pozostałe materiały kupisz z wolnej ręki d) zbierzesz oferty od wszystkich dostawców i wybierzesz najtańsze 2
 3. 3. 8.8. Jesteś przedstawicielem handlowym firmy produkującej maszyny rolnicze. Twoja praca polega na odwiedzaniuklientów, dokonywaniu prezentacji sprzętu rolniczego oraz zapoznaniu się z potrzebami sektora rolniczego. Koń-cowym rezultatem jest sprzedaż sprzętu rolniczego. Korzystasz z samochodu służbowego i rozliczasz szczegółowowszystkie podróże. Z reguły pracujesz po 10-12 godzin dziennie, chociaż twój dzień pracy liczy 8 godzin. Dostałeś/łaś ofertę wyjazdu na 2-tygodniowe wakacje, koniecznie potrzebny jest samochód. Zastanawiasz się, czy do tegocelu skorzystać z samochodu służbowego. Termin przeglądu określonego auta minął 2 miesiące temu. Wybierz jednąz możliwości. a) skorzystasz z samochodu służbowego, kilometry rozliczysz we wcześniejszych pozornych podróżach, pracowałeś w nadgodzinach, rachunek się wyrówna b) wykorzystasz samochód służbowy, ale zapłacisz swojej firmie za wynajem (ulgowa stawka za 1 km dla pracowników) c) pożyczysz samochód od kolegi z Twojego biura, który zostaje na miejscu. W zamian dasz mu do jeżdżenia na miejscu swój samochód służbowy, w każdej chwili będzie mógł zwrócić wóz Twojej firmie d) odstawisz samochód do warsztatu na duży przegląd okresowy (jego termin minął 2 miesiące temu). W zamian pożyczysz samochód zastępczy, za który zapłacisz ulgową stawkę – „jak dla dobrych klientów” 9.9. Jesteś osobą zatrudnioną od pięciu lat na pół etatu w firmie księgowej. Na początku pracy ustaliłaś/łeś z szefem,że chcesz pracować w godzinach 12:00-16:00, tak byś mógł/mogła rano uczestniczyć w zajęciach tańca towarzyskie-go, które prowadzi trener o międzynarodowej sławie. Taniec jest nie tylko twoją pasją ale masz też duże osiągnięciana zawodach, dlatego praca z najlepszymi trenerami jest dla Ciebie bardzo ważna. Twoja firma zdobyła nowego klien-ta. Twój szef, chce byś zajął/ęła się nowym klientem, jednak on wymaga by osoba odpowiedzialna za bieżącą obsługębyła dostępna w godzinach 8:00-12:00. Co zrobisz? a) odmówisz szefowi, taniec jest ważniejszy niż nowy klient. Szef będzie bardzo nie zadowolony b) zgodzisz się, praca jest najważniejsza. Szef będzie bardzo zadowolony c) zaproponujesz szefowi, że możesz pracować w wyznaczonych godzinach, ale i tak będziesz spóźniać się godzinę do pracy, chodząc na poranne zajęcia tańca. Rzadko zdarza się by ktoś kontaktował się z Tobą przed 9:00. Szef będzie zadowolony do chwili odkrycia Twoich spóźnień d) poinformujesz szefa, że masz poranne zajęcia, na których Ci bardzo zależy. Zaproponujesz, że możesz przychodzić do pracy: 3 dni w godzinach porannych i 2 dni w godzinach popołudniowych, tak by kontynuować lekcje tańca oraz być dostępnym/ną dla klienta. Szef będzie umiarkowanie zadowolony 10.10. Jesteś policjantem/policjantką z pionu przestępczości kryminalnej. Pracujesz w systemie: 12 godzin pracy – 24godziny wolne. W najbliższy wolny dzień obchodzisz 20 rocznicę ślubu i zaprosiłeś/łaś swojego małżonka i dzieci nauroczysty obiad w restauracji o 14:00. Komenda krajowa policji wydała polecenie opracowania sprawozdań z zakresuwykorzystania samochodów policyjnych i zużycia paliwa. Jesteś jedyną osobą, która takie