Featureandmag

1,757 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Content Layouts
 • Content Layouts
 • Content Layouts
 • Content Layouts
 • Content Layouts
 • Content Layouts
 • Featureandmag

  1. 1. RT303 การผลิตรายการวิทยุขั้นต้น อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม
  2. 2. เนื้อหา แนวคิดในการผลิตรายการสารคดี สารคดี vs นิตยสารทางอากาศ แนวคิดในการผลิตรายการนิตยสารทางอากาศ
  3. 3. ความแตกต่าง <ul><li>สารคดี คือรายการที่มุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริง ให้ความรู้ ข้อมูล และเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม มุ่งให้ผู้ชมเมื่อชมแล้วมีแรงบันดาลใจให้กระทำ หรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เรื่องราวที่เสนอเป็นเรื่องจริง โดยนำเสนออย่าง “เจาะลึก” เกี่ยวกับเรื่องนั้น </li></ul><ul><li>นิตยสารทางอากาศ คือรายการที่เสนอเนื้อหาที่ประกอบด้วยเรื่องหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในรายการเดียวกัน มีวิธีการเสนอหลากหลายรูปแบบ มีการเชื่อมโยง ( Linking) จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างกลมกลืน </li></ul>
  4. 4. <ul><li>มารู้จักรายการสารคดีกันก่อน </li></ul><ul><li>Feature </li></ul><ul><li>Package </li></ul><ul><li>Documentary </li></ul>
  5. 5. สารคดี <ul><li>เป็นเรื่องเดียวกันตลอดรายการ </li></ul><ul><li>ต้องเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆ แห่ง ให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกแง่มุม </li></ul><ul><li>นำเสนอเรื่องนั้นอย่างละเอียด ต้องมีเทคนิคการนำเสนอเพื่อจูงใจผู้ฟัง </li></ul>
  6. 6. การนำสารคดีไปใช้ <ul><li>เป็นรายการเดียวเฉพาะ : สารคดียาว ประมาณ 20-30 นาที เจาะลึกมุมต่างๆ ให้ได้ความรู้มากที่สุด เสียงจริงจากแหล่งข้อมูลยิ่งมากยิ่งมีคุณค่า น่าเชื่อถือ น่าติดตาม </li></ul><ul><li>เป็นส่วนหนึ่งของรายการ : สารคดีสั้น ยาว 1-3 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที อาจเป็นความรู้เสริมส่วนใดในรายการ </li></ul>
  7. 7. แนวคิดในการผลิตงานสารคดี <ul><li>รอบทุกประเด็น หมายความว่า มีประเด็นเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของเราบ้าง มองได้ทั้งในแง่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา ธรณีวิทยา สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯลฯ </li></ul>มิติในงานสารคดี มิติด้านกว้าง มิติด้านยาว <ul><li>ต้องเสนอข้อมูลให้มองเห็นพัฒนาการอันยาวไกลจากอดีตสู่ปัจจุบัน หรือ จากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง อาจเป็นการเล่าเป็นช่วงเป็นตอน ไล่เรียงจากอดีตมาปัจจุบัน หรือ ใช้การเปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อก่อนเป็นอย่างไร และเดี๋ยวนี้เป็นเช่นไร </li></ul>มิติด้านลึก <ul><li>สะท้อนจิตวิญญาณของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้น หรือความรู้สึกของใครคนหนึ่งต่อเรื่องนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ตื่นเต้น ตื่นตาใจ ยินดี เศร้า สนุกสนาน ตลก หรือประทับใจมากๆ </li></ul>
