Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarmo Noop "Kriitilised edutegurid ja turu hõivamine"

1,834 views

Published on

Tarmo Noop "Kriitilised edutegurid ja turu hõivamine"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tarmo Noop "Kriitilised edutegurid ja turu hõivamine"

 1. 1. KRIITILISED EDUTEGURID JA TURU HÕIVAMINE Tarmo Noop
 2. 2. <ul><li>Eesmärk : </li></ul><ul><li>Tutvustada Teile A.Le Coqi näitel meie arusaamist edust, näidates ära erinevate edutegevuste omavahelise seose ja selle mõju ettevõtte õnnestumisse </li></ul><ul><li>Kasu : </li></ul><ul><li>Arusaamine edutegurite määratlemise tähtsusest ja seoste loomine eduteguritega enda ettevõtte sees </li></ul>
 3. 3. Struktuur JSC Cesu Alus 99,3% Läti Ragutis AB 99,57% Leedu Olvi Oyj Soome AS A.Le Coq 100% Eesti Lidskoje Pivo AAS 91,58% Valgevene
 4. 4. A.Le Coq TURUOSAD 1998 2009 Positsioon turul Õlu 13% 39% II Siider - 53% Liider Long drink 27% 57% Liider Karastusjook 11% 28% II Vesi 6% 14% Liider Mahl - 22% Liider
 5. 5. A.Le Coq käive ja kasum (mln EEK)
 6. 6. <ul><li>Kriitilised edutegurid : need organisatoorse ja majandusliku sisuga põhitegevused, mis mõjutavad kõige enam ettevõtte tulemuslikkust ning mida hästi tehes on võimalik saavutada püsiv konkurentsieelis turul. ( T.Noop definitsioon ) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kvaliteet tagab “pileti turule” </li></ul><ul><li>Toote kvaliteet (enesekontrolli-süsteem) </li></ul><ul><li>Teeninduse kvaliteet (teenindusstandardid) </li></ul><ul><li>Juhtimise kvaliteet (ISO) </li></ul>1. KVALITEET
 8. 8. 2. INNOVATIIVSUS (tootearendus) <ul><li>Põhitoode peab pidevalt uuenema </li></ul><ul><li>Igal aastal ellu viia vähemalt üks uus idee igas tootegrupis (välja töötada kolm uut ideed tootegrupi kohta) </li></ul><ul><li>Peamine tähelepanu pakendil </li></ul>
 9. 9. 3. TURUNDUS <ul><li>Kriitiline edutegur igas tootegrupis – pidev tegevus </li></ul><ul><li>Promotsiooni – mix strateegia: </li></ul><ul><ul><li>imagokampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>hinnakampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>kliendikampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>HoReCa kampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>tarbijakampaania </li></ul></ul><ul><ul><li>ühismarketing </li></ul></ul><ul><ul><li>suhtlemine tarbijaga (uus kategooria) </li></ul></ul><ul><li>Innovatiivsus </li></ul><ul><li>Silmapaistvus </li></ul><ul><li>Vastus miks küsimustele </li></ul>
 10. 10. 4. KLIENDISUHTED <ul><li>Fookuses on suhete arendamine </li></ul><ul><li>Suhtlemis-/teenindusstandardid </li></ul><ul><ul><li>Kes, kui tihti, millistel teemadel klientidega suhtleb </li></ul></ul><ul><li>Lubadused </li></ul><ul><ul><li>- Mida me võime lubada (garanteerida käibekiirust, kasumlikkust, nõudlust jne) </li></ul></ul><ul><li>Klienditegevused </li></ul><ul><ul><li>- Määratleda, missuguseid üritusi (kontsert, ekskursioon jne), millistele klientidele teha ja kes vastutab </li></ul></ul><ul><li>Võidan-võidad lahendused (III alternatiiv) </li></ul><ul><li>Sisemised ja välimised kliendid </li></ul><ul><li>Kliendi rahulolu mõõtmine </li></ul>
 11. 11. 5. TÖÖTAJATE ARENDAMINE <ul><li>Töötajate areng on ettevõtte arengu aluseks </li></ul><ul><li>Töötajate areng ( oskused ja hoiakud ) on pidev ja sihiteadlik tegevus, kusjuures fookuses on areng </li></ul><ul><li>Areng on mõõdetav </li></ul><ul><li>Arenguprotsess: </li></ul><ul><ul><li>Määratleda vajalikud kompetentsid (oskused, hoiakud) andes tähenduse konkreetsele töötajale </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõõta töötajate vastavust nendega </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolitus </li></ul></ul>
 12. 12. 6. TÖÖTAJATE MOTIVEERITUS <ul><li>Motiveeritud töötaja = pühendunud töötaja </li></ul><ul><li>Motivatsioon: </li></ul><ul><ul><li>P alk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S elge ja läbipaistev palgapoliitika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>K onkurentsivõimeline </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Põhipalk + lisatasud </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mittemateriaalsed motivatsioonifaktorid (vastutus, usaldus, tunnustus, soodustused jne) </li></ul></ul><ul><ul><li>E esmärgid </li></ul></ul><ul><li>Pearõhk eesmärkide kaudu motiveerimisel </li></ul><ul><li>Motivatsiooniprotsess: </li></ul><ul><ul><li>Parima tulemuse kirjeldamine igale töötajale </li></ul></ul><ul><ul><li>BSC süsteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagasisidesüsteemi väljatöötamine igale töötajale </li></ul></ul><ul><ul><li>BSC sidumine lisatasuga </li></ul></ul>
