Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Jawapan petua menguasai tatabahasa

  1. 1. PETUA MENGUASAI ASPEK TATABAHASA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. KATA BILANGAN 1.1 B 1 atau 1 B (B B salah) B B 1. semua murid-murid ( X ) B 1 2. semua murid ( √ ) 1 B 3. guru semua (√ ) B = BANYAK para sekawan ramai sepasukan sebilangan pertubuhan antara koleksi seluruh sekandang sebahagian gugusan B B ------ ( X ) Tiga orang anak-anak lelaki…….( X ) B B Keseluruhan penduduk-penduduk……( X ) B B -------- ( X ) semua ikan-ikan sekawan gajah-gajah sebilangan budak-budak sebahagian pelajar-pelajar antara nilai-nilai 1 = sebuah,seekor,seorang labah-labah = lelabah rama-rama = rerama kanak-kanak kura-kura = kekura layang-layang = lelayang anai-anai B 1 -------- ( √ ) semua labah-labah/lelabah sekawan rama-rama/rerama sebilangan kanak-kanak sebahagian kura-kura/kekura Antara layang-layang/lelayang KATA BILANGAN - ada 6 jenis 1. tentu/kardinal :- dua,seribu + penjodoh bilangan 2. tak tentu :- semua,segala,para,beberapa, kalian – tidak perlu penjodoh bilangan kecuali beberapa 3. himpunan :- berjuta-juta, beribu-ribu, ketiga-tiga + penjodoh bilangan 4. pecahan :- setengah, seperempat, sepertiga , dua pertiga – tidak perlu penjodoh bilangan 5. pisahan :- setiap, masing-masing – tidak perlu penjodoh bilangan 6. tingkat :- pertama,kedua,kesepuluh TATABAHASA DEWAN M/S 287 ke-3(1-5 sahaja) 1.2 ‘ber’ = 2 kali 1. berpuluh tahun…… ( X ) 2. berpuluh-puluh tahun….. (√ ) berjam-jam berhari-hari bertahun-tahun berminit-minit berbulan-bulan berminggu-minggu : beratus orang…… ( X ) : berbanyak terima kasih…….. ( X ) 1.3 ‘ke’ = 2 kali , perlu penjodoh bilangan 1. kedua-dua anaknya.... ( X ) 2. ketiga-tiga ekor kucing itu..... (√ ) 3. ketiga-tiga kucing itu…… ( X ) 4. kedua-dua ibu bapanya…… ( X ) 5. kedua-dua orang ibu bapanya…… ( √ ) 1.4 Pecahan – ditulis di akhir bukan di tengah 1. dua setengah kilogram….. ( X ) 2. dua kilogram setengah…… ( √ ) dua setengah gelas…… ( X ) dua gelas setengah……( √ ) 1.5 setengah = ½ sesetengah = jumlah, sebilangan 1. Setengah orang tidak suka akan durian. ( X ) 2. Sesetengah orang tidak suka akan durian.( √ ) 3. Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. (√ ) setengah pihak…….( X ) setengah-tengah pihak….( X ) sesetengah/setengah-setengah pihak……( √ ) depan ada se…… belakang ada se….. 1.6 beberapa = jumlah berapa = soalan 1.Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. (√ ) 2. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( X ) 3. Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu ? (√) 2. AYAT PASIF 2.1 kata ganti nama 1,2 tiada oleh , di KGN 3 ada di..oleh atau tiada oleh 1. Roti itu dimakan oleh saya. ( X ) 2. Roti itu saya makan. ( √ ) 3. Roti itu kamu makan. ( √ ) 4. Roti itu mereka makan. ( X ) 5. Roti itu dimakan oleh mereka. ( √ ) : telah diperakukan oleh saya. ( X ) : wang gaji yang diperoleh oleh saya….. ( X ) KGN 1 - saya,aku,beta,patik,hamba,kita,kami KGN2 -anda,kamu,awak,engkau,tuanku,kalian,anda semua KGN3 – dia,ia,beliau,nya,baginda,mereka 1
