Ff20101217114644578 d3

298 views

Published on

Japanese patent D3

Published in: Technology, Sports, Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ff20101217114644578 d3

  1. 1. (E+Efit;+ff(te1 @ # F +f r f f i a E @ ffi # h # (nz; w56-39825 @ r n r . ct.. H,EIJEEE trAWg#E @@hE ffitt56+(re8t) e E16E c 09 J L,/00 7016_4 J c 04 B 9,/OA 2r2t_4G *,aAa& I //s zs J 5,/OO 76%-ZB (€s61 I 2@ffireHWeE = t" i. :/ T F.hfril ffi ortsg#C Str,rul 6rtt, ? / ivT${fil4df| wp < 0)&4Lf+( WILWW) B z alADrEt(#@W ffi ffis3-1l4o4o v,6rcx+*rct* <y*a,, EEt*&uNF,an@fr ffi FEs3(le?s)eEleE HH.w-e Eht 6 a 7ffiu5< Egr b 6 . A FE ffiss-nzag s Vztt#Afrlce^F"*s"trFi&.tts&t L, M4y I 6 @0855(re8o)4F58 htT.ae,rct , b 6r,,ItF41$76gs.ftu.,t:b5Y# D@# En # $fr,aw ffiaftgrfrEdffiw.rcE i+ralJ/jbt, &ft& < +ffifr)<+wffi&?xfi+sss rtt#U <{4-Ff 60 il)c&efrlagpr^Urtt#.t@ft Efr # *n#h *6 t. wewaffiE rE < tt 6tzd>wafr{{qrR. +*Efir(+7tlH,wr6tz r c *&nwEfti ceir r *f, gt:ftffi.fisThr *@x EA A ffiH+ft E ft =7 ry5ia Fagd,htL 3 r+6 E E a -R& *. BfrffiffiT#ff+W A 2 385 V. &hrc t=T tt&4L,nrffiHfdfi E#Tt 6rc€DHJEF +ffi1?,+r#t#Kx€.4t b5@.(t tc#€"ffihsEft#,(ftFwdnfiF i? 6 tr C t 3 +fiFfrf,+4.Flegs afrw& * rfo@H m 84722t^65447 r c ft*., .aftwo4r b#tdwa$Deft*fttg- ffiWiE.t.+Ewr w+ a Rtnrc**f a &*-&.ol&T, F"H.a {t.rt 46@ft IE A fiW* ,J.ffiIF-lE *[ft.La f.6rtt *. t) tcE6, &A frilagta*ffi , fiu#tu[9*t+, Ef4*1* tt E A H rcffiffiffi#tffi tc@#e+#*@fiEw #5t, ?1 -22dr7l)k*ffiffi.rts2 0-b 0 nf,tSA 20 ba+w7rtflaEffi&&uL&Ea&Rictt Hr!6 6 a L *t#ffi.Lt6.. MeO- MgSOa:-H2 O bgqntdb 6"#offi#r*W&Affiz r-i yr&AfiJo 6ftWa E f!ld. ? f iy 7 &afrJaF,ftAft. 2 2tEU-LaF.ffi&-zivT*AAU, r La f*.tr 6Ltt ffiur1q6+4& lr < 6tb, Effi,Et t" i,tlfue+fuq+hfu*Wffiht2 0 - s o m/ I T b 6 7 aE t 6tfti+#+*tc€E L r, ffiffiH+1to#e . L *++ffi.Lt 6, ffi#ijBtr-offiWffi tflt(--6t#, 1.fti6/r" r i y 7 wafrl&ffi&t 6 c LT b 6 o 1 25Q? rA.z7#6fr],o ft*e r" *r7waf,rllt. -6E,c* *.>frfr&.2*a8og+ffitttJtaA ," i Y t ^a- lt* *vffi( lz r " i, I ^ Lt T* n 6#BAlt, MeO -Mg SO r-H zO *a -z j-z- - b n, Wl#t#li MeO MeSO+ Hzo a #-t -,7&efifi(ffit 6" zi 3 f,l. fit1:-TtcTKfs#o#t 67K&&e?r.t4?e iftW, &ffiffif-fH+l- F Lt T&#.0)NF"ttslE +tnre 6ht, . h"tcF-f a ? r" i y 7 ffitr aryl)& 30 b[E3ix6 J5tcti:ttchs, Eb€, Ef**/rEa-w fc-rr ? t* c tt*-efr,*tJ#BBrr rJ3 iuL< /Jr/ u o{J#&olizllc. ffitcg;E4L, lkg-, fr+&&g# -Mtc ps5tyl=2"i v 7 It, tfrzK EFRflLa L Lr ( &* ah"i-:ffiffiHeffiamgrtJ,axEtrEr0L F-ffitc J.2TI+bn67kW{Vz}" l./ , ^y-tttb(*/co .affiia&)frH,+{-li[t, €tfe tr6^ a< r iv 9 Lffi&<aftffiffi8-uJt lrals.t 6€VHrt tu4;E 6u tJ^ h"lc ,"," i. , T &AHl 3s c t{c J174+bt1,6o e, ftffiw&o)? r" i,/7tt,d**4.ttrl fr tr E efr *,t. J DWfr t- ; fi ft F, ffiF"ht*t- <ffiffiT 6 Dk*ffiffi#f * <EI6lslc t 6 r[*T tcE:wt i.Jrtt e2&ft,3+Tglftg 6 ICE /w?tl 6 *. t:-e ?"i, , r^ff.ffia-blfslbffi " -t41-
  2. 2. (2) wa EEs0-3e825 -r .,.. 3 : ;.r i 4tcwt, T tt z affi&Mw.a)fr&, e6 3 h"64 re6 60 tc$fr-ffi*ft affifrrc I ? T, .>*fi+1na ffiffi, 3 b , ,F F lc . tr f,ut*= ," i. 7 tfrffiA w*ffiffi. L&ftffi.&.tc"t+btL6 ," i. yT #Faoll,RfrF-}-u ? EfrJarEE_( r ) kuffi(LtsH ( ffifinn & ffiff, )tftfFffil+tc;f. r.E& & Ht 6 * (b9ffie/ Z z ttrto .ar, 7 fi|Wbftrt " #XBAEbfi. -e/ ivr&Afll4,&,rc*ftffi, s I i tc. w&fratf.Ew-n, tfrffaw*frffirts s o< aMtYMo> hr*++e-U h*_E H v> rz&5 6 tc, n"./8 D)T AE6 t;ctttlir-tT b D, 4 n t u) -MsO MgSO H2O*Ic*; A 6 X*trE#-e. a- :k* < tt6 La.ffir.Lflt 6bt, W4ZWlEttP-F..$M{LW1E IcWuT ffifrffifr,eEh 6 1EIc,4# ffiffir(F.w$lL. lb*ffiffifrt3 ( tr 6 L*LwM(EEffia&H(l 8,6&? r" i v 7 a ftFEffi & 4btsllflttffiffit 6 " jft6?gElJEg&dHt 6 c LER"r,,ffit-f:" ro . nE E€ 3 b tc#ffiIcth?. L /cffiR. TEd L -{ tr b bE#wa b o)ffi*,tcahrf , . o)fr1) D. Lht1B:2htct&2teoL?,*ffiffiht2 o t,/ g-zy+ r r Wefr]i|o trffiWthufu*.f+rc 1T f,. l J 4,J.3 t,84 lt, ff.efiJolftffi.hs(&b fre5q* * ( F/s 6/=e5,T#B4J1.J#lf.ftttHEIcWU<aWTtt6frWIc p tfi "01 $ E,t*.h3h ln**-F r 0,4.E,1*. F"HCI*fr&riEe*ffi.t 6 L, t&trc o##Effi,#Whs&( f5 1 0 ,^tiv.v 3 0 av)J 6 6 r 1 "ca,r1**.*t*Tza@.4yHlflhtag-Lttts aw.{u*r6z Et,, ErET&t a Hfti&hs*|, < D, EffilnR( o otlcoEffi€)T-eWAEtl {&T t 6 o e a)iELt{t--c}trE6 9 I 11fttt@{YWAFo&hsl,(j2-d 4 4Ehbtfra z-8 4C0)8, tt.,J. 3 t,,k &Wffi|.#c < ffiffiff.a*V u,6 FriWt(+UfrL & * Ic#afilo&(V,ttEttftT -f a t RIU,r,cJ 6 a<, 4. < &4Y,1, 6 tJu,8A +> 6 o bf r . c a ) W 4L WfA ( " C rtb szC )o ) EE.} c +2 -fi, fu*Effiirs o#/e l9t*t"wglt,&-f a*.<tc*t 66F"1 wwefr0ltt*E-L&&zo wefilf)+&fr.rr€ bq.tr bffih4+b ntr u tt h ) <l.ffiffii- , - 2"i, 7 oF-ftt*E &.Dfuq*e*.bI Drts <. HffiTt +>##@4bF-fuhs#L <(ftre6 . L ht+lJEAL Mg ( oH ) rFf+ & fia*"*ffi /c6 3 tt, ltu#*tt+T 7 lt fti3 b )>Jfr ffiWffi a tc61gL ka E D -z 2"i v 7 ffi{#affi&ffi.trt, 4 olffl+ rtr l, W.4?frtfr9. K7 g 6 tcv5 ftT&T W8oht Eo)*ffiL ^)v+-rcW&t 6#, th#zaffiE+ dft 3 n 6 