SlideShare a Scribd company logo
1 of 75
VAIKUTTAVUUSVIESTINTÄ
Koulutus
26.11.2019 Korjaamo, Helsinki
Tehdään yhdessä VAIKUTTAVUUS näkyväksi!
Mitä voisit tehdä vaikuttavuusviestinnän eteen?
Julkaise LUPAUS koulutuksen aikana somessa!
#vaikuttavuusviestinta #hyvanmitta #lupaus
Vaikuttavuutta videoilla
– osaamisen kehittämisen kokonaisuus 2019
• Tutkimus
• Kehittäminen ja koulutus
• Pilotit: 5 vaikuttavuusvideota
Vaikuttavuutta videoilla – osaamisen kehittämisen ryhmä Facebookissa
#vaikuttavuusviestinta
#vaikuttavuusvideo
#hyvanmitta
Vaikuttavuusvideo kertoo tutkittuun tietoon, vaikuttavuusseurantoihin tai
arviointeihin perustuvan tarinan yhteiskunnallisesti hyödyllisen toiminnan tuloksista ja
vaikutuksista sekä niistä tekijöistä, joilla vaikuttavuutta on saatu aikaan.
Vaikuttavuusvideo
- pilotit
• Vauvan taika: Hoivaa ja
leiki - ryhmätoiminta
• Dynamo-valmennus
• Me-talo Tampere
• Perhekumppani
• Icehearts - toiminta
Inspiroivaa ja vaikuttavaa
YHTEISKEHITTÄMISTÄ
“AIknow tuo erilaisia toimijoita yhteen yhteisen
tavoitteen äärelle.
He saavat ihmisistä parhaan esiin ja sytyttävät
kipinän positiiviseen muutokseen!”
info@aiknow.fi | 0400 164323 | aiknow.fi
#senseadifference
PALVELUMME
LUOVA tuottaminen
Taide, Media & Vaikuttavuustuotannot
INHIMILLINEN kehittäminen
Valmennus & Yhteiskehittämisen
fasilitointi
KESTÄVÄ liiketoiminta
Konsultointi &
Vaikuttavuussijoittaminen
katselukokemusta elokuvien,
dokumenttien ja lastenohjelmien
parissa Suomalaisille
käyttöön otettua ratkaisua
vaikuttavuustoimijoiden toiminnassa
oivallusta omasta elämästä
yksilövalmennusasiakkaille
tutkimuksen ja oppaan kautta
lisääntynyttä tietoa ja osaamista
asiantuntijoille yhteiskunnallisesta
yrittäjyydestä ja vaikuttavuuden
kehittämisestä.
1 000 000
1500
10
Meillä on yhteensä lähes 100
vuotta kokemusta
muutostyön, monitoimijaisen
yhteistyön, kehittämisen ja
viestinnän parissa.
Menesty kanssamme!
#senseadifference
Tällaisia asioita olen saanut aikaan työurani aikana
yhdessä tiimieni kanssa
AINO ELINA MUHONEN
150
Mistä aikaan
saamastasi
vaikutuksesta olet
erityisen ylpeä?
Kerro
1 lauseella
Vaikuttavuusviestintä
koulutus 26.11.2019
8.30 TUTUSTUMINEN jaTAVOITTEET
8.40 JOHDATUS TEEMOIHIN JATYÖSKENTELYYN
9.00 1. NÄKYVÄKSI Vaikuttavuustiedon ydin ja
tiedon visualisointi
10.10 TAUKO
10.20 2. KUULUVAKSI Tiedosta tarinaksi
11.10 3.TUNTUVAKSI Vaikuttavuusviestinnän
suunnittelu ja johtaminen
11.30 YHTEENVETO
11.45 PÄÄTÖS
Koulutuksen tavoitteet
KOULUTUKSEN JÄLKEEN
• tunnistat tiedon visualisoinnin
mahdollisuudet
• tiedät, mitkä ovat
vaikuttavuustarinan keskeiset
tasot
• osaat kohdentaa
vaikuttavuusviestin erilaisille
sidosryhmille.
LISÄKSI SINULLA ON
• työkaluja jäsentää
vaikuttavuustietoa viestinnän
käyttökelpoiseen muotoon
• tietoa, miten viestinnällistä
näkökulmaa voi hyödyntää myös
toiminnan kehittämisessä.