  2. 2. 2.2. kena..oleh, ter…oleh, 1. Pencuri itu tertangkap polis. ( X ) 2. Pencuri itu kena tangkap polis. ( X ) 3. Saya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( X ) : terangkat oleh saya….. ( √ ) : terbaca oleh Zamani…… ( √ ) kena….berunsur negatif seperti kena saman, kena tumbuk, kena marah 2.3 kata bantu dalam ayat pasif = sebelum orang (KGN 1 dan KGN2 sahaja) 1. Wau itu akan saya buat. ( √ ) 2. Wau itu saya akan buat. ( X ) 3. Bakul-bakul itu mereka akan buat. ( X ) Kata Bantu – akan, telah, belum, pernah, sudah, sedang Kami akan bersihkan kawasan belukar itu. ( X ) Akan kami bersihkan kawasan belukar itu. ( √ ) Mangga itu kami telah petik. ( X ) : tukar ayat pasif kepada aktif Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul. : ayat aktif kepada pasif i.Saya telah menghasilkan beberapa buah buku. ii. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur- sayuran . 3. KATA GANDA 3.1 saling = 1x, tidak perlu kata ganda 1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar. (X) 2. Daud dan Arif saling mengejar. ( √ ) 3. Daud dan Arif kejar-mengejar. ( √ ) 4. Mereka saling bantu-membantu. ( X ) 3.2 imbuhan pinjaman = 2 kali 1. juru-juruterbang ( X ) 2. juruterbang-juruterbang (√ ) man , wati , an , tata , wan , pra , .. 3.3 kata nama = 2 kali kata pertama 1. guru-guru besar (√ ) = banyak guru besar 2. guru besar-guru besar ( X ) 3. alat-alat tulis ( √ ) 4. alat tulis-alat tulis ( X ) guru-guru besar guru besar-guru besar ( X ) guru besar-besar 3.4 kata ganda + ber…an = B 1, 1 B 1. mayat-mayat bergelimpangan.. ( X ) - B B 2. ayam-ayam berkeliaran.. ( X ) - B B 3. belon bergantungan... ( √ ) - 1 B lembu-lembu bertempiaran ( X ) - kerana B B Kelawar-kelawar yang bergayutan ( X ) 3.5 kata ganda/separa + ber…an = B 1, 1 B 1. dedaun berguguran.... ( X ) 2. daun berguguran..... ( √ ) 3. berterbangan lelayang.... ( √ ) 3.6 belaka = B 1 , 1 B 1. Baju itu murah-murah belaka.( √ ) 2. Baju-baju itu cantik-cantik belaka.( X ) 3. Mereka bijak-bijak belaka. ( X ) Peragawan-peragawan itu menggayakan fesyen- fesyen. ( X ) - BB stesen minyak -stesen minyak di bandar-bandar utama. ( X ) - BB IMBUHAN 4.1 membuat / berbuat = abstrak/bukan benda 1. Ali membuat bising. ( X ) 2. Ali berbuat bising. ( √ ) 3. berbuat begitu. ( √ ) 4. berbuat begini. ( √ ) 5. berbuat demikian. ( √ ) 6. berbuat baik… ( √ ) 4.2 meN-…-i (orang) meN-…-kan (benda) 1. ....menghadiahi Ali sepasang kasut. (√ ) 2. ...menganugerahkan Ali.... ( X ) 3. ..menghidangkan tetamu....( X ) ...dalam bentuk ayat aktif.... : menghidangkan rakan-rakan 4.3 (orang) di-…-i (benda) (benda) di-…-kan (orang) 1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah. ( √ ) 2. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X ) ...dalam bentuk ayat pasif... 4.4 memper... (kata adjektif) memper…kata nama 2
