Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del PAM

2,783 views

Published on

Pla d'Actuació Municipal 2016-2019

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del PAM

 1. 1. Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 2. 2. Ajuntament de Sant Pere de Ribes SANT PERE DE RIBES, UN MUNICIPI ON VIURE-HI I TREBALLAR PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019
 3. 3. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Actualment, més persones i famílies es poden acollir als ajuts socials PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 4. 4. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Hem creat ajuts per material escolar: tots els nens i nenes del municipi començaran el curs amb el material necessari PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 5. 5. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Hem obert els menjadors a l’estiu perquè tots els nens i nenes tinguin l’alimentació garantida PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 6. 6. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Hem posat en marxa les sales d’estudi, amb wifi, durant les èpoques d’exàmens a les biblioteques PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 7. 7. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats S’han aprovat les bases per accedir a habitatges de lloguer social temporal PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 8. 8. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Hem creat una comissió amb les entitats per treballar els usos del Local de Ribes i posar-ho en marxa PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 9. 9. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats En 12 mesos tindrem un nou CAP a Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 10. 10. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la igualtat d’oportunitats Disposarem de la cessió d’un espai a Sant Camil, per arreglar-ho com a zona d’aparcament gratuït PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 11. 11. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Treballem per les persones emprenedores: fem jornades de formació i obrirem un cowork a Les Roquetes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 12. 12. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Fem que les parades de la Sínia siguin de lloguer, per facilitar la seva obertura PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 13. 13. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Hem fet un pla de millora de l’espai públic en 27 places i carrers del municipi, amb 57 persones de plans d’ocupació (actualment, tenim 28 persones) PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 14. 14. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Hem millorat enllumenat, voreres, accessibilitat... PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 15. 15. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Hem posat en marxa un Pla de Reactivació Municipal: 93 actuacions; 7.400.000 milions d’euros PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 16. 16. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... l’economia i l’ocupació local Hem donat suport al comerç local i a les fires del municipi i hem creat la mesa de comerç local PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 17. 17. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la democràcia, la transparència i la participació Cada mes, sortim a les places i als carrers a parlar amb els veïnes i les veïnes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 18. 18. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la democràcia, la transparència i la participació Sessions públiques de democràcia i participació ciutadana (ordenances, pressupost, pla de reactivació i, ara, el pla d’actuació municipal) PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 19. 19. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la democràcia, la transparència i la participació Per la transparència, publiquem diàriament l’agenda de l’alcaldessa PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 20. 20. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 365 dies treballant per... la democràcia, la transparència i la participació Hem posat en marxa un programa de convivència i civisme (neteja de grafittis, ordenança cívica i programa de pacificació social) PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies
 21. 21. Ajuntament de Sant Pere de Ribes I, també hem fet... PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies Col·laboració amb entitats: festa d’autisme amb futur, per l’inclusió Fira de l’Agromercat Desfibril·ladors portàtils
 22. 22. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies I, també hem fet... Festa de la gent gran Programes de formació per adults Col·laboració amb la marató de TV3 Trobada amb les escoles
 23. 23. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies I, també hem fet... Inauguració local Creu Roja PFI amb Mas Solers Nou casal de la gent gran Programa de cooperativa a l’escola Mediterrània
 24. 24. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL: 365 dies I, també hem fet... Neteja de grafittis Col·laboració amb la dinamització mercat de la Sínia Visites institucionals per demanar suport per Sant Pere de Ribes: presidenta de la Diputació; diputats de Territori, Esports, Ensenyament; director general de territori de la Generalitat; conseller d’Economia de la Generalitat...
