Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean

1,140 views

Published on

2015eko azaroaren 10ean egindako Psikodidaktika Jardunaldietarako prestatutako aurkezpena. Bertan modu sintetikoan argitzen da elkarren arteko erregulazioaren garrantzia idatzizko komunikazio akademiko erreferentziala garatzeko unibertsitatean.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean

 1. 1. INGURUNE BIRTUALEN ERABILERA ETA ELKARREN ARTEKO ERREGULAZIOA KOMUNIKAZIO GAITASUNAREN GARAPENEAN Ainhoa Ezeiza Daniel Losada Donostiako Irakasleen UE
 2. 2. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean • Ikerketa hau tesi-proiektuaren ataletako bat da: – Komunikazio gaitasunaren ebaluazioa ingurune birtualetan goi-hezkuntzan • Komunikazio gaitasun akademikoa – Idatzizko komunikazio erreferentziala – Idatzizko komunikazio soziala • Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolako Lehen Hezkuntza Graduko lehen mailako ikasleekin egindako ikerketa Sarrera
 3. 3. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean • Unibertsitatean hastea komunitate diskurtsibo zehatz bat ezagutzen hastea da (Carlino, 2005). • Ekoizpen zientifikoen ezaugarri diskurtsiboak erabiltzen trebatu behar dute ikasleek – Hainbat iturri bibliografiko erabiliz testu akademiko luzea eraikitzea jarduera komunikatibo eta kognitibo konplexua da – Paisaje bat eraiki behar da, estetika zehatz bat duena eta narratiba bereziaren pean (Brailovsky, 2008) Testuinguru kontzeptuala
 4. 4. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Askotariko iturrietatik eraikitako idatzizko testuen ekoizpenerako ikas-prozesuak ikertu dira: • Zein prozesu didaktikok dute ikasleei laguntzeko ahalmena zeregin konplexu hau eraginkortasunez gauzatzen? – Elkarren arteko erregulazio esplizituak nolako eragina du ikasleen ekoizpenen emaitzetan? Ikerketaren galdera nagusia
 5. 5. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Kasu-azterketa interpretatiboa – Lagina: Ez probabilistikoa, Donostiako Irakasleen UEko Lehen Hezkuntza graduko 1. mailako 417 ikasle Metodoa
 6. 6. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean • Aldagaiak: Metodoa
 7. 7. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean • Tresnak: – Autonomia, Ardura eta Ikasteko Gaitasunaren Balioespen- Matrizea (EQF; Manchón, 2011; Topping, 1996). – Ekoitzitako testuen erreferentzia bibliografikoen analisi kualitatiboa Metodoa • Prozedura: – E-ikaskuntza plataforman ekoitzitako testuak erauzi (PHPMyAdmin erabiliz) eta testuarteko txosten akademikoak bildu (2010etik 2013ra) – Ikerketa helburuz testuak ikas-prozesu osoaren amaieran analizatu dira (2013-2014)
 8. 8. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Emaitzak
 9. 9. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Emaitzak
 10. 10. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Emaitzak 1. Irudia. Testu barruko aipuen ebaluazioa, ikasturtearen arabera.
 11. 11. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Emaitzak 2. Irudia. Erreferentzia bibliografikoen hautaketaren ebaluazioa, ikasturtez ikasturte
 12. 12. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Emaitzak • Tutore-taldeen feedback-motak (216 iruzkin): (1) Feedback zuzentzaile linguistikoa: Soilik %3.72 (7 iruzkin) (2) Feedback zuzentzaile linguistikoa eta erreferentziena: Iruzkinen %31.91 (3) Feedback zuzentzaile eta iradokitzaile xumea: Iruzkinen %35.64 (4) Feedback zuzentzaile eta iradokitzaile konplexua: Iruzkinen %28.73 Nahiz eta zenbait iruzkinetan erroreren bat egon edo informazio okerra izan, iruzkin gehienetan ikasleek informazio baliotsua eskaini diete ikaskideei egin duten lana hobetzeko. Iruzkin batzuek, gainera, xehetasun handikoak izan dira (testualtasuna, estiloa, dokumentazioa...).
 13. 13. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Konklusioak • ONDORIOAK: • Ikasleek zailtasunak dituzte testuarteko testu akademiko erreferentzialak ekoizteko, komunitate diskurtsibo berri batean sartzea eskatzen duelako • Zailtasun horietariko batzuk dokumentazio eta erreferentziatze lanari lotutakoa da • Ikasleei laguntzeko, irakaslearen azalpenak eta ariketak ez dira elkarren arteko erregulazioa bezain eraginkorrak • Berdinek laguntza esanguratsua eskain diezaiekete ikaskideei
 14. 14. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Konklusioak • ETORKIZUNEKO LERROAK: • Unibertsitateko komunitate diskurtsiboa kritikoki interpretatzea, partehartze aktiboaren bitartez: Eraikitze kolektiboa • Ikasleek elkarri laguntzeko zubiak eraikitzea (eta horretarako denbora eta aukerak eskaintzea: Elkarren beharra eta autonomia • Komunikazio akademikoaren garapenean autoerregulazioa eta elkarren arteko erregulazioa prozesuan txertatzea: Elkarrengandik ikastea
 15. 15. Ingurune birtualen erabilera eta elkarren arteko erregulazioa komunikazio gaitasunaren garapenean Erreferentzia bibliografikoak • Erreferentzia bibliografikoak: Brailovsky, D. (2008). Estética, identidad y enseñanza de la escritura académica. Revista Científica de UCES, 12(2), 26-36. Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires (Argentina): Fondo de Cultura Economica de Argentina. Commission of the European Communities (2005). Commission Staff Working Document: Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning (Consultation document). Brussels: Directorate-General for Education and Culture. Manchón, R.M. (2011). The language learning potential of writing in foreign language context: Lessons from research. In M. Reichelt, eta T. Chimasko (Argit.), Foreign Language Writing Instructions. Principles and practices (pp. 44-64). West Lafayette: Parlour Press. Topping, K.J. (1996). The Effectiveness of Peer Tutoring in Further and Higher Education: A Typology and Review of the Literature. Higher Education, 32(3), 321- 345.
 16. 16. Eskerrik asko

×