Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As linguas de españa

1,813 views

Published on

É unha presentación sobre as linguas propias faladas no estado español (tamén as minoritarias).

Published in: Education
 • Be the first to comment

As linguas de españa

 1. 1. 1 Aitor Rivas Rodríguez aitorrivas@hotmail.com As Linguas de España
 2. 2. Cantas linguas hai no mundo? 2 Menos de 1 000 ca. 4 000 ca. 5 000 ca. 6 000
 3. 3. Cantas linguas hai no mundo? 3 Menos de 1 000 ca. 4 000 ca. 5 000 ca. 6 000
 4. 4. Cantos estados hai no mundo? ca. 50 Entre 100 e 150 Menos de 200 ca. 500 Máis de 1 000 4
 5. 5. Cantos estados hai no mundo? 5 ca. 50 Entre 100 e 150 Menos de 200 ca. 500 Máis de 1 000
 6. 6. Que porcentaxe das linguas do mundo están en Europa? 1 % 3 % 15 % 50 % 75 % 6
 7. 7. Que porcentaxe das linguas do mundo están en Europa? 1 % 3 % 15 % 50 % 75 % 7
 8. 8. Cantas linguas hai en España? 1 4 7 10 8
 9. 9. Cantas linguas hai en España? 1 4 7 10. Castelán, catalán, euskera, galego, asturiano, aragonés, aranés, portugués, árabe, tamazight e romanó 9
 10. 10. O Estado Español Non é un Estado monolingüe. É PLURILINGÜE 10
 11. 11. 11 Na actualidade
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. As linguas oficiais 15
 16. 16. ★ Todas as persoas deben, entón, poder expresarse, crear e difundir as súas obras na lingua que desexen e en particular na súa lingua materna; toda persoa ten dereito a unha educación e unha formación de calidade que respecte plenamente a súa identidade cultural. Declaración Universal da UNESCO sobre Diversidade Cultural, Art.5 (2001) ★ Deshalb sollte jeder die Möglichkeit haben, sich selbst in der Sprache seiner Wahl auszudrücken und seine Arbeiten zu erstellen und zu verbreiten, insbesondere in seiner Muttersprache; jeder hat Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Bildung und Ausbildung unter voller Achtung seiner kulturellen Identität. Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt - UNESCO (2001) 16
 17. 17. Constitución Española (1978) Art. 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. (1) Kastilisch ist die offizielle Staatssprache.Alle Spanier haben die Pflicht, sie zu kennen, und das Recht, sie zu gebrauchen. 17
 18. 18. ... Art. 3. 2. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. (2) Die anderen Sprachen Spaniens sind in den Autonomen Gemeinschaften und gemäß ihren jeweiligen Statuten ebenfalls Amtssprachen. 18
 19. 19. ... Art. 3. 3. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. (3) Der Reichtum der unterschiedlichen sprachlichen Gegebenheiten Spaniens ist ein Kulturgut, das besonders zu achten und zu schützen ist. 19
 20. 20. ★ “Un dos máis serios déficits da cultura cívica da España democrática é, sen dúbida, non aceptar como un valor positivo a diversidade lingüística do país, correlato da súa realidade multicultural e plurinacional.” ★ “Un dos máis serios déficits da cultura cívica da España democrática é, sen dúbida, non aceptar como un valor positivo a diversidade lingüística do país, correlato da súa realidade multicultural e plurinacional.” Henrique Monteagudo 20
 21. 21. 1. Castelán ★ Lingua iberorrománica ★ Orixe: norte de Burgos e Cantabria, pola superposición do latín vulgar a poboacións euskaroides. Foise estendendo en forma de abano (fächerförmig). ★ 33 000 000 de falantes en España (9 millóns empregan outras linguas) ★ 400 000 000 de falantes no mundo ★ Entre as 5 linguas máis faladas do planeta 21
 22. 22. 2. Catalán ★ Lingua románica orixinada no Pirineo oriental ★ Espallouse polo Levante e as illas mediterráneas nos S. X-XIV ★ 7 000 000 falantes ★ Cooficialidade en 3 dos 5 territorios nos que se fala 22
 23. 23. ... catalán ★ Fálase en 4 estados: Francia, España, Italia e Andorra ★ É a lingua minorizada con máis falantes en Europa ★ Ten + falantes ca 8 das linguas oficiais europeas 23