0 JOHDATUS
koulutuksen teemoihin
ja työskentelyyn
• Miksi nyt?
• Vaikuttavuusviestintä – mitä se on?
• Vaikuttavuusviestinnän strateginen rooli
• Vaikuttavuusviestinnän työkirjan esittely
• Vaikuttavuusviestin kohdennus
Miksi nyt?
ARVO-todellisuus
• Arvo-elämä
• Vastuullisuustrendi
• Yritysaktivismi
• Rahan uusi suunta
• Rahan rajallisuus
…myös, koska nyt
TYÖKALUJA VASTUULLISUUDEN JA
VAIKUTTAVUUDEN ESILLE TUOMISEEN ON.
MEDIA-todellisuus
• Viestintä-elämä
• Visuaalisuustrendi
• Henkilöaktivismi
• Huomion uusi suunta
• Huomion rajallisuus
”Ilman todennettua ja konkretisoitua
vaikuttavuutta yhteiskunnallinen yritys on
kuin mikä tahansa yritys
– paitsi että se väittää olevansa
yhteiskunnallinen.
Jotta suomalainen yhteiskunnallisen yrittämisen kenttä olisi houkutteleva
myös yksityisen rahoituksen näkökulmasta, tulisi kentän panostaa vahvasti
vaikuttavuutensa mittaamiseen ja tulostensa viestintään.Tällainen
mission kirkastaminen ja tulosten konkretisointi olisi ensiarvoisen
tärkeää myös viestinnällisestä näkökulmasta.”
Vaikuttavuuden tulisi olla keskeinen asia
vaikuttavuustoimijoiden viestinnässä
(100%*)
Käytännössä kehittämisen varaa
on.
*100% vastaajista osittain tai täysin samaa mieltä. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuusviestintä
KOULUTUKSEN
JÄLKEEN
Vaikuttavuusviestintä
on tuloksista ja
vaikuttavuudesta
sekä
vaikuttavuusketjusta
kertomista.
Mitä tavoitellaan ja mitä on saatu aikaan?
Kuinka tärkeää vaikuttavuudesta
viestiminen on organisaation menestymiseen
liittyvien tavoitteiden näkökulmasta?
…ON SE.
Kärjet: Rahoittajien/sijoittajien/päättäjien vakuuttaminen
(97%) & organisaatiomielikuvan rakentaminen (78%).
*Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuusviestintä on
vaikuttavuustoimijan
strategista tulosviestintää.
Lähde: Åberg, Leif (2010). Johdatus viestintään: teema 2. Opetusmateriaali. Helsingin yliopisto.
Åbergin pizza eli tulosviestintämalli
Vaikuttavuusviestinnän työkirja
1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi
Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin
Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena
Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi
Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja
vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen
ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi.
2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi
Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit
Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla
Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu:
videokonsepti
Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan
tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan
kertomista videolla.
3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta
käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän
sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti.
Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö
Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit
Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja
vaikuttavuuteen
Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään
Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus
Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen)
HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
Vauvan Taika Vaikuttavuusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=MLY60B1s8kE&t=7sf
Vaikuttavuusviestinnän työkirja
1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi
Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin
Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena
Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi
Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja
vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen
ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi.
2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi
Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit
Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla
Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu:
videokonsepti
Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan
tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan
kertomista videolla.
3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta
käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän
sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti.
Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö
Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit
Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja
vaikuttavuuteen
Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään
Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus
Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen)
HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
Mikä?
Miksi?
Kuka?
Miten?
Milloin?
Missä?
S I D O S R Y H M Ä S I D O S R Y H M Ä
Mikä?
Miksi?
Kuka?
Miten?
Milloin?
Missä?
S I D O S R Y H M Ä
Mikä?
Miksi?
Kuka?
Miten?
Milloin?
Missä?
T E E 8 : V I E S T I N N Ä N S I D O S R Y H M Ä P R O F I I L I T
Mikä?
Miksi?
Oman työn kehittäminen
Kuka?
Neuvolan x terveydenhoitaja y
Miten?
Perustelut tulla koulutukseen ja
käyttää menetelmää omassa
työssä
Milloin?