  3. 3. memper-…-kan (kata kerja) 1. memperdalamkan lubang itu. ( X ) 2. memperdalam lubang itu. ( √ ) 3. memperkatakan hal itu. ( √ ) : memperlebar (kata adjektif) : mempertajam (kata adjektif) memper…kan kata nama mempersuami = perempuan berkahwin dengan seorang lelaki memperisteri = lelaki berkahwin dengan seorang perempuan/gadis/janda mempersuamikan =menjodohkan seorang lelaki dengan anak gadis/perempuan memperisterikan = menjodohkan seorang perempuan dengan anak lelaki memperhamba = orang lain dijadikan hamba memperhambakan = diri sendiri jadi hamba (rujuk Tatabahasa Dewan m/s 177-217) Edisi Ketiga 4.5 meN-…-kan(orang) = buat/beli untuk orang lain 1. Siti membuatkan ayahnya secawan teh. ( √ ) 2. Siti membuat ayahnya secawan teh. ( X ) 3. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung.( X ) 4.6 meN-…-kan (tidak perlu tentang) ber (ada tentang/kata sendi) 1. Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya.( X) 2. Cikgu Norida menceritakan pengalamannya. ( √ ) 3. Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya. ( √ ) 4. Mereka berbincang tentang hal itu √ meN...i (diikuti oleh orang ) 1. Dia ingin menemui Ali. ( √ ) 2. Ibu selalu menasihati kami. ( √ ) 4.7 ber-…-kan=kata sendi tidak perlu 1. Budak itu tidur bertilamkan surat khabar lama.( √ ) 2. Orang tua itu tidur berbantal lengan. ( X ) 3. Dia tidur beralaskan dengan kertas. ( X ) : berpandukan peta. ( √ ) : berdasarkan kepada nota. ( X ) 1.berdasarkan nota. ( √ ) 2. berdasar kepada nota. ( √ ) ada ‘ kan ’ tidak perlu kata sendi 4.8 akan = tiada imbuhan 1. menyayangi akan anaknya ( X ) 2. sayang akan anaknya (√ ) 3. sayang anaknya ( X ) ada imbuhan tidak perlu akan ….menghormati akan guru-guru. ( X ) Kita mesti hormat akan guru-guru. ( √ ) Mereka tidak patuh larangan di sekolah. ( X ) … tidak patuh akan larangan di sekolah. ( √ ) 5. KATA PENGUAT ADA 3 JENIS 1.bebas : sas = sangat,amat sungguh 2.hadapan : ter pa gak beg = ter,paling,agak,begitu mungkin,kurang 3.belakang : se ni be be = sekali , nian , benar,betul 5.1 Kata Penguat Bebas = sas 1. sangat cantik ( √ ) 2. cantik sangat ( √ ) 3. amat kejam ( √ ) 4. kejam amat ( √ ) 5. bijak sungguh ( √ ) 5.2 sekali = tidak perlu ter, paling 1. KLCC tertinggi sekali. ( X ) 2. KLCC tertinggi. (√ ) 3. KLCC begitu tinggi sekali. (√ ) 4. KLCC paling tinggi sekali . ( X ) 5. KLCC tinggi sekali. (√ ) 5.3 . kata penguat tidak perlu kata ganda berentak 1. Rambut Afiqah sangat kusut-masai. ( X ) 2. Suasana di pasar itu amat riuh. ( √ ) 6.KATA SENDI,KATA HUBUNG,KATA ADJEKTIF 6.1 antara (bukan tempat) di antara(tempat/lokasi) 1. Antara hobinya membaca buku.( √ ) 2. Di antara hobinya membaca buku. ( X ) 3. Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. (√ ) : Pulau Langkawi adalah di antara destinasi pelancongan yang menarik. ( X ) .... terletak antara perpustakaan dan balai polis. ( X ) ...... di antara......................dengan.... ( √ ) 6.2 di dalam (lubang/ruang) dalam (abstrak/tidak nampak) 1. di dalam ingatannya ( X ) 2. dalam ingatannya ( √ ) 3. di dalam bilik ( √ ) : di dalam kerja-kerja sosial ( X ) : di dalam pelbagai bidang ( X ) : di dalam jangka masa panjang ( X ) 6.3 sebab(kata nama abstrak) kerana / oleh sebab(kata hubung) 6.4 atas = bukan tempat / di atas = tempat 1. Terima kasih atas pertolongan saudara. ( √ ) 3
