Successfully reported this slideshow.
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Minggu 1
2-4 Jan
Orientasi pela...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
kompas dari titik rujukan
yang ...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Tahun Baru
Cina
(10-11 Feb
Kons...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Aras 2
• Mengaplikasikan simbol...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Lipatan
banjaran gunung negara
...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
• Menjelaskan dengan contoh
kep...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Konsep
• Profil panjang
• Profi...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
contoh: perikanan,
pelancongan
...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
• cerun curam sukar untuk
mendi...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
13-17 Mei
Pergerakan
bumi di da...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
yang mempengaruhi cuaca
dan ikl...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
(Kawasan Siberia)
• Zon sejuk (...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Minggu
25 - 26
8-12 Julai
15-19...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
29 Julai-
2 Ogos
Nuzul
Al-Quran...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
peta.
• Gurun panas (Sahara)
• ...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
2-6 Sept
Hari
Kebangsaan
(31 Og...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
• Merumus kesan kegiatan
Manusi...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
langkah-langkah
mengurangkan
ke...
MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN
AKTIVITI P&P
NILAI PATRIOTISME
BBM/BBB
DSP
Maal Hijrah
(5 Nov)
19
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpt form 1

989 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rpt form 1

 1. 1. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Minggu 1 2-4 Jan Orientasi pelajar tingkatan 1 Minggu 2 - 3 7-11 Jan 14-18 Jan Kedudukan Konsep Kedudukan Relatif Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. • Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. • Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 • Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Berusaha BBM /BBB Buku Teks B1D1E1 Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. B2D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur danbaris Minggu 4 21-25 Jan Maulidur Rasul (24 Jan) Thaipusam (27 Jan) Arah Konsep Arah Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 • Menyatakan arah mengikut Lapan arah mata angin. • Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas. Aras 2 • Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas Berusaha, bersungguh BBM /BBB Kompas Buku Teks B1D1E2 Menyatakanarah mataanginutama B2D1E2 Mengenalpasti lapanarahmata angin B3D1E1 Menentukanarah berdasarkanlapan mataangindengan 1
 2. 2. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. • Menjelaskan arah mengikut Lapan arah mata angin Dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah menggunakan kompas Minggu 5 - 6 28 Jan – 1 Feb 4-15 Feb Skala dan jarak Konsep Jarak Mengenal skala dan jarak. Aras 1 • Mengenal pasti dan melukis Skala lurus • Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus. • Mentakrifkan konsep jarak • Menyatakan jarak dari rumah Ke sekolah. Aras 2 • Melukis pelan bilik darjah berasaskan skala lurus. • Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah. Aras 3 • Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatan Berusaha BBM / BBB Pembaris Pita ukur Buku Teks B1D1E3 Menyatakanjarak mutlakdan jarak relatif B1D1E4 Mengenalpastiskala lurus B2D1E3 Melukisskalalurus B3D1E2 Mengukur jarak menggunakanskala Minggu 7 Graf Mengaplikasikan maklumat dalam Membincangkan Tekun BBM /BBB B2D1E5 2
 3. 3. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Tahun Baru Cina (10-11 Feb Konsep Graf bar mudah Graf Garisan bentuk jadual dan graf. Aras 1 • Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah. • Memilih data yang relevan. • Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. • Membina graf bar mudah dan Graf garisan berdasarkan jadual. Aras 2 • Membina graf bar mudah dan Graf garisan berdasarkan jadual, menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Aras 3 • Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf Garisan istilah petunjuk kata Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data. Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf Penggunaan komputer digalakkan Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf Berusaha Kertas Graf Pembaris Komputer Buku Teks Mengenal jenisgraf barmudahdangraf garisan B3D1E3 Membina graf bar dangraf garisan Minggu 8 18-22 Feb Minggu 8 18-22 Feb Peta Konsep Kedudukan Arah Jarak Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar. Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri fizikal Dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. • Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan. Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Rajin Tekun BBM /BBB Peta lakar Buku Teks B1D1E5 Mengenalsimbol petalakar B2D1E4 Mengenalsimbol fizikaldan budaya dalam peta lakar B4D1E1 Mentafsir peta lakar dan bahan 3
