•  Výroba elektriny využívaním slnečnej energie dnes  vo svete rýchlo rastie a najdôležitejšiu technológiu tu     ...
•  Rozklad vody pomocou slnka Pomocou slnečného žiarenia môžeme vodu rozložiť navodík a kyslík. Existujú rôzne spôsoby....
Energia vetra ma tiež svoj pôvod v slnečnej aktivite. Zohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k ...
•  Aj keď väčšina veterných turbín sa dnes využíva na  výrobu elektrickej energie a jej dodávky do verejnej  siete, e...
•  Vodná energia má tiež svoj pôvod v energii  dopadajúcej na Zem zo Slnka. Slnečná energia  spôsobuje vyparovanie vo...
• Každoročne sa vo vodných elektrárňach vyrobí 2100 miliárd kWh elektriny.• Vodná energia je prakticky jediným obnoviteľn...
Vodné elektrárne majú dlhú životnosť, pričom niektoré z  nich pracujú 70 a viac rokov.•  Napriek dlhej návratnosti vlo...
•  Tie zaisťujú vytváranie potenciálnej energie vysoko  položených zdrojov vody, ktorá sa mení na kinetickú  energiu...
•  Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná  energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na  organickú h...
Drevo sa používalo od nepamäti ako zdroj tepla a dokiaľ  bude na Zemi vegetácia, tak táto možnosť bude existovať  aj naď...
Simona Porubská II.H
Simona Porubská II.H
Simona Porubská II.H
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Simona Porubská II.H

832 views

Published on

Bardejovské solárne dni 2012
Európske solárne dni 2012

http://ssjh.sk/bsd/
Gymnázium Bardejov, Slovenská 5

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Simona Porubská II.H

 1. 1. • Výroba elektriny využívaním slnečnej energie dnes vo svete rýchlo rastie a najdôležitejšiu technológiu tu predstavujú tzv. fotovoltaické články. • Opité autá Sú to autá, ktoré používajú namiesto benzínu alkohol, ktorý získavajú kvasením cukrovej repy, ananásu. Z výfuku potom vychádza oxid uhličitý a vodná para.
 2. 2. • Rozklad vody pomocou slnka Pomocou slnečného žiarenia môžeme vodu rozložiť navodík a kyslík. Existujú rôzne spôsoby. A práve vodík je výborné palivo. Pre predstavu. Horením 1kg vodíku sa uvoľní 2-krát viac energie ako horením 1 kg zemného plynu. Auto na takýto pohon zatiaľ vyvinula len firma Mercedes. 2. • Fosílne paliváSú to ropa, zemný plyn a uhlie a vznikajú z odumretýchtiel organizmov – biomasy. Fosílne palivá obsahujú veľachemickej energie, ktorá môže byť využitá priamo alebo nepriamo. • Slnečné tepelné elektrárne Používajú sa na ohrievanie vody. Funguje to takto. Otáčavé zrkadlá sústreďujú slnečné lúče na kotol s vodou. Tam vzniká horúca para, ktorá poháňa turbínu, turbína poháňa generátor a generátor vytvára elektrický prúd. V Japonsku majú vyše 5 miliónovdomácností, ktoré majú slnečný ohrievač vody založený na tomto princípe.
 3. 3. Energia vetra ma tiež svoj pôvod v slnečnej aktivite. Zohrievaním vzduchu a jeho následným stúpaním do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy (vietor) okolo Zeme.Pred objavením parného stroja bol vietor dôležitým zdrojom mechanickej energie využívanej napr. veternými mlynmi alebo plachetnicami. Dnes sa vo svete veterná energia využíva hlavne na výrobu elektrickej energie.
 4. 4. • Aj keď väčšina veterných turbín sa dnes využíva na výrobu elektrickej energie a jej dodávky do verejnej siete, existujú aj ďalšie možnosti využitia tohto obnoviteľného zdroja energie.• Bežne, hlavne v rozvojových krajinách, je napr. čerpanie vody veternými ružicami napojenými na ponorné čerpadlo.• . Vo svete pracujú aj veterné agregáty na výrobu teplej úžitkovej vody a prikurovanie v rodinných domoch. V týchto prípadoch sa využivajú menšie turbíny vyrabajuce jednosmerný elektrický prúd, ktorý je zdrojom energie pre elektrickú špirálu v tepelnom vymeniku.
 5. 5. • Vodná energia má tiež svoj pôvod v energii dopadajúcej na Zem zo Slnka. Slnečná energia spôsobuje vyparovanie vody z oceánov, morí, jazier a vodných tokov. Vodné pary sa presúvajú nad zemským povrchom a ich ochladzovanie vedie ku kondenzácii a zrážkam. Tie zaisťujú vytváranie potenciálnej energie vysoko položených zdrojov vody, ktorá sa mení na kinetickú energiu pohybom v riekach. Kinetická energia vody sa bežne využíva na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach.
 6. 6. • Každoročne sa vo vodných elektrárňach vyrobí 2100 miliárd kWh elektriny.• Vodná energia je prakticky jediným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sa v širšej miere využíva aj u nás. V roku 1996 sa z vodnej energie na Slovensku vyrobilo viac ako 4,4 miliardy kWh, čo je približne 15% našej spotreby .
 7. 7. Vodné elektrárne majú dlhú životnosť, pričom niektoré z nich pracujú 70 a viac rokov.• Napriek dlhej návratnosti vložených investícií (10-15 rokov) sa v dôsledku nízkych prevádzkových nákladov a dlhej životnosti dosahuje vysoké zhodnotenie investícií.• Z hľadiska rýchleho pokrývania zmien záťaže je vodná energia veľmi flexibilná, čo je dôležité pre integrované elektrárenské systémy.
 8. 8. • Tie zaisťujú vytváranie potenciálnej energie vysoko položených zdrojov vody, ktorá sa mení na kinetickú energiu pohybom v riekach. Kinetická energia vody sa bežne využíva na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach.• Na Slovensku sa v roku 1996 z vodnej energie vyrobilo viac ako 4,4 miliardy kWh, co je približne 15% našej spotreby .
 9. 9. • Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu.• Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na užitočnú formu energie - teplo, elektrinu alebo pohonné hmoty pre motorové vozidla, viacerými spôsobmi napr. spaľovaním.• Ako vhodne palivá sa ponúkajú hlavne drevo, slama, bioplyn alebo špeciálne pestované rastliny s krátkym rotačným cyklom.
 10. 10. Drevo sa používalo od nepamäti ako zdroj tepla a dokiaľ bude na Zemi vegetácia, tak táto možnosť bude existovať aj naďalej. V posledných rokoch začínajú, hlavne vo vyspelých krajinách, získavať na význame aj iné biopalivá ako napr. slama, alebo rýchlorastúce rastliny. Osobitným palivom je repka olejná, ktorá sa na prípravu tzv. bionafty využíva aj na Slovensku.Slama, ktorá má vyššiu mernú výhrevnosť ako hnedé uhlie, sa ako palivo dnes využíva v mnohých vyspelých krajinách. Niekoľko sto takýchto zariadení na vykurovanie celých obcí alebo poľnohospodárských podnikov je inštalovaných v Dánsku, ale aj v Rakúsku a iných krajinách. Budovanie spaľovní slamy vo vyspelých krajinách bolo podporované čiastočne z dôvodov ochrany životného prostredia (spaľovanie slamy na poliach je zakázane) a čiastočne aj preto, že je to ekonomicky výhodne a poskytuje dodatočný zdroj príjmov pre poľnohospodárov.

×