  8. 8. มิติในงานสารคดี www.themegallery.com ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม แม่น้ำโขง <ul><li>ลำน้ำโขงในอดีตเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับลำน้ำโขง </li></ul><ul><li>การรบบริเวณน้ำโขง </li></ul><ul><li>เส้นทางการเดินเรือค้าขาย </li></ul><ul><li>ลำน้ำโขงกับความเชื่อ </li></ul><ul><li>ศิลปะแห่งลำน้ำโขง </li></ul><ul><li>บทเพลง การละเล่น เทศกาล </li></ul><ul><li>- ต้นกำเนิด </li></ul><ul><li>ลักษณะพิเศษของลำน้ำ </li></ul><ul><li>ประเทศ / บริเวณที่ผ่าน </li></ul><ul><li>ลักษณะภูมิประเทศเด่นๆ </li></ul><ul><li>ระบบนิเวศน์ </li></ul><ul><li>ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>พันธุ์ปลา </li></ul><ul><li>สร้างเขื่อนกระทบลำน้ำโขง </li></ul>
  9. 9. มิติในงานสารคดี <ul><li>มิติด้านยาว </li></ul><ul><li>เช่น </li></ul><ul><li>“ เจ้าพระยา ปรากฏเป็นลากลักษณ์อักษรครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศส สมัยพระนารายณ์ / การเปลี่ยนทางเดินของสายน้ำเจ้าพระยาทำให้มีการขุดคลองลัดและก่อเกิดชุมชนบางเกาะหรือบางกอก / ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยากำลังประสบวิกฤตรุนแรงที่สุดทั้งปัญหาน้ำแล้งและมลภาวะ” </li></ul>
  10. 10. มิติในงานสารคดี <ul><li>มิติด้านลึก เช่น </li></ul><ul><li> “ นายสตีฟ แวน บีค ชาวอเมริกันผู้ผูกพันกับสายน้ำ พายเรือลำเล็กๆ ล่องลงมาที่อ่าวไทย แล้วให้สัมภาษณ์ว่า ในแต่ละวันเขานับหมาเน่าตายลอยน้ำเฉลี่ยวันละ 8-9 ตัว และกล่าวว่าแม่น้ำนี้ไม่มีอนาคต ตราบใดที่คนไทยยังใช้แม่น้ำเหมือนถังขยะ” </li></ul>
  11. 11. แก่นเรื่อง คือ หัวใจ <ul><li>แก่นเรื่อง คือ ประเด็นหลักที่ผู้เขียนบทต้องการนำเสนอ คือสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ผู้ฟังได้รู้ แล้วประเด็น หรือ เนื้อหาอื่นๆ จะเป็นองค์ประกอบที่จะนำมาสู่แก่นเรื่อง คลี่คลายแก่นเรื่อง หรือ ทำให้แก่นเรื่องชัดเจนมากขึ้น คือ เมื่อเล่าประเด็นต่างๆ แล้ว ตอนจบสุดท้าย ผู้ฟังต้องได้รับสารตามที่ต้องใจไว้ตามแก่นเรื่อง </li></ul><ul><li>กำหนดทิศทาง ประเด็นต่างๆ จะนำไปสู่แก่นเรื่อง หรือ บอกสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้ฟังรู้ -- จะไม่สะเปะสะปะ </li></ul>
  12. 12. การนำเสนอสารคดี ต้องคำนึงถึง ... <ul><li>รูปแบบการนำเสนอที่ดี </li></ul><ul><li>ทำยังไงให้ผู้ฟังได้รับอรรถรส ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ซึ่งขึ้นอยู่กับวางโครงเรื่อง การดำเนินเรื่องที่ดี การใช้ภาษา และ การเลือกใช้เสียงที่เหมาะสม รวมถึงเสียงผู้บรรยาย ที่ต้องน่าฟัง ชวนให้ติดตาม ในขณะเดียวกันก็น่าเชื่อถือ </li></ul>
  13. 13. การดำเนินรายการของสารคดี <ul><li>แบบบรรยาย </li></ul><ul><ul><li>บรรยายเนื้อหาโดยการเล่าจากบทที่เตรียมไว้ </li></ul></ul><ul><li>แบบสนทนา </li></ul><ul><ul><li>ในรายการมีผู้มาสนทนากันในการให้ข้อมูล เช่น พ่อคุยกับลูก ลูกคุยกับแม่ </li></ul></ul><ul><li>แบบละคร </li></ul><ul><ul><li>จำลองเหตุการณ์ มีตัวละคร มีสถานการณ์ ผูกเรื่อง มีปมปัญหา แล้วนำเสนอข้อมูลในลักษณะคลายปม </li></ul></ul>
  14. 14. การนำเสนอสารคดี ต้องคำนึงถึง ... <ul><li>เสียงอะไรที่ควรมีใน สารคดีบ้าง ? </li></ul><ul><li>อย่าลืม เสียงประกอบเสียงเพลง ... เสียงสัมภาษณ์ ... เสียงบรรยาย ... </li></ul><ul><li>3 ส่วนนี้ต้องใช้ให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>อย่าใช้เสียง sfx มากจนเกินไป และ ใช้ในที่ที่ไม่ควรใช้ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>อย่าลืมเสียงสัมภาษณ์ ใช้ผู้เชี่ยวชาญเล่าเรื่องแทนเรา </li></ul><ul><li>เพลงที่มีเนื้อ ต้องระวังเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง ถ้าหาเพลงมีเนื้อไม่ได้ ใช้บรรเลง </li></ul><ul><li>อย่าเขียนเป็นเสียงผู้บรรยายอย่างเดียว ทั้งเรื่อง ควรมีเสียงอื่นประกอบด้วย </li></ul>
