Kata tugas

4,252 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kata tugas

 1. 1. KATA TUGAS Suatu kata kerja yangberfungsi untuk mengarah dan memandu calonmemberikan respons yang sejajar dengan tugasan item
 2. 2. CONTOH KATA TUGAS APAKAHMemberikan maklumat yang khusus atau spesifik
 3. 3. CONTOH SOALAN dan JAWAPANAPAKAH belanjawan peribadi? (1m)Belanjawan peribadi ialah anggaranpendapatan dan perbelanjaan individuuntuk suatu tempoh tertentu.
 4. 4. CONTOH KATA TUGAS NYATAKAN Memberi jawapan yangspesifik tanpa memerlukan penerangan lanjutan / huraian / sokongan
 5. 5. CONTOH KATA TUGAS SENARAIKANMemberi beberapa fakta / ciri / konsep / prinsip / teori secaraspesifik / berbentuk poin tanpamemberi hubungan / perkaitan /penerangan lanjutan bagi setiap satunya
 6. 6. CONTOH SOALAN dan JAWAPANNYATAKAN / SENARAIKAN dua ciribarang awam. (2m) Dua ciri barang awam ialah disediakan oleh kerajaan (1) dan mempunyai kos lepas (1) Dua ciri barang awam ialah 1. disediakan oleh kerajaan (1) 2. mempunyai kos lepas (1)
 7. 7. CONTOH KATA TUGAS DEFINISIKANMemberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataankhusus / istilah / terminologi
 8. 8. CONTOH KATA TUGAS TAKRIFKANMemberi keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataankhusus / istilah / terminologi
 9. 9. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN TAKRIFKAN upah benar. (1m)Upah benar ialah kuasa beli upah wang(1) DEFINISIKAN upah benar. (1m)Upah benar ialah kuasa beli upah wang(1)
 10. 10. CONTOH KATA TUGASBERAPAKAHMemberi kuantiti
 11. 11. CONTOH SOALAN dan JAWAPANBERAPAKAH nilai X? (1m) Nilai X ialah 1.5 (1)
 12. 12. CONTOH KATA TUGAS HITUNGKANMemberi nilai kuantitatif dengan melaksanakanlangkah-langkah tertentuatau menggunakan rumus
 13. 13. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN HITUNGKAN nilai X (2m)Nilai X ialah Peratus perubahan kuantiti Peratus perubahan harga = 45% 15% (1) = 1.5 (1)
 14. 14. CONTOH KATA TUGAS JELASKANMemberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami
 15. 15. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN JELASKAN fungsi wang. (4m)Fungsi wang ialah sebagai alat perantaraanpertukaran (1) yang dapat memudahkanurusan jual beli (1) Wang juga berfungsisebagai alat pengukur nilai (1) denganmeletakkan harga pada barang tersebut (1)Wang membolehkan urusniaga dijalankansecara kredit (1) dan wang juga stabilnilainya (1)
 16. 16. CONTOH KATA TUGAS TERANGKANMenyatakan fakta dengansokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab
 17. 17. CONTOH SOALAN dan JAWAPANTERANGKAN dua fungsi wang. (4m)Fungsi wang ialahAlat perantaraan pertukaran (1) Wang memudahkan urusan jual beli (1)Alat pengukur nilai (1)Alat penyimpan nilai (1)Wang membolehkan urusniaga dijalankansecara kredit (1)
 18. 18. CONTOH KATA TUGAS HURAIKANMemperihalkan / menceritakan sesuatu dengan panjang lebar / terperinci secara teratur
 19. 19. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN HURAIKAN dua fungsi wang. (6m)Fungsi wang ialahAlat perantaraan pertukaran (1) Wang memudahkan urusan jual beli (1)Alat pengukur nilai (1)Alat penyimpan nilai (1)Wang membolehkan urusniaga dijalankansecara kredit (1)
