Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació final (1)

893 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentació final (1)

 1. 1. APTC-beer<br />DireccióEstratègica– Desembre 2010<br />Pol Arranz Esteve<br />Aitor Barrera Pérez<br />Carlos Bermudo Crespo<br />Toni Warlam Barniol<br />
 2. 2. APTC-beer<br />Introducció<br /><ul><li>Executive summary consisteix en el diseny de la formulació estratégica i documentació de la implantació d’una nova planta de cerveses artesanals a Terrassa.
 3. 3. El mercat de la cervesa artesanal és una sector pràcticament residual dins del mercat  Existeixen molt poques empreses 
 4. 4. El negoci es basarà en la producció, promoció i distribució d’una línia de cervesa artesanal produïda a Terrassa. </li></li></ul><li>APTC-beer<br />Planificaciód’Objectius<br />Els objectius prioritaris a curt termini de l’organització són:<br />Assolir el volum de vendes fins a un 2,5% de quota el mercat cerveser a Terrassa.<br />Posicionar el producte de manera que la població tingui una imatge mental (posicionament) del nostre producte que transmeti un fort arrelament a la ciutat i cultura de Terrassa. Al mateix temps ha de transmetre la sensació de producte artesanal i de qualitat.<br />Com a objectiu de màrqueting es busca aconseguir la notorietat, és a dir, que tothom a Terrassa conegui que existeix una cervesa artesanal a la ciutat.<br />Diferenciar-nos del producte i el model de negoci de les grans empreses cerveseres.<br />
 5. 5. APTC-beer<br />Missió, visió, valors<br />Missió:<br />Som una empresa especialitzada en la venda i distribució de cervesa artesanal i de qualitat. La nostra prioritat és donar un servei de qualitat, eficaç i professional als nostres clients per mantenir la seva confiança i aconseguir la seva satisfacció.<br />Visió:<br />A APTCbeer volem ser el màxim fabricant i distribuïdor nacional de cerveses artesanals de qualitat. Volem produir la millor cervesa creada mai per l’home amb el millor qualitat de civada i les tècniques més artesanals existents.<br />Valors:<br /><ul><li>Qualitat en el servei
 6. 6. Professionalitat
 7. 7. Constància i perseverança
 8. 8. Compromesos</li></li></ul><li>APTC-beer<br />Estat actual de la indústria<br /><ul><li>Mercat consolidat amb un volum de facturació elevat
 9. 9. Nou sector amb un potencial de creixement molt elevat </li></ul>(Catalunya practicament verge)<br /><ul><li>Grans marques producció cervesa exclusiva: Cruzcampo Gran reserva, AK Damm, Mahou Clásica…
 10. 10. 11 marques a Catalunya amb producció superiors a 10000l/any caracteritzades per ser:
 11. 11. Locals
 12. 12. Joves
 13. 13. Poc professionalitzades
 14. 14. Petita distribució</li></li></ul><li>APTC-beer<br />Definició de mercat<br /><ul><li>APTC beer oferirà el producte a la ciutat de Terrassa i rodalies
 15. 15. Es podrà trobar en: bars, restaurants i petits supermercats</li></ul>Objectius:<br />- Quota de mercat  2,5 % (aprox vendes anuals: 140.000litres)<br />- Madurar com a marca, adquirint presència i quota de mercat.<br />- Ser una empresa de Terrassa pels de Terrassa <br /> (aportar valor afegit al territori)<br />
 16. 16. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />PEST: Anàlisis dels diferents factors del entorn.<br />Polítics<br />Socials<br />Legislació alimentària<br />Restricció major 18 anys<br />Acceptació bona <br />Beguda refrescant<br />
 17. 17. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />PEST: Anàlisis dels diferents factors del entorn.<br />Econòmics<br />Tecnològics<br />Sector català en moderat creixement.<br />Artesanal però utilitzant tecnologia actual<br />
 18. 18. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />Porter: les 5 forces.<br />Amenaça de nous participants<br />Alta, inversió assumible.<br />Amenaça de productes substitutius<br />Elevada, vi de qualitat.<br />Intensitat i rivalitat entre empreses<br />Elevades inversions en publicitat entre empreses grans del sector.<br />
 19. 19. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />Porter: les 5 forces.<br />Poder de negociació dels clients<br />Alt, perquè es fàcil canviar de producte<br />Poder de negociació dels proveïdors<br />Baix perquè materia prima és barata i abundant<br />
 20. 20. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />Oportunitats<br />O1. No existeix cap altre producte similar a l’àrea d’acció objectiu.<br />O2. Mercat en creixement.<br />O3. Xarxa de restauradors de la ciutat molt ben definida.<br />O4. Inversió inicial assumible<br />O5. Augment del cost i preu del vi (substitut) <br />
 21. 21. APTC-beer<br />Anàlisi de l’entorn<br />Amenaces:<br />A1. Variacions en el mercat<br />A2. Situació econòmica inestable.<br />A3. Possibles noves empreses competidores.<br />A4. Rivalitat de begudes alcohòliques.<br />A5. Empreses amb una forta imatge de marca.<br />
 22. 22. APTC-beer<br />Anàlisiintern<br />Fortaleses<br />F4. Alta velocitat de reacció en front el mercat<br />
 23. 23. APTC-beer<br />Anàlisiintern<br />Debilitats<br />
 24. 24. APTC-beer<br />Matriu DAFO<br />
 25. 25. APTC-beer<br />Matriu DAFO<br />Conclusions després de realitzar la Matriu DAFO:<br />Èxit (30%): Aprofitem molt les oportunitats gràcies a les <br />nostres fortaleses.<br />Il·lusió (27%): elevat i pròxim al resultat d’èxit. <br />Les nostres fortaleses no permeten atenuar les nostres amenaces externes.<br />Desgast (26%): Les debilitats que tenim no ens deixen aprofitar les oportunitats degudament.<br />Vulnerabilitat (17%): Valor baix. Les debilitats seran petites enfront les nostres amenaces.<br />
 26. 26. APTC-beer<br />Organització funcional de l’empresa<br />
 27. 27. APTC-beer<br />Estratègica de negoci<br /> Estratègia de diferenciació segmentada<br />La diferenciació segmentada consisteix en enfocar-se en un grup de compradors en particular dins d’un mercat geogràfic, el de Terrassa.<br /> La diferenciació proporciona<br />Una espècie d’aïllament contra la rivalitat competitiva degut a la fidelitat dels clients cap a la marca i fa que els clients tinguin una menor sensibilitat enfront al preu<br />
 28. 28. APTC-beer<br />Estratègia corporativa<br /><ul><li> Seguirem amb </li></ul>Idea d’exlusivitat, artesanal i de qualitat<br />Integració distribució (transport) als clients<br /><ul><li> Integració vertical
 29. 29. Diversificació</li></ul>Reproduïr mateix concepte d’exclusivitat en ciutat diferent<br />(Join Venture)<br />
 30. 30. APTC-beer<br />Conclusions<br /><ul><li>El nostre objectiu és captar els consumidors selectes de cervesa, posicionar-nos i obtenir així una força competitiva dins del mercat.
 31. 31. Estratègia de negoci  Diferenciació segmentada
 32. 32. Estratègia corporativa DiversificacióJoin Venture</li></ul> Integració vertical<br /><ul><li>Des de el grup es creu que l’idea podria tirar endavant i que les estratègies plantejades ens ajudarien a rentabilitzar l’empresa per tal de recuperar la inversió inicial. </li></li></ul><li>APTC-beer<br />Alguna pregunta?<br />Gràcies per la sevaatenció<br />

×