sprawozdanie może przy-gotować i jedyny możliwy termin to Twój wolny dzień, w którym zaprosiłeś rodzinę na obiad. Przygotowanie raportumoże potrwać 10 godzin, co robisz? a) przeniesiesz uroczysty obiad na pierwszy wolny termin, rodzina będzie rozczarowana b) pójdziesz do znajomego doktora, który da ci zwolnienie lekarskie, pójdziesz na obiad i będziesz kryty, szef będzie sfrustrowany ale nic ci nie zrobi c) wstaniesz o 03:00 rano i do 13:00 zrobisz raport, podczas obiadu będziesz nieżywy, szef będzie zadowolony, rodzina nie d) poinformujesz swojego szefa o twojej uroczystości oraz, że zaczniesz robić raport przed nim a jeżeli nie zdążysz to dokończysz następnego dnia, szef może być niezadowolony 3
 4. 4. 11.11. Kierujesz działem wydawnictw w firmie usługowej. Odpowiadasz za publikowanie raportów rocznych Twojej fir-my, materiały reklamowe, wizytówki itp. Do Twoich obowiązków należy dopilnowanie, aby wszelkie materiały byływydrukowane poprawnie i we właściwym czasie. Do firmy właśnie dotarła przesyłka z drukarni z folderami reklamu-jącymi usługi firmy nakładzie 2 tys. egzemplarzy o wartości 50% Twojego miesięcznego wynagrodzenia. Zauważyłeś/aś, że w informacjach teleadresowych firmy są błędy, nie sprawdziłeś/aś w trakcie ostatniej korekty tych namiarów,błędy przeoczył także Twój asystent. Co zrobisz w tej sytuacji? a) powiesz szefowi, że to wina Twojego asystenta, którego zadaniem było dopilnowanie wszystkiego b) powiesz szefowi, że ten błąd leży po stronie drukarni, bo wiedzieli jakie są prawidłowe namiary na firmę np. ze stopki Twojego maila c) nic nie powiesz szefowi, jeżeli się nie zorientuje nikt nie poniesie odpowiedzialności d) powiesz szefowi, że to Twój błąd i jesteś gotowy/wa sfinansować nowy nakład z możliwością spłacenia zobowiązania w kilku ratach 12.12. Prowadzisz projekt europejski w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego programistów komputerowych. Jesteśkierownikiem tego projektu. Cały program szkoleniowy realizowany jest z problemami. Specjaliści szkoleniowcy re-zygnują z prowadzenia różnych elementów szkolenia ponieważ mają dużo innych zleceń. Jednym z kluczowych ele-mentów cyklu szkolenia są warsztaty z projektowania architektury systemów. Twój szkoleniowiec od architektury sys-temów właśnie Cię poinformował, że nie może być w ogóle dostępny na tym szkoleniu. Do szkolenia pozostało 7 dni.4 lata temu zajmowałeś się architekturą systemów i sam zaprojektowałeś 5 systemów. Co zrobisz? a) dasz ekspresowe ogłoszenie w prasie o poszukiwaniu specjalistów od architektury systemów b) przeprowadzicie szkolenie o zbliżonej tematyce a wykażesz, że szkoliliście z architektury systemów c) przypomnisz sobie architekturę systemów ze studiów i z praktyki i sam poprowadzisz szkolenie d) podwoisz już bardzo wysoką stawkę dla dotychczasowego szkoleniowca i będziesz starał się go przekonać aby dalej pracował dla Ciebie. 