 25. 25. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Polítiques públiques basades en 4 EIXOS ESTRATÈGICS: La igualtat d’oportunitats L’economia local i l’ocupació El territori i l’espai públic La democràcia, la transparència i la participació PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019
 26. 26. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 4 Eixos estratègics 24 Àmbits 57 Objectius 261 Accions
 27. 27. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Treballem en diferents àmbits d’acció foment de l’ocupació atracció econòmica modernització formació per a l’ocupació educació serveis socials PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 atenció personalitzada suport a l’emprenedoria cooperació participació i convivència municipi sostenible equilibri territorial igualtat d’oportunitats justícia social eficiència i eficàcia
 28. 28. Ajuntament de Sant Pere de Ribes La igualtat d’oportunitats ÀMBITS salut cultura serveis socials esports educació PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 joventut cooperació igualtat sanitat i animals de companyia
 29. 29. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? La igualtat d’oportunitats PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Crearem un servei d’acompanyament per la gent gran Obrirem el nou casal de Les Roquetes Potenciarem el SAD Adequarem els habitatges de les persones dependents que ho necessitin Millorarem les instal·lacions del casal de Ribes Treballarem per tenir més places de centre de dia Gestionarem la cessió d’un local més gran pel banc d’aliments de Les Roquetes Impulsarem les funcions del consell municipal social Ampliarem l’oferta dels centres oberts Treballarem per acabar els 16 habitatges del parc central per lloguer social Assegurarem el servei de menjador als infants, a l’estiu Desenvoluparem el projecte “bossa llibres de text” Augmentarem el suport a les famílies per poder mantenir l’habitatge Consolidarem el pla educatiu d’entorn Dissenyarem la xarxa de camins amics i la posarem en marxa Desenvoluparem un projecte d’integració escolar Ajudarem en l’orientació i acompanyament a tots els alumnes, en la recerca de l’èxit escolar Crearem un pla de planificació educativa Promocionarem la formació continuada, ocupacional i de reciclatge Atorgarem ajuts als estudiants que no es puguin pagar la matrícula de la universitat o de cicles Incrementarem les subvencions a les ampes Crearem una escola de pares Participarem en la xarxa de ciutats educadores Generarem nous espais de debat i coordinació entre ampes i ajuntament
 30. 30. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Crearem un pla de salut municipal Participarem en la xarxa de ciutats saludables Promocionarem alimentació saludable, hàbits esportius, l’envelliment actiu Instal·larem desfibril·ladors a equipaments municipals Dotarem als equipaments de PAU’s Fomentarem la col·laboració entre serveis socials i sanitaris Confeccionarem un pla d’igualtat per l’ajuntament Farem activitats relacionades amb diades internacionals de conscienciació Farem formació per la ciutadania per afavorir la convivència i l’equitat Acompanyarem les dones que han patit violència de gènere Farem formació específica a les entitats per la millora de la seva gestió Crearem una mostra d’entitats per promocionar-les Elaborarem un pla de cultura municipal Crearem un consell municipal de cultura Potenciarem la memòria històrica del municipi Rehabilitarem el teatre de Les Roquetes Farem millores al centre cívic de Les Roquetes Promocionarem el talent de les arts escèniques, música... Obrirem el Local de Ribes i farem el seu pla d’usos amb les entitats Treballarem per la concessió de la gestió de Sant Pau Què volem fer? La igualtat d’oportunitats
 31. 31. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Farem un pla d’ordenació esportiva amb la Diputació de Barcelona Farem un projecte de millora dels equipaments de Bosc de Plaça Costruïrem un skate a Les Roquetes i millorarem el de Ribes Acondicionarem les pistes de Sant Agustí Treballarem per la construcció d’un camp de futbol 7 Farem millores als pavellons Treballarem per construir unes pistes annexes als pavellons Potenciarem l’esport de base, donant suport a les entitats Treballarem per obrir els patis dels centres educatius per fer esport i arranjarem algun espai com el pati dels Costarets Consolidarem les sales d’estudi Crearem un punt d’informació juvenil Promourem la creació artística cultural Confeccionarem un pla local de joventut Instal·larem les dues veles per fomentar l’oci juvenil Fomentarem l’expressió de l’art mural urbà en zones determinades Treballarem per evitar l’abandonament d’animals Treballarem per evitar la proliferació descontrolada de colònies de gats amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona Crearem un espai d’agilitat canina Farem una campanya de cens d’animals de companyia Què volem fer? La igualtat d’oportunitats