 4. 4. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Aras 2 • Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar. Aras 3 • Mentafsir peta lakar. Mengkaji secara kumpulan: - peta lakar - peta bergambar - peta pelancongan grafik Minggu 8 - 9 18-22 Feb 25 Feb – 1 Mac Bentuk muka bumi Konsep Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia  tanah tinggi  tanah pamah  lembangan  pinggir laut • Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta  tanah tinggi  tanah pamah  lembangan  pinggir laut Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Melabel negeri- negeri di Malaysia dalam peta kosong Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan Cintai Negara Malaysia BBM /BBB Peta Dunia Peta Malaysia mengikut sempadan negeri Buku Teks B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumidi Malaysia Minggu 10 4-8 Mac Tanah tinggi Konsep Memahami sistem gunung lipat. Aras 1 • Mengenal pasti rangkaian Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia Mencintai Malaysia Berbangga BBM /BBB Kain tebal Gambar B2D2E1 Menyatakan jenis/contoh 4
 5. 5. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Lipatan banjaran gunung negara Malaysia. • Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta alaysia. • Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. • Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat  gunung lipat muda  gunung lipat tua Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem banjaran gunung asia • Menjelaskan ciri-ciri sistem • gunung lipat tua • gunung lipat muda Aras 3 • Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumat melalui: - tayangan video - internet - majalah/akhbar terhadap alam semulajadi Malaysia Visual sumber internet wikipedia ( tektonik) Buku Teks bentuk mukabumi tanahtinggi B3D2E1 Mengenalpasti taburan kepelbagaian bentukmukabumi tanahtinggidi Malaysia Minggu 11 11 – 15 Mac Tanah Pamah Konsep • Delta • Dataran • Lembangan Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan contoh- contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. • Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Aras 2 Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti : peta, cakera padat dan internet Mencintai negara Malaysia Bersyukur Tinggal dalam negara yang subur BBM /BBB Peta tanah pamah kosong Buku Teks B2D2E2 Menyatakanjenis/ contohbentuk mukabumi tanah pamah B3D2E2 Mengenalpasti taburan kepelbagaian bentuk mukabumi 5
 6. 6. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP • Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia tanahpamahdi Malaysia Minggu 12 18-22 Mac Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. • tebing tinggi • tanjung • teluk • pantai • pulau • pentas benua Aras 2 • Menerangkan pelbagai Bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah. • Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut Mencintai Negara Malaysia Bersyukur Tinggal dalam negara yang mempunyai pelbagai bentuk muka bumi BBM /BBB Buku Teks Laptop/LCD B2D2E3 Menyatakanjenis/ contohbentuk muka bumi pinggir laut CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 23 – 31 Mac 2013 Minggu 13 1-5 April Saliran Memahami profil sungai. Aras 1 . Menunjukkan kedudukan saliran- Mencintai negara Malaysia, Bersyukur kerana BBM /BBB Peta taburan sungai B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh 6
 7. 7. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Konsep • Profil panjang • Profil rentas • Menyenaraikan jenis-jenis saliran • Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. • Melukis profil panjang dan Profil rentas sungai. • Menyenaraikan bentuk muka Bumi sepanjang aliran sungai  jeram  air terjun  likuan sungai  likuan terpenggal  tasik ladam  tasik  delta Aras 2 • Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai saliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai negara Malaysia mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik Gambar rajah profil sungai Buku Teks bentuk mukabumi disepanjangaliran sungai B3D2E3 Mengenal pasti taburan salirandi Malaysia Minggu 14 - 16 8-12 April 15-19 April 22-26 April Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Aras 1 • Menyatakan kepentingan Bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. • Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. • Tanah pamah contoh: petempatan, pertanian • Pinggir laut Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia Berusaha membangunkan negara Malaysia : Bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia . BBM /BBB Buku Teks LCD / Laptop B4D2E1 Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah,salirandan pinggirlaut)di negaraMalaysia B4D2E2 Membandingkan kepentingan bentuk muka 7
 8. 8. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP contoh: perikanan, pelancongan • Saliran contoh: minuman, perikanan Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: • kepentingan tanah tinggi Untuk pelancongan di Switzerland. • kepentingan cerun bukit Untuk pertanian di Pulau Jawa. • kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. • kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap, Kampuchea bumi kepada kegiatanmanusia antaraMalaysia dengannegaralain B4D3E1 Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia Minggu 17 29 April – 3 Mei Hari Pekerja (1 Mei) b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 1 • Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. Sumbang saran halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia BBM /BBB Buku Teks Laptop/LCD 8
