5s manual 1

14,667 views

Published on

manual 5S

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
591
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5s manual 1

 1. 1. INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS 5S MANUALDISEDIAKAN OLEH 1AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 2. 2. Pengenalan Amalan 5SAmalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secarasistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebihteratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebihproduktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos.Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” danseterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arahkecemerlangan organisasi.Apakah Amalan 5S?Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkansatu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas.Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien danmemudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melaluiaplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempatkerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan jugadititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yangpaling penting boleh berfungsi serta tahan lama.Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyairasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperananuntuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan inimemerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5SObjektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentangpenambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianyajuga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkantersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengahperkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah ataumemerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan bolehdibuat.Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempatkerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kiramenambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor,pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yangsekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkankajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.DISEDIAKAN OLEH 2AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 3. 3. Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5SSetakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahamipendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanyadigunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah denganmenggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuaidiguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalanganpekerja)Perbezaan Konsep KAIZEN & InovasiSetelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaanbagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawapendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianyaterpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaiandengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalahbeberapa perbezaan yang dapat dilihat :Fokus: KesanBerdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyaifokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiriadalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pulakesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yangsingkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan.Fokus: Jangka masaDari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan.Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untukmelaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatanyang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahapyang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanyaberperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa danmodal.Fokus: PerubahanSetiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekaldan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupunperubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikansesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi didalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabilamodal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukanpemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.DISEDIAKAN OLEH 3AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 4. 4. Fokus: PendekatanBagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantungkepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masingmempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagimengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepadaindividu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanyauntuk di terima pakai. KAIZEN INOVASIFOKUSJangkamasa Jangkamasa pendek Jangkamasa panjangPERUBAHAN BERTERUSAN & BERPERINGKAT MENINGKATPENDEKATAN PERLAHAN & KEKAL CEPAT DAN MUDAH LUPUTKESAN USAHA KUMPULAN IDEAS DAN USAHA INDIVIDUKesimpulannya…Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini,banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yangboleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen danInovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagimenambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebihefisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terusmelaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yangberkualiti di tempat kerja.DISEDIAKAN OLEH 4AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 5. 5. Aplikasi dan Teknik 5SObjektifObjektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakahyang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahuibagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untukmerencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik danaplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapapanduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja,melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod,membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kitaakan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budayayang cemerlang. KITARAN AMALAN 5SDISEDIAKAN OLEH 5AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 6. 6. Teknik 5STeknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik,teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem lebihefisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Untuk makluman,terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yangmenggunakan 6S, 7S dan sebagainya. Ianya terpulang kepada organisasi ituuntuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambahteknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY. Teknik 5S ini merupakan teknikyang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempatkerja.Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyairasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperananuntuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. Amalanini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH), Seiton (SUSUN), Seiso (SAPU),Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL). Aktiviti ini merupakanaktiviti yang mudah dilakukan. Selain menggunakan cara kerja yangbersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal.SEIRI - SISIH1. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja.Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan, perludibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yangdisediakan.Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapatdikenal pasti, dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebihluas.2. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi.Selain itu, masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaanyang tidak teratur kelihatan.Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur, pekerja lebihberasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. Kitajuga mudah mengesan tempat,alat, bahan yang rosak lebih awal jika berlakudemikian.3. Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan dibawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja. AktivitiSisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan,sebagai contoh seperti di bawah;DISEDIAKAN OLEH 6AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 7. 7. 1Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3Item tiada nilai tapi kos pelupusan Cari cara merendahkan kos dan selamattinggi KAEDAH SISIHDISEDIAKAN OLEH 7AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 8. 8. TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak Bahan tiada nilai tapi Bahan ada nilai kos tinggi untuk diperlukan dan untuk dijual senang dibuang dihapuskanBuang dengan segeraBagi item yang tiada nilai dan senang dibuang, pekerja boleh membuang barang dengansegera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusanatau pengesahan dari organisasi. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempatkerja). Item seperti ini termasuk kertas, rekod yang tidak diperlukan, produk yang"reject" dan sebagainya.Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang, pekerja boleh membuang barang dengansegera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusanatau pengesahan dari organisasi. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempatkerja). Item seperti ini termasuk kertas, rekod yang tidak diperlukan, produk yang"reject" dan sebagainya.DISEDIAKAN OLEH 8AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 9. 9. SEITON - SUSUN1. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dandisimpan semula ditempatnya. Seiton memerlukan penyusunan fail danbarang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. Penyusunan yangmengikut kod, sistem nombor,jilid dan pelbagai sistem akan dapatmewujudkan proses kerja yang lebih pantas.2. Dalam aktiviti ini, apa yang lebih utama adalah apabila mengambilsesuatu barang atau rekod, kita harus memastikan bahawa terdapat sistemyang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut. Kita bolehmengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. Sistem jugamembolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempatyang asal. Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akanmenguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat".Apakah Ujian 30 saat?Ujian ini bermaksud, ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia adayang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun dibahagian lain. Sebagai contoh, kebiasaannya untuk mengambil fail, organisasi akanmenggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepadarekod, dan fail akan diambil. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkanuntuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. Ianya perlu diperolehi dalam masa 30saat sahaja.)3. Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktivitiSUSUN. Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secarakerap atau sebaliknyaSeterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan, adalahdisarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. Inijuga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatubarang. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan, ianya bolehditempatkan agak jauh sedikit.4. Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebutdalam urusan kerja hariannya. Kemungkinan kekerapan barang tersebutdigunakan seminggu sekali, sebulan sekali. Itu juga memungkinkan bagisesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barangsupaya dapat menjimatkan masaSesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matangpenyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. Oleh itu,untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukanpengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor.DISEDIAKAN OLEH 9AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 10. 10. LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALATBIL PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI KOD WARNA 1 ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) 3 ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KAEDAH SUSUNDISEDIAKAN OLEH 10AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 11. 11. SEISO - SAPU1. Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dankekotoran di lantai, mesin dan peralatan. Aspek kebersihan antara perkarayang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerjakontrak. Sebagai pekerja, setiap individu bertanggungjawab menjagakebersihan di dalam premis mereka bekerja. Di dalam amalan 5S, konsep‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktivitiSAPU.Apakah konsep ownership atau PIC?Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyaitanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi.Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar, label, gambar perorangan atau unityang dipertanggungjawabkan itu.2. Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakanperalatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang. Ini akanmemberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadapbarang milik organisasi. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkandan dalam suasana yang demikian, pekerja akan mudah menjanakan ideayang kreatif dan akan lebih ceria.3. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU?Selain daripada tempat, peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaranjuga perlu dilihat. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam, setiap hari,sekali seminggu, sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untukdipatuhi.Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas,organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. Ianyabaik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalammelaksanakan tugas harian.SEIKETSU - SERAGAM1. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunansepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusandan berkesan.Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkankeseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi, biasanya pelbagaikaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untukdipatuhi.DISEDIAKAN OLEH 11AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 12. 12. 2. Sebagai contoh, ada sesetengah organisasi telah menetapkankeseragaman dari segi sistem fail, amalan penyimpanan yang standard sertajumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagimemastikan kekemasannya.Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraanyang lebih rendah. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proseskerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yangdilakukan, mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yanglama.3. Bagaimana melaksanakan SERAGAM?Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telahditentukan. Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”StandardOperating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. Melalui cara ini, kefahamanterhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan keranaianya dijelaskan satu persatu.GambarGambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. Melalui simbol seperti gambaryang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. Sistem visualjuga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasidengan pelanggannya.CartaAlirCarta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatansesuatu perkara. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukurmasa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas. Ianya lebih ringkasdengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas.Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelangganmemahami proses yang perlu mereka lalui.DISEDIAKAN OLEH 12AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 13. 13. KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5SNota:-Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. Anda bolehmembuat penambaikkan kepada kriteria- kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan tarafkeseragaman dari masa ke semasa.BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1. *FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1. 