 32. 32. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Confeccionarem un pla municipal d’acollida Participarem en campanyes d’emergència, en col·laboració amb el Fons Català Potenciarem el treball en xarxa amb les entitats de cooperació Fomentarem la cultura de la pau, amb campanyes i jornades de sensibilització Desenvoluparem un pla director de cooperació Enfortirem els vincles institucionals i fomentarem el coneixement de l’agermanament amb la ciutat de Puerto Cabezas Què volem fer? La igualtat d’oportunitats
 33. 33. Ajuntament de Sant Pere de Ribes L’economia local i l’ocupació ÀMBITS comerç local ocupació turisme emprenedoria PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 promoció econòmica
 34. 34. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? L’economia local i l’ocupació PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Treballarem conjuntament amb les empreses del municipi per reduir la taxa d’atur Farem un pacte local per l’ocupació Introduirem clàusules socials, ambientals i cíviques en els contractes municipals Farem plans d’ocupació municipals Treballarem per atraure noves empreses i projectes que generin ocupació Crearem un pla d’inclusió laboral per facilitar l’accés al món laboral Farem una borsa de pràctiques per estudiants Farem un pla d’ocupació per majors de 60 anys Fomentarem el programa de garantia juvenil Desenvoluparem un pla d’inclusió laboral i social per a persones amb discapacitat Fomentarem la integració social de persones amb malalties mentals Farem campanyes de difusió del comerç local per fomentar la compra al municipi Fomentarem el consum de productes de proximitat Farem un pla de revitalització del comerç local conjuntament amb UCER i Fem Ribes Redactarem un estudi de locals buits Simplificarem la tramitació administrativa per obrir un negoci Fomentarem l’ocupació de les parades lliures al mercat de la Sínia Farem un pla estratègic del mercat Dinamitzarem l’activitat amb campanyes de difusió Col·laborarem amb les fires que es fan al municipi Desenvoluparem campanyes sobre la gastronomia i productes de qualitat Col·laborarem estretament amb les associacions de comerciants del municipi Consolidarem les fires existents
 35. 35. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Crearem centres per persones emprenedores (cowork) Farem tallers formatius de gestió i jornades de networking Posarem en funcionament el servei FUE Impulsarem projectes relacionats amb l’economia social Donarem impuls, en col·laboració amb el teixit empresarial, a empreses locals Confeccionarem un registre d’empreses i agents econòmics locals Fomentarem la col·laboració entre empreses Treballarem per recuperar el projecte de la Casa del Mar Treballarem per recuperar el projecte del parc esportiu de Decathlon Dotarem d’infraestructures els polígons industrials del municipi Crearem incentius i beneficis fiscals a les empreses que s’instal·lin al municipi Treballarem pel desenvolupament del sector sociosanitari Participarem de les activitats i els projectes de la xarxa de ciutats saludables Promourem activitats relacionades amb un turisme de qualitat, responsable i sostenible Dinamitzarem activitats per donar a conèixer el patrimoni dels americanos Fomentarem l’enoturisme Crearem un consorci de promoció turística municipal Fomentarem les activitats turístiques a les fires del municipi Fomentarem el nostre patrimoni com atractiu turístic Farem un inventari de recursos turístics Farem noves guies i plànols turístics del municipi Redactarem un pla estratègic turístic de Sant Pere de Ribes Què volem fer? L’economia local i l’ocupació
 36. 36. Ajuntament de Sant Pere de Ribes El territori i l’espai públic ÀMBITS espai públic habitatge medi ambient i sostenibilitat PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 seguretat i mobilitat patrimoni i equipaments urbanisme i urbanitzacions
 37. 37. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? El territori i l’espai públic PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Crearem una borsa d’habitatges de lloguer social Negociarem amb les entitats bancàries la cessió d’habitatges buits Treballarem amb empreses del tercer sector en projectes d’habitatges Treballarem per regularitzar la situació de les persones amb risc de perdre el seu habitatge Lluitarem contra els desnonaments al municipi Crearem un servei de suport per evitar desnonaments Lluitarem contra les màfies Enfortirem les relacions amb els jutjats en aquest sentit Crearem un pla de millora de la via pública Elaborarem un pla director dels serveis bàsics Farem un pla de manteniment del municipi, amb accions preventives Treballarem per la gestió efectiva dels residus, fent accions de sensibilització i de reordenació del servei Treballarem pel desbrossament de les parcel·les buides, tant municipals com privades Millorarem els parcs infantils i els farem més inclusius Netejarem l’espai públic de grafittis i pintades
