Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del hardware

384 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del hardware

 1. 1. HARDWARE aquí la explicació , significat , historia i elements del hardware...
 2. 2. 1- La paraula hardware fa referencia a els components de l’ordinador . El hardware conté el ratolí , la placa mare , el monitor , i unes unitats vinculades “fisicament” al equip. Es a dir son totes les parts tengibles de l’ordinador, els components electrics , electronics electromecanics i mecanics , els cables , gabinets o caixes , periferics de tot tipus .Existeixen dos tipus de categories importants el en camp del Hardware. Per un costat , el Basic , que son les eines indispensables per correr un ordinador , encanvi per laltre costat esta el hardware complementari , que distingeix extres que un pot sumar a la maquina .
 3. 3. El hardware ha sigut un important del procés de càlcul i emmagatzament de dades desde que es va tornar útil per que els valors numérics siguessin procesats i compartits. El primer hardware va ser el “ palillo de cuenta” ; Després grabat permitia recordar una certa quantitat d’elements. Algo similar es pot trobar a prop de las excavacions de Minoan. Aquests elements semblen haver sigut usats per els cometciants , contadors i oficials del gobern de l’època .
 4. 4. - INTERN: La placa mare i que conté al CPU (processador o unitat central de procés), coolers o ventiladors refrigerants, memoria Ram, Bios del sistema, chipsets, plaques de audi, video y red, módem telefónic, etc. La font de alimentació. Modes d’emmagatzematge : disc dur, unitat de cd-rom, disquetera y unitat zip entre altres. - EXTERN: El hardware també pot incluir components externs, coeguts com perifèrics i entre els que podem mencionar: teclat, mouse, joystick, gamepad, escàner, webcam, micròfon, parlants o sistema de altaveus, monitor, Impresora, discs externs i memories usb entre altres . TIPUS DE HARDWARE
 5. 5. Definició de teclat: Es un perifèric que consisteix en un sistema de tecles , com las de una maquina d’escriure i que permet introduir dades a un ordinador o dispositiu digital.
 6. 6. Tipus de teclats: Teclats de membrana : En aquest teclats, les tecles estàn compostes per unes membranes metàliques que actuen com polsadors. Al presionar sobre aquestes peces es produeix una sensació tàctil que confirma el polsat de la tecla. En aquest tipus de teclat es combina un sistema de polsador senzill, efectiu i que permet dissenys amb espessors mínims. Les característiques pròpies de les membranes metàliques són les següents: · Fabricades en acer inoxidable (amb contactes daurats de forma opcional) · Diferents formes i dimensions per adaptar-se a les particularitats de cada disseny permetent crear tecles quadrades i circulars o rectangulars. · Diferents forces d´actuació en funció de l`ambit de funcionament.
 7. 7. Teclats sensitius: En aquest teclats no existeixen mecanismes polsadors sobre els que exercir una pressió. Les tecles passen a la posició de tancat simplement al "apoiar" el dit sobre elles, exercint una pressió minima. Aquest tipus de tecla reuneix les següents avantatges indiscutibles: · Alta sensibilitat de les tecles. · Fàcil i ràpida intriducció de dades. · Teclats ultrafins aconseguint-se espessors des de tan sols 0,6 mm. Les principals aplicacions dáquest tipus de teclat es troben en els equips d´electromedicina, punts de venda, prototips, i en general en sistemes on l´espessor ha d´esser mínim.
 8. 8. Teclats amb tecles de curt recorregut: Les tecles de curt recorregut tenen la seva major aplicació en aquells sistemes en que es requereixen uns paràmetres elèctrics i mecànics de característiques superior i on s´hi ha de realitzar un ús més continuar del teclat A les característiques dels anteriors tipus descrits, les tecles de curt recorregut sumen les següents: · Tecles totalment il.luminades o en punts de llum, mitjançant leds incorporats en la propia tecla. · Altures de perfil des de tan sols 6 mm. · Contactes daurats o platejats. · Disseny de tecles modulars interconectables entre sí. A les característiques dels anteriors tipus descrits, les tecles de curt recorregut sumen les següents: · Tecles totalment il.luminades o en punts de llum, mitjançant leds incorporats en la propia tecla. · Altures de perfil des de tan sols 6 mm. · Contactes daurats o platejats. · Disseny de tecles modulars interconectables entre sí.