5S Polisi 2. 5S Objektif 3. 5S Matlamat 4. Carta Organisasi kumpulan 5. Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. 6. Pelan tindakkan aktiviti 7. Pelan Lantai / Zone 8. Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. Keputusan Audit & Audit Schedule 10. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinatorDISEDIAKAN OLEH 13AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 14. 14. 11. Kriteria Audit * Adakan Indeks. * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan. (Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2. SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1. Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1,2,3,….A,B,C,….dan seterusnya). 2. “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh. 3. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko- ordinator 4. Adakan SEPERATOR didalam Fail 5. Indeks di dalam Fail 6. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7. Tag pengguna 8. Peraturan pengguna dalam kumpulanDISEDIAKAN OLEH 14AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 15. 15. 9. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. Ownership 3. SUSUNAN BARANG-BARANG DI 1. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke ATAS RAK KANAN (1,2,3,……dan seterusnya) 2. Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini. 9. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4. WIRING MANAGEMENT 1. Dilarang meletak CABLE,EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai.DISEDIAKAN OLEH 15AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 16. 16. 2. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan. 5. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA 1. Semua suis / barangan elektrik hendaklah PLUG menggunakan sistem Colour Coding sticker. 6. KESELAMATAN 1. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko. 2. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. Pastikan tiada barang- barang melindungi Alat Pemadam Api. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. 3. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7. PERALATAN 1. Adalan Pemilik (Ownership) 2. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. Adakan Nombor Peralatan jika bilanganDISEDIAKAN OLEH 16AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 17. 17. peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama. 5. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu. 8. SETIAP ZONE 1. Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2. Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone. 3. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4. Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. 9. *SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1. Objektif 5S, Polisi 5S, dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2. Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3. Gambar- gambar ahli dan carta organisasi 4. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart)DISEDIAKAN OLEH 17AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 18. 18. 7. Bulletin 8. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara.10. PAPAN KENYATAAN 1. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding. Sediakan pelapik atau tempat khas. 2. Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling.11. PETAK LETAK KASUT 1. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut.12. LINING (Line kuning) Parking Lot KAWASAN PEJABAT Barangan 1. Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1. Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift, Lifter, Tangga dll.13. PERALATAN KEBERSIHAN 1. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu, mop dan berus. Alat-alat tersebutDISEDIAKAN OLEH 18AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 19. 19. hendaklah digantung.14. SIGNAGE untuk pelawat / kawasan 1. Arah Tunjuk – seperti, Tandas, Surau, Had Laju / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu 2. Peraturan dan Tempat Larangan masuk pondok keselamatan 3. Waktu / Pegawai Bertugas 4. Tempat Bertanya 5. Pelan Lantai 6. Papan kenyataan / Information Board 7. Tempat Letak Kereta Pelawat / KakitanganSERAGAMAdakan SOP Adakan senarai borangPamerkan Tarikh pemeriksaan Labelkan nombor untuk setiapdan tarikh Lupus borangDISEDIAKAN OLEH 19AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 20. 20. Buatkan penanda maksimum dan minimumBuatkan ayat peringatan Pamerkan simbol kebersihanLabelkan setiap suis mengikut Buatkan parking untuk peralatankod warna yang ditetapkan Skop dan penyapu hendaklah digantung Labelkan setiap alatBuatkan parking untuk alattulis warnakan label setiap white board markerBuatkan tag nama untuk setiap labelkan laci ‘ALATULIS’DISEDIAKAN OLEH 20AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 21. 21. alatan tulisTag nombor untuk file Notis larangan untuk semuaberpandukan warna mengikut tempat seperti makmalkekerapan penggunaannya komputer, pusat sumber,bilik cetak,bilik kuliah dan lain-lainKotak perlu dilabelkan lagiLekatkan nama pemilik untuk Labelkan setiap copsemua bilik kuliahDISEDIAKAN OLEH 21AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 22. 22. Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWERKOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAILekatkan tag pemilik dan SOP Buatkan master indek untuk semua rakNomborkan setiap PC untukmemudahkan kerja-kerja Labelkan aras (aras 1 bermulapembaikan dari bawah)DISEDIAKAN OLEH 22AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 23. 23. Lekatkan tag nombor untuk bukudan nota-notaBuatkan senarai buku danditampalkan di tepi kabinet untukmemudahkan masa pencarianDISEDIAKAN OLEH 23AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 24. 24. NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI, MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTERINI MENGALAMI KEROSAKAN. PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAMUSAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI.DISEDIAKAN OLEH 24AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 25. 25. DISEDIAKAN OLEH 25AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 26. 26. PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat.  Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat.DISEDIAKAN OLEH 26AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 27. 27.  EXT. NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALIDISEDIAKAN OLEH 27AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 28. 28. DISEDIAKAN OLEH 28AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 29. 29. JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN ISNIN & EN. AZALI EN. HALID KONTRAKTOR SELASA RABU CIK AINA & EN. AZALI KONTRAKTOR SYAZWANI KHAMIS CIK AINA KONTRAKTOR JUMAAT EN. HALID SYAZWANIDISEDIAKAN OLEH 29AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 30. 30. CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMADISEDIAKAN OLEH 30AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 31. 31. SHITSUKE - SENTIASA AMALApabila budaya kerja itu lebih efisien, kos pengeluaran akan lebih rendah, danmatlamat organisasi akan dapat dicapai. Organisasi perlu merancang matlamatsebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkanSijil 5S.1. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti ditempat kerja.Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaranbudaya kerja yang lebih sistematik. Setelah keempat-empat langkah dilakukan,kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapatberdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan. Ini dapatdijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang.2.Bagaimana Sentiasa Amal?Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke - Sentiasa Amal iniantaranya adalah;Cara 1Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itudapat dibangunkan.Cara 2Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi. Audit ini adalah salah satu elemen pentingdalam menjayakan Amalan 5S. Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada danmembuat penambahbaikan. Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S.Cara 3Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik,pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen danmengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S.Cara 4Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi laindalam melaksanakan 5S. Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktivitiini.DISEDIAKAN OLEH 31AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 32. 32. Cara 5Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarikminat pekerja. Walaupun sedikit dan kecil, namun bagi sesetengah pekerja, ianya amatlahbernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka.KESIMPULANKesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesanbagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti. Melalui Seiri kitaakan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu; Seiton membolehkanpenyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas; danSeiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih. Kemudian Seiketsumembolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang danShitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satuamalan yang cemerlang.DISEDIAKAN OLEH 32AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 33. 33. MANUAL PENYERAGAMANLANTAIObjektifPastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan, kedudukan peralatanseperti mesin,jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisandi atas lantai.Bagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRI1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan2- Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini3- Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan.2. SEITON1- Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board, pallets,Sun carrier, carts dan sebagainya2- a.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b.Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) bRAJAH 1c. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet, base board, pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut. (rujuk rajah 2) cabinet, base boardRAJAH 2 d. Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3)DISEDIAKAN OLEH 33AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 34. 34. 3-a. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan. b. Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan. c. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. d. buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tapeGARISAN UNTUK ALATPEMADAM API KUNINGRELANG HITAM Line tape 50 mm Black & yellow stripe tape 50~100 mm Paint 50~100 mm Paint 50~100 mmBlack & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier4. lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alihDISEDIAKAN OLEH 34AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 35. 35. Bagaimana untuk membuat garisan. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2RAJAH 33. SEISO1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean4. SEIKETSU1. Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan, tahunan) dan buatkan pembaikan.2. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line, positioning line, security space line(1) Partition line, Security space line* Minimum length to be repaired is 300 mm.* When the color is not even in more than one-third of the length for repair, re-draw the whole length* Repair within 3 days for taping and 1 week for painting.(2) Positioning line/Indication* Indication is to be understandable for anyone.* No damage or peeling of tape or pouch.Note 1) When the floor is so dirty, take actions such as increasing cleaning frequency etc.Note 2): Repair indication/seal immediately.Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments.Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on. (No need indication)DISEDIAKAN OLEH 35AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 36. 36. Linetape painting Mesti diperbaiki5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkanDINDING (WALL)DISEDIAKAN OLEH 36AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 37. 37. OBJEKTIFMenyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin, papan tanda dan peralatan lain perlupemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaanamalan 5sBagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRISusun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar, jam dinding, bulletin, memograf) buang bendayang tidak diperlukan.Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf2.SEITONLetakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaranSuis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat.Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’DISEDIAKAN OLEH 37AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 38. 38. PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5sPOWER DISTRIBUTION BOX BULETIN BOARD3.SEISOBersihkan rak penyimpanan (kasut, buku, pakaian, tools dan sebagainya) dari atas ke bawah.Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan.Bersihkan tingkap, pintu, cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s4.SEIKETSUBuatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan, tahunan)Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki.Lapor kerosakan kepada unit selenggara.5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.DISEDIAKAN OLEH 38AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 39. 39. KABINETOBJEKTIFSusun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambildengan segera tanpa membuang masa pencarian. Bagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRIKategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat, simpananfail,simpanan nota, laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya.item yang tidak perlu mestidikeluarkan dari kabinet2.SEITON1.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori2.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarianLABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALATBIL PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI KOD WARNA 1 ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) 3 ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS)3.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan, no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet, tempatsimpan surat, laci dan rak.DISEDIAKAN OLEH 39AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 40. 40. Contoh label pada kabinetStorage No. label Attach label at visible position Attach label by divided category(Using label writer) (Notch type) (Using label writer)4.Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang5.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah6.Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu, kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laciterjulur keluar.7.Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci.8.Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpanditempat kunci yang berasingan9.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunciDISEDIAKAN OLEH 40AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 41. 41. 10.labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai11.Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan3.SEISOBersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5sLapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk4.SEIKETSUPeriksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan)Periksa tiada kotoran, sekiranya rosak perbaiki5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiatDISEDIAKAN OLEH 41AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 42. 