Jatkuvasti
Missä?
Sähköpostitiedotus,
ammattilaisfoorumit, (some?)
S I D O S R Y H M Ä
V I E S T I N T Ä
S I D O S R Y H M Ä N N I M I :
Neuvoloiden terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät
Terveydenhuollon ammattilaisia
Masennusriskissä olevat äidit
Neuvolakäynneillä tunnistettuja
palvelusta potentiaalisesti hyötyviä
Voi tunnistaa itsensä tarvitsijana ja
arvioida palvelun hyötyä itselle.
Esimerkki - äiti
Uskoo, että ryhmästä voi olla apua.
Tuntee, että uskaltaa lähteä mukaan.
Jatkuvasti / säännöllisesti.
SOME, neuvolat ja perhetyö
Visio, tavoitteet, tulokset
ja vaikuttavuus
kiinnostavat paljon
M i l l a i n e n v a i k u t u s s i d o s r y h m ä l l ä o n t a i v o i o l l a t o i m i n t a a m m e ?
K u i n k a k i i n n o s t u n u t s i d o s r y h m ä o n v a i k u t t a v u u d e s t a ?
T E E 9 : S I D O S R Y H M I E N S U H D E T O I M I N T A A N J A V A I K U T T A V U U T E E N
Pieni vaikutus toimintaamme
Suuri vaikutus toimintaamme
Visio, tavoitteet,
tulokset ja vaikuttavuus
eivät kiinnosta juurikaan
T I E D O T A
( e i p r i o r i t e e t t i )
P R I O R I S O I !
V U O R O V A I K U T A
a k t i i v i s e s t i
T I E D O T A
s ä ä n n ö l l i s e s t i j a
l a a d u k k a a s t i
H E R Ä T Ä
K I I N N O S T U S
V I E S T I N T Ä
Neuvoloiden
terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät – JO
KOULUTETUT
Neuvoloiden
terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät – UUDET
Perheet ja äidit
Arvostaa faktoja
(tieto)
M i k ä t a s o k i i n n o s t a a ? M i k ä i n n o s t a a j a v a k u u t t a a ?
T E E 1 0 : S I D O S R Y H M I E N S U H D E V A I K U T T A V U U S V I E S T I N T Ä Ä N
Kiinnostunut tuloksista
Kiinnostunut vaikuttavuudesta
Arvostaa kokemuksia
(tunne)
K e r r o :
T U T K I M U S T U L O K S E T
+ a s i a y h t e y d e t
K U S T A N N U S -
V A I K U T T A V U U S
K e r r o :
A S I A K A S T U L O K S E T
( m i t t a r i t , l u v u t ,
g r a a f i t , )
K e r r o :
A S I A K A S T A R I N A
( y k s i l ö / r y h m ä )
K e r r o :
A S I A K A S R Y H M Ä N
T A R I N A e s i m .
a s i a n t u n t i j o i d e n
a r v i o n a
( + l u k u j a ) t a i
V A I K U T T A V U U S -
Y H T E I S T Y Ö S T Ä
V I E S T I N T Ä
Neuvoloiden
terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät – JO
KOULUTETUT
Neuvoloiden
terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät – UUDET
Perheet ja äidit
V I E S T I N N Ä N T A V O I T E
T E E 1 1 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N K O H D E N N U S
Mikä?
Terveydenhuollon ammattilaisia
Miksi?
Oman työn kehittäminen
Kuka?
Perustelut tulla koulutukseen ja käyttää
menetelmää omassa työssä
Miten?
Ympäri vuoden
Milloin?
Ympäri vuoden
Missä?
Sähköpostitiedotus,
ammattilaisfoorumit, (some?)
S I D O S R Y H M Ä :
M i k ä r y h m ä ? M i k ä o n v a i k u t t a v u u s v i e s t i n n ä n t a v o i t e j a C a l l 2 A c t i o n
( t o i m i n t a k e h o i t e ) t ä m ä n r y h m ä n o s a l t a ? M i s s ä k a n a v i s s a t a v o i t e t a a n ? M i t ä
v i e s t i s s ä p a i n o t e t a a n ?
