Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghiep vu hanh chinh van phong

812 views

Published on

Các khóa học do http://aitc.com.vn tổ chức. AITC là công ty chuyên đào tạo quản trị nhân sự, tư vấn nhân sự, kỹ năng mềm.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nghiep vu hanh chinh van phong

  1. 1. NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Địa Điểm : Hà Nội Tổng quan về công tác văn phòng 1 Chức năng của người phụ trách hành chính Nhóm chức năng liên quan đến văn bản Nhóm chức năng thuộc lập kế hoạch công việc Nhóm chức năng liên quan đến giao tiếp Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và 2 quản lý hồ sơ Những yêu cầu về hành văn Soạn thảo một số loại văn bản thông dụng: chỉ thị, thông báo.. Phân biệt thư từ/ văn bản Phân loại mức độ khẩn Phương pháp sắp xếp hồ sơ Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc 3 Kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng lịch làm việc Quản lý chương trình công tác,kế hoạch hoạt động của cơ quan Tổ chức hội nghị, cuộc họp cho sếp Lập kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi công tác cho lãnh đạo Trách nhiệm của hành chính khi lãnh đạo đi công tác vắng Quy tắc giao tiếp cho cán bộ hành chính chuyên 4 nghiệp Phân biệt khách hàng Cách thức đối xử với từng loại khách hàng. Nghệ thuật ứng xử với khách hàng khó tính Kỹ năng giao tiếp với lãnh đạo 5 Tìm hiểu, nắm bắt tâm lý lãnh đạo Phương pháp giao tiếp, ứng xử phù hợp“ Khóa học hai ngày cung cấp những kỹ năng cơ bản và cần thiết cũng như tác phong, cách làm việccho một thư ký/ nhân viên văn phòng để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.” AITC INTERNATIONAL TRAINING & CONSULTANCY 604B, 102 Thai Thinh, Dong Da, Ha Noi Phone:844 35380297 / 22431742 / 62910280 | Email: info@aitc.com.vn | Website: www.aitc.com.vn

×