Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPMH Kata Nama

3,923 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

RPMH Kata Nama

  1. 1. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU:KATA NAMA<br />
  2. 2. Nama: Muhammad Azmi bin Haji Zaini.<br />Tarikh : 12 Januari 2009 / 11 Muharram 1430.<br />Hari: Isnin.<br />Masa : 9.00 – 10.00 (60 minit).<br />Kelas/Tahun : 9B.<br />Bilangan pelajar :14 pelajar lelaki dan 17 pelajar perempuan.<br />Mata pelajaran : Bahasa Melayu.<br />Aspek bahasa : Tatabahasa.<br />Tajuk pelajaran: Golongan kata. Frasa Nama: Kata nama khas, Kata nama am, Kata nama terbitan,Unsur binaan frasa nama.<br />Kemahiran bahasa : Membaca dan menulis (fokus). Berfikir, mendengar dan bertutur (sampingan).<br />Pendekatan: Eklektik (induktif dan deduktif).<br />Kaedah : Kaedah soal jawab, kaedah surat khabar, kaedah kumpulan (perbincangan).<br />
  3. 3. Pengetahuan : 1. Pelajar telah belajar mengenai empat <br />sedia ada golongan kata dalam bahasa Melayu.<br />2. Pelajar telah belajar mengenai teknik membina ayat.<br />Objektif: Pada penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat:-<br />Menuliskan (menaip) Kata Nama yang diperolehi daripada slaid gambar ke dalam blog.<br />2. Mengenal pasti dan menuliskan perbezaan antara kata nama khas, kata nama am dan kata nama terbitan.<br />3. Menjawab latihan (aktiviti) yang diberikan oleh guru secara berkumpulan.<br />4. Membina dan menuliskan (menaip) ayat dengan menggunakan Kata Nama yang disediakan (dalam blog) dengan betul.<br />
  4. 4. Rujukan: Nik Safiah Karim. 2005. Bahasa Melayu Menengah Bawah 3 Negara Brunei Darussalam.Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka. <br />Alat Bantu Mengajar:<br /><ul><li>Slaid powerpoint (dimuat naik dalam blog).
  5. 5. pen marker dan papan putih.
  6. 6. alat pembesar suara.
  7. 7. Gambar pegun (still photo)
  8. 8. aminatol-lamiding.blogspot.com.</li></li></ul><li>Langkah-LangkahPengajaran<br />

×