V I E S T I N T Ä
V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N K A N A V A T
M E D I A ( t ) P A I N O T U S
Aktiivinen
vuorovaikutus
Kiinnostuksen
herättäminen
Tulokset
Vaikuttavuus
Faktat / tieto
Säännöllinen
tiedotus
Kokemukset /
tunne
Neuvoloiden terveydenhoitajat ja
perhetyöntekijät
- Saada ammattilaiset
kiinnostumaan menetelmästä
- Antaa tietoa menetelmän
vaikuttavuudesta
- innostaa mukaan koulutukseen ja
käyttämään menetelmää omassa
työssä
- = menetelmän levitys
- TULE MUKAAN
KOULUTUKSEEN!
- Esitteet
- Verkkosivu
- Arkkeli ammatillisessa
lehdessä
- Video
- Neuvolat ja terveysasemat - säännölisesti
- Sähköpost tiedotus 1krt / kk
- Ammattilaistapahtumat 4 kertaa vuodessa
- Omia keskustelutapahtumia
X
X
X
X
X
• Miten vaikuttavuus- ja dataketju
ja toimivat lähtökohtina
uskottavalle ja informatiiviselle
viestille?
• Miten visualisoida tietoa ja
parantaa viestin
ymmärrettävyyttä ja
lähestyttävyyttä?
1 NÄKYVÄKSI
Vaikuttavuustiedon
ydin ja tiedon
visualisointi
Lähtökohta:
vaikuttavuusketju
& dataketju.
”Organisaatiollamme on vaikuttavuusmalli”
42%
(30% ei, 27% ei tiennyt)
*Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä.
Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Uskottava tietopohja, joka nojaa
systemaattisesti kerättyyn dataan, on
vaikuttavuusviestinnässä tärkeintä (97%)
Sen lisäksi tärkeää on tunteita herättävä tarina, jokin
muista erottava tekijä, usean eri viestintämuodon käyttö,
call2action ja viestin selkeä kohdennus tietylle
kohderyhmälle.
*Tärkeää tai erittäin tärkeää, vastaajjien mielestä. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuustieto
– onko sitä?
76% vastasi ’kyllä’ väitteeseen
”Organisaatiomme kerää systemaattisesti
tietoa aikaan saamistaan myönteisistä
muutoksista/vaikutuksista kohderyhmässä
ja/tai toimintaympäristössä”. 9% vastasi ’ei’ ja
15% ’en tiedä’.
88% organisaatioista on määritellyt yhden tai
useampia vaikuttavuustavoitteita.
33% kerää tietoa myös laajemmasta
yhteiskunnallisesta
tarpeesta/vaikuttavuudesta.
*N = 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti.
Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuustiedon
ydin
= tieto, joka on merkityksellistä, kiinnostavaa
ja innostavaa tietylle sidosryhmälle*
• Tunnista + valitse
• Riittävästi, ei liikaa
• Auttaa sidosryhmää hahmottamaan ja
ymmärtämään vaikuttavuusketjua: tarvetta,
tavoitteita/tuloksia, vaikuttavuutta ja niiden
syntylogiikkaa
• Parhaimmillaan yhdistelmä “Numero”tietoa
& (tunne)kokemustietoa
*Sisäiselle tai ulkoiselle
Dynamo-valmennus vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=UKPCz4FpX5o&t=1s
Vaikuttavuusviestinnän työkirja
1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi
Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin
Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena
Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi
Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja
vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen
ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi.
2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi
Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit
Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla
Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu:
videokonsepti
Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan
tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan
kertomista videolla.
3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta
käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän
sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti.
Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö
Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit
Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja
vaikuttavuuteen
Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään
Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus
Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen)
HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
U
V i s i o s t a
-
-
Lähteet:
T a v o i t t e i s t a
Fyysinen: Lisätä/opettaa arkiaktiivisuutta
ennaltaehkäisevästi. Uusia toimintatapoja osaksi
Psyykkinen:, Terveen itsetunnon rakentuminen
Sosiaalinen Vuorovaikutustaitojen ja
ryhmätyötaitojen vahvistumien
Lähteet: Strategia, esitteet
R e s u r s s e i s t a
- Kokonaisvaltainen
hyvinvointiosaaminen
T o i m e n p i t e i s t ä
- Vuoden kestävä
hyvinvointivalmennus
T u l o k s i s t a
- Psyykkinen: Osallistujien positiivinen
mielenterveys on parantunut
- Fyysinen, sosiaalinen Lapset
sitoutuivat toimintaan koko
lukuvuoden ajaksi (arkiaktiivisuus,
osallisuus)
Lähteet: Alku- ja loppuseurannat,
valmentajien ja lasten palautteet,
havainnointi, palautteet, Yliopiston
tutkimus
V a i k u t t a v u u d e s t a
- Positiivisen mielenterveyden yhteys terveyteen ja
hyvinvointiin
- Arkiaktiivisuuden lisääntyminen on yhteydessä
parantuneisiin koulunkäyntitaitoihin
Lähteet: THL, Liikkuva koulu- tutkimukset
T a r p e e s t a & k o h d e r y h m ä s t ä
• Arkiaktiivisuus vähentynyt, 10% lapsista säännöllisen harrastuksen
ulkopuolella
• Itseluottamusvaje haasteiden juurisyynä eri kohderyhmissä
• Matalan kynnyksen harrastuspaikkojen puute
Lähteet: Mm. THL, Liikkuva koulut-tutkimukset, Kouluterveyskysely, alueellinen
kysely
T E E 1 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N Y D I N T I E T O
M i k ä o n k e s k e i s t ä t i e t o a , j o s t a h a l u a m m e j a v o i m m e k e r t o a ?
T o d e n n e t u t , o l e n n a i s e t F A K T A T
V i e s t i n n ä n
s i d o s r y h m ä
Koulutoimen
henkilöstö
O H J E 1 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N Y D I N T I E T O
• VALITSE SIDOSRYHMÄ, jolle/jonka kanssa aiot
viestiä
• KIRJAA KITEYTETYSTI se ydintieto
vaikuttavuusketjun jokaisesta kohdasta, joka on
kiinnostavaa ja havainnollistaa
vaikuttavuustyötä juuri tälle sidosryhmälle
• TARKISTA, että kiteytetyssäkin muodossa:
1. Tarve, visio ja vaikuttavuus ovat linjassa
toistensa kanssa
2. Tavoitteet ja tulokset ovat linjassa toistensa
kanssa
3. Tulokset johtavat pitkällä aikavälillä kohti
vaikuttavuutta
4. Resurssit ja toimenpiteet: esillä on ne asiat,
jotka perustellusti tuottavat tuloksia ja
vaikuttavuutta
Mikä on keskeistä tietoa, josta haluamme ja voimme kertoa?Viestintää varten vaikuttavuudesta kerätty tieto
tiivistetään mahdollisimman ytimekkääseen muotoon. Eri asiat ovat merkityksellisiä eri sidosryhmille; tiedosta
valitaan viestintään siis vain se osa, joka perustellusti kiinnostaa valittua viestinnän sidosryhmää.
Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös työkalu
dian muistiinpano-osiosta
V I N K K I !
Tarkista, että tunnet viestinnän kannalta olennaiset
sidosryhmät työkalun 8 - Sidosryhmäprofiilit avulla.
T E E 2 : V A I K U T T A V U U S K O K E M U K S E N A
K U N T U L O K S E T O V A T T O T T A ? K U N V A I K U T T A V U U S / V I S I O O N T O T T A ?
T I E T O
K e n e n e l ä m ä s s ä m u u t o s t u n t u u j a m i t e n ?
Kenen elämässä tarve tuloksille? Miltä
muutos parempaan tuntuu?
Miltä tuntuu ennen…
..ja jälkeen?
Mistä tiedämme sen?
Kenen elämässä on tarve vaikuttavuudelle?
Miltä muutos parempaan tuntuu?
Koulutoimen henkilöstö. & kuntapäättäjät
Miltä tuntuu ennen…
Työ tuntuu kuormittavalta, ei tunnu löytyvän hyviä ratkaisuja,
haluaisi palvella kuntalaisia muttei pysty parhaalla tavalla
…ja jälkeen?
Mistä tiedämme sen?
