Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla d’ordenació
  Pla d’ordenació
urbanística municipal
urbanística municipal
Objectius de l’ordenació del POUM

• Preveure una ciutat per més de 50.000 habitants de
 dret, capaç de liderar el desenv...
Objectius de l’ordenació del POUM

• Valorar la nostra capacitat de generació de noves
 activitats, transformant la ciuta...
Objectius de l’ordenació del POUM
PDUCO – Esquema d’ordenació
Objectius de l’ordenació del POUM
Per això, es proposa que el creixement es produeixi en l’interior dels
teixits existents...
La proposta d’ordenació del POUM
Es desenvolupa a través d’actuacions sobre el teixit urbà i l’ordenació
dels terrenys apt...
La proposta d’ordenació del POUM
Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia.

Objectiu: generar un b...
La proposta d’ordenació del POUM
  Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia
La proposta d’ordenació del POUM
 Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia.
 Obertura de nous car...
La proposta d’ordenació del POUM
 Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia.
 Obertura de nous car...
La proposta d’ordenació del POUM
Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia.
  Ubicació dels equipa...
La proposta d’ordenació del POUM
      Transformació dels sectors industrials de l’entorn
           del c...
La proposta d’ordenació del POUM
   Transformació dels sectors industrials de l’entorn
        del carrer de...
La proposta d’ordenació del POUM
     Transformació de l’eix de l’avinguda Catalunya en el
        gran eix de...
La proposta d’ordenació del POUM
 Transformació dels usos industrials del front de l’avinguda d’Europa
       Païso...
La proposta d’ordenació del POUM
  Transformació dels usos industrials
   del front de l’avinguda d’Europa,
 Països...
La proposta d’ordenació del POUM
          Transformació dels usos industrials
           del front...
La proposta d’ordenació del POUM
    Ordenació de les infraestructures de connexió territorial
            ...
La proposta d’ordenació del POUM
 Ordenació de les infraestructures de connexió
   territorial i accessibilitat gen...
La proposta d’ordenació del POUM
 Operacions de reordenació de l’edificació residencial per a
        la millora ...
La proposta d’ordenació del POUM
Ordenació dels nous creixements al voltant del Pla de la Massa
• Es preten millorar la in...
La proposta d’ordenació del POUM
 Ordenació dels nous creixements al
   voltant del pla de la massa.
La proposta d’ordenació del POUM
      Determinació d’àmbits de planejament


• PAU   (Polígon d’actuació urbaníst...
La proposta d’ordenació del POUM
         Determinació d’àmbits de planejament
• Relació   dels PAU
1  Piscin...
La proposta d’ordenació del POUM
      Determinació d’àmbits de planejament


•P  MU (Pla de Millora Urbana)

Es de...
La proposta d’ordenació del POUM
         Determinació d’àmbits de planejament
• Relació   dels PMU      ...
La proposta d’ordenació del POUM
      Determinació d’àmbits de planejament


•P  PU   (Pla    parcial    ...
La proposta d’ordenació del POUM
        Determinació d’àmbits de planejament
• Relació   dels PPU
1  Parc del ...
La proposta d’ordenació del POUM
         Determinació d’àmbits de planejament


•P  E    (Pla       esp...
Resum Nou Pla General D Igualada
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resum Nou Pla General D Igualada

