Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LEHENALDIAIZANNi----------------NintzenZu----------------ZinenHura/Bera……..ZenGu----------------GinenZuek ------------Zine...
ADITZ TRINKOAK - ORAINALDIANOR motakoak          IZAN      EGON      JOAN   ETORRI   IBILI   ...
NOR - NORK motakoak         UKAN    EDUKI    EKARRI    ERAMAN     JAKIN  Nik      Dut   Da...
ADITZ TRINKOAK - LEHENALDIANOR motakoak           IZAN      EGON       JOAN    ETORRI    IBI...
NOR - NORK motakoak         UKAN     EDUKI     EKARRI     ERAMAN      JAKIN  Nik     Nuen...
ADTZ LAGUNTZAILEA eta TRINKOAK (NOR)1.- Agirre jauna adiskideekin joan …………../…………….. geltokira.2.- Okindegia geltoki ondo...
8.- Dago. Noiz?EGIN ALDAKETAK1.- Zuek orain trenez zatozte.Eta atzo?                  Eta iaz?Eta lehen?...
ZER EGIN ZENUEN ATZO?1.- Ni atzo ohetik altxatu nintzen, ni gero bainatu nintzen, ondoren sikatu nintzen eta gero jantzini...
Zer afaldu zenuen atzo?1.-Azo         eta       ________________________Atzo almejak eta patata frijituak b...
JANTZI      ESNATU             JAIKI        GOSALDU      GARBITU          JOAN ...
(orraztu)  (entzun)    (lisatu)    (agurtu)   (irakurri)(piztu)   (eskua eman)  (esnatu)    (gosaldu)   ...
Bainatu(ikusi)             (astindu)       Irten                       atea jo  ...
1.-Ni gaur gozean(   )_______ __________; eta zuek _________ ____________, eta haiekatzo__________ ___________.2,. Zuek ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
MATEMATICAS 3 ESO
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

Lehenaldia aditza autoguardado

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Lehenaldia aditza autoguardado