 20. 20. CONTOH KATA TUGAS BAGAIMANAKAHMemperihalkan / memberikan penerangan tentang cara / keadaan / langkah / kejadian
 21. 21. CONTOH SOALAN dan JAWAPANBAGAIMANAKAH firma menyelesaikanmasalah kekurangan yang dihadapinya? (4m)Firma menghadapi masalah kekuranganfaktor pengeluaran (1) Oleh itu firmaterpaksa membuat pilihan output (1) yangdapat memberi keuntungan maksimum (1)dan menghadapi kos lepas (1) iaitumelepaskan output kedua terbaik. (1)
 22. 22. CONTOH KATA TUGASMENGAPAKAHMemberi sebab
 23. 23. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN MENGAPAKAH individu menyediakan belanjawan peribadi? (4m)Individu menyediakan belanjawan peribadiuntuk mengelakkan pembaziran (1)Individu dapat mengutamakan barangpenting (1) Di samping itu dapatmenabung (1) dan mengelakkanberhutang (1)
 24. 24. CONTOH KATA TUGAS BANDINGKANMenyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara
 25. 25. CONTOH SOALAN dan JAWAPAN BANDINGKAN perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarabangsa. (4m)Persamaan PDN dan PAB ialah kedua-duanyabermotifkan keuntungan (1) dan menggunakan dokumen dalam urusniaga (1)Perbezaan PDN dan PAB ialah PDNmenggunakan dokumen yang sedikit tetapiPAB menggunakan dokumen yang banyak (2)
 26. 26. CONTOH KATA TUGAS BEZAKAN Menyatakan kelainan /ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara
 27. 27. CONTOH SOALAN dan JAWAPANBEZAKAN perdagangan dalam negeri danperdagangan antarabangsa. (4m)Perbezaan PDN dan PAB ialah PDNmenggunakan dokumen yang sedikittetapi PAB menggunakan dokumen yangbanyak (2)PDN menggunakan mata wang yang samatetapi PAB menggunakan mata wangyang berbeza (2)
 28. 28. CONTOH KATA TUGAS LUKISKANMemberi persembahan berbentuk grafik / rajah / gambar rajah / graf bagi menggambarkan suatu benda atau perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala tertentu
 29. 29. CONTOH SOALAN dan JAWAPANLUKISKAN keluk permintaan individu (3m) Harga (RM) (1) D 6 4 2 D (1) 0 5 10 15 Kuantiti (1) Keluk Permintaan Individu
 30. 30. CONTOH KATA TUGAS LAKARKANMemberi persembahan berbentuk rajah / gambar rajah / graf secara kasar dan tidak memerlukan perincian
 31. 31. CONTOH SOALAN dan JAWAPANLAKARKAN keluk permintaan individu danjelaskan hukum permintaanHarga D 5 3 D 0 7 10 Kuantiti Keluk Permintaan Individu
 32. 32. CONTOH KATA TUGAS TAFSIRKANMengulas sesuatu berdasarkan maklumat yang diberi
 33. 33. CONTOH SOALAN dan JAWAPANTAFSIRKAN nilai pekali keanjalan hargapenawaran 2.3 (3m)Pekali keanjalan harga penawaran 2.3menunjukkan barang itu adalah anjal (1)Peratus perubahan harga yang kecil akanmenyebabkan peratus perubahan kuantitiditawar yang lebih besar (1) Apabila hargabarang itu berubah 1% kuantiti ditawarakan berubah 2.3 % (1)
 34. 34. CONTOH KATA TUGAS CADANGKANMemberi pandangan / idea / pendapat denganmempertimbangkan perkara positif atau negatif
 35. 35. CONTOH SOALAN dan JAWAPANCADANGKAN dua cara individu bolehmenambahkan pendapatannya. (4m)Individu boleh menambahkanpendapatannya dengan menabungwangnya dalam bank (1) dan memperolehfaedah (1)Individu yang membeli aset tetap (1) bolehmendapat sewa (1)

×