  15. 15. การนำเสนอสารคดี ต้องคำนึงถึง ... <ul><li>เนื้อหาที่ดี </li></ul><ul><li>ต้องได้ความรู้ใหม่ๆ ได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้ ได้สาระ และ ส่งเสริมปัญญา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการกำหนดแก่นที่ชัดเจน การมองเรื่องให้ได้ครบมิติ การจับประเด็นที่น่าสนใจ ครบด้าน ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ </li></ul><ul><li>ค้นคว้า สำคัญมาก ยิ่งค้นมาก ยิ่งรู้มาก ยิ่งรอบด้าน </li></ul><ul><li>= ข้อมูล </li></ul>
  16. 16. การนำเสนอสารคดี ต้องคำนึงถึง ... <ul><li>ข้อมูลที่เอามาใช้ในงานสารคดีควรเป็นข้อมูลทั้ง กายภาพ และ จินตภาพ </li></ul><ul><li>ข้อมูลกายภาพ คือข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เช่น แม่น้ำโขงยาวกี่กิโลเมตร มีการขุดลอกคลองลัดบางกอกน้อยมีปี พ . ศ . ใด พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากินบริเวณกี่ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>พวกนี้เป็นข้อมูลตายตัว เป็นตัวเลข เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนน้อย หาได้จากเอกสาร หนังสือต่างๆ </li></ul><ul><li>ข้อมูลทางจินตภาพ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะ ความคิด ความรู้สึก </li></ul><ul><ul><li>ความคิด ความรู้สึก อาจเป็นของผู้เขียนบท หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เรานำมาใช้ในรายการ </li></ul></ul>
  17. 17. การนำเสนอสารคดี ต้องคำนึงถึง ... <ul><li>แง่คิด มุมมองที่ดี </li></ul><ul><li>สารคดีที่มีคุณค่า นอกจากจะให้ข้อเท็จจริงแล้ว มักให้แง่คิด หรือ </li></ul><ul><li>มุมมองที่ดีด้วย โดยเฉพาะทำให้เกิดสำนึกในทางสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>เช่น สำนึกที่รักและหวงแหนแม่น้ำอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตและ </li></ul><ul><li>วัฒนธรรม </li></ul><ul><li>อาจสอดแทรกความคิดอยู่ในการนำเสนอประเด็นต่างๆ หรืออาจเสนอ </li></ul><ul><li>แง่คิดหลายอย่าง ให้คนเก็บไปคิดเองก็ได้ </li></ul>
  18. 18. ประเด็นสารคดี <ul><li>ประเด็นที่ดี </li></ul><ul><li>เป็นความสนใจของคน (Human Interest) </li></ul><ul><li>เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ (Creative) เสนอเรื่องใหม่ อัพเดทจากสิ่งที่คนเสนอไปแล้ว ไม่ซ้ำรอยเดิม </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก (Positive) ทำให้เกิดการคิดตามในเชิงสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง (Emotion) คือไม่ใช่เสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงแห้ง แต่มีจินตนาการ </li></ul><ul><li>เป็นประเด็นที่ผู้เขียนรู้จริง มีข้อมูล น่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>เป็นประเด็นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน หรือ ผู้เขียนต้องสามารถอธิบายให้ฟังง่ายได้ </li></ul>