  4. 4. oleh kerana(tiada) 1. Jalil tidak datang sebab demam. ( X ) 2. Jalil tidak datang oleh sebab demam. ( √ ) 3. Jalil tidak datang oleh kerana demam. ( X ) ok X k √ os √ s X 2. Terima kasih di atas bantuan awak. ( X ) 3. Buku kamu ada di atas meja itu. ( √ ) 4. Terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapan yang bersemangat sebentar tadi. ( X ) 6.5 di = sudah tiba,sedia ada ke = belum tiba, pergerakan 1. Mereka sudah sampai di Tapah. ( √ ) 2. Mereka sudah sampai ke Tapah. ( X ) 3. Dia membuang sampah di dalam tong sampah. ( X ) 6.6 ke……ke / untuk…..untuk….. / di……di = 2x 1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor. ( √ ) 2. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( X ) 3. ………sama ada di bandar atau di luar bandar. ( √ ) 6.7 dari se…… / se…..se = 2x , 0…0 1. dari masa ke semasa ( X ) 2. dari semasa ke semasa ( √ ) 3. dari hari ke hari ( √ ) 4. daripada tahun ke tahun ( X ) 6.8 di = tempat pada = benda/anggota badan 1. Ada setompok darah di bajunya. ( X ) 2. Doktor membalut luka pada kakinya. ( √ ) 3. Jangan bersandar di dinding itu. ( X ) 7. KATA PEMERI ialah (kata nama) adalah(kata sendi,kata adjektif) 1. Ramli ialah abang saya. ( √ ) 2. Mesyuarat itu adalah dari pukul 8:00 pagi hingga 10:00 pagi. ( √ ) 3. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. ( √ ) 8. KATA NAFI tidak = kata kerja,kata adjektif bukan = kata nama,kata sendi 1. Dia bukan abang saya. ( √ ) 2. Komputer ini bukan berat. ( X ) 3. Soalan ini bukan susah. ( X ) 4. bukan sombong -kata adjektif 5. tidak sombong ( √ ) 9. KGN DIRI TANYA apa (merujuk benda/perkara) siapa (merujuk orang) mana (merujuk benda/orang) apa-apa (rujukan tak tentu/penegasan) mana-mana(rujukan tak tentu/penegasan) siapa-siapa[sesiapa] (rujukan tak tentu/penegasan) 9.1 apa? / bila ? / mana? / siapa ? = soalan mana-mana / bila-bila / siapa-siapa/sesiapa 1. Saya tidak tahu apa yang berlaku. ( X ) 2. Saya tidak tahu apa-apa yang berlaku. ( √ ) 3. Kami tidak ke mana-mana semalam. ( √ ) 4. Kiita mesti bertanggungjawab atas apa-apa yang kita lakukan. ( √ ) 9.2 kata tanya dalam ayat penyata = tidak boleh 1. Saya tidak tahu siapa namanya. ( X ) 2. Saya tidak tahu namanya. ( √ ) 3. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. ( X ) 4. Saya tidak tahu tempat tinggalnya. ( √ ) …berhati-hati melakukan terjemahan terus daripada bahasa Inggeris…. 9.3 kah = awal ayat mesti ada,di akhir ayat tidak perlu, di tengah boleh 1. Siapakah nama saudari? ( √ ) 2. Siapa nama saudari? ( X ) 3. Nama saudari siapa? ( √ ) 4. Nama saudari siapakah? ( X ) 5. Yang manakah basikal kamu ? ( √ ) ‘ kah ’ pada awal ayat ialah ayat songsang 10 KATA GANTI NAMA/GELARAN ia = orang = dia 1. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel.( X ) 2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel.(√) 3. Kamus itu sangat mahal.Ia berharga RM60.00. ( X ) 4. Bersikap rajin amat penting kerana ianya menjamin kejayaan. ( X ) 11. HUKUM D-M 11.1 goreng = hendak makan apa ? atau nak goreng apa ? 1. Saya suka goreng pisang. ( X ) 2. Saya suka pisang goreng. ( √ ) 3. Tolong goreng ayam itu. ( √ ) 11.3 = nak makan apa? Nak beli apa? telur apa ? ayam apa ? daging apa? 11.2 = hendak naik apa? Nak pergi ke mana? 1. bas mini ( √ ) 2. mini bas ( X ) 3. Aminah Kedai Jahit ( X ) 1. sos cili ( √ ) jenis/nama sos 2. cili sos ( X ) jenis/nama cili 3. ayam telur ( √ ) 4. telur ayam ( √ ) telur kuning atau kuning telur ? telur putih atau putih telur ? 12. lain = di akhir ayat,1 kali 1. masalah-masalah lain ( √ ) 13. ayat songsang a.pendepanan frasa kerja transitif, 4