1,176 views

Published on

 • Be the first to comment

Resum Nou Pla General D Igualada

 1. 1. Pla d’ordenació Pla d’ordenació urbanística municipal urbanística municipal
 2. 2. Objectius de l’ordenació del POUM • Preveure una ciutat per més de 50.000 habitants de dret, capaç de liderar el desenvolupament de la comarca. • Assumir un creixement adeqüat, consolidant i ampliant la trama actual, reconvertint àrees industrials obsoletes. • Tècnicament, suposa ordenar el municipi per a una capacitat teòrica de 90.000 habitants i avançar-se a les proposicions que es desprenen del PTPCC i el PDUCO.
 3. 3. Objectius de l’ordenació del POUM • Valorar la nostra capacitat de generació de noves activitats, transformant la ciutat de la indústria en una ciutat per a l’activitat productiva i terciaria avançada. • Passar d’una activitat bàsicament manufacturera a una ciutat mixta industrial i de serveis. • Apostar per als grans equipaments comarcals com la Fira o el World Trade Center com a motors del sector comerç i serveis actuals.
 4. 4. Objectius de l’ordenació del POUM PDUCO – Esquema d’ordenació
 5. 5. Objectius de l’ordenació del POUM Per això, es proposa que el creixement es produeixi en l’interior dels teixits existents, mitjançant els objectius bàsics següents: • Ordenar la ciutat a partir de la millora i densificació dels seus teixits edificats. • Requalificar i incrementar els serveis i equipaments. • Facilitar la transformació d’àrees obsoletes amb una política d’habitatge en la qual es contempli i fomenti l’habitatge assequible. • Incrementar l’oferta de llocs de treball, facilitant el pas d’una economia exclusivament industrial a una altra d’indústria i serveis.
 6. 6. La proposta d’ordenació del POUM Es desenvolupa a través d’actuacions sobre el teixit urbà i l’ordenació dels terrenys aptes per a desenvolupament residencial, mitjançant propostes de transformació, reordenació i compleció concretades en les següents accions: • Transformació dels teixits industrials obsolets del centre per generar nous usos i millorar la trama actual • Transformació de l’eix de l’avinguda de Catalunya en el gran eix de dotacions i serveis territorials. • Transformació dels usos industrials del front de l’avinguda d’Europa i Països Catalans. • Operacions de reordenació de l’edificació residencial. • Ordenació i articulació dels nous creixements al voltant del Plà de la Massa. • Ordenació del sòl no urbanitzable. • Elaboració d’una nova estructura normativa a partir del reconeixement de les tipologies edificatòries existents.
 7. 7. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia. Objectiu: generar un barri nou en el qual es barregin les activitats productives avançades, terciàries, comercials i residencials, a partir del reconeixement del valor de la trama i el teixit industrial històric com a elements identitaris a conservar.
 8. 8. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia
 9. 9. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia. Obertura de nous carrers i ampliació d’existents en sentit nord-sud. • Connexió de l’avinguda de Balmes amb el carrer del Rec. • Ampliació de la secció de la baixada del Calot. • Prolongació del carrer d’Antoni Franch. • Ampliació de la secció del tram final del carrer de Santa Joaquima de Vedruna. • Ampliació i prolongació del carrer d’Orient cap al sud. • Realineació de la traça del carrer de Badalona per connectar amb el carrer de Merlet.
 10. 10. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia. Obertura de nous carrers i ampliació d’existents en sentit est-oest. • Creació d’un nou carrer en la part sud-oest que partint del carrer del Rec adopti una traça paral.lela a la rambla de Sant Ferran cap a l’oest. Aquest carrer ha de ser l’eix estructurador del barri, a partir del qual es pugui desple- gar la nova ordenació en tot el sector sud-oest. • Ampliació a 12 metres de la secció del carrer de Sant Antoni de Baix en el tram comprès entre el carrer de Vilafranca del Penedès i de la Llagasta. • Prolongació del carrer de la Caritat fins al carrer de Badalona per a ús de vianants i bicicletes.
