Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minu Etwinningu Projektid

1,497 views

Published on

etwinningu-projektide kogemustest

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minu Etwinningu Projektid

 1. 1. Minu etwinningu projektid Aimi Jõesalu Põlva Keskkool 2009
 2. 2. Das Bild der Anderen <ul><li>meilivahetusprojekt saksa keele õppijatele, mis kestab seniajani </li></ul><ul><li>3-4 aastat </li></ul><ul><li>hollandlannast hea partner </li></ul><ul><li>etwinningu projektiks registreerimine </li></ul><ul><li>e-projektina toimis suurepäraselt </li></ul><ul><li>etwinningprojektina kahjuks ebaõnnestus </li></ul><ul><li>partner ei tulnud kaasa </li></ul><ul><li>endal polnud veel kogemusi </li></ul>
 3. 3. Koos!Gemeinsam!Together! <ul><li>2007/2008 </li></ul><ul><li>Partnerkooli ks   Ekenässkolan, Rootsi </li></ul><ul><li>14-15, 8. klassi õpilased </li></ul><ul><li>Projektitöö suhtluskeel saksa keel (pisut ka inglise k.) </li></ul><ul><li>Missuguste õppeainetega on projekt veel seotud? a rvutiõpetus, meedia, ajalugu, ühiskonnaõpetus </li></ul><ul><li>Projekti sisu lühitutvustus Projekt hõlmab vastava astme kõnearendusteemasid, iga teema kohta kasutame erinevaid veebipõhiseid tööriistu: meilivahetust, chatti, ajaveebi, fotoromaani, PowerPoint-esitlusi, wikit, skypet ja ka liveonline-ruumi </li></ul><ul><li>Projekti blogi : www.projektiveeb.blogspot.com </li></ul>
 4. 4. Koos!Gemeinsam!Together! <ul><li>Kuidas on projekt seotud õppekavaga? Õppekavaga on seotud antud projekt just kõnearendusteemadega. Samal ajal oli projekt ka veebipõhiste töövahendite õppimiseks mõeldud – seega arendas ka õpilaste arvutialaseid teadmisi/oskusi, kuigi just 8. klassis arvutiõpetust eraldi ainena tunniplaanis pole, küll aga 9. klassis. </li></ul><ul><li>IKT-vahend itest kasutasime projektitöös : </li></ul><ul><li>meil ivahetus, chat, blogi , PP-esitlus , fotoromaan , wiki </li></ul>
 5. 5. Koos!Gemeinsam!Together! <ul><li>Missuguseid oskusi/teadmisi projektitöö õpilastele andis?  </li></ul><ul><li>Kinnistas ja arendas õpilaste teadmisi/oskusi saksa keeles kõnearendusteemade kaupa ( Mina, minu perekond, kodu, hobid, tervislikud eluviisid,kodu/elukoht, Eesti jne) </li></ul><ul><li>Õppisime looma PP-esitlust ja fotoromaani koostama, chattima, looma ja toimetama blogis, oma töösid etwinningu portaalis oleval meie töölaual üleslaadima, kasutama wikit, sooritama virtuaalreise EL-i riikide pealinnadesse, andis teadmisi projektist ”Kevadpäev Euroopas” (kuna sidusin viimase projekti mõned sammud antud projektiga, mil vahetasime kevadtervitusi e-kaartide teel ja vastasime wikis küsimustele meie ühiste väärtuste kohta Euroopas. </li></ul><ul><li>Kindlasti laiendas projekt õpilaste teadmisi Rootsist ja Rootsi samaealiste noorte elust ja muudest eluvaldkondadest, haridussüsteemist, koolielust jne </li></ul><ul><li>Andis õpilastele meeskonnatöö kogemuse </li></ul><ul><li>Õpetas tolerantsust ja teiste kultuuride aktsepteerimist ja väärtustamist. </li></ul>