 13. 13. BSC 4 x 4 dimensiooni: Finantstulem Klienditulem Tegevustulem Arengutulem <ul><li>Ettevõtte majandustulemustega seotud näitajad: </li></ul><ul><li>käive </li></ul><ul><li>kasum </li></ul><ul><li>kulud </li></ul><ul><li>suhtarvud </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Kliendi rahulolu ja rahulolu tulemusega seotud näitajad: </li></ul><ul><li>truosa </li></ul><ul><li>kliendi rahulolu </li></ul><ul><li>väljapanekud, </li></ul><ul><li>positsioon </li></ul><ul><li>pretensioonid </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Kliendi rahuloluks vajalikud tegevused ja struktuuri juhtimisega ja toimimisega seotud näitajad: </li></ul><ul><li>klienditegevused (degusteerimised, ekskursioonid) </li></ul><ul><li>raportid </li></ul><ul><li>toimivusnäitajad </li></ul><ul><li>olulised ühekordsed ülesanded </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Ettevõtte ja töötaja arenguga seotud näitajad: </li></ul><ul><li>strateegiad, plaanid, poliitikad </li></ul><ul><li>eneseareng </li></ul><ul><li>... </li></ul>Aasta eesmärk Perioodi eesmärk praegune
 14. 14. <ul><li>Eelarve täidetavus </li></ul><ul><li>Aasta eelarve on täiendatud jooksvate eelarvetega </li></ul><ul><li>Eelarve annab vastutuse </li></ul>7. EELARVELINE JUHTIMINE
 15. 15. 8. TEAM-WORK <ul><li>What is teamwork? </li></ul><ul><li>There were four people named Everybody , Somebody , Anybody and Nobody . </li></ul><ul><li>There was an important job to be done and Everybody was asked to do it. </li></ul><ul><li>Everybody was sure Somebody would do it. </li></ul><ul><li>Anybody could have done, it but Nobody did it. </li></ul><ul><li>Somebody got angry about that because it was Everybody’s job. </li></ul><ul><li>Everybody thought that Anybody could do it,but Nobody realized that Everybody would not do it. </li></ul><ul><li>It ended up that Everybody blamed Somebody , when Nobody did what Anybody could have done. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Põhimeetod sünergia saavutamiseks ja arenguks </li></ul><ul><li>Peab tagama ettevõtte kiire arengu ja probleemkohtade lahendamise. Kahte tüüpi tiime: </li></ul><ul><ul><li>Arengutiim </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemilahenduse tiim </li></ul></ul><ul><li>Igal tiimil selged ja mõõdetavad eesmärgid igaks aastaks/kvartaliks </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Tiimitöö protsess: </li></ul><ul><ul><li>Määratleda vajalikud tiimid </li></ul></ul><ul><ul><li>Määratleda tiimide juhid ja liikmed </li></ul></ul><ul><ul><li>Määratleda tiimi eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Määratleda tiimi päevakord </li></ul></ul><ul><ul><li>Määratleda tiimi eesmärgid (aasta/kvartal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesmärkide täitmise hindamine ja tagasiside andmine </li></ul></ul><ul><li>Kommunikatsioon tiimide vahel peab olema garanteeritud </li></ul>
 18. 18. 9. EFEKTIIVSUS <ul><li>Eesmärk on olla igal järgmisel aastal efektiivsem, kui eelmisel aastal ja saavutada suurem efektiivsus kui konkurentidel </li></ul><ul><li>Määratleda, mõõta ja luua tagasisidesüsteem efektiivsusteguritele </li></ul><ul><li>Teha nn. efektiivsuspäevi, kus võtta läbi iga efektiivsustegur ja arutada selle parendamise võimalusi </li></ul>
 19. 19. 10. AVATUD HOIAK <ul><li>PR </li></ul><ul><li>Sisemine avatus </li></ul><ul><li>Avatud hoiak konkurentide suhtes </li></ul><ul><li>Avatus ühiskonnale </li></ul>
 20. 20. 11. KIIRUS <ul><li>Halb uudis: </li></ul><ul><ul><li>Ükskõik, mida Te täna teete, oleks Te pidanud tegema seda eile </li></ul></ul><ul><li>Hea uudis: </li></ul><ul><ul><li>Ükskõik, mida Teie konkurent täna teeb, oleks ta pidanud tegema seda eile </li></ul></ul>
 21. 21. KRIITILISED EDUTEGURID TULEMUS KVALITEET “ pilet turule” TOOTEARENDUS Arenev toode KLIENDISUHTED Kättesaadavus, positsioon, väljapaistvus TURUNDUS Nõudlus, imago TEAM-WORK Kiiresti arenev ettevõte, koostöö TÖÖTAJATE ARENG Kiiresti arenev ettevõte TÖÖTAJATE MOTIVEERITUS Pühendunud töötaja EELARVELINE JUHTIMINE Tuleviku teadmine, muutuste planeerimine EFEKTIIVSUS Pidevalt paraneva efektiivsusega organisatsioon AVATUD HOIAK Väljapaistvus, parem koostöö ja kiirem areng KIIRUS Kiirem areng võrreldes konkurentidega
 22. 22. <ul><li>EDU TEILE! </li></ul>

×