13.13. Realizujesz projekt badawczo-rozwojowy w zakresie opracowania prototypu nowego urządzenia rozładowują-cego korki na skrzyżowaniach. Urządzenie ma się składać z dwóch podsystemów: systemu wykrywania ruchu i syste-mu regulacji świateł dostosowany do wykrytego ruchu. W ramach projektu stworzono dwa zespoły tematyczne: ze-spół detekcji ruchu i zespół sterowania. Jesteś kierownikiem zespołu detekcji ruchu. Oba zespoły mocno rywalizują zesobą, o to który skończy prace wcześniej. Szef firmy podjął decyzję o nagrodzie dla zwycięskiego zespołu: 7 dni wa-kacji na Wyspach Kanaryjskich. Masz wrażenie, że Twój zespół jest o dwa tygodnie do tyłu od swoich kolegów. Nagledowiadujesz się, że kluczowy projektant drugiego zespołu nagle zachorował i szanse na skończenie w terminie pracyprzez drugi zespół spadły znacząco. Co zrobisz? a) zdopingujesz swój zespół do wykorzystania szansy i prześcignięcia drugiego zespołu b) zaoferujesz pomoc kolegom, co może sprawić, że znowu będą pierwsi c) nie zrobisz nic, będziesz udawał, że nic się nie stało d) zaproponujesz kolegom współpracę i wymianę doświadczeń: niezależnie od tego kto wygra na wycieczkę pojedzie wylosowana połowa każdego z zespołów, możesz być oskarżony, że tępisz w ten sposób współza- wodnictwo 4
 5. 5. 14.14. Pracujesz w redakcji tygodnika i Twoje zarobki zależą od opublikowanych reportaży. Zajmujesz się zagadnienia-mi związanymi z korupcją. W przeddzień Twojego wyjazdu na urlop przychodzi informacja o nadużyciach w przed-siębiorstwie Y, związanych z realizacją zamówień publicznych. Odwołanie urlopu wiąże się z utratą znacznej kwoty ikomplikacjami rodzinnymi. Jaką decyzję podejmiesz? a) odwołujesz urlop i przygotowujesz reportaż b) dzielisz się wiedzą z kierownikiem na temat informacji o nadużyciach i uzyskujesz jego zgodę na podjęcie tematu po powrocie z urlopu c) przekazujesz temat koledze i prosisz go o zebranie materiałów, na podstawie których wspólnie napiszecie reportaż d) przekazujesz temat koledze i prosisz o przygotowanie reportażu w czasie Twojej nieobecności. Jednocze- śnie upoważniasz kolegę do kontaktów telefonicznych z Tobą w czasie urlopu i do konsultowania prac nad reportażem 15.15. Na uniwersytecie na którym studiujesz został ogłoszony konkurs umiejętności przedsiębiorczych. Został opraco-wany test wzorcowy ale bez podanych rozwiązań. Znajomość zasad rozwiązywania testu wzorcowego w bardzo du-żym stopniu pomaga w jego zdaniu do czego jest niezbędnych 60% punktów. Każdy kto zda podobny do wzorcowe-go test dostaje certyfikat. Co zrobisz aby jak najlepiej zdać ten test. a) przeanalizujesz odpowiedzi w poszczególnych zakresach i wybierzesz te optymalne według ciebie, wynik zachowasz dla siebie b) przeanalizujesz odpowiedzi w poszczególnych zakresach i wybierzesz te optymalne według ciebie, podzielisz się wynikiem z kolegą, który zrobi to samo co ty i uzgodnicie wspólne wyniki, które zachowacie dla siebie c) zaproponujesz wspólne rozwiązanie testu przez twoją grupę dziekańską i podliczysz odpowiedzi – dasz wszystkim przeważające wyniki d) zaproponujesz podział testu na 6 części i podział grupy na 6 małych zespołów po 3-4 osoby, które szczegółowo opracują wyniki testu wzorcowego w wąskim zakresie, następnie podzielicie się wynikami 16.16. Jesteś szefem zespołu projektującego skomplikowane oprogramowania komputerowe. Firma, w której pracu-jesz pozyskała nowe duże zlecenie na opracowanie oprogramowania na zlecenie rządu. Jest to niezwykle prestiżo-we i opłacalne zlecenie, gdyż jego dobra realizacja może oznaczać awans i dużą podwyżkę. Szef poinformował