Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STYRELSE CAFÉ 1 - ONSDAG 27 JAN 2016
“ S T O P P A H U V U D E T I
S A N D E N
E L L E R T A E T T A K T I V T
Ä G A R S K...
V A D Ä R A K T I V T Ä G A R S K A P O C H
V A R F Ö R Ä R D E T S Å V I K T I G T ?
Vad är aktivt ägarskap och varför är...
MARIA FÄRNLÖF
Tips och råd för
bättre ägarstyrning
i ägarledda företag
#STYRELSECAFÉ
5
© 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.2
6
Sätt av tid för ägarfrågorna!
•  För att kunna ta tag i ägarutmaningarna måste man
vara beredd att sätta av den tid som ...
7
Skilj på rollerna
•  Aktivt ägarskap handlar om att ge bra förutsättningar till
styrelse och vd.
•  Ägarfrågorna hantera...
8
Att få styrelse och vd att fungera
Operativ
Vd
Styrelse
Ägare
Ägare
Styrelse
Vd
Operativ
Från ägarlett… …till ägarstyrt
9
Tydliggör förväntningarna på ägarna
•  När företaget har flera ägare är det viktigt med
tydlighet kring vad man som ägar...
10
Den stora utmaningen i ett kompanjonskap!
"Ett kompanjonskap är som ett äktenskap fast värre! I ett
äktenskap tillbring...
11
Klargör företagets vision
•  Om inte ägaren/ägarna är tydliga med sin ambition med företaget – hur
ska då resten av för...
12
Bestäm företagets värdegrund
•  Det finns andra värden än pengar – se till att också de får
utrymme.
•  Framgångsrika f...
13
Skapa ett professionellt styrelsearbete
•  Skapa ett professionellt styrelsearbete
•  Styrelsen hjälper ägare att skilj...
14
Ge vd ett tydligt uppdrag
•  En vd behöver ett tydligt uppdrag från ägare och styrelse.
•  Det är särskilt viktigt när ...
15
Tydliggör ägarnas operativa roller
•  Ägarledda företag är speciella genom att ägarna också
arbetar i verksamheten.
•  ...
16
Tips och råd när man väl bestämt sig
•  Dokumentera ägarnas vilja och
intentioner i ett ägardirektiv/ägarpolicy
•  Skap...
17
Aktivt ägarskap har några positiva bi-effekter
•  Högre lönsamhet
•  Högre tillväxt
•  Färre konflikter
•  Bättre succe...
18
Köp boken idag för 200 kronor inkl. moms!
Maria Färnlöf
maria.farnlof@se.gt.com
0706-863813
LARS-JERKER MOLIN
HTTP://WWW.ST.NU/EKONOMI/MOLINS-NYA-HOTELL-AR-
KLART-200-RUM-NARA-HOTORGET
Vad betyder aktivt ägarskap för dig?
Hur jobbar du i de olika rollerna som ägare, styrelse och ledning?
Hur skiljer du på ...
Vad ska ni göra?
Skriv ner 3 åtgärder
Diskutera
Presentera
TACK OCH VI SES NÄSTA GÅNG!
25 FEBRUARI 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vad är aktivt ägarskap och varför är det så viktigt?

790 views

Published on

Vad är aktivt ägarskap och varför är det så viktigt?
Är du en aktiv ägare?
Hur jobbar du som ägare? Har du en aktiv eller passiv ägare i din styrelse?
Viken är den viktigaste rollen som ägaren har?
Vad är de tre viktigaste sakerna som du som ägare ska göra under 2016?

Visste du att företag med aktivt ägande skapar mer tillväxt och fler jobb?

Missa inte StyrelseCafé den 27e januari, Casino Cosmopol kl 11.30-13.00 där kommer du att få veta mer om aktivt ägarskap.

Maria Färnlöf från Granth Thornton och våra medlemmar kommer att ge er inspiration och tips.

Varmt välkomna till årets första Styrelse cafe 2016.

Published in: Business
 • Gym guru exposes fat burning secret! I'm going to reveal to you the secret method that allows you to get the equivalent exercise of 45 minutes at the gym, in just a few minutes per day! Just watch this short video explaining how it works, JUST CLICK HERE ■■■ http://t.cn/A6PnIGtz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Vad är aktivt ägarskap och varför är det så viktigt?