  19. 19. เทคนิคในการผลิต <ul><li>การวางโครงเรื่อง </li></ul><ul><li>ว่าจะเริ่มเรื่องยังไง เรียงประเด็นก่อนหลังอย่างไร แบ่งเป็นช่วง เป็นตอนอย่างไร </li></ul><ul><li>จะใช้เสียงอะไรตรงไหน ใช้เสียงสัมภาษณ์อะไร ตอนไหน และ จะปิดท้ายให้ </li></ul><ul><li>ประทับใจอย่างไร </li></ul><ul><li>ต้องมีจังหวะ ในการดำเนินเรื่อง คือ ต้องคิดว่า เปิดเรื่องน่าสนใจแล้ว ดำเนินเรื่อง </li></ul><ul><li>ไปถึงตรงไหนที่คนจะเริ่มเบื่อ ก็สลับเอาสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมาคั่นให้มีสีสัน และ </li></ul><ul><li>ดึงดูดความสนใจต่อ การเรียงประเด็นและการกำหนดการใช้เสียงและ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบต่างๆ จึงสำคัญ </li></ul>
  20. 20. เทคนิคในการผลิตสารคดี <ul><li>กำหนดองค์ประกอบในการนำเสนอ </li></ul><ul><li>ใช้เสียงอะไรบ้าง เสียงสัมภาษณ์ใคร บรรยายกี่คน </li></ul>เจ้าพระยา แก่น “สิ่งแวดล้อมในเจ้าพระยา” ประเด็น : ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็น : ผลกระทบต่อคนริมแม่น้ำ ประเด็น : สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็น : การแก้ปัญหา <ul><li>องค์ประกอบ ?? </li></ul><ul><li>Sfx </li></ul><ul><li>สัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>เพลง </li></ul><ul><li>vox pop </li></ul>
  21. 21. เทคนิคในการผลิต <ul><li>เทคนิคในการจูงใจผู้ฟัง </li></ul><ul><li>บทเริ่มและการนำเข้ารายการ </li></ul><ul><ul><li>ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ฟังมาเริ่มรายการ </li></ul></ul><ul><ul><li>นำเข้าสู่รายการด้วยเสียงประกอบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้รูปแบบละคร </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ clip เสียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาดึงดูด </li></ul></ul><ul><li>การเชื่อมรายการ </li></ul><ul><ul><li>เชื่อมด้วยคำพูด </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อด้วยเพลง </li></ul></ul><ul><li>บทสรุปหรือจบเรื่อง : อาจทิ้งท้าย ให้คิดต่อ สรุปเรื่อง </li></ul><ul><li>การใช้เสียงประกอบ เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสัน และ เล่าเรื่อง </li></ul><ul><li>ชื่อเรื่อง ตั้งให้ดึงดูดใจผู้ฟัง </li></ul>
  22. 22. <ul><li>มารู้จักรายการ </li></ul><ul><li>นิตยสารทางอากาศกันบ้าง </li></ul><ul><li>Radio Magazine </li></ul>
  23. 23. รายการนิตยสารทางอากาศ ... คือ ? <ul><li>ความยาวของรายการ ประมาณ 15 ถึง 20 นาที </li></ul><ul><li>มุ่งให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ฟัง </li></ul><ul><li>เน้นเรื่องที่ทันสมัย เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ ที่ตรงกับความอยากรู้ </li></ul><ul><li>คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>รายการนิตยสาร เป็นรายการที่ ผสมผสานหลายเรื่อง ( Topics) ในรายการเดียวกัน แต่ ไม่เน้นเจาะลึก ลงไปในเนื้อหา รวมทั้งมีเทคนิคในการเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากสาระ </li></ul>
  24. 24. นิตยสารทางอากาศ มี 2 ลักษณะ <ul><li>ยึดผู้ฟังเป็นหลัก </li></ul><ul><li>กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ฟังชัดเจน </li></ul><ul><li>และ สร้างรูปแบบรายการ เลือกเนื้อหา และ </li></ul><ul><li>รูปแบบในการนำเสนอให้สอดคล้องกับ </li></ul><ul><li>ความต้องการของผู้ฟังกลุ่มหลัก </li></ul><ul><li>ยึดเนื้อหาเป็นหลัก </li></ul><ul><li>ตีกรอบขอบเขตของเนื้อหา ให้อยู่ในเรื่องที่กำหนด เช่น </li></ul><ul><li>รายการนิตยสารเกี่ยวกับกีฬา </li></ul><ul><li>รายการนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง รายการนิตยสารเกี่ยวกับอาหาร </li></ul>