a r fuE aryF"Itl+e> tt" wafil & ttrs*i&rt E,+>#ftt 6 . Lfrr * 6 l- rt)UL A# 2s a@44ttstc->L(-#,6 fu*ffiffi.Z0-5 0 L, "ffi+a)t * * rJlalYE6T 6, X*W4U",tEt*tc n,/ g o>F-El*-= i.rT1frffi&ffit,kBEEll f r5 1,1fr /J 9 t * t,#* e &t 67ffiffiRht1+ b tu#trJfrH<< a#Erdf g r, 16r. L o)&WFIa-n, z nrttffiwawFwoffijarc & 6 z Ld R ffi 8a r( $@Iryt A*Fffi E lrs rc t*.U, NF"0)ffiffi L /:o c fi,baffiXttb, #AfraX*W4YRffi (Y.otF,WLtt60Elt"" r" i/7tfttrak&EfrlctEBE-f A L Lhs 30 2ffit^LaE-trf.ffi= iy7ffiffitmt; 6EE r"frlB8t-tto tctt, tfrI+lfuArytJ a+h k*ffiffirtt 2 o - 5 o e b I.&fiHofiEE , @1ZWfAt5 L -?," i, E tu c -eb 6FE #ftFna e *3&.UffiRfri*fr / O,7 tfttro W#tr,ffi & DWffie E*U t:ffift, SP 3n 6 t tJb b6#sfr a ffiffir|o tu*ffiffi.eH "ffiffiatr*ffiffieEt 6E_ffif*-qr" t rT Effirl t 6&ts6 2t6l>)k0)!frff,b6r,t*e affialft Bs a 6 c LIctq rySt0icf?)frttJf$ffi.&Al/y2@ t+ L#%EA {AW4.o #Fffte€ t a ffiffiL X tr{zftftEowturc&€^frlht4€. L f 6 c ttE b n, rfEffiu r4€ 3 tttzffi$ffi11r- Lr T. Wefrffi|UVJ 5 o #/ gIc- afr *.l,tct> a8ffiu,6. r T*60 # L+ rcez4xrtffiEht+t6 e Lt <, )aFTffiE_a ##sAo= j" iy7&efrltt, H*,LI ?lHfiEe Er; t*e htE E, 6 . L & F.ffil- tz n a W#ffiffit6t aE frfr? ," i. > r &ffiWz r " +ft,aqa.nb o*aR lc#5 ( {>ot. z y" n ^ Y, ^7K#6.L&At 6 . L tct. v) i ryfr.8n 6 o v7o)k*ffiffihsz 0-5 0 m"./g<t>6ct& we#J+CI8-futft< tv7a&w-t* -ffitc fffiffiLf 6" MeO-Ms SO+- H2Offiq ffi#F 20-5}$.$%hrf}gLLo+rJEAffiz )" iz7E&frtlT&> 6o cab#ffififr, 4*EFa< r" ^." 7#6fitjit, ffi{#HW*T*LIt. ftG#iErcmubn5 B E Ti*lcl 66tJft{lE < ttft+, hAttB, ^H/Jga. fiE!*TIcF.f$. -L42-
  3. 3. -a (3) WA Wso-3982b t 6 btag o tttT o lcts6 ffi{t S + A . t tc J D#At 6 r;y5lcffit. ta lcmeuTfnf+U, 6 r 1? 6 ##Ea&Afr&ffiu,6&efi#1t Higlc I D otrE{+?E,ti*+ 6" wafrldrffi&rBvt6 ffi,*#r*+rr *ltr.FK{J tt E tcJ,D.&fr tc#.efr ELH f&W.,&ftW?E}rU aH @|Yry,r ffiffiffitfiW.a &, # L, zj<ftfi,lc 61tn#&.UIIfrTt J &{LS1iAc METAeafil*tc & : 16161.4 o s #afrIatffw : n4EEfaHFtaffiu.r HElc XffiFt 1 BryA&tf5trE6Ift." WlkL E RgLL o F.E,tc&.c T& b tL 6 Me( oH ) aHf+€trE*tcgpy rfti&6fi8 S{+ d)trffifg+tc8tffL. fifl{ilEft 4 3"cbb E 2 6 WIc, Rft+of#N*ff , ffiWffiEt: E &E#:tc :ctc#t 6 *,7t(Et- /cBfH€iHrJEo *Zt, ft,*tr,ffia&t aE ffil*.?/ t v Ttfr(* rcW(VWaffiW.:@.(V+rr**4rtbs owa Ex 8 x +&fr.t 6 o ffiffifrtgto ffit . mf^vv )fa ffihJFtffiEtc# .tL1rLh#<ffiffi4.