Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
S T Y R E L S E C A F É - 6 N O V 2 0 1 5
“ V D S T Y R E L S E N
R E L AT I O N E N -
D E 5
VA N L I G A S T E
M I SS TA ...
V D - S T Y R E L S E N
R E L A T I O N E N :
Diabilderna från Styrelse Café den 6e november i Sundsvall!
Mattias Nordin -...
# S T Y R E L S E C A F E
K O M M E N T A R E R
I V Å R
L I N K E D I N
G R U P P
H T T P : / / B I T . L Y /
S T Y R E L ...
# S T Y R E L S E C A F E
H T T P S : / / Y O U T U . B E / A T E H 7 H N E N I K
# S T Y R E L S E C A F E
“ W E C H O O S E T O G O T O T H E M O O N ”
–J O H N F. K E N N E DY, R I C E U N I V E R S I ...
# S T Y R E L S E C A F E
S T Y R E L S E
# S T Y R E L S E C A F E
–J O H N N Y A P P L E S E E D
“Type a quote here.”
V D
# S T Y R E L S E C A F E
E L L E R ?
# S T Y R E L S E C A F E
V D
S T Y R E L S E
Ä G A R E
# S T Y R E L S E C A F E
VD-Styrelse relationen
Anställningsavtalet för VD - Att avtala på rätt sätt
Sundsvall den 6 nove...
# S T Y R E L S E C A F E
– R A O U L S M I TT, A F F Ä R S J U R I S T P Å A D V O K AT F I R M A N
S M I TT ( K Ä L L A ...
# S T Y R E L S E C A F E
5 S N A B B A T I P S - H T T P S : / / Y O U T U . B E / N -
R 8 G A B Z L O 4
# S T Y R E L S E C A F E
Utgångspunkt för VD:s villkor
•  VD omfattas i huvudsak inte av den arbetsrättsliga skyddslagsti...
# S T Y R E L S E C A F E
Pension och försäkring
•  Komplext område och stor okunskap/osäkerhet
vad gäller hantering och t...
# S T Y R E L S E C A F E
Exempel från verkligheten
- försäkringsmoment utlovat, men ej tecknat
Tjänstegrupplivförsäkring ...
# S T Y R E L S E C A F E
Princip om avtalstolkning:
Om otydligt avtal – tolkas till nackdel för part som
författat avtale...
M E D L E M S E R F A R E N H E T
A N D E R S N I L S S O NO R D F Ö R A N D E
M E D L E M S E R F A R E N H E T
J O N A S B E R G G R E NV D
1 . V A D Ä R D E 5 V A N L I G A S T E
M I S S T A G E N ?
2 . H U R U N D V I K E R M A N D E 5
V A N L I G A S T E M I ...
N Y T T M E D L E M E M I L E S P I N G
S M S N O M I N E R A N U !
0 7 0 3 7 5 7 9 1 4
TACK OCH VI SES NÄSTA GÅNG!
26 NOVEMBER 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Styrelse Café - "VD-Styrelsen relationen: De 5 vanligaste misstagen"

654 views

Published on

VD-Styrelsen relationen:
Hur undviker du de 5 vanligaste misstagen?

Mattias Nordin - Skandia (värd)
Annelie Norrbom - Styrelseakademien Västernorrland
Jonas Berggren
Anders Nilsson
tillsammans med Ashley Tott - StyrelseAkademien Västernorrland leder en interaktiv diskussion om hur man kan förstärka relationen mellan VD och Styrelsen.

Vi träffas, äter lunch och samtalar kring ämnet.

Om du inte är medlem kom gärna ändå, lär dig om vår förening och träffa medlemmar.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Styrelse Café - "VD-Styrelsen relationen: De 5 vanligaste misstagen"