Cię,że zlecenie przekaże jednemu z 3 zespołów, w tym także Twojemu, po przeprowadzeniu rozmów z kierownikami ze-społów. Co powiesz szefowi? a) pokażesz, że wyniki pracy twojego zespołu oraz zaangażowanie jest bardzo duże a efekty pracy imponujące b) powiesz, że twój zespół najbardziej nadaje się do realizacji tego zlecenia, gdyż inni nie posiadają aż tak wysokich kwalifikacji c) powiesz szefowi, że najlepiej będzie jeżeli podzieli pracę na 3 zespoły i przekaże pracę najlepszym programistom z każdego zespołu d) pokażesz szefowi, że praca innych zespołów wielokrotnie nie była na najwyższym poziomie. Uwypuklisz wszystkie słabe strony innych zespołów 5
 6. 6. Posłuchaj tekstu i udziel odpowiedzi na pytania: 17.17. (CNN http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/05/24/more-troops-now-in-afghanistan-than-in-iraq/) Zaznacz odpowiedź: Prawda/Fałsz a) Prezydent Obama zwiększył liczbę wojsk w Afganistanie o 92 000. P/F b) Prezydent Obama zmniejszył liczbę wojsk w Iraku o 94 000. P/F c) Liczba wojsk w Iraku była znacznie wyższa niż w Afganistanie do 2009 r. P/F d) USA zmniejszy swoją obecność w Iraku o 50 000 w tym roku. P/F 18.18. (BBC http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/10151792.stm) Zaznacz odpowiedź: Prawda/Fałsz a) Proces somalijskich piratów rozpoczął się w Rotterdamie w Holandii. P/F b) Maksymalna kara za porywanie okrętów wynosi 25 lat. P/F c) Wielu podejrzanych piratów aresztowanych w operacjach militarnych w Zatoce Adeńskiej zostało wypuszczonych z braku dowodów. P/F d) Proces ma trwać długie miesiące. P/F 19.19. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment_and_arts/10154682.stm) Zaznacz odpowiedź: Prawda/Fałsz a) Liderowi U2 grozi paraliż. P/F b) U2 odwołał występy w USA. P/F c) We wtorek Bono miał operację pleców. P/F d) U2 wystąpi na Festiwalu Glastonbury. P/F 20.20. (http://edition.cnn.com/2010/US/05/25/gulf.oil.spill/index.html?hpt=T1) Zaznacz odpowiedź: Prawda/Fałsz a) Wszystkie poprzednie próby powstrzymania wycieku przez BP zawiodły. P/F b) BP nie planuje wpompowania gęstego, lepkiego płynu w plamę ropy. P/F c) Procedura „top kill” nie była nigdy testowana na głębokości 5 000 stóp. P/F d) Carol Browner powiedziała: „Nie chcemy zakończyć tej sprawy”. P/F 21.21. Masz sprzedać 9-letnie auto po dwóch kolizjach, które jest warte 6 tysięcy złotych. Podobne auta ale bez wcze-śniejszych kolizji warte są 8 tysięcy. Auto jest ładnie wyremontowane i nie widać po nim napraw. Auto jest sprzeda-wane na placu, przy czym każdy kontrahent może negocjować cenę i pytać się o stan techniczny. Przy tak niskich ce-nach rzadko który klient poddaje auto szczegółowym badaniom. Jaką metodę zastosujesz podczas tej sprzedaży abyskutecznie sprzedać auto? 6
 7. 7. a) napiszesz kartkę na aucie, że auto jest po 2 kolizjach i chcesz za niego 6 tysięcy b) napiszesz kartkę na aucie 8 tysięcy, jak klient odkryje, że jest po kolizjach obniżysz cenę do 6 tysięcy c) napiszesz na aucie cenę 8,8 tysiąca i co 15 minut będziesz obniżał cenę o 400 złotych aż do osiągnięcia ceny 6 tysięcy d) napiszesz na aucie, że jest świeżo po renowacji i że chcesz za niego 7 tysięcy 22.22. Rozpoczynasz pracę u nowego pracodawcy. W jaki sposób będziesz budować zaufanie do siebie