Sampel penyediaan dan penggunaan buku modul

726 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sampel penyediaan dan penggunaan buku modul

 1. 1. Sampel Penyediaan danPenggunaan Buku Modul BMSekolah Jenis KebangsaanSampel Penyediaan danPenggunaan Buku Modul BMSekolah Jenis KebangsaanDisediakan oleh ;AHMAD JIMIZAMRI BIN MOHD ZUKIGCBM BAHASA MELAYU SJKCKINTA UTARA, IPOH, PERAKDisediakan oleh ;AHMAD JIMIZAMRI BIN MOHD ZUKIGCBM BAHASA MELAYU SJKCKINTA UTARA, IPOH, PERAK
 2. 2. OBJEKTIF KAJIAN ;1. Mewujudkan perkongsian ilmu dan kemahirandalam kalangan guru-guru sekolah.2. Mengenal pasti kelebihan dan kekuranganpenggunaan buku-buku modul sebagai bahanPdP tambahan di sekolah.3. Memberi gambaran keseluruhan kepada guru-guru tentang panduan pembinaan danpengurusan buku-buku modul dengan lebihberkesan.4. Merangka dan melaksanakan strategi yang lebihberkesan untuk membantu kumpulan muridHALUS agar dapat menjawab kertas bahasaMelayu dengan mudah dan betul.
 3. 3. SEKALUNG PENGHARGAAN ;Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkankepada guru-guru SJKC Gunong Rapat, Ipoh keranatelah bekerjasama menyediakan buku-buku modulBM.Puan Harisun binti Ahmad Kehan (Ketua Panitia BM)Puan Zanaidah binti Muhamad (S/u Panitia BM)Puan Suzaina binti Che Nat (Berpindah)Encik Ahmad Zamri bin Kamil (Berpindah)Puan Norfatimah binti Abd. Rahman (Berpindah)Puan Hajah Noor Azua binti Rastam (Berpindah)
 4. 4. Sampel buku-buku modul yang disediakan ;
 5. 5. Perincian bahan modul mengikut bahagian ;Penyediaan dan pengurusan modul bahagian A (disediakan mengikut tahap/kelas)1. Penyediaan modul ini boleh dibuat menggunakan bahan-bahan grafik seperti gambaryang terdapat dalam buku teks atau mana-mana buku tambahan lain.2.Guru boleh memilih gambar-gambar mengikut jenis seperti gambar tunggal, bersiri, dansebagainya serta menyusunnya mengikut kategori secara berturutan. Misalnya, 5 atau 10jenis gambar tunggal di hadapan dan diikuti dengan jenis berikutnya. Tujuannya adalahuntuk memudahkan murid-murid memahami dan mengikuti aktiviti PdP dengan lebihberfokus. Kesemuanya dikumpul dan dijilidkan menjadi sebuah buku modul.3.Pada ruangan bawah bagi setiap gambar, guru boleh menyediakan jadual mengikut formattertentu untuk memudahkan murid mengisinya dengan perkataan atau rangkai kata yangtepat.4.Bagi memastikan murid dapat dibimbing untuk memahami dan seterusnya dapat menulisjawapan dengan betul, guru harus menyemak kesemua maklumat yang ditulis oleh murid-murid dengan lebih terperinci dan diberikan markah mengikut skima penandaan kertassebenar. Janganlah sekadar menulis gred A, B atau sebagainya. Tujuannya adalah untukmemastikan murid mendapat gambaran sebenar tentang hasil jawapannya.5.Pastikan ada ruangan untuk murid menulis semula pembetulan bagi ayat-ayat yang salah( yang telah diperbetul oleh guru ).6.Sampel bagi bahan modul ini serta kaedah penggunaannya bolehlah dilihat pada contoh-contoh lampiran yang disediakan.
 6. 6. Penyediaan dan pengurusan modul bahagian B (disediakan mengikut tahap/kelas)1. Bagi penyediaan modul ini, guru boleh menyediakan sebuah modulbersistematik yang mengandungi tajuk-tajuk berfokus sesuai mengikut aras(tahap/tahun/kelas).2.Misalnya, bagi Tahun 6, guru-guru boleh mengambil jenis-jenis karangansepertimana yang terdapat dalam silibus tahun 6 dan disusun mengikut aras (iaitudari aras mudah yang berbentuk cerita sehinggalah ke aras lebih sukar sepertikarangan berformat).3.Bagi membantu kumpulan sasaran (Kumpulan HALUS), guru-guru bolehmemperbanyakkan latihan atau jenis karangan berbentuk cerita dan sedikitkarangan berformat yang lebih mudah. Penyediaan modul ini sepatutnya dibuatberdasarkan aras kebolehan murid. Murid HALUS dan KRITIKAL memang tidakdapat mengikuti kemahiran yang ingin diajarkan kepada murid CEMERLANG.Justeru, penyediaan modul haruslah menepati kumpulan sasaran agar dapatmencapai objektif penggunaannya.4.Modul yang ingin disediakan haruslah bersistematik, iaitu dimulakan dengansenarai tajuk-tajuk yang ingin diajarkan pada muka surat hadapan. Sebaiknyasediakan ruangan untuk menulis markah yang diperoleh oleh murid-murid diruangan tepi tajuk-tajuk tersebut.