 11. 11. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del riu Anoia. Ubicació dels equipaments, zones verdes i espais públics • Situar els nous equipaments en una posició central i estructurant, amb bona accessibilitat rodada i de vianants, per donar el millor servei a la població. • Aprofitar la presència de peces grans on situar equipaments de gran dimensió com són els equipaments escolars. • Aprofitar els elements catalogats com a equipaments municipals, com a eina per garantir la seva conservació. • Considerar el riu Anoia com un parc lineal, a partir del qual es dissenya la nova xarxa de zones verdes i espais públics. • Qualificació com a zones verdes de tots els terrenys situats per sota del carrer del Rec, i com a espais lliures sempre que sigui possible els terrenys situats per sota del camí del Rec.
 12. 12. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del carrer de la Indústria • Canvi d’ús, seguint els mateixos criteris que al sector adoberies. • Connectar la trama en sentit est-oest a través de l’obertura d’un nou tram de carrer que uneix el carrer de la Indústria amb el de Joan Llimona. • Ampliar la secció del carrer de la Indústria acompanyant-lo d’una zona verda lineal. • Generar una nova plaça en sentit sud, mitjançant l’ampliació del carrer de Joan Martí Franquesa entre els carrers Roca i de l’Aurora.
 13. 13. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels sectors industrials de l’entorn del carrer de la Indústria
 14. 14. La proposta d’ordenació del POUM Transformació de l’eix de l’avinguda Catalunya en el gran eix de dotacions i serveis territorials. • Convertir l’avinguda de Catalunya en un eix urbà de primer ordre. • Generar en la part nord, un gran eix de centralitat sobre el que desplegar els equipaments, espais lliures i àrees terciàries de caràcter territorial: l’Hospital Comarcal, la Fira i el World Trade Center i la futura estació intermodal del nou ferrocarril. • Ordenar en la part sud l’edificació, amb la voluntat de crear el nou eix representatiu i modern.
 15. 15. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels usos industrials del front de l’avinguda d’Europa Països Catalans i del carrer d’Alemanya. • Per tal de facilitar la transformació de les activitats econòmiques actuals en unes altres amb major valor afegit. • Donar-li a l’eix de l’avinguda d’Europa i Països Catalans el paper de porta de la ciutat, connectant el centre amb l’autovia.
 16. 16. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels usos industrials del front de l’avinguda d’Europa, Països Catalans i del carrer d’Alemanya.
 17. 17. La proposta d’ordenació del POUM Transformació dels usos industrials del front de l’avinguda d’Europa, Països Catalans i del carrer d’Alemanya.
 18. 18. La proposta d’ordenació del POUM Ordenació de les infraestructures de connexió territorial i accessibilitat general. • Connectar la xarxa bàsica local amb els accessos nous que s’han de produïr a la ronda sud. • Nova connexió amb el Pla de la Massa a través d’un pont sobre el torrent de l’Espelt i les noves connexions cap al sud i l’oest. • Preveure les connexions amb el futur eixample previst pel PDUCO. • Organitzar els accessos i la distribució del trànsit en el sector est del municipi i la seva interrelació amb els municipis veïns.
 19. 19. La proposta d’ordenació del POUM Ordenació de les infraestructures de connexió territorial i accessibilitat general .
 20. 20. La proposta d’ordenació del POUM Operacions de reordenació de l’edificació residencial per a la millora de la trama urbana. • Realineació per millorar cruïlles i connexions entre carrers. • Eixamplament de carrers. • Obertura de nous trams de carrer que permeten enllaçar d’altres existents. En aquests estan els polígons d’actuació del Champagnat, travessera de Sant Domènec i carrer de Vallbona. • Creació de nous espais públics, zones verdes i equipaments que porten associades operacions dels tipus anteriors: Polígons d’actuació Sagrada Família, travessia de les Comes, avinguda Pau Casals, carrer dels Caputxins, els jardins de Can Artés, passeig de la Indústria I i VI, passatge de Sant Vicenç, plaça de la Masuca, carrer de la Misericòrdia i carrer de la Caritat.
