Juraj Andrejovský II.G

930 views

Published on

Bardejovské solárne dni 2012
Európske solárne dni 2012

http://ssjh.sk/bsd/
Gymnázium Bardejov, Slovenská 5

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
263
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juraj Andrejovský II.G

 1. 1. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
 2. 2.  Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické a neznečisťujú prostredie. Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné plne nahradiť fosílné palivá.
 3. 3. Obnoviteľné zdroje energie Biomasa Veterná energia Vodná energia Energia morských vĺn Geotermálna energia Slnečná energia
 4. 4. Slnečná energia Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 5 miliónov rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.
 5. 5.   Elektrinu je možné priamo vyrábať zo slnečného žiarenia napr. pomocou tzv. slnečných (fotovoltaických) článkov. Nepriamo sa dá slnečná energia využívať, či už vo forme biomasy (rastliny využívajú slnečné žiarenie prostredníctvom fotosyntézy na svoj rast), veternej energie, ktorá vzniká v dôsledku nerovnomerného zohrievania zemského povrchu slnečnými lúčmi a následnej cirkulácie vzduchu alebo vodnej energie, ktorá má svoj pôvod vo vyparovaní vodných plôch (moria, oceány) v dôsledku slnečného žiarenia a následných zrážkach dopadajúcich na Zem, ktoré zase dávajú silu vodným tokom. Zo všetkých týchto zdrojov je možné vyrábať teplo a elektrickú energiu a to pri použití v súčasnosti dostupných technológií. Slnečnú energiu je možné zachytávať napr. pomocou Fotovalvatických článkov. Takéto sa nachádzajú napr. v kalkulačke.
 6. 6. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY Výraz fotovoltaika (FV) je odvodený od gréckeho slova photos (svetlo) a názvu jednotky napätia volt. Fotovoltaické systémy premieňajú prostredníctvom polovodičových materiálov slnečnú energiu (fotóny) na energiu elektrickú. Proces premeny energie je priamy a neuvoľňujú sa pri ňom žiadne škodlivé emisie, vrátane emisií skleníkových plynov. Základným prvkom fotovoltaických systémov sú solárne články (solar cells), ktoré sa vyrábajú z polovodičových materiálov, najčastejšie kryštalického kremíka. Keďže jednotlivé solárne články vyrobia iba málo energie, je nevyhnutné aby sa spájali do väčších celkov, tzv. modulov resp. panelov (zvyčajne tvorené 72 článkami). Okrem kryštalického kremíka sa využívajú aj tzv. tenké vrstvy (telurid kadmia CdTe), ktoré sa nanášajú na rôzne podklady. Účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú je pri „tenkých vrstvách“ (tzv. thin films) 6-11%, pri článkoch s kryštalickým kremíkom (mono- resp. polykryštalické) 13-18%, pri niektorých viacprechodových FV článkoch (tzv. concentrator PV cells) sa už dnes dosahuje účinnosť viac než 31%.
 7. 7.  Tieto systémy koncentrujú slnečné žiarenie do malého FV článku, využívajúc pritom optické koncentrátory (napr. Fresnelove šošovky). Ich nevýhodou je, že nemôžu využívať difúzne žiarenie a musia byť natáčané voči slnku, pomocou špeciálnych natáčacích systémov.
 8. 8.  SILNÉ STRÁNKY A PRÍNOSY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV: vysoká flexibilita, modularita a spoľahlivosť všadeprítomný potenciál, mnohonásobne prevyšujúci potreby veľmi nízke prevádzkové náklady minimálny vplyv na životné prostredie decentralizovaná výroba a dodávka elektrickej energie možnosti integrácie do rekonštruovaných resp. novostavaných budov (sofistikované architektonické riešenia) zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív a uránu zníženie objemu emisií skleníkových plynov
 9. 9. SLABÉ STRÁNKY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV: sezónna a denná variabilita klímy a fluktuácia počasia výrazne ovplyvňujú celkový výkon nízka celoročná využiteľnosť FV systémov (capacity factor) vysoké investičné náklady (vyššia cena komponentov, najmä samotných solárnych článkov) dlhšia doba návratnosti investície rozsah verejnej elektrickej siete výrazne limituje trhový potenciál
 10. 10. PREČO POTREBUJEME OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE ? Spaľovanie fosilných palív (uhlia, ropy, zemného plynu), ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na spotrebe energie, v tomto smere nie je žiadnou výnimkou ale pravidlom. Klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy sa spôsobujú nielen na našom zdraví, ale budú ich pociťovať aj generácie, ktoré prídu po nás. Ľudstvo spotrebuje za rok také množstvo fosílnych palív, aké príroda vyprodukovala za jeden milión rokov. Zásoby týchto palív, hlavne ropy, sa neuveriteľným tempom znižujú. Tieto zásoby nie sú večné a podľa mnohých odborníkov sa viac ako polovica z nich vyčerpá počas trvania jedného ľudského života. Využívanie obmedzených zásob fosílnych palív má preto aj morálny rozmer. Ale v súcastnosti je veľa ľudí k tomuto ľahostajných, lebo získavanie energie napr. z ropy je oveľa pohodlnejšie ako vyrobiť drahý volvatický článok. Ak sa, ale rýchlo ľudia rýchlo nespamätajú nebude už, čo ťažiť a z čoho vyrábať energiu. Jardové elektrárne sú tiež dobrou myšlienkou a hovorí sa, že energia z nich je čistá. Je to pravda, ale len dovtedy kým netreba vymeniť palivový článok v reaktore. Naštastie existujú ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, ako „očistiť“ našu planétu. Už teraz existujú autá jazdiace na plyn alebo slnečnú energiu.Ak sa nevymyslí lepši spôsob využívania palív bude to mať dopad na nasledujúce generácie. Alternatívne zdroje energie a alternatívne palivá sú dobrou myšlienkou, je to ekologické a teda pre zdravý život obyvateľov modrej planéty je to len PLUS.
 11. 11. Zdroje http://mustakov.blog.sme.sk/c/180824/Energi a-zeme-energia-buducnosti-Slovenska.html http://www.tzb-info.cz/3983-potencial- vyuzitia-biomasy-na-slovensku http://www.infovek.sk http://www.solarenergia.sk/slnecna-energia/
 12. 12.  Ďakujem za pozornosť Spracoval : Juraj Andrejovský II.G

×