&$6 2"i"> 7 ffitrt. ? L) HEtc*r tt,6 ffiffi11#"& r frft." MgSO+. THzoe z t. 6 Toffifi.L*6a.fu-es g* & E4t+ F-rE&=l" l-v WeH0>tfrfr. w(Lwo) 7 ak*ffififr. wvwrfl ffi.ffiffiffi &E (n,/s) ( -by t,F4 / ) ( f,C,/ art ) *ms 1 20 6 0 0- 70 0 82o" 28-30 2 24 6 0 0- 7 0 0 6 5 6tl 3 2-3 4 3 30 6 0 0- 70 0 55 5" 2 6*3 | 4. 38 6 0 0- 70 0 452" 38-42 D 49 6 0 0- 70 0 4O 8" 34-38 tuw 6 8 350- 450 2g40" L 0-2 0 7 t2 400- 500 L830" L 5-2 2 8 l6 4 0 0- 50 0 L003" | 4-2 8 o 72 f 5 0 0-1 60 0 2,5 g" | 0-2 5 10 88 U 5 0 0-3 0 0 0 22 4" L 6-2 5 6XBA rl 2E 6 0 0- 7 0 0 6]- 2" 28-35 L2 42 6 0 0- 7 0 0 436" 26-33 ww 13 18 6 0 0- 70 0 9,O 6" 2 6-3 0 t4 76 1 8 0 0 -2 0 0 0 24E" L 8-2 4 iI: ilt+1 1-1 4td, k&.a?&ft+7 0 &ffir41 e€i6Eftt*6VT*.+rc?r<ttu*ffiffi. ll-te*>Do - 143-
  4. 4. (4) WA sEso-39825 7 I H t *0>ffi*,/t b W b ltts * ) lc, 5.7ap25 +6owfrotr*ffiffiEat 6E.ffiffi.?+v7 affiu / xffiFrj 24 t., w#fi!trc51. retbatu*ffiffraat 6F.,ffi, fir 1.2m ,) $8 o.4ilt.&.dE8 5 0- 2 0 o 2&.-"," i >7 orAALIL^g(. #&fllatffifrUW m,otft r WE, b b i U rbXffiFJr lcfi,t- <, E,f Lffir"l 4n Eh1>{qffifrrc e #J* s rtt 627 tc ubfr.ffiffi fr ft 6 F-r6&-e +v7 3 0 *{r D 2"ft Xfrft"ffiE rt,=&4rytJoffi*rttffiah U, << MeSO+. ?H2O1 8 *B&(,7k5 2 *$o)g|je?Ee,Hl*Ic6frtrTt,t6o 6 t, tc ? r" i^.7T WeH t Yg Wfr 1., ffiffiftt) & c i"Ltc*.Jfuw.o)F.Et*zl 1../ 7 ouhaV t, *ofidE-btlE,flt,r. F8 2 onwaffiSwLtt&(Y,Wffi7H#efiJat&go> t t tt,lt-fi tcF.rt, t 1,. if |,rTiEffiffircHF&trF,€n *tr /wEtooeE u, &|LWaffiW. 6#+|h D, I arhw+*t€ t0 n | 0 5 tlciEeEeE$E8 tr,/cffi5,€ST| 0 t,ffi6At-J?(,60 :ln*&f6o *. tek fr@tftQ 6 2 ffi)>JLo &E f F,fr,W= + c 5 t-T &ffiffitc41 tt tcWffiaWffit€tt U b bY 7clil6 V T, tufrffiffi&+WBh o{AffiryIcffi IcEEfth,UAAD +frrlEt tco ?affiR&ffi2*.t- tc66 1C lEIfff ffi,E * MRh*,t+tt. 6. lC ?^r b *.tc69" ffikIW&tfrw. H . & . t bE t{) 7atu*ffiffi 9lFaa^14f . (n/g ) (W,/si l ) ( n,/W ) vd 2 0-5 0 ( zEXrE ) 20 600 100 hnt&|ttr Rf7 L 0-2 0 (tu e) <5 400 80 &4Trt,ftT4fti( , 4frn 6 0-7 0 fr4,tcwfrt 5 Hfr #.ht-L tcffi <5 glfpf,R. <10 nL, , ^4.o) #J- 6fi fr E (W FT) ffiLtt 6 J>)-EffiRfi,b, ##Wtc & 6 Lt#ffiffiaffiffi w] ,otfr#ljBtaB ot t c # A F . fu & =/" t r7 ffi *E ffi v,tc? / iY a Effilrfff,t4 z ?"i.y 7 a k#ffifr ( e E T E7 We Xht< a F4?f-ftl4.rcffi# t tfr * 2 fr t- h, ) rc&.6 ) LWAHtaf&E(r)&(}E,f oEE tffir6(n)t)E4+tuo)hn1?,L&EthalqJLtc6*ha6 c a0 F n d f r t 2 7 z a b 6 " 6 Lrttfilbn6o -144-
  5. 5. (5) #^ FEso-BsB2s& m.AH!f {E(D PVf6ffi. Ha Ar,(a - r45-

×