 1. 1. S T Y R E L S E C A F É - 6 N O V 2 0 1 5 “ V D S T Y R E L S E N R E L AT I O N E N - D E 5 VA N L I G A S T E M I SS TA G E N ” # S T Y R E L S E C A F E
 2. 2. V D - S T Y R E L S E N R E L A T I O N E N : Diabilderna från Styrelse Café den 6e november i Sundsvall! Mattias Nordin - Skandia (värd) Annelie Norrbom - Styrelseakademien Västernorrland Jonas Berggren Anders Nilsson tillsammans med Ashley Tott - StyrelseAkademien Västernorrland diskussion om hur man kan förstärka relationen mellan VD och Styrelsen. Om du inte är medlem kom gärna ändå, lär dig om vår förening och träffa medlemmar.
 3. 3. # S T Y R E L S E C A F E K O M M E N T A R E R I V Å R L I N K E D I N G R U P P H T T P : / / B I T . L Y / S T Y R E L S E A K A D E M I E N - V A S T E R N O R R L A N D - L I N K E D I N - G R O U P
 4. 4. # S T Y R E L S E C A F E H T T P S : / / Y O U T U . B E / A T E H 7 H N E N I K
 5. 5. # S T Y R E L S E C A F E “ W E C H O O S E T O G O T O T H E M O O N ” –J O H N F. K E N N E DY, R I C E U N I V E R S I T Y, S E P T. 1 2 , 1 9 6 2 Ä G A R E
 6. 6. # S T Y R E L S E C A F E S T Y R E L S E
 7. 7. # S T Y R E L S E C A F E –J O H N N Y A P P L E S E E D “Type a quote here.” V D
 8. 8. # S T Y R E L S E C A F E E L L E R ?
 9. 9. # S T Y R E L S E C A F E V D S T Y R E L S E Ä G A R E
 10. 10. # S T Y R E L S E C A F E VD-Styrelse relationen Anställningsavtalet för VD - Att avtala på rätt sätt Sundsvall den 6 november 2015
 11. 11. # S T Y R E L S E C A F E – R A O U L S M I TT, A F F Ä R S J U R I S T P Å A D V O K AT F I R M A N S M I TT ( K Ä L L A : D A G E N S I N D U S T R I ) “Jag har undersökt 100 VD-avtal och bara två får godkänt. Många är obegripliga och i en del fall olagliga. De har inte alls hängt med i den nya lagstiftningen. ”
 12. 12. # S T Y R E L S E C A F E 5 S N A B B A T I P S - H T T P S : / / Y O U T U . B E / N - R 8 G A B Z L O 4
 13. 13. # S T Y R E L S E C A F E Utgångspunkt för VD:s villkor •  VD omfattas i huvudsak inte av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen, LAS •  VD omfattas inte av kollektivavtal •  VD:s anställningsvillkor fastställs av styrelsen - avtalsfrihet som utgångspunkt VD ansvarar således själv för sin anställningstrygghet och sina ekonomiska förmåner. Samtliga rättigheter och skyldigheter ska därför framgå av avtalet. VD:s anställningsavtal
 14. 14. # S T Y R E L S E C A F E Pension och försäkring •  Komplext område och stor okunskap/osäkerhet vad gäller hantering och tolkning av avtalsfrågor •  Risk för mycket kostsamma konsekvenser vid felaktig hantering! Konkurrensbegränsning •  Ofta oskäliga villkor -  Otydlighet när det gäller omfattningen -  Tidshorisonten -  Ersättning under klausulens giltighet -  Vite om den anställde bryter mot förbudet Uppsägning •  Arbetsskyldighetens omfattning •  Rätt att ta ny anställning och avräkning •  Löneförmåner eller tjänsteförmåner (tjänstebil, arbetsredskap, rätt till bonus etc) Tvisteregler •  Skiljedom -  När får det påkallas? -  Vem betalar? •  Domstol -  Gäller om inte reglerat i anställningsavtal -  Kan överprövas VD:s anställningsavtal - vanligaste felen
 15. 15. # S T Y R E L S E C A F E Exempel från verkligheten - försäkringsmoment utlovat, men ej tecknat Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) •  Enligt villkor i anställningsavtal hade VD rätt till TGL-försäkring (premie ca 40 kr/mån). Försäkringen tecknades aldrig, VD avled och efterlämnade hustru och två minderåriga barn. •  Totalt försäkringsbelopp 445 000 kr skattefritt (6 pbb + 4 pbb). •  Kostnad för bolaget: ca: 900 000 kr + sociala avgifter = ca 1,2 Mkr Kompletterande sjukförsäkring ”Bolaget tillförsäkrar VD följande pensions- och försäkringsförmåner…” •  Sjukersättning 90 % av lön (från sjukdag 91 – tillfrisknandet eller till pensions-tidpunkten, 65 år). Någon sjukförsäkring tecknas inte… •  Lön 70 000 kr/mån x 90 % = 63 000 kr (Avräkning F-kassan ca: 21 000 kr). •  42 000 kr x 12 mån = 504 000 kr + sociala avgifter x antalet år kvar till pension = ???...
 16. 16. # S T Y R E L S E C A F E Princip om avtalstolkning: Om otydligt avtal – tolkas till nackdel för part som författat avtalet, d v s arbetsgivaren
 17. 17. M E D L E M S E R F A R E N H E T A N D E R S N I L S S O NO R D F Ö R A N D E
 18. 18. M E D L E M S E R F A R E N H E T J O N A S B E R G G R E NV D
 19. 19. 1 . V A D Ä R D E 5 V A N L I G A S T E M I S S T A G E N ? 2 . H U R U N D V I K E R M A N D E 5 V A N L I G A S T E M I S S T A G E N ? D I N H E M L Ä X A V D - S T Y R E L S E N R E L A T I O N E N :
 20. 20. N Y T T M E D L E M E M I L E S P I N G
 21. 21. S M S N O M I N E R A N U ! 0 7 0 3 7 5 7 9 1 4
 22. 22. TACK OCH VI SES NÄSTA GÅNG! 26 NOVEMBER 2015

×