Lapset, joilla ei ole harrastusta tai jotka eivät ole varmoja
siitä mikä kiinnostaa
Epävarmalta, yksinäiseltä, apealta, epäonnistumiselta
Varmalta, kivalta kun on kavereita, tietää mikä kiinnostaa,
iloiselta, onnistumiselta
Palautteet koulun henkilökunnalta, lapsilta – alkukysely,
loppuseuranta. Yliopiston vaikuttavuustutkimus
Yhteistyökeskustelut, kuntaseurannat
Tuntee saavansa tukea omalle työlle.Tuntee onnistuneensa
palvelemaan kuntalaisia.
O H J E 2 : V A I K U T T A V U U S K O K E M U K S E N A T I E T O
Muutoksen havainnollistaminen tunteiden / kokemuksellisuuden kautta auttaa viestimään vaikuttavuutta
numerotietoa täydentävällä tavalla. Kenen elämässä syntyy positiivinen muutos toimintanne ansiosta? Miltä muutos
tuntuu? Pohdi tulosten ja vaikuttavuuden syntymistä tunnekokemuksena. Mistä tieto tästä kokemuksesta tulee?
• POHDI ensin, kenen elämä muuttuu
kun tavoitteisiin on päästy eli kun
TULOKSET OVAT TOTTA. Miltä tämä
muutos tuntuu ja mistä tieto tästä
kokemuksesta on saatu?
• POHDI sitten, kenen elämä muuttuu
kun yhteiskunnallinen tarve on
(osaltaan) tyydytetty (/visio on
toteutunut) eli kun VAIKUTTAVUUS
ON TOTTA. Miltä tämä muutos
tuntuu, ja mistä tämä tieto tulee?
Työkalupohja on seuraavalla dialla. Tämän ohjeen löydät
myös työkalu-dian muistiinpano-osiosta
V I N K K I !
Pohdi, kuka on kiinnostunut
kokemuksista/tunteista? Voit pohtia sitä esim.
työkalun 10 - Sidosryhmien suhde
vaikuttavuusviestintään avulla.
Ydintiedon muotoilu
1. Sisäinen logiikka kuntoon:Tarkista yhteys
tulostiedon ja vaikuttavuustiedon välillä
2. Monipuolisesti: numeroita (myös
vertailutietoa!), lainauksia, ydinsisältöä
tukevia viestejä/vastauksia/tarinaa
3. Visuaalisuuden kärkenä haluttua
mielikuvaa tukevaa infografiikkaa, kuvia,
Huomio, havainnointi, muistijälki
Tiedon visualisointi – näin…
https://www.auron.fi/palvelut/hoidon-vaikuttavuus-ja-analyysi/ http://www2.kyamk.fi/Vastuuraportit/2015/alueellinen.html
…tai näin?
http://annualreport2015.finnvera.fi/finnvera/vastuul
lisuus/yhteiskunnallinen-vaikuttavuus.html
Lähde:
https://www.hdl.fi/vamos/vaiku
ttavuus-vamoksessa/
Lähde:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/l
eader-toiminta/leader_viisari/leader-
toiminta/leader-
toiminnan_vaikuttavuus
https://www.sos-lapsikyla.fi/tyomme-maailmalla/vaikuttavuus/
https://www.kvps.fi/ajankohtaista/onnistuimme-
saavutuksemme-vuonna-2018
Lähde:
https://visual.ly/community/inf
ographic/business/ad-council-
impact
Impact infographic / Social impact infographic: löytyy valtavasti
Vaikuttavuus infograafi: löytyy muutama
Infograafien tyypit
• Prosessi
• Tarinallinen, aikajanalla etenevä
• Vertaileva (Esim. ennen - jälkeen)
• Kysymyksiin vastaava (Mihin
tarpeeseen? Mitä tavoittelemme jne.)
O H J E 3 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N V I S U A L I S O I N T I : I N F O G R A A F I T I E T O
Tiedosta tulee kiinnostavampaa kun se jäsennellään ja havainnollistetaan visuaaliseen muotoon. Infografiikkaa
kannattaa käyttää muun viestinnän ohella – ja liittää sen yhteyteen tarkempia lisätietoja niitä varten, jotka
kiinnostuvat ja haluavat tietää aiheesta lisää.