  5. 5. 2. lain-lain hal ( X ) 3. perkara-perkara lain ( √ ) b. pendepanan frasa kerja tak transitif c. pendepanan frasa adjektif d. pendepanan frasa sendi/kata hubung 1. Sedang membaca buku murid itu. ( √ ) 2. Tertidur Mawi di situ. ( √ ) 3. Sungguh besar sekolah itu. ( √ ) 4. Ke Makkah lagi Haji Ali. ( √ ) 5. Untuk siapa hadiah ini? ( √ ) (rujuk bahan kursus ayat songsang) 14. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas,enakmen 1. pasar raya ( √ ) 2. pasaraya ( X ) 3. bandar raya ( √ ) 4. Bandaraya Kuala Lumpur ( √ ) 5. Bandar Raya Kuala Lumpur ( X ) 6. Bandaraya Ipoh ( √ ) 7. pilihanraya ( X ) 8. jalan raya ( √ ) 9. hari raya ( √ ) 10. lebuhraya ( X ) 16. simpulan bahasa juga ditulis penuh contoh ; anak-anak buah ( X ) anak buah – anak buah ( √ ) buah-buah tangan ( X ) buah tangan-buah tangan ( √ ) 15. kata majmuk yang telah mantap dieja 1 perkataan antarabangsa pesuruhjaya apabila bumiputera setiausaha jawatankuasa sukarela kakitangan suruhanjaya warganegara tanggungjawab olahraga matahari beritahu kerjasama tandatangan barangkali kadangkala manakala apakala padahal walhal darihal Jika digandakan, mesti ditulis 2 kali Pesuruhjaya-pesuruhjaya ( √ ) : pesuruh-pesuruhjaya ( X ) setiausaha – setiausaha ( √ ) kakitangan – kakitangan ( √ ) 17. Semua pun ditulis dua perkataan jika pun sama maksudnya dengan juga. Contoh ; Saya pun akan pergi ke sana. Saya juga akan pergi ke sana. ** Hanya Lily sahaja yang datang ke rumah saya. ( X ) kata hubung 13 pun = 1 perkataan walaupun sungguhpun sekalipun kendatipun meskipun lagipun adapun ataupun kalaupun andaipun mahupun biarpun walau bagaimanapun Nota Bahasa Istana ; ( bacaan tambahan ) 1. almarhum = allahyarham ( sudah meninggal dunia ) 20. kurnia = pemberian, hadiah 2. ampun kurnia = maaf 21. mahkota = topi, perhiasan di kepala, kebesaran 3. anugerah = pemberian, hadiah 22. makam = kubur, pusara 4. baginda = dia ( tuanku sultan ) 23. mangkat = meninggal dunia 5. beradu = tidur 24. menghadap = menjumpai, menemui, sembah 6. berangkat = berlepas, bertolak, pergi 25. murka = marah 7. bercemar duli = berjalan, pergi ke 26. durhaka = ingkar, melawan perintah 8. berkenan = sudi, suka akan 27. patik = saya (rakyat semasa menghadap raja) 9. berputera = beranak, bersalin 28. peraduan = tempat tidur 10.bersabda = berkata, bercakap 29. permaisuri = isteri 11.bersiram = mandi 30. putera = anak lelaki 12.bertitah = berkata, bercakap, memberi perintah 31. puteri = anak perempuan 13.beta = saya ( raja ) 32. santap = makan 14.daulat = bahagia, kebesaran, merdeka, agung 33. semayam = tinggal, duduk 15.gering = sakit 34. bertakhta = memerintah negeri/kerajaan 16.hari keputeraan = hari jadi, ulang tahun kelahiran 35. sembah = memberi salam, menghadap raja 17.hulu = kepala 36. singgahsana = kerusi, tempat duduk 18.iram-iram = payung 37. sungai besar/sungai kecil = pergi ke bilik air 19.kaus = kasut 38. mahligai = istana 5