ze stronypracodawcy? Wybierz najlepszą odpowiedź: a) przychodzisz do pracy przed ustaloną godziną i czekasz przed jego gabinetem na wyznaczenie zadań na cały dzień b) czekasz w swoim pokoju na przyjście szefa i powierzenie zadań na dany dzień c) kiedy skończysz zlecone zadanie mówisz o tym szefowi i czekasz aż pracodawca powierzy ci następne d) przychodzisz punktualnie do pracy, po zakończeniu zleconego zadania mówisz o tym szefowi i prosisz o kolejne zadanie 23.23. Dostałeś/aś zadanie polegające na zorganizowaniu cateringu/wyżywienia podczas spotkania przedstawicielihandlowych Twojej firmy z 3 regionów. Na dwa dni przed planowanym spotkaniem okazuje się, że masz poważny pro-blem zdrowotny. Jednocześnie uświadamiasz sobie, że nie uzgodniłeś/łaś wszystkich szczegółów z firmą cateringo-wą. Jaką decyzję podejmujesz: a) dzwonisz do szefa i informujesz go o swoim problemie zdrowotnym i konieczności pójścia do lekarza, co wiąże się z nieobecnością w pracy w ciągu kilku następnych dni b) dzwonisz do kolegi/koleżanki z pokoju i informujesz jego/ją, że musisz iść do lekarza, mówisz, że nie wszystko jest załatwione w związku z cateringiem, idziesz do lekarza, bierzesz zwolnienie lekarskie, wysyłasz je faksem do firmy c) dzwonisz do szefa i informujesz go o wszystkich szczegółach telefonicznie, kontaktujesz się z osobą, która pod Twoją nieobecność zajmie się sprawą i informujesz o brakach w ustaleniach; idziesz do lekarza, nie będzie Cię w firmie podczas spotkania d) informujesz pracodawcę sms-em o problemie i swojej nieobecności w ciągu najbliższych kilku dni; idziesz do lekarza i na zwolnienie 24.24. Jesteś szefem zespołu ds. raportów rynkowych. Raz na miesiąc odbywacie narady produkcyjne. Podczas naradyprodukcyjnej szef zespołu kontroli zarzucił Ci, że koszty materiałów biurowych wyniosły 6 tysięcy złotych za 4 miesią-ce i są za wysokie i, że taką informację otrzymał od księgowości. Ty podpisujesz faktury i nie wiesz dlaczego te kosz-ty mogłyby być za duże ponieważ uważasz, że wszystko jest potrzebne. Jednocześnie nie otrzymujesz od księgowo-ści danych o wielkościach zużycia ani o poniesionych kosztach w poszczególnych okresach. Uważasz, że wobec tegoco robisz ewidentnie szef kontroli się Ciebie czepia. Co zrobić aby nie podważać zaufania pomiędzy szefem zespołuraportów a szefem kontroli? a) księgowość powinna wysyłać ci raporty o poniesionych kosztach biurowych co miesiąc i alarmować ciebie a nie szefa kontroli o nadmiernych kosztach b) zarówno twoja komórka jak i księgowość powinny równolegle ewidencjonować te same koszty c) powinieneś mieć informacje o kosztach materiałów biurowych z poprzednich okresów i porównywać je bieżącymi aby samemu nadzorować te koszty d) Twoi pracownicy zużywający te materiały powinni sami kontrolować ich zużycie w oparciu o dane z poprzednich okresów i dane dostarczone przez księgowość i w razie istotnych wzrostów dawać Ci wyjaśnienia 7
