Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ky nang danh gia cong viec

387 views

Published on

Các khóa học do http://aitc.com.vn tổ chức. AITC là công ty chuyên đào tạo quản trị nhân sự, tư vấn nhân sự, kỹ năng mềm.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ky nang danh gia cong viec

  1. 1. KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Địa Điểm : Hà NộiMỤC TIÊU KHÓA HỌC NỘI DUNGKhóa học chuyên đề, bao gồmmột chuỗi 5 Modules liên tiếp sẽ Tổng quan về nguyên tắc của thiếtgiúp học viên có thể: 1 kế và đánh giá công việc Triết lý và các nguyên tắc cơ bản P HƢƠNG PHÁPHiểu phương pháp & kỹ năng đánh Tầm quan trọng của đánh giá cônggiá công việc theo các mục tiêu và việc Sử dụng những phươnghiệu quả làm việc Các yếu tố cấu thành pháp thuyết trình đa dạngXây dựng hệ thống cấp bậc công Giới thiệu các phương pháp đánh giá bao gồm bài giảng ngắn,việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt công việc thảo luận theo nhóm, sắmđộng kinh doanh & tăng cường vai, học hỏi lẫn nhau, tròhiệu quả làm việc của cá nhân chơi và bài tập vận dụng. Quy trình đánh giá công việcKết nối hệ thống thang cấp bậccông việc với các mục tiêu của tổ 2 Cấu trúc tổ chức /Cơ cấu công việcchức và chiến lược nhân sự Luồng công việc/Phân tích công việcThực hành hệ thống đánh giá công Thực hành công cụ Đánh giá côngviệc và các liên kết ảnh hưởng tớihệ thống lương thưởng và đãi ngộ. việc HAY Xây dựng hệ thống thang cấp bậc 3 Định hướng sử dụng hệ thống thang cấp bậc trong tổ chức (bậc hẹp, bậc rộng..) Phân tích dải bậc, ưu nhược điểm Sắp xếp các vị trí chuẩn vào hệ thống thang cấp bậc dựa vào kết quả đánh giá công việc So sánh và hiệu chỉnh đánh giá Kết nối với hệ thống lƣơng thƣởng 4 và đãi ngộ Bậc công việc, tính chất công việc và sự kết nối với hệ thống đãi ngộ Các nguyên tắc xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi Lộ trình thăng tiến của các vị trí then chốt trong tổ chức Bài tập tổng hợp 5 Thực hành Chia sẻ kinh nghiệm Thách thức trong quá trình thực hiện Kế hoạch truyền thông AITC INTERNATIONAL TRAINING & CONSULTANCY 604B, 102 Thai Thinh, Dong Da, Ha Noi Phone:844 35380297 / 22431742 / 62910280 | Email: info@aitc.com.vn | Website: www.aitc.com.vn

×