 9. 9. Teclats antivandàlics: Els teclats antivandàlics tenen la seva principal aplicació en aquells sistemes que estàn exposats a la intempèrie o simplement en sistemes d´ús public, com poden ser caixers automàtics, cabines o terminals dínformació o dáccés a internet. Construits amb components metàl.lics en la seva majoria, estàn protegits contra descàrregues elèctriques, contra la pols i contra els esquitxos d´aigua.
 10. 10. Teclats pesoelectrics : Els teclats pesoelèctrics són construits amb polsadors, funcionament que es basa en l´efecte pesoelèctrics. Si s´aplica una força a un cos pesoelèctric s´indueixen càrrugues superficials per el desplaçament dielèctric, per tant es crea un camp elèctric. Si el cos pesoelèctric té electrodes, aquest camp pot ésser transformat en una tensió elèctrica. En un interrruptor basat en pesoelèctrics la tensió elèctrica generada és amplificada i acondicionada per produir un impuls elèctric curt, el qual es fa servir per produir el tancament d´un contacte momentani d´entre 10 i 1000 ms de duració, depenent de la força i velocitat de pulsació. Els teclats construits amb polsadors pesoelétrics són especialment adequats per exterio, equips de seguretat de baixa supervisió, aplicacions industrials i mèdiques.
 11. 11. Definició de Pantalla: Una pantalla (o monitor) es una unitat de visualitzacio del equip.En general es diu que existeixen dos families de pantalles: Tipus de pantalles: Pantallas de rajos catódics (CRT): utilitzades en la majoria dels equips del escriptori .Son pesades i voluminoses, i en general ,consumeixen molta energia. Els monitors de pantalla plana : es fan servir per la majoria d’ordinadors portàtils , asistents digitals personals (PDA) i camaras digitals i , cada cop mes , en equips d’escritori. Aquestes pantalles son més primer i consumeixen menys energia.
 12. 12. Definició de mouse (ratolí) : El mouse es un perifèric d’entrada per interactuar amb l’ordinador a través d’un punter mostrat en la pantalla en sistema GUI (gràfics).
 13. 13. Mouse Mecànic: Té una bola de plàstic, de diverses capes, a la part inferior per moure dues rodes que generen polsos en resposta al moviment d'aquest sobre la superfície.Una variant és el model de Honeywell, utilitza dues rodes inclinades de 90 graus entre elles en comptes d'un punt a la part inferior de ratolí de cable i sensor òptic La circuiteria interna compte els polsos generats per les roda i envia la informació a l'ordinador, que mitjançant programari processa i interpreta.
 14. 14. Mouse Óptic: És una variant que no té la bola de goma, que evitant el freqüent problema de l'acumulació de brutícia en l'eix de transmissió, i per les seves característiques òptiques és menys propens a patir un inconvenients d'aquest tipus. És considerat un dels més moderns i pràctics actualment. Pot oferir un límit de 800 DPI (dpi, acrònim de l'anglès: Dots per inch, literalment: punts per polzada), com a quantitat de punts diferents que pot reconèixer en 2,54 centímetres (una polzada), a menor xifra pitjor actuarà el sensor de moviments. El seu funcionament es basa en un sensor òptic que fotografia la superfície sobre la qual es troba, detectant les variacions entre successives fotografies, es determina si el ratolí ha canviat la seva posició. En superfície polida el ratolí òptic causa moviment nerviós sobre la pantalla. Aquest problema pot ser solucionat amb l'ús d'un ratolí pad o en el cas una pasta de quadern o qualsevol superfície que millori la transmissió dels sensors del ratolí.
 15. 15. Mouse Láser: Aquest tipus és més sensible, aconsellable especialment per als dissenyadors gràfics i els fanàtics de videojocs, per la seva excel lent rendiment.Usa també la superfície on es recolza, com els mouse pad, però el feix de llum de tecnologia òptica se substitueix per un làser (invisible a l'ull humà) de 2000 ppp el que es tradueix en un augment significatiu de la precisió i sensibilitat.
 16. 16. Mouse Trackball : Un model trackball de Logitech El concepte de trackball és una idea nova que part del Heho: s'ha de moure el punter, no el dispositiu, de manera que s'adapta per presentar una bol, de tal forma quan es col.loqui la mà a sobre es pugui moure mitjançant el dit polze, sense necessitat de desplaçar res més ni tota la mà com abans. D'aquesta manera es redueix l'esforç i la necessitat d'espai, a més d'evitar un possible mal de avantbraç pel moviment d'aquest.Algunes persones però, no els acaben de resultar realment còmode. Aquest tipus ha estat molt útil en ara la informatització de la navegació marítima.
 17. 17. Mouse touch: També conegut com Magic Mouse està dissenyat amb una carcassa superior de una peça. La superfície és llisa és a dir sense botó, ja que gràcies a l'àrea multi-touch, tot el ratolí fa de botó i el puguin utilitzar tant els dretans com els esquerrans .

×