 8. 8. 25.25. Twoja firma została wybrana do świadczenia usług doradczych dla gminy, charakteryzującej się wysokim bezro-bociem. Rynek pracy opierał się na funkcjonującym dużym zakładzie wyrobu galanterii drewnianej, eksportowanejdo wielu krajów. Rynki eksportowe załamały się i zakład musiał zwolnic 70 % pracowników. Zaproponuj cztery działa-nia, które mogą ograniczyć bezrobocie w gminie. 26.26. Masz 100 złotych i chcesz zorganizować atrakcyjny bal dla twojego dziecka i 11 jego koleżanek i kolegów wiekulat 7. Zaplanuj działania i wydatki na ten bal aby dzieci miały dobrą zabawę, napoje które lubią, ulubione słodycze, abykażde z nich dostało mały posiłek a także, aby każde z nich otrzymało na koniec balu drobny upominek. 27.27. Wyjeżdżasz na 2-tygodniowe wakacje na lato do kraju, który jest odległy od Twojego o 3 tysiące kilometrów. Li-nia lotnicza właśnie obniżyła limit bagażu do 8 kilogramów. Możesz zabrać tylko 8 kilogramów. Wyszczególnij co za-bierzesz. Poniżej podajemy wagi rzeczy, które możesz zabrać: minimalne kosmetyki 0,8 kg, pełny komplet kosmety-ków 1,5 kg, spodnie 1,0 kg, sukienka 0,6 kg, spódnica 0,5 kg, koszula/bluzka 0,4 kg, przewodnik - książka 0,6 kg, buty0,8 kg, komplet bielizny 0,3 kg, suszarka do włosów 0,6 kg, kapcie 0,6 kg, twoje lekarstwa 0,3 kg, twoje ulubione sło-dycze 0,4 kg, butelka ulubionego napoju 1,0 kg, ciężar walizki na kółkach 3 kg, ciężar torby 1,0 kg. Możesz wybieraćtylko z rzeczy określonych powyżej. Możesz dowolnie wybrać płeć podróżnika. 28.28. Zaplanuj swój dzień pracy. Czas pracy – 8:00-16:00. Zadania do wykonania: 1) sprawdzenie poczty, wysyłka od-powiedzi, przesłanie wiadomości do odpowiednich działów, 2) opracowanie wyników krótkiej ankiety satysfakcjiklientów w formie graficznej (20 pytań), 3) edycja i poprawa tekstu wystąpienia prezesa na jutrzejsze spotkanie bizne-sowe, 4) przygotowanie i wysyłka poczty (wiąże się z koniecznością pójścia na pocztę oddaloną o jedną ulicę od two-jej siedziby pracy). 8
 9. 9. 29. 29. Jesteś znanym specjalistą od projektowania wnętrz domów prywatnych i obiektów użyteczności publicznej, w tym kościołów. Dostałeś w jednym czasie aż 4 zlecenia, z których możesz wybrać tylko jedno. Które wybierzesz? a) wnętrze domu letniego dla prezesa dużej firmy, 20000 złotych za projekt, zrobiłeś już 30 podobnych projektów, 100 godzin pracy b) wnętrze siedziby partii politycznej, 12000 złotych za projekt, nigdy nie robiłeś czegoś takiego, 140 godzin pracy c) wnętrza 24 domów w katalogu gotowych domów 18000 złotych plus 120 złotych za każdy kupiony gotowy projekt w przyszłości, umiesz to zrobić, 160 godzin d) wnętrze klubu nocnego, 24000 zł, 80 godzin, nigdy tego nie robiłeś 30. 30. Jesteś kierownikiem niższego szczebla od 7 lat. Aby awansować na wyższy szczebel możesz wybrać jedną z 4 możliwości. Którą wybierzesz? a) ciągle podkreślać swoje zasługi i błędy innych b) ukończyć dodatkowe kursy i szkolenia w kraju i zagranicą, c) zaprzyjaźnić się z wyższym szefem, wejść w jego łaski, d) od czasu do czasu zmieniać miejsce pracy, 31.31. Przedsiębiorstwo, w którym pracujesz zajmuje się doradztwem dla firm, które poszukują nisz rynkowych i zamie-rzają wejść w nowe przedsięwzięcia, ponieważ kończy się okres życia ich produktów. Klientem jest przedsiębiorstwo,które dotychczas zajmowało się produkcją galanterii reklamowej. Dysponuje kompetencjami w zakresie druku, prze-twórstwa tworzyw sztucznych i metalu Zaproponuj cztery możliwości rozwoju firmy. 