 9. 9. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP • cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. • sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 3 • Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Minggu 18 6-10 Mei Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Konsep Pemeliharaan Pemuliharaan Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. • penebangan pokok • kegiatan pertanian • pembinaan jalan raya Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 3 • Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. • Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpelihara Perbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Syarahan tentang kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Mencintai negara Malaysia Memelihara dan memulihara alam sekitar BBM /BBB Buku Teks LCD /Laptop B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh. B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yangdiperoleh Minggu 19 9
 10. 10. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP 13-17 Mei Pergerakan bumi di dalam sistem suria a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim Konsep • Putaran • Peredaran • Kebenuaan • Kelautan • Kepulauan • Ketinggian Memahami putaran dan peredaran bumi. Aras 1 • Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi • Menyenaraikan kesan-kesan putaran. • Menjelaskan kejadian siang Dan malam • Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi Aras 2 • Menghuraikan:  kejadian siang dan malam  kejadian empat musim Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim. Bersyukur Buku Teks LCD / Laptop Lembaran kerja B2D3E1 Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim Minggu 20 - 21 20-23 Mei 10-14 Jun Hari Wesak (24 Mei) b. Cuaca dan iklim negara Malaysia Konsep • Suhu • Angin • Hujan Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia dari segi: • suhu , angin , hujan • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia: • kedudukan • angin monsun • ketinggian • kepulauan Aras 2 • Menghubungkaitkan faktor Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai sumber seperti: - internet - pusat kaji cuaca Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia Mencintai negara Malaysia : Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau BBM /BBB Buku Teks Power Point Laptop /LCD B1D3E1 Menamakanjenis iklimdiMalaysia B2D4E1 Menyatakanciri iklim di Malaysia B3D3E1 Menjelaskanfaktor yang mempengaruhiciri cuacadaniklim Malaysia 10
 11. 11. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. • kedudukan • angin monsun • ketinggian • kepulauan • Menjelaskan kedudukan segara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25 Mei – 9 Jun 2013 Minggu 22 - 23 17-21 Jun 24-28 Jun Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup Konsep Cara hidup manusia Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu. Aras 1 • Mengenal pasti iklim di : • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) • Menyatakan cara hidup di kawasan zon iklim tertentu Aras 2 • Menerangkan iklim Malaysia dan iklim di kawasan Zon iklim : • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) • Menjelaskan cara hidup Manusia di kawasan: • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video, internet dan majalah tentang keadaan iklim di kawasan: - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) - zon sejuk (Greenland) Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan negara lain. Mencintai negara Malaysia : Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau BBM /BBB Buku Teks Power point Laptop /LCD Tayangan Visual B3D4E1 Menjelaskan pengaruhcuaca daniklimterhadap carahidupdiGurun Thar,Siberia dan Greenland B4D2E3 Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zoniklim(Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk B4D3E2 Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia 11
 12. 12. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) Aras 3 • Membandingkan iklim Malaysia dengan iklim negara- negara lain, mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan zon iklim lain. Minggu 24 1-5 Julai Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Konsep • Kemarau • Jerebu • Hujan asid • Kesan rumah hijau • Pulau haba • Penipisan lapisan ozon Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. o peningkatan suhu o kemarau o jerebu o hujan asid o kesan rumah hijau o pulau haba o penipisan lapisan ozon Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Aras 3 • Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mencintai negara Malaysia : Berusaha menjaga Alam sekitar dari masalah kemarau, jerebu hujan. BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lptop/LCD 3 Tayangan Visual B5D2E1* Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Atau Menghasilkan kajin kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar 12
 13. 13. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Minggu 25 - 26 8-12 Julai 15-19 Julai Jenis dan taburan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Konsep Kepelbagaian Taburan Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia • Hutan Hujan Tropika • Hutan Paya • Hutan Pantai • Hutan Gunung • Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta negara Malaysia • Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia • Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 3 • Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia : Bersyukur tinggal dalam negara yang mempunyai pelbagai tumbuhan semulajadi BBM /BBB Buku Teks Tayangan Visual B1D4E1 Menamakan tumbuhan semula jadi B1D4E2 Menamakan hidupanliar B2D5E1 Menyatakan ciri tumbuhan semulajadi Minggu 27 - 28 22-26 Julai Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelbagai jenis Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis Mencintai negara Malaysia : Bersyukur tinggal BBM /BBB Buku Teks LCD/Laptop Tayangan Visual B2D5E2 Menyatakan jenis hidupan liar mengikut 13