 1. 1. STYRELSE CAFÉ 1 - ONSDAG 27 JAN 2016 “ S T O P P A H U V U D E T I S A N D E N E L L E R T A E T T A K T I V T Ä G A R S K A P ? ” #STYRELSECAFÉ
 2. 2. V A D Ä R A K T I V T Ä G A R S K A P O C H V A R F Ö R Ä R D E T S Å V I K T I G T ? Vad är aktivt ägarskap och varför är det så viktigt? Är du en aktiv ägare? Hur jobbar du som ägare? Har du en aktiv eller passiv ägare i din styrelse? Viken är den viktigaste rollen som ägaren har? Vad är de tre viktigaste sakerna som du som ägare ska göra under 2016? Visste du att företag med aktivt ägande skapar mer tillväxt och fler jobb? Missa inte StyrelseCafé den 27e januari, Casino Cosmopol kl 11.30-13.00 där kommer du att få veta mer om aktivt ägarskap. Lars-Jerker Molin och Maria Färnlöf och våra medlemmar kommer att ge er inspiration och tips. Varmt välkomna till årets första Styrelse cafe 2016.
 3. 3. MARIA FÄRNLÖF
 4. 4. Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag #STYRELSECAFÉ
 5. 5. 5 © 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.2
 6. 6. 6 Sätt av tid för ägarfrågorna! •  För att kunna ta tag i ägarutmaningarna måste man vara beredd att sätta av den tid som krävs för att diskutera dem. •  Det blir inte minst viktigt när företaget har flera ägare och en dialog måste föras för att nå samsyn i olika frågeställningar. •  Skapa därför ett ägarråd som säkerställer att ägarmöten hålls regelbundet.
 7. 7. 7 Skilj på rollerna •  Aktivt ägarskap handlar om att ge bra förutsättningar till styrelse och vd. •  Ägarfrågorna hanteras av ägarna. •  De strategiska frågorna hanteras sedan av styrelsen i styrelserummet och de operativa av vd och ledningsgrupp.
 8. 8. 8 Att få styrelse och vd att fungera Operativ Vd Styrelse Ägare Ägare Styrelse Vd Operativ Från ägarlett… …till ägarstyrt
 9. 9. 9 Tydliggör förväntningarna på ägarna •  När företaget har flera ägare är det viktigt med tydlighet kring vad man som ägare förväntas bidra med till verksamhetens utveckling, liksom vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ägarrollen. •  Definiera också vilken kompetens som behövs för ägarrollen och säkerställ att alla ägare har den kompetens som behövs.
 10. 10. 10 Den stora utmaningen i ett kompanjonskap! "Ett kompanjonskap är som ett äktenskap fast värre! I ett äktenskap tillbringar man huvuddelen av tiden med sin partner sovandes, medan man tillbringar huvuddelen av sin vakna tid med sina kompanjoner!"
 11. 11. 11 Klargör företagets vision •  Om inte ägaren/ägarna är tydliga med sin ambition med företaget – hur ska då resten av företaget förstå den? •  Sätt därför en vision för var företaget ska vara på 3-5 års sikt. •  Tydliggör ägarnas ambition och intentioner för företagets utveckling i ett ägardirektiv till styrelse och ledning.t förekommas!
 12. 12. 12 Bestäm företagets värdegrund •  Det finns andra värden än pengar – se till att också de får utrymme. •  Framgångsrika företag har ofta starka värderingar som format deras kulturer. •  Försäkra dig därför om att alla förstår och respekterar de värderingar som ligger till grund för företagets framtid. •  Det kan skapa konkurrensfördelar.
 13. 13. 13 Skapa ett professionellt styrelsearbete •  Skapa ett professionellt styrelsearbete •  Styrelsen hjälper ägare att skilja på ägarnivå, styrelsenivå och operativ ledningsnivå. •  Den hjälper också ägarna att besluta om strategier och vägval som är viktiga för företagets långsiktiga utveckling. •  Dessutom tillför externa ledamöter i styrelsen kompetenser och erfarenheter som saknas hos ägarna och i företaget.
 14. 14. 14 Ge vd ett tydligt uppdrag •  En vd behöver ett tydligt uppdrag från ägare och styrelse. •  Det är särskilt viktigt när det blir aktuellt att anställa en extern vd. •  I ett ägarlett företag handlar vd-uppdraget inte bara om befogenheter, utan också om vilka förväntningar som finns från ägare och styrelse på hur olika förändringar får genomföras. •  När det finns ”tabubelagda” områden måste vd få veta det redan från början.
 15. 15. 15 Tydliggör ägarnas operativa roller •  Ägarledda företag är speciella genom att ägarna också arbetar i verksamheten. •  Det är en utmaning när det kommer till ägarnas beteenden och det är viktigt att som ägare inte runda styrelse och vd i det dagliga arbetet.
 16. 16. 16 Tips och råd när man väl bestämt sig •  Dokumentera ägarnas vilja och intentioner i ett ägardirektiv/ägarpolicy •  Skapa tydliga regler för samspelet mellan ägare i aktieägaravtal/ägarplan •  Skapa ett ägarråd och håll regelbundna möten för att diskutera centrala frågor för ägandet och företaget Ensam är inte stark – att ta hjälp utifrån har visat sig vara en framgångsfaktor!
 17. 17. 17 Aktivt ägarskap har några positiva bi-effekter •  Högre lönsamhet •  Högre tillväxt •  Färre konflikter •  Bättre succession
 18. 18. 18 Köp boken idag för 200 kronor inkl. moms! Maria Färnlöf maria.farnlof@se.gt.com 0706-863813
 19. 19. LARS-JERKER MOLIN HTTP://WWW.ST.NU/EKONOMI/MOLINS-NYA-HOTELL-AR- KLART-200-RUM-NARA-HOTORGET
 20. 20. Vad betyder aktivt ägarskap för dig? Hur jobbar du i de olika rollerna som ägare, styrelse och ledning? Hur skiljer du på rollerna? Vilka är dina 3 bästa tips för ett aktivt ägarskap?
 21. 21. Vad ska ni göra? Skriv ner 3 åtgärder Diskutera Presentera
 22. 22. TACK OCH VI SES NÄSTA GÅNG! 25 FEBRUARI 2016

×