32.32. To w rozmiarze Nano. Tamto w rozmiarze Nano. Wszystko w rozmiarze Nano.Od ponad dekady da się słyszeć o idei tworzenia wszystkiego w rozmiarze tak małym, że da się go wyrazić w nanome-trach (jak według naukowego systemu miary określana jest miliardową część metra) co pozwoli na ujawnienie wie-lu korzyści niemożliwych do osiągnięcia w przypadku większych obiektów. W innych słowach, jest to wystarczającodługo aby sceptycy zaczęli się zastanawiać, kiedy rzeczywiście coś pożytecznego z tego wyniknie. A jednak możli-we, że stanie się to już niedługo. Badania sugerują, że dodanie nanocząsteczek do wody może poprawić jej zdolnośćdo przewodzenia ciepła, a przez to zdolność do redukowania ciepła o 60% z przedmiotów z którymi jest w kontakcie.W świecie, gdzie koszt “chłodzenia” jest znaczącym elementem gospodarczym (chłodzenie przemysłowe zużywa 7%energii elektrycznej generowanej w Unii Europejskiej) takie rozwiązanie oferuje duże korzyści. Dla przykładu w przy-padku magazynów komputerowych gromadzących serwery utrzymujące Internet pozwoliłoby to na umieszczeniewiększej ilości sprzętu na metr kwadratowy. 9
 10. 10. W oparciu o powyższy tekst przedstaw 4 logiczne możliwości wykorzystania nanocząstek w zakresie przedsięwzięć biznesowych: 1. 2. 3. 4. (http://www.economist.com/science-technology/technology-monitor/displayStory.cfm?story_id=16204613) 33. 33. Opisz w czterech zdaniach jakie są twoje cele zawodowe. 34.34. Opisz w czterech zdaniach idealną pracę dla Ciebie. 35. 35. Twój bezpośredni przełożony prowadzi spotkanie na temat programu działania przedsiębiorstwa w nadchodzą- cych miesiącach. Jednym z działań jest wzrost sprzedaży w regionie X. Przedstawiając problem przełożony powołuje się na błędne dane pochodzące z innego regionu, o czym wiesz tylko Ty. Jak jest Twoja reakcja? a) zabierasz głos i podajesz właściwe dane b) stwierdzasz, że w Twojej ocenie region X nie ma, aż tak dużych problemów c) znajdujesz inne argumenty, przemawiające za opinią przełożonego d) po spotkaniu, informujesz przełożonego o błędzie, wychodząc z założenia, że wzrost sprzedaży jest korzystny dla firmy 10
 11. 11. 36.36. Wyszczególnij cechy dobrego szefa (maksymalnie 8) 37.37. British Airways opiera się ciągnącym się strajkomLondyn, Anglia (CNN) -- British Airways wykupiło pełnostronicowe ogłoszenia we wtorkowych wydaniach gazet in-formując, że mimo trwającego strajku związków zawodowych personelu lotniczego udało im się w tym tygodniu zre-alizować prawie wszystkie zaplanowane loty. „Nasza flaga wciąż lata” deklarowały ogłoszenia, informując, że w po-niedziałek (a więc w pierwszy dzień pięciodniowego strajku) linie zrealizowały 85% lotów dalekodystansowych oraz100% lotów bliskodystansowych. Obiecywano, że podobny schemat utrzyma się także we wtorek. Ogłoszenie infor-mowało: „Co prawda strajk oznacza, że każdego dnia musimy redukować liczbę świadczonych usług, ale dowieziemywiększość pasażerów tam, gdzie planowali dotrzeć”. Rzecznik BA poinformowała, że w poniedziałek liniom udało sięzrealizować 60% lotów dalekodystansowych oraz 50% lotów krótkodystansowych. Ogółem, ponad 70% pasażerówplanujących poniedziałkowy lot liniami BA nie miało z tym problemu i dotarli o czasie do celu, twierdzi rzecznik, przy-pisując sukces planom awaryjnym uwzględniającym wynajem dodatkowych samolotów i