• TEE suunnitelma infograafin sisällöstä ja käytöstä
• TÄYDENNÄ mahdollisuuksien mukaan kaikki kohdat
• KÄYTÄ suunnitelmaa infograafin toteuttamisen tai
tilaamisen pohjana
Kenelle infograafi on suunnattu?Tyyli: Millä tyylillä
tyylillä viesti välittyy parhaiten? Lisäarvo: Mikä arvo
infograafilla on viestinnässä? Miten se täydentää
muuta viestintää? Tavoite: Mikä on infograafin
viestinnällinen tavoite / Call2Action?
Tulokset ja vaikuttavuustieto: Mikä on se ydintieto,
ydintieto, mitä haluamme infograafilla viestiä? Kuvat
ja kuvakkeet: Millainen kuva-aineisto tukee viestiä?
viestiä? Numerot: Millaista numeerista tietoa
haluamme viestiä. Mihin numerot vertautuvat?
Lainaukset: Kuka on sanonut aiheesta ja mitä?
Lähteet: Millaisista lähteistä infograafin tieto tulee? Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös
työkalu-dian muistiinpano-osiosta
V I N K K I !
Tiedon visualisoinnin ryhmä Facebookissa:
https://www.facebook.com/groups/tiedonvisualisointi/
Kannattaa piirtää
hahmotelma
paperille!
Lähde: Grainger, S. et al (2015). Environmental data visualization for non-scientific contexts. Literature review and design framework. Environmental Modelling & Software 85 (2016) 299-318. Elsevier.
Neurotieteestä vinkkejä
visuaaliseen suunnitteluun
• Huomion saaminen - miten aivomme toimivat?
Esim. punainen väri, luonnollinen hymy,
sanat.
• Haluttu tunnereaktio - ihmisten erilaisuus
Millainen teksti ja kuvat herättävät halutun tunteen
sidosryhmässä? Samaistuminen. Esim. Introvertti –
• Ihmisen hahmotuskyky – ja sen rajallisuus
Selkeä ja yksinkertainen viesti: kaikkien elementtien
toisiaan – ja ohjata ajattelua samaan suuntaan. Kuva,
ääni – eri viestejä ei kannata laittaa yhtä aikaa.
Graafien käyttö
videoilla
• Liikkuva kuva kertoo jo paljon – graafit
rauhallisiin kohtiin, aiheeltaan loogisiin
paikkoihin
• Yksinkertaisuus !
• Graafit riittävän pitkään ruudulla
Me-Talo Tampere vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=EoUONBWnyJs
MUISTA!
LAADUKAS TIEDON VISUALISOINTI
• on avointa ja rehellistä – pyrkii antamaan oikean kuvan,
eikä vääristelemään totuutta
• yhdistelee numeerista, vertailtavissa olevaa tietoa ja
todennettuja tunnekokemuksia
• nojaa ymmärrykseen siitä, millainen sisältö kohderyhmää
kiinnostaa.
T I E T O
TAUKO
• Miten hyödyntää organisaation
keräämää dataa tarinan
ytimenä?
• Mitkä ovat vaikuttavuustarinan
keskeiset elementit?
3 KUULUVAKSI
Tiedosta tarinaksi
Vaikuttavuustarinat -
onko niitä?
49% vastasi ’kyllä’ väitteeseen
”Organisaatiollamme (tai osalla sitä) on
olemassa vaikuttavuustarina.” 45% vastasi
’ei’ ja 6% ’en tiedä’.
64% oli osittain tai täysin samaa mieltä
väitteen ”Viestintämme sisältää tarinoita
aikaan saaduista positiivisista muutoksissa
yksilöissä tai toimintaympäristössä” kanssa.
N= 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti.
Hyvän Mitta 2019.
SOS-Lapsikylä Perhekumppani vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=WAtFfBCYHe4
Vaikuttavuustarina = 2 tarinaa
MIKRO-tarina
MAKRO-tarina
Mitä HALUTAAN kertoa? MitäVOIDAAN kertoa?
Voiko kertomisesta olla jotain haittaa?
Tarina rakentuu tuttuutta
tuovista tekijöistä
• TEEMA - kokonaisuus, josta tarina kertoo
• JUONI - tapahtumien kulku (ei vain tapahtumat,
vaan myös syy-seuraus –suhteet)