  25. 25. ขั้นตอนในการผลิต เลือกประเภทนิตยสาร เลือกเนื้อหา เลือกหัวข้อเรื่อง กำหนดรูปแบบของแต่ละเรื่อง บทเชื่อม ประเภท และ กำหนดความยาว ตรงตามลักษณะ / วางแกนหลัก รายการทุกตอน ทุกช่วงสอดคล้องกับแกนหลัง (Theme) ตามช่วงต่างๆ ของรายการ เนื้อหาแต่ละเรื่องควรมีการนำเสนอต่างกัน วางโครงก่อนหลัง เชื่อมช่วงให้กลมกลืน
  26. 26. ขั้นตอนในการผลิต เช่น ผู้ฟังเป็นกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัตถุประสงค์หลัก เสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัว และ การเป็นพ่อแม่   แก่นหลักของเรื่อง ( Theme ) คือ เรื่องครอบครัว พ่อแม่ และ ลูก ลักษณะในการนำเสนอ ( Tone ) ก็ต้องมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล เป็นกันเอง แต่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเรื่องของพ่อแม่ เด็ก และ ครอบครัว ต้องเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ และ นำเสนออย่างน่าเชื่อถือ
  27. 27. ขั้นตอนในการผลิต กลุ่มผู้ฟังเป็น วัยรุ่น วัตถุประสงค์หลักของรายการ สร้างความเข้าใจในการเติบโตผ่านช่วงวัยรุ่น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี   ดังนั้น แก่นของรายการ คือ เรื่องของวัยรุ่น การปรับตัว ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น ลักษณะของรายการ เป็นกันเอง มีสีสัน มีลูกเล่นที่น่าสนใจ ไม่เสนอเนื้อหา ที่ยาวเกินไป ต้องหาสิ่งแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ ถ้าเป็นเรื่องต้องสอน ควรมีรูปแบบการสอนให้คิด รายการต้องไม่น่าเบื่อ และ ดึงความสนใจกลุ่มวัยรุ่นได้ตลอดรายการ
  28. 28. ขั้นตอนในการผลิต ความยาวของรายการ ความถี่ในการออกอากาศ  วางแผนรูปแบบรายการ และ ช่วงต่างๆ ถ้าเป็นรายการรายวัน สร้างความน่าสนใจ และ ความหลากหลาย ให้คนติดตามรายการทุกวัน แต่ถ้าเป็นความถี่เป็นครั้งละสัปดาห์ ช่วงรายการอาจตายตัวได้ เพราะ ไม่น่าเบื่อเกินไป กำหนด concept ของแต่ละช่วงของรายการ ว่าจะเน้นนำเสนอเรื่องอะไร ซึ่งจะเป็น แกนกลาง ของช่วง แกนกลางนี้จะเป็นหลักอยู่ในทุกครั้งที่นำเสนอ แต่ในแต่ละครั้งที่นำเสนอจะมีเรื่องราวที่ต่างออกไป
  29. 29. ขั้นตอนในการผลิต รายการครอบครัวของเรา ช่วงรายการ ผู้หญิงเก่ง แกนกลาง แกนเฉพาะตอน เรื่องผู้หญิงที่มีความสามารถ ทำงานเพื่อสังคม เป็นแรงบันดาลใจ ผู้หญิงกับการเลี้ยงดูลูก ผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ผู้หญิงที่ดูแลลูกของคนอื่น “ สอดคล้องกัน”
  30. 30. เทคนิคการผลิตนิตยสารทางอากาศ เทคนิคที่ต้องพัฒนา ในการผลิตรายการ นิตยสารทางอากาศ จัดลำดับเนื้อหา และรูปแบบให้น่าสนใจ การเชื่อมโยงรายการ <ul><li>วางแกนกลางก่อน </li></ul><ul><li>จากนั้นทำโครงรายการ (outline) </li></ul><ul><li>กำหนดองค์ประกอบต่างๆ </li></ul><ul><li>เชื่อมให้มีเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกัน </li></ul><ul><li>วิธีเชื่อม </li></ul><ul><ul><li>เชื่อมด้วยคำพูดของผู้ดำเนินรายการหลัก </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อมด้วยเพลง </li></ul></ul>

  ×