 21. 21. La proposta d’ordenació del POUM Ordenació dels nous creixements al voltant del Pla de la Massa • Es preten millorar la integració urbana de tot el sector situat a l’oest de la riera de l’Espelt, qualificant com a sòl urbanitzable els terrenys buits situats al voltant de l’actual sector residencial. • Ordenació dels terrenys planers que queden al sud de la carretera C241-F, qualificant-los com a zona verda o equipament, acumulant els aprofitaments a l’est de l’àmbit. Permetent desenvolupar un model d’ocupació més intens i urbà que els que s’han produït a la resta del Pla de la Massa. • Sector Pla de la Massa nord-oest: Ordenació dels terrenys planers situats sobre l’actual zona nord d’equipaments. A través de la nova via que travessa el sector de nord a sud, connectar amb la nova trama urbana proposada a l’ARE de Fàtima. • Sector Pla de la Massa nord: desenvolupament en aquest sector d’un parc tecnològic a cavall dels municipis de Jorba i Igualada.
 22. 22. La proposta d’ordenació del POUM Ordenació dels nous creixements al voltant del pla de la massa.
 23. 23. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament • PAU (Polígon d’actuació urbanística) Es delimiten en el cas d’actuacions en el sòl urbà. Algunes vénen d’actuacions ja previstes i altres són nous polígons per als casos en què cal la redacció d’un projecte d’urbanització o un instrument de gestió per garantir la cessió de sòls i el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis en el sector d’acord amb l’ordenació i aprofitaments determinats pel POUM.
 24. 24. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament • Relació dels PAU 1 Piscines Velles 18 Carrer de Sant Carles 2 Molí Nou 19 Carrer de la Misericòrdia 3 Carrer Torrent de l’Espelt 20 Carrer de la Caritat 4 Camí de Valls I 21 Carrer de Sant Vicenç 5 Camí de Valls II 22 Carrer de Marcel.lí Champagnat 6 L’hort de l’Asil 23 Plaça de la Masuca 7 Prolongació de Joan Llimona 24 Parc del molí 8 Passeig de la Indústria I 25 Carrer dels Caputxins 9 Passeig de la Indústria II 26 Carrer de Pau Casals 10 Passeig de la Indústria III 27 Carrer de Vallbona 11 Passeig de la Indústria IV 28 Travessia de les Comes 12 Passeig de la Indústria V 29 Sagrada Família 13 Carrer de Joan Martí i Franquesa 30 Carrer de Lecco 14 Els jardins de Can Artés I 31 Hotel Canaletas 15 Els jardins de Can Artés II 32 Carrer de Capellades 16 Plaça de Sant Domènec 33 Avinguda de Catalunya VI 17 Travessia de Sant Domènec 34 Igualada 555
 25. 25. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament •P MU (Pla de Millora Urbana) Es delimiten en el sòl urbà per a aquelles actuacions que tenen com a objecte la remodelació urbana, la reforma interior i la transformació d’usos. Són uns àmbits que tenen per objecte la transformació d’usos industrials que es desenvolupen sobre sectors que actualment estan en funcionament, motiu pel qual en el POUM s’estableix un règim transitori que manté l’ordenació industrial prevista en el Text Refós del Pla General vigent.
 26. 26. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament • Relació dels PMU 19 Carrer de les Varietats I 1 Carrer d’Àngel Guimerà I 20 Carrer de les Varietats II 2 Carrer d’Àngel Guimerà II 21 Carrer de Gabriel Castellà 3 Carrer de Joan Abad 22 Molí de l’Abadia 4 Carrer de Sant Ignasi 23 Carrer de Cervantes 5 Celler i Molí d’Oli 24 Carrer Nou 6 Carrer de Joan Godó i Llucià 25 Barri Montserrat 7 Carrer de la Creueta 26 Avinguda Catalunya I 8 Adoberies II 27 Avinguda Catalunya II 9 Cal Granotes 28 Avinguda Catalunya III 10 Carrer del Sol 29 Avinguda Catalunya IV 11 Adoberies I 30 Avinguda Catalunya V 12 Carrer del Rec III 31 Fira 13 Carrer del Rec II 32 Parc de la Maquinària 14 Carrer del Rec I 33 Països Catalans 15 Sant Antoni de Baix 34 Avinguda Europa 16 Plaça de la Bomba 35 La Porta d’Igualada 17 Carrer d’Orient 36 La Porta d’Igualada Comercial 18 Balcells 37 L’estació
 27. 27. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament •P PU (Pla parcial urbanístic) Es delimiten en el sòl urbanitzable amb l’objecte de desenvolupar el planejament urbanístic general d’acord amb els objectius i criteris d’ordenació establerts per cada sector.
 28. 28. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament • Relació dels PPU 1 Parc del pont 2 Àrea residencial estratègica de Fàtima 3 Pla de la Massa sud 4 Pla de la Massa nord 5 Pla de la Massa nord-oest
 29. 29. La proposta d’ordenació del POUM Determinació d’àmbits de planejament •P E (Pla especial urbanístic) Es delimita un únic àmbit de PE que té per objecte l’ordenació de les infraestructures viàries i ferroviàries. • Relació dels PE 1 Pla especial d’infraestructures de Llevant

×