  6. 6. 2. lain-lain hal ( X ) 3. perkara-perkara lain ( √ ) b. pendepanan frasa kerja tak transitif c. pendepanan frasa adjektif d. pendepanan frasa sendi/kata hubung 1. Sedang membaca buku murid itu. ( √ ) 2. Tertidur Mawi di situ. ( √ ) 3. Sungguh besar sekolah itu. ( √ ) 4. Ke Makkah lagi Haji Ali. ( √ ) 5. Untuk siapa hadiah ini? ( √ ) (rujuk bahan kursus ayat songsang) 14. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas,enakmen 1. pasar raya ( √ ) 2. pasaraya ( X ) 3. bandar raya ( √ ) 4. Bandaraya Kuala Lumpur ( √ ) 5. Bandar Raya Kuala Lumpur ( X ) 6. Bandaraya Ipoh ( √ ) 7. pilihanraya ( X ) 8. jalan raya ( √ ) 9. hari raya ( √ ) 10. lebuhraya ( X ) 16. simpulan bahasa juga ditulis penuh contoh ; anak-anak buah ( X ) anak buah – anak buah ( √ ) buah-buah tangan ( X ) buah tangan-buah tangan ( √ ) 15. kata majmuk yang telah mantap dieja 1 perkataan antarabangsa pesuruhjaya apabila bumiputera setiausaha jawatankuasa sukarela kakitangan suruhanjaya warganegara tanggungjawab olahraga matahari beritahu kerjasama tandatangan barangkali kadangkala manakala apakala padahal walhal darihal Jika digandakan, mesti ditulis 2 kali Pesuruhjaya-pesuruhjaya ( √ ) : pesuruh-pesuruhjaya ( X ) setiausaha – setiausaha ( √ ) kakitangan – kakitangan ( √ ) 17. Semua pun ditulis dua perkataan jika pun sama maksudnya dengan juga. Contoh ; Saya pun akan pergi ke sana. Saya juga akan pergi ke sana. ** Hanya Lily sahaja yang datang ke rumah saya. ( X ) kata hubung 13 pun = 1 perkataan walaupun sungguhpun sekalipun kendatipun meskipun lagipun adapun ataupun kalaupun andaipun mahupun biarpun walau bagaimanapun Nota Bahasa Istana ; ( bacaan tambahan ) 1. almarhum = allahyarham ( sudah meninggal dunia ) 20. kurnia = pemberian, hadiah 2. ampun kurnia = maaf 21. mahkota = topi, perhiasan di kepala, kebesaran 3. anugerah = pemberian, hadiah 22. makam = kubur, pusara 4. baginda = dia ( tuanku sultan ) 23. mangkat = meninggal dunia 5. beradu = tidur 24. menghadap = menjumpai, menemui, sembah 6. berangkat = berlepas, bertolak, pergi 25. murka = marah 7. bercemar duli = berjalan, pergi ke 26. durhaka = ingkar, melawan perintah 8. berkenan = sudi, suka akan 27. patik = saya (rakyat semasa menghadap raja) 9. berputera = beranak, bersalin 28. peraduan = tempat tidur 10.bersabda = berkata, bercakap 29. permaisuri = isteri 11.bersiram = mandi 30. putera = anak lelaki 12.bertitah = berkata, bercakap, memberi perintah 31. puteri = anak perempuan 13.beta = saya ( raja ) 32. santap = makan 14.daulat = bahagia, kebesaran, merdeka, agung 33. semayam = tinggal, duduk 15.gering = sakit 34. bertakhta = memerintah negeri/kerajaan 16.hari keputeraan = hari jadi, ulang tahun kelahiran 35. sembah = memberi salam, menghadap raja 17.hulu = kepala 36. singgahsana = kerusi, tempat duduk 18.iram-iram = payung 37. sungai besar/sungai kecil = pergi ke bilik air 19.kaus = kasut 38. mahligai = istana 5

×