 24. 24. Lingua minorizadaVS. Lingua minoritaria 24 ★ Unha lingua minorizada é aquela que non cobre todas as funcions posibles na súa comunidade. ★ Unha lingua minoritaria é a que ten un número relativamente pequeno de falantes.
 25. 25. 3. Galego 25
 26. 26. 3. Galego 26 ★ Lingua románica orixinada no Pirineo oriental ★ 7 000 000 falantes ★ Cooficialidade en 3 dos 5 territorios nos que se fala
 27. 27. 27
 28. 28. 4. Éuscaro (Euskara) ★ Orixe: descoñecida (conexións co íbero, co tamazight e algunhas linguas caucásicas) ★ 700 000 falantes ★ Tres comunidades autónomas: Euskadi, Navarra e Castela-León ★ No Iparralde (Francia,Pirineos Occidentais) ★ Na Comunidade Autónoma Vasca estanse a recuperar falantes 28
 29. 29. 5. a) Asturiano –asturleonés– ★ Lingua iberorrománica ★ 300 000 falantes (+ 150 000 posíbeis) ★ Principado de Asturias ★ Algúns falantes en León, montañas de Seabra e Zamora 29
 30. 30. 5. b) Mirandés ★ Variedade lingüística do asturleonés ★ 15 000 falantes ★ Miranda de Douro e Bimioso (nordeste portugués) ★ Recoñecemento oficial en Portugal 30
 31. 31. 6.Tamazight ★ Conxunto lingüístico da familia afroasiática ★ 12 000 000 – 18 000 000 falantes ★ Norte de África ★ Marrocos, Sahara Occidental, Alxeria, Mauritania, Mali, Burkina Fasso, Nixeria, Níxer,Tünez, Libia, Exipto e España 31
 32. 32. ★ España: fálase en Melilla.Variante tarifit. 50 000 falantes ★ Alfabeto propio: o tifinagh, empregado polos tamahaq ou tuaregs na nación amazight ★ Nome despectivo: bérber 32 ... tamazight
 33. 33. 7. Árabe ★ O árabe dialectal marroquino é lingua autóctona na Cidade de Ceuta ★ 25.000-30.000 ceutís ★ Ningún recoñecemento nin protección en Ceuta, aínda que no Estatuto pon: 33
 34. 34. ... árabe Las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: (...) h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población ceutí. Las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: ... h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población ceutí. 34
 35. 35. 8.Aragonés 35 ★ Lingua iberorrománica ★ 15 000 falantes ★ Vales pirenaicos do alto Aragón ★ Trilingüismo socialmente recoñecido en Aragón: aragonés-catalán-castelán ★ Pero non hai cooficialidade das linguas neste territorio
 36. 36. ... aragonés ★ Conto en aragonés: “Las granotas en la pinta” 36
 37. 37. ... aragonés ★ Conto en aragonés: “Las granotas en la pinta” 36
 38. 38. 9. Portugués ★ Variedade histórica meridional do antigo galego ★ Lingua oficial de Portugal, Brasil e varias repúblicas africanas ★ 200 000 000 falantes ★ 5 000 falantes en España 37
 39. 39. ... portugués ★ Castela-León: A Bouça e Alamedilha ★ Estremadura: Ferreira de Alcântara, Cedilho, A Codosera, Jola e a zona de Olivença e Taliga ★ Ningún recoñecemento estatutario no estado español 38
 40. 40. 10.Aranés ★ Variedade lingüística do gascón occitano ★ 4 700 falantes ★ Val de Arán ★ O occitano é unha lingua galorrománica con 60 000 falantes (Francia-Italia-España) ★ En Cataluña está protexido polo Estatuto e é lingua cooficial. 39
 41. 41. 11. Romanó ★ Nome xenérico para as distintas variedades indoeuropeas indo-iranias dos xitanos en Europa ★ 12 000 000 falantes no mundo ★ Sen área lingüística determinada ★ 600 000 xitanos na península Ibérica ★ ca. 100 poden falar romanó ★ O resto falan caló ou “gitañol” 40
 42. 42. CASTELÁN Nosotros Traer Reír Negro Rojo Hombre grande, mujer grande ROMANÓ Amé An As Kaló Yakh Rom baro, romni barí 41
 43. 43. O “caló” ★ Caló: variedades iberorrománicas faladas por xitanos casteláns, portugueses e cataláns con estrutura neolatina. ★ Ten como base o castelán meridional con léxico romanó: (Linguas xitanas europeas: contribucións eslavas, romenas, turcas, húngaras, gregas, alemás etc.) 42
 44. 44. 43 Moitas grazas pola atención! Muchas gracias - Moltes gràcies - Ezkerrik Asko! - Muito obrigado -

×