 14. 14. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP 29 Julai- 2 Ogos Nuzul Al-Quran (26 Julai) tumbuh- tumbuhan semula jadi a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. • bentuk muka bumi • iklim • tanih • saliran Aras 2 • Menghubungkaitkan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: • bentuk muka bumi • iklim • tanih • saliran Aras 3 • Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda tumbuh-tumbuhan semula jadi. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam negara yang mempunyai pelbagai tumbuhan semulajadi habitatnya B3D5E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi Minggu 29-30 5-6 Ogos 19-23 Ogos b. Jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Aras 1 • Menyatakan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: • Gurun panas (Sahara) • Tundra (Siberia) • Mediterranean (Turki) • Monsun Tropika (Thailand • Memadankan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi di atas Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan cakera padat. BBM /BBB Buku Teks Tayangan Visual B4D2E5 Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain 14
 15. 15. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP peta. • Gurun panas (Sahara) • Tundra (Siberia) • Mediterranean (Turki) • Monsun Tropika (Thailand) • Menyatakan ciri-ciri tumbuh- Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: • Gurun panas (Sahara) • Tundra (Siberia) • Mediterranean (Turki) • Monsun Tropika (Thailand) Aras 2 • Menjelaskan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara- negara lain • Memadankan jenis tumbuh- Tumbuhan semula jadi di atas peta. • Menyatakan ciri-ciri tumbuh- Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di awasan: Aras 3 • Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar : Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: - Gurun panas (Sahara) - Tundra (Siberia) - Mediterranean (Turki) - Monsun Tropika (Thailand CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 7 – 18 Ogos 2013 Minggu 31 -32 26-30 Ogos Kepentingan Tumbuh- tumbuhan semula jadi Memahami kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuh- tumbuhan semula Mencintai Malaysia BBM /BBB Buku Teks Laptop/LCD B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhansemula 15
 16. 16. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP 2-6 Sept Hari Kebangsaan (31 Ogos) Konsep • Ekosistem • habitat Aras 1 • Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 3 • Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. jadi negara Malaysia. Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia jadidinegara Malaysia B4D3E3 Menghuraikan keistimewaandan keunikantumbuhan semulajadi negara Malaysia Minggu 33 – 34 9-13 Sept 16-20 Sept Hari Kebangsaan (31 Ogos) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Konsep • Kepupusan • Ketandusan • Pencemaran Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. o pembalakan o pertanian o petempatan Aras 3 Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Mendapat maklumat bergambar daripada majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menulis karangan ringkas tentang Mencintai negara Malaysia BBM /BBB Buku Teks Tayangan Visual B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh. B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D2E1* Menghasilkankajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhansemula jadi danhidupan liar 16
 17. 17. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP • Merumus kesan kegiatan Manusia terhadap tumbuh- Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Minggu 35 - 36 23-27 Sept 30 Sept – 4 Okt Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Konsep • Pemeliharaan • Pemuliharaan Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 • Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. • Menyenaraikan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Sumbang saran langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan permainan alam sekitar. Tayangan video tentang tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Mencintai negara BBM /BBB Buku Teks Tayangan Visual B5D3E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktivitiperingkat sekolah/komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar. B6D1E1* Mempersembahkan idea/dapatan /ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran. B6D2E1 Mencadangkan langkah-langkah pe ngurusan tumbuhan semula jadidan hidupanliar. B6D2E2 Mencadangkan 17
 18. 18. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP langkah-langkah mengurangkan kegiatanmanusia terhadapalam sekitar. B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkahlaku mesraalamsekitar Minggu 37 7-11 Okt ULANGKAJI Minggu 38 14-18 Okt Hari Raya Haji (15 Okt) Minggu 39 21-25 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 40 28 Okt- 1 Nov Minggu 41- 42 4 Nov – 15 Nov Deepavali (3 Nov) PENGURUSAN PBS 18
 19. 19. MINGGU TAJUK/KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P NILAI PATRIOTISME BBM/BBB DSP Maal Hijrah (5 Nov) 19

×