 38. 38. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? El territori i l’espai públic PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Finalitzarem les obres dels pisos de l’ajuntament pendents Vetllarem per la construcció de l’institut Xaloc Arranjarem la pineda de Vilanoveta Farem noves zones de pipican Augmentarem la xarxa de carrils bici al municipi Obrirem el Castell de Ribes com a centre d’interpretació Obrirem la Casa de la Vila Ampliarem el CAP de Les Roquetes i obrirem el nou CAP de Ribes Impulsarem l’eix de la rambla del Garraf Desenvoluparem el parc central Estudiarem la possible actualització del pla general Redactarem un catàleg de patrimoni Dialogarem amb les urbanitzacions per millorar la seva gestió Avançarem en els processos de recepció que siguin possibles Consolidarem els serveis prestats en les urbanitzacions ja recepcionades Farem campanyes de sensibilització per la protecció del medi ambient Desembrossarem camins rurals i espais naturals Farem accions per l’estalvi energètic Treballarem per la implantació d’energies renovables com la biomassa, energia solar i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics Treballarem amb Som Energia
 39. 39. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? El territori i l’espai públic PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Farem seguiment del pla local de seguretat Impulsarem la creació d’un equip de voluntaris de protecció civil Renovarem gradualment els vehicles i el material de la policia local Iniciarem l’estudi d’una nova seu per la policia local Fomentarem les relacions entre la ciutadania i els cossos de seguretat, a través d’accions de sensibilització Impulsarem un pla de mobilitat al municipi Ampliarem les zones d’aparcament per bicicletes Farem campanyes per promoure l’ús de la bicicleta
 40. 40. Ajuntament de Sant Pere de Ribes La democràcia, la transparència i la participació ÀMBITS transparència i bon govern administració oberta PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 convivència i participació ciutadana comunicació
 41. 41. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? La democràcia, la transparència i la participació PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Redactarem una ordenança de civisme Farem un projecte d’integració social i de la cultura del diàleg Farem un projecte sobre mesures alternatives a la sanció Farem campanyes de sensibilització Consolidarem les figures dels agents cívics Consolidarem les trobades de l’alcaldessa amb la ciutadania Crearem un consell de ciutat Crearem un programa d’acollida a les persones nouvingudes Crearem un consell d’infants Modificarem el ROM per promoure la participació ciutadana Fomentarem els diferents consells municipals de participació Posarem en marxa el projecte de pressupostos participatius Renunciarem a regals i a privilegis pel fet de ser càrrecs públics Respectarem el codi ètic signat en el seu moment per part de tots els membres de l’equip de govern No contractarem de forma directa obres i serveis a familiars o empreses que ho siguin Posarem en marxa el portal de la transparència a la web Publicarem l’agenda diària de l’alcaldessa No es pujaran les retribucions als càrrecs polítics de l’ajuntament Publicarem les dades sobre ingressos i patrimoni dels càrrecs de l’equip de govern
 42. 42. Ajuntament de Sant Pere de Ribes Què volem fer? La democràcia, la transparència i la participació PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Vetllarem per l’acompliment dels compromisos de les concessions municipals Redactarem cartes de serveis municipals i memòries anyals dels serveis Simplificarem les tramitacions administratives Reforçarem organitzativament els serveis municipals per tal de millorar en l’atenció ciutadana Posarem servei wi-fi als equipaments municipals Desenvoluparem l’administració electrònica Farem plans de millora dels serveis municipals Millorarem les insfraestructures informàtiques per una gestió més eficient Gestionarem un nou contracte de telecomunicacions Fomentarem la presència activa en els òrgans executius de les entitats supramunicipals Treballarem en projectes europeus Reivindicarem les inversions i els deutes que es tinguin amb Sant Pere de Ribes Confeccionarem unes ordenances que afavoreixin la situació dels col·lectius més vulnerables Fomentarem les propostes de benefici social Mantindrem l’equilibri entre ingressos i despeses Posarem en marxa el servei de xarxes socials municipals Fomentarem l’ús d’apps de serveis municipals Introduirem el món de les smart-cities Mantindrem la publicació del butlletí municipal Farem notes i rodes de premsa periòdicament per donar a conèixer l’activitat municipal Potenciarem l’ús de la web municipal
 43. 43. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Presentació de propostes
 44. 44. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Presentació de propostes
 45. 45. Ajuntament de Sant Pere de Ribes PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 Gràcies a tothom per la vostra assistència i participació!

×