 1. 1. LEHENALDIAIZANNi----------------NintzenZu----------------ZinenHura/Bera……..ZenGu----------------GinenZuek ------------ZineTEnHaiek ----------ZirenUKANNIK-------------NueN NIK_-----------------NitueNZuk------------ZenueN Zuk -----------------ZenitueNHark/Berak ZueN Hark/Berak-------ZitueNGuk-----------GenueN Guk----------------GenitueNZuek ---------ZenuteN Zuek --------------ZenituzteNHaiek -------ZuteN Haiek -------------ZituzteNADITZAK: Egin – Landu – kokatu – lortu – Ekarri – Sortu – Agertu -Katedrala asko egin zirenKatedral asko hirietan kokatu ziren.
 2. 2. ADITZ TRINKOAK - ORAINALDIANOR motakoak IZAN EGON JOAN ETORRI IBILI Ni Naiz Nago Noa Nator Nabil Zu Zara Zaude Zoaz Zatoz Zabiltza Hura Da Dago Doa Dator Dabil Gu Gara Gaude Goaz Gatoz Gabiltza Zuek Zarete Zaudete Zoazte Zatozte Zabiltzate Haiek Dira Daude Doaz Datoz Dabiltza1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿3.- Orain ni etxera ________________ (joan)4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?6.- Ni gaur kaletik ________________(ibili)?7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?8.- Ni orain oso triste _______________(Egon)9.- Gu ez _________________ados (Egon)10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
 3. 3. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Dut Daukat Dakart Daramat Dakit Zuk Duzu Daukazu Dakarzu Daramazu Dakizu Hark Du Dauka Dakar Darama Daki Guk Dugu Daukagu Dakargu Daramagu Dakigu Zuek Duzue Daukazue Dakarzue Daramazue Dakizue Haiek Dute Daukate Dakarte Daramate Dakite UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Ditut Dauzkat Dakartzat Daramatzat Dakizkit Zuk Dituzu Dauzkazu Dakartzazu Daramatzazu Dakizkizu Hark Ditu Dauzka Dakartza Daramatza Dakizki Guk Ditugu Dauzkagu Dakartzagu Daramatzagu Dakizkigu Zuek Dituzue Dauzkazue Dakartzazue Daramatzazue Dakizkizue Haiek Dituzte Dauzkate Dakartzate Daramatzate Dakizkite
 4. 4. ADITZ TRINKOAK - LEHENALDIANOR motakoak IZAN EGON JOAN ETORRI IBILI Ni Nintzen Nengoen Nindoan Nentorren Nenbilen Zu Zinen Zeunden Zindoazen Zentozen Zenbiltzan Hura Zen Zegoen Zihoan Zetorren Zebilen Gu Ginen Geunden Gindoazen Gentozen Genbiltzan Zuek Zineten Zeundeten Zindoazten Zentozten Zenbiltzaten Haiek Ziren Zeuden Zihoazen Zetozen Zebiltzan1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) ¿2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) ¿3.- ATZO ni etxera ________________ (joan)4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?6.- Ni ATZO kaletik ________________(ibili)?7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?8.- Ni Atzo oso triste _______________(Egon)9.- Gu ez _________________ados (Egon)10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu?
 5. 5. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Nuen Neukan Nekarren Neraman Nekien Zuk Zenuen Zeneukan Zenekarren Zeneraman Zenekien Hark Zuen Zeukan Zekarren Zeraman Zekien Guk Genuen Geneukan Genekarren Generaman Genekien Zuek Zenuten Zeneukaten Zenekarten Zeneramaten Zenekiten Haiek Zuten Zeukaten Zekarten Zeramaten Zekiten UKAN EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN Nik Nituen Neuzkan Nekartzan Neramatzan Nekizkien Zuk Zenituen Zeneuzkan Zenekartzan Zeneramatzan Zenekizkien Hark Zituen Zeuzkan Zekartzan Zeramatzan Zekizkien Guk Genituen Geneuzkan Genekartzan Generamatzan Genekizkien Zuek Zenituzten Zeneuzkaten Zenekartzaten Zeneramatzaten Zenekizkiten Haiek Zituzten Zeuzkaten Zekartzaten Zeramatzaten Zekizkiten
 6. 6. ADTZ LAGUNTZAILEA eta TRINKOAK (NOR)1.- Agirre jauna adiskideekin joan …………../…………….. geltokira.2.- Okindegia geltoki ondoan __________________3.- Agirre anderea egunero Bilbora joaten da4.- Euskal Herrian kotxeak arin _________________5.- Agirre anderea azokara joan ___________________6.- Umeak hondarretan jolasten ari ____________________7.- Julen eskolara oinez joaten ___________________-8.- Gu hemen giro ona ______________________9.- Orain eguraldia ederra _________________________10.- Agirre jauna atzo geltokira bakarrik joan ___________________-11.- Ni atzo etxean egon____________________ egun osoan12.- Zuek atzo kalera joan ___________13.- Zu atzo etxean egon ______________________14. Agirre jauna egunero joaten da geltokira____________________-15.- Txakurra mahai azpian ____________________16.- Bihar batzarrean jende asko egongo _________________17.- Gernikan _____________ Gernikako arbola.18.- Gaur goizean liburua mahai gainean _____________________. Non dago orain?ERANTZUN GALDERA HAUEI:1.- Joaten da. Noiz?2.- Joango da. Noiz?3.- Joan zen . Noiz?4.- egon da . N0iz?5.- egongo da. Noiz?7.- Doa. Noiz?
 7. 7. 8.- Dago. Noiz?EGIN ALDAKETAK1.- Zuek orain trenez zatozte.Eta atzo? Eta iaz?Eta lehen? Eta bihar2.- Ni egunero ibiltzen naiz bizikletan.Eta oraintxe bertan? Atzo?Eta lehen? Egunero?Eta iaz? Eta biharEgin ahalik eta esaldi gehien elementu hauek erabiliz:Ni Gau goizean EtxeanZu Bihar IBILIHaiek Egunero MenditikZuek LehenGu Oraintxe Kaletik JOANMikel Aulkian Bide honetatik EGON Merkatuan Kalera Jatetxera ETORRI Zinemara
 8. 8. ZER EGIN ZENUEN ATZO?1.- Ni atzo ohetik altxatu nintzen, ni gero bainatu nintzen, ondoren sikatu nintzen eta gero jantzinintzen.2.-Zu _________________________________________________________________3.- Hura ______________________________________________________________4.- Gu atzo________________________________________________________5.- Zuek atzo_______________________________________________________6.- Haiek atzo ________________________________________________________
 9. 9. Zer afaldu zenuen atzo?1.-Azo eta ________________________Atzo almejak eta patata frijituak bazkaldu nituen.2.- ATZO eta eta bazkaldu nituen.3.- Nik ATZO , eta4.- ATZO eta bat afaldu nuen. _____________________________________________________________________5.- ATZO ZUK , eta bat ...._______________________________________________________________________
 10. 10. JANTZI ESNATU JAIKI GOSALDU GARBITU JOAN ATERA BAZKALDU EDAN ETORRI AFALDU MARRAZTUADITZAK//ekintzak BARRE EGIN LO EGIN BAINATU NEGAR EGIN
 11. 11. (orraztu) (entzun) (lisatu) (agurtu) (irakurri)(piztu) (eskua eman) (esnatu) (gosaldu) (itzali)(eman ) (sartu ) ( usaindu) (irten) (euria egin)(etorri ) (idatzi ) (musu eman) (min hartu) (hegan egin )(abestu) ( afaldu ) (gorde) (eseki) (txalo egin)
 12. 12. Bainatu(ikusi) (astindu) Irten atea jo Edan Bazkaldu Dutxatu Eseri/ JarriBarre egin Ibili Etorri Garbitu Garbitu Hitz egin IRAKURRI JANTZI KORRIKA EGIN JAIKI JOANLANDATU LO EGIN MARRAZTU txiza egin LAN EGIN
 13. 13. 1.-Ni gaur gozean( )_______ __________; eta zuek _________ ____________, eta haiekatzo__________ ___________.2,. Zuek lehen ( )_______ ________ etxetik . Eta Mikel ? ___________________eta zure gurasoak_______________________________?3.- Haiek atzo zapia ( __________ __________ leihotik. Eta guk _____________________; eta zuk ________ ___________.4.- Gu orain menditik ( ) ___________________. Eta hura ___________________eta gure lagunak_______________, eta ni__________________.5.- Gu orain liburu bat ( ) ______________ ari gara, eta zuek _________ ___________________, eta haiek ___________ _________ _________.6.- Ni orain aulki gainean ( ) __________ ___________ ; eta haiek _________ ________,eta Zu __________ _________ eta Miren __________ ____________.7.- Nik lehen eskutitz bat ( ) __________ ___________ eta guk ____________________ ; eta Haiek ___________ ___________.8.- Zure lagunak Bilbotik lehen ( ) ___________ _____________; eta Zu __________-___________, eta Mikel ___________ _____________.
 • mjcabria

  Jan. 12, 2018
 • NaiaraTelletxea

  Oct. 5, 2017
 • YAKO1984

  Sep. 11, 2017
 • PatriArdila

  Jun. 12, 2017
 • Silvilegorri

  Sep. 15, 2015
 • mariaangelestamayo7

  Nov. 22, 2014

Views

Total views

22,257

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

336

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×