42. PENGANGKUT BARANG (CARTS)ObjektifMenggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRI1.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan-Tidak rosak dan berfungsi dengan baik-Baik setelah diperbaiki-Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan-Tidak perlu dibaiki kos tinggi2.Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers2.SEITONTakrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak1.Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.7-1.0 meter dari paras lantai sebagaipenanda aras untuk susunan2.Tinggi muatan 1.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan3.Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel4.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brakedicat merahDISEDIAKAN OLEH 42AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 43. 43. Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red.3.SEISO1.Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s2.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal,Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki4.SEIKETSU1.Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan)2.Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiatDISEDIAKAN OLEH 43AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 44. 44. JIGS AND TOOLSObjektifMempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualitiperalatan tersebut terjaminTools –item yang dibeli berpandukan kepada katelogjigs – item berpandukan kepada pengilangBagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRI1.Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapanpenggunaannya.LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLSBIL PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI KOD WARNA 1 ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) 3 ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS)2.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori3.Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools2.SEITON1.Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.2.Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.DISEDIAKAN OLEH 44AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 45. 45. 3.sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag namabagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking2.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools1-Gantung 2-Labelkan nama tampal dihadapan3-Buatkan lot parking.3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools 2-Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan toolsDISEDIAKAN OLEH 45AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 46. 46. 3.SEISO1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan4.SEIKETSUPeriksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan)Periksa tiada kotoran, fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.DISEDIAKAN OLEH 46AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 47. 47. GAUGE AND INSTRUMENTOBJEKTIFMempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument)Bagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRIGauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya danbentuk fizikalnya hendaklah selalu baik.Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannyaLABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENTBIL PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI KOD WARNA 1 ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) 3 ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS)2.SEITON1.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkanditempat yang sesuai.2.Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.buatkan lot parkinguntuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpanDISEDIAKAN OLEH 47AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 48. 48. 3.sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja-1.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag namabagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking2.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools1-Gantung 2-Labelkan nama tampal dihadapan3-Buatkan lot parking.3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments2- Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments3.SEISO1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelumdisimpan4.SEIKETSUPeriksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan)Periksa tiada kotoran, fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus dilaras (calibration)DISEDIAKAN OLEH 48AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 49. 49. tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.DISEDIAKAN OLEH 49AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 50. 50. MEJA KERJAOBJEKTIFUntuk amalan bagi peningkatan produktiviti, kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlusahaja di atas meja dan dibawah meja.Bagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRIMeja bengkel (Worktable)Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja.Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja,Meja pejabat Office deskMeja pejabat tidak memerlukan senarai peralatanLetakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas mejaDISEDIAKAN OLEH 50AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 51. 51. 2.SEITONItem yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah mejaLabelkan peralatan yang disusunBuatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laciGarisan putih untuk parking lot diatas meja Material Width : mm White tape/yellow tape 10 mmApabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda3.SEISOBersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja*pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan mejaGuna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil4.SEIKETSUPeriksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan)Periksa tiada kotoran, fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak,perkemas sekiranya ada perubahanDigalakkan menggunakan pengalas mejaMeja hendaklah disusun rapiJika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight lineDISEDIAKAN OLEH 51AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 52. 52. 5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.DISEDIAKAN OLEH 52AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 53. 53. PREMISObjektifMewujudkan persekitaran baik, selesa dan suasana ceriaBagaimana untuk melaksanakannya1.SEIRISusun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan2.SEITONPerkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah, plan lokasi, tempat letakkenderaan dan lain-lain lagi.Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masukLukiskan garisan zon keselamatan, letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggappenting.Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih, manakala untuk peralatanpemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking LotDISEDIAKAN OLEH 53AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 54. 54. Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan3.SEISOJabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supayasentiasa dikekalkan bersihKita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih4.SEIKETSU5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankanmenyeluruhGotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekaliCat semula garisan yang rosak, perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalammasa 1 mingguDISEDIAKAN OLEH 54AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 55. 55. 5.SHITSUKEAhli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapatdilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.Rujukan5s manual SMS Corporationeditor Tomekichi YamadaNota rujukanShipbuilding and quality managementJICA Yokohama 2004fukuoka shipyardsyukasuka shipyardDISEDIAKAN OLEH 55AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs
 56. 56. DISEDIAKAN OLEH 56AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

×