 7. 7. 5. Untuk memudahkan murid-murid memahami jenis karangan yang ingindiajarkan, guru bolehlah memuatkan contoh karangan yang lengkap untukdibaca dan difahami. Guru boleh berbincang tentang karangan tersebutterlebih dahulu (termasuklah maksud perkataan yang terdapat dalam karangancontoh) agar dapat menambah perbendaharaan kata murid-murid. Pada mukasurat seterusnya, guru boleh menyediakan beberapa soalan karangan atautajuk yang hampir sama dengan karangan contoh tersebut. Murid bolehmengaplikasikan bahan yang sama (cuma ditukarkan beberapa maklumat) danmenulis karangan sendiri dengan lengkap.6. Pastikan guru menyemak karangan yang telah ditulis oleh murid-murid denganteliti mengikut skima penandaan. Pastikan juga ada ruangan untuk muridmenulis semula pembetulan bagi ayat-ayat yang salah ( yang telah diperbetuloleh guru ).7. Sampel bagi bahan modul ini serta kaedah penggunaannya bolehlah dilihatpada contoh-contoh lampiran yang disediakan.
 8. 8. Contoh format lain yang boleh digunakan ;
 9. 9. Penyediaan dan pengurusan modul bahagian C (disediakan mengikut tahap/kelas)1. Bagi penyediaan modul ini, guru boleh menyediakan sebuah modulbersistematik yang mengandungi tajuk-tajuk berfokus mengikut aras(tahap/tahun/kelas).2.Guru-guru boleh menyediakan bahan latihan yang berfokus dan berdasarkan arasdari yang mudah kepada aras yang lebih tinggi. Bagi aras yang mudah, guru bolehmenyediakan bahan berbentuk gambar-gambar aktiviti untuk membolehkanmurid-murid mengenal pasti aktiviti berdasarkan gambar tersebut, kemudianmenyatakan nilai-nilai murni yang sesuai.3.Pada bahagian seterusnya, guru boleh menyediakan aktiviti menyesuaikan nilai-nilai dengan aktiviti tertentu. Latih tubi ini sekiranya dilakukan dengan lebih giat,sedikit sebanyak akan dapat membantu murid-murid memahami dan mengingatinilai-nilai murni yang betul dan sesuai berdasarkan ayat atau aktiviti yang diberikandalam sesuatu teks.4.Pada aras yang lebih sukar, guru bolehlah menyediakan beberapa latihan menulisnilai-nilai murni berdasarkan petikan (seperti format sebenar UPSR).
 10. 10. Sampel buku modul latihan Ejaan BM ;
 11. 11. Modul Latihan Tatabahasa Berfokus ; (dibina berdasarkan tajukdan perlu dibincangkan dengan teliti)
 12. 12. Sampel Modul Bacaan Tambahan (untuk latihan ejaan) ;
 13. 13. Rumusan ;1.Sesungguhnya tidak ada jalan mudah untuk mencapai kejayaan.Kejayaan itu tidak datang sekelip mata kerana banyak masa yangdiperlukan untuk menggarap kejayaan, terutama dalam aspekmerangka dan membina tangga kejayaan itu sendiri. Pembinaanmodul memang memerlukan pengorbanan pada peringkat awalnya,namun apabila kesemuanya tersedia di hadapan mata, sekurang-kurangnya kita mudah untuk mengorak langkah lebih ke hadapan.Modul yang sama ini boleh diubah suai dari semasa ke semasa agarmenjadi relevan dan menepati keperluan kumpulan sasaran.2.Dari segi pelaksanaan dan pencapaiannya, penggunaan modul initelah banyak membantu pihak sekolah, khususnya meningkatkanprestasi BM dari sekitar 60 % kepada hampir80 % dalam peperiksaan.
 14. 14. Janganlah kita hanya pandai mengkritik apa yang orang boleh buat dan pada masayang sama kita hanya pandai menciplak keseluruhan bahan yang orang lain buat.Sepatutnya kita sentiasa bekerjasama menyumbang keringat dan idea untuk membinalebih banyak bahan yang boleh dikongsi bersama. Jika tidak mampu, berilah kritikanyang membina agar orang lain boleh terus berusaha dengan lebih gigih lagi.Kajian ini dibuat adalah kerana wujudnya kritikan negatif daripada pihak lain akankeupayaan guru-guru terlibat menyediakan suatu bentuk alternatif dalam proses PdPyang lebih berkesan.Semoga dengan penulisan kajian ini, kita akan mendapat kebaikan dan menyumbangjuga kepada kumpulan sasaran masing-masing.Perjalanan kita masih lagi jauh dan penuh dengan liku-liku yang kita sendiri tidak ketahui.Perjalanan untuk mencapai kejayaan jika dilakukan secara bersama-sama, pasti kita dapatmenghadapi cabaran dengan lebih mudah.Sesungguhnya semua yang baik dan lebih itu datangnya daripada ALLAH SWTmanakala yang buruk dan kurang itu datangnya daripada manusia itu sendiri.Sekian, terima kasih.

×