Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guru novis

367 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guru novis

  1. 1. ~Profesion Perguruan~ Tugasan 15 Guru Permulaan/Novis NOR HASMALIZA BT HASAN ~P 69386~
  2. 2. 5 masalah utama yang selalu dihadapi oleh guru permulaan ini dan kenapa anda berkata demikian?  Kebanyakan guru novis menghadapi masalah seperti: a)mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza dengan situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali. b)menghadapi masalah dengan suasana pengajaran dan pembelajaran (PdP), latar belakang sekolah serta latar belakang murid yang unik dan kompleks kerana tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan. c)tidak dapat menggunakan ilmu dan idea yang dipelajari di institut perguruan di dalam situasi bilik darjah yang sebenarnya kerana masih tidak dapat menyesuaikan diri.
  3. 3. 5 masalah utama yang selalu dihadapi oleh guru permulaan ini dan kenapa anda berkata demikian?  Menghadapi masalah dalam menguruskan beban kerja dan mengalami tekanan apabila diberi tugas mengajar kelas peperiksaan seperti tingkatan tiga dan tingkatan lima.  Menghadapi masalah dalam menggunakan teori pedagogi yang dipelajari kerana diberi tugas mengajar subjek yang bukan opsyennya ketika mengikuti kursus perguruan.
  4. 4. Berikan 3 pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk menjadi guru permulaan yang baik dan kenapa anda berkata demikian?  Mengurus hal ehwal peribadi berkaitan pengurusan stress, teknik belajar, motivasi kendiri dan pembentukan sahsiah supaya tidak tertekan apabila menghadapi masalah seperti berhadapan dengan pelajar yang bermasalah.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja. Guru permulaan boleh meminta tunjuk ajar, idea dan pendapat daripada guru yang lebih berpengalaman dalam mempertingkatkan pengajarannya yang lebih berkesan.  Meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan secara formal dan informal di samping meneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi mewujudkan PdP yang lebih efektif dan berkesan.
  5. 5. Pada pendapat (3 pendapat) anda, mengapakah guru permulaan selalu dikatakan guru yang banyak masalah di awal-awal tahun perkhidmatannya sebagai guru?  Kurang pengetahuan dengan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang lebih efektif dan berkesan. Ini menyebabkan murid tidak memberi tumpuan dan mewujudkan masalah dalam bilik darjah ketika guru novis mengajar.  Mengajar subjek yang bukan dalam bidang pengkhususan menyebabkan guru novis menghadapi masalah dan perlu belajar semula subjek yang perlu diajar sebelum mula mengajar di dalam bilik darjah.  Menghadapi masalah dalam aspek pengajaran di bilik darjah iaitu tidak menekankan aspek seperti penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran yang mungkin tidak mencapai objektif pembelajaran.
  6. 6. Standard Guru Malaysia TERIMA KASIH..

×