 6. 6. Plussid ja miinused. <ul><li>+ </li></ul><ul><li>Kõige õnnestunumaks pean projekti läbi õppeaasta toimumist. </li></ul><ul><li>Et projekti tehes kasvas õpilaste motivatsioon saksa keele ja teist e võõrkeelte õppimisel. </li></ul><ul><li>Õpilastele olid veel väga huvitavad fotoromaanid, blogi d ja PP-esitlused. </li></ul><ul><li>- </li></ul><ul><li>Suurimaks raskuseks oli minu saksa keele grupi suurus (24 õpilast keelegrupis???), mistõttu oli organiseerimis- ja töökoor m us ikka mit m ekordne. </li></ul><ul><li>Nappis tunniaega rahulikumaks tegutsemiseks, kuna B-keelt ainult 3 tundi nädalas. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. DeutschLiveOnlineProjekt <ul><li>2008/2009 </li></ul><ul><li>Partnerkooli ks   Frogn videregående skole , Norra </li></ul><ul><li>18-19, 12. klassi õpilased </li></ul><ul><li>Projektitöö suhtluskeel saksa keel </li></ul><ul><li>Missuguste õppeainetega on projekt veel seotud? a rvutiõpetus, meedia, ajalugu, ühiskonnaõpetus </li></ul><ul><li>Projekti sisu lühitutvustus : meie projekti sisuks olid 2 liveonline-kohtumist teemadel ”Tavad ja kombed Norras/Eestis” ja ”Noorte elu Norras/ Eestis” ; nendeks koostasid õpilas ed P P -esitlus e d , õpetaja d harjutasid modereerimist ja koostasid stsenaarium id, organiseerimine toimus kas siis liveonline-ruumis või skyp es; pärast kohtumisi toimus ainetunnis analüüsimine ja evalueerimine, blogi de sse kajastamine </li></ul>
 8. 8. DeutschLiveOnlineProjekt <ul><li>Projekti organiseerimise kajastasime blogis www.planaimiastrid.wordpress.com </li></ul><ul><li>P rojekti sisu kajastasime nii etwinningu portaalis kui ka projekti blogis www.deutschliveonlineprojekt.wordpress.com </li></ul><ul><li>Projektist on valminud ka videofilm: </li></ul><ul><li>http://oppimislugu.blogspot.com/search/label/-%20P%C3%B5lva%20Keskkool </li></ul><ul><li>I ga võõrkeeleproj ek t on seotud õppekavaga . Võõrkeeles suhtlemine ar en dab tegelikult kõiki keeleõppimise osaoskusi, olgu selleks ükskõik missugune kõnearendusteema. </li></ul>
 9. 9. DeutschLiveOnlineProjekt <ul><li>Missuguseid IKT-vahendeid projektitöös kasutasite? </li></ul><ul><li>blogi sid, liveonline-ruum , Skype, PP-esitlused, e t winningu mestimisruumi </li></ul><ul><li>Missuguseid oskusi/teadmisi projektitöö õpilastele andis? </li></ul><ul><li>Lisaks saksa keeles suhtlemisoskuse arendamisele ja samaaegselt ka jututoas kirjutades kirjutamisoskuse arendamisele, rääkimata kuulamisoskusest, laiendasid õpilased oma silmaringi Norrast, sealsest haridussüsteemist, koolielust ja noorte tegemistest. Samuti õppisid õpilased oma esitlusi üles laadima etwinngu mestimisruumis, esitama neid liveonline-ruumis, suhtlema liveonline-ruumis ja iseenesestmõistetavalt täiendsid ka saksakeeslet sõnavara. Projekt õpetas tolereerima teisi kultuure ja teisi rahvusi. </li></ul>
 10. 10. Virtuelle Kulturreisen! Virtual Culture Joyrnies <ul><li>Partnerkooli ks   BHAK/HAS Innsbruck, Austria </li></ul><ul><li>15.16-aastased, 9. klassi õpilased </li></ul><ul><li>Projektitöö suhtluskeel saksa ja inglise keel </li></ul><ul><li>Missuguste õppeainetega on projekt veel seotud? </li></ul><ul><li>Kirjandus, kunst, muusika,a rvutiõpetus, meedia, ajalugu, ühiskonnaõpetus </li></ul><ul><li>Projekti sisu lühitutvustus : Ühise kultuuriblogi loomine eesmärgil, et noored õpiksid tundma teisi kultuuriruume, parandaksid oma võõrkeelteoskust, arendaksid võõrkeeltes kõnelemisoskust ja õpiksid meeskonnatööd </li></ul>
