Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Electrònica analògica

245 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Electrònica analògica

 1. 1. Electrònica analògica
 2. 2. Components electrònics passius <ul><li>Els components electrònics passius són aquells que, per si sols, que actuen com a càrregues de manera que permeten reduir o ajustar el senyal elèctric del circuit. </li></ul>
 3. 3. Condensador Resistor Tipus de components electrònics passius: Bobina
 4. 4. Components electrònics actius <ul><li>Els components electrònics actius, són capaços de generar, modificar i amplificar el valor del senyal elèctric. </li></ul>
 5. 5. Tipus de components electrònics actius: <ul><li>Els díodes : </li></ul>
 6. 6. Un tipus de díode és el LED
 7. 7. <ul><li>Transistor: </li></ul>
 8. 8. Hi ha dos tipus de transistors: <ul><li>NPN: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>PNP: </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Circuit integrat <ul><li>Un circuit integrat és un dispositiu electrònic de petites dimensions consistent en un conjunt d’elements, connectats a un material semiconductors que formen un circuit miniaturitzat. </li></ul>
 10. 10. Els avantatges de un circuit integrat: <ul><li>Cost menor. </li></ul><ul><li>Major nivell de miniauturització </li></ul><ul><li>Més fiabilitat i efectivitat </li></ul><ul><li>Menys consum d’energia </li></ul><ul><li>Millors especificacions tècniques </li></ul>

×