załogi oraz umieszczaniempasażerów w lotach innych linii lotniczych.British Airways pozostaje „otwarta na dyskusję,” twierdzi rzecznik firmy. Obecny strajk jest jednym z trzech mającychmieć miejsce w przeciągu najbliższych trzech tygodni. Są one wynikiem niezgody między liniami a związkami zawo-dowymi – reprezentującymi ponad 95% z 15000 załogi British Airways. Związki są niezadowolone z powodu niskichpłac i nieodpowiednich warunków pracy. Istotne są również plany BA dotyczące redukcji zatrudnienia wynikające zezmniejszenia liczby pracowników na poszczególnych lotach. Linie lotnicze twierdzą, że jest to metoda cięcia kosztów,ale związek twierdzi, że takie działanie zniszczy wizerunek British Airways.Odpowiedz na pytania: Co jest problemem? Dlaczego pojawił się problem? Jak linie rozwiązały problem? Czy było możliwe inne alternatywne rozwiązanie? 11
 12. 12. 38. 38. Główna linia lotnicza Gruzji po raz pierwszy wznowiła swoje komercyjne loty do Rosji od czasu wojny między oboma krajami, która miała miejsce dwa lata temu. Na letnie miesiące zaplanowanych zostało 12 lotów pomiędzy Tbi- lisi a Moskwą. Wznowienie podróży powietrznych kończy przymus długiego podróżowania lądem przez Ukrainę i Ar- menię. Krok ten jest sygnałem powoli poprawiających się stosunków, jednak pełne więzy dyplomatyczne pozostają zawieszone. Rosja zerwała połączenie z Gruzją w sierpniu 2008 po pięciodniowym konflikcie. Po tym wydarzeniu odbyło się tylko kilka lotów próbnych. Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Transportu udzieliły pozwolenia na nową usługę, któ- ra z pewnością będzie korzyścią dla członków gruzińskiej diaspory żyjącej w Moskwie i jej okolicach. Jeden z pierw- szych podróżnych odprawiający się na lotnisku w Tbilisi powiedział: „Gruzini i Rosjanie byli zawsze braćmi i wiedzia- łem, że loty zostaną kiedyś wznowione.” Inny pasażer powiedział: „Będzie teraz większa liczba podróży między obie- ma stolicami. Dla nas to duże ułatwienie. To wspaniale.” W marcu została otwarta wspólna granica ale oficjalne relacje między Gruzją a Rosją pozostają dalej niezręczne. Pełne więzy dyplomatyczne muszą jeszcze zostać odbudowane, a rosyjskie embargo na gruzińskie produkty musi zostać zniesione. Odpowiedz na następujące pytania: a) Na czym polegał problem b) Czym był spowodowany c) Jakie rozwiązania zostały wprowadzone d) Czy istniały inne sposoby rozwiązania problemu http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/10148998.stm 39.39. Opisz w jaki sposób możesz dostać się z domu do szkoły wyższej, w której studiujesz. Podaj 5 realistycznych spo-sobów i określ ile czasu zajmie ci dojazd. 1. 2. 3. 4. 5. 40.40. Chciałbyś/ałabyś pracować w innych godzinach, niż standardowe godziny pracy w Twojej firmie. Zaproponuj 4możliwe sposoby rozłożenia Twojego czasu pracy, które byłyby do zaakceptowania przez Twojego pracodawcę: 1. 2. 3. 4.Test jest częścią projektu Skills for the Future SKIFF wspieranego ze środków Komisji Europejskiej programu ERASMUS, w ramach Lifelong Learning Programme, DG Edu-cation and Culture. Test odzwierciedla jedynie stanowisko Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz jej partnerów a Komisja Eu-ropejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 12

×