 11. 11. Virtuelle Kulturreisen! Virtual Culture Joyrnies <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>Projekti organiseerimise blogi: www.planilseaimi.wordpress.com </li></ul><ul><li>Projekti blogi: </li></ul><ul><li>www.kulturblog09.wordpress.com </li></ul><ul><li>IKT-vahenditest kasutasime projektis: </li></ul><ul><li>blogisid, meilivahetust, skypet, liveonline-ruumi, etwinningu mestimisruumi </li></ul><ul><li>tehnilistel põhjustel ebaõnnestunud liveonline –kohtumise tahame veel läbi viia </li></ul>
 12. 12. Das grosse Quiz für Europäische Jugend+ für andere! <ul><li>2009 </li></ul><ul><li>Esimene partnerkool: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn </li></ul><ul><li>16-17-aastased, minu 10-nda klassi õpilased </li></ul><ul><li>Suhtluskeel : saksa ja inglise keel </li></ul><ul><li>Projekti lühitutvustus: projekti tarbeks loodud wikisse ( www.jugendquiz09.wikispaces.com ) koondatakse iga maa saksa- ja ingliskeelne veebiviktoriinid (loodud www.mystudiyo.com ) , mis koosneb 17 küsimusest noorteelu teemal. Projekti organiseerimisblogi on www.planquiz.wordpress.com ja projekti blogi www.europjugendquiz.wordpress.com ) </li></ul>
 13. 13. Tarkuseterad kolleegidele <ul><li>julgelt otsida partenrit ja julgelt alustada, sest julge pealehakkamine on 80% edust </li></ul><ul><li>igat projekti saab siduda ainekavaga, tuleb ainult olla loov ja nutikas </li></ul><ul><li>kasutada projekte just oma aine motiveerimiseks ja oma ainetundide mitmekesistamiseks </li></ul><ul><li>tehes projekte, õpid ise ka tohutult </li></ul><ul><li>õpid uut ja huvitavat etwinningu koolitustel, kuhu sa projektide läbiviimiseks kindlasti suundud </li></ul>
 14. 14. Minu etwinnimise hetkeolukord <ul><li>Uue mestimisruumi tundmaõppimine ja välispartneritele õpetamine </li></ul><ul><li>Partneritega jätkuv organiseerimistöö nii skaipides kui ka oma liveonline-ruumis </li></ul><ul><li>Oma õpilastega olen alustanud küsimuste koostamisega saksa keeles ja kolleeg inglise keeles </li></ul><ul><li>Olen algust teinud õpilaste lisamisega mestimisruumis </li></ul><ul><li>Postitused blogides </li></ul>
 15. 15. etwinnimise senised rõõmurõngad <ul><li>On kokku viinud tarkade ja lahedate , ääretult meeldivate inimestega </li></ul><ul><li>Parimad koolitused </li></ul><ul><li>Saanud teada palju uusi veebikeskkondi </li></ul><ul><li>Mind on väga kenasti tunnustatud </li></ul><ul><li>Olen saanud väga palju projektitöö kogemusi </li></ul><ul><li>Projektiideede konkursil oli esikohaks osalemine etwinningu rahvusvahelisel konverentsil Bukarestis </li></ul><ul><li>2 minu pikaajalist projekti on saanud rahvusliku kasutajatoe kvaliteedimärgid </li></ul><ul><li>Etwinningu mentoriks olemine soosib edasiarenemist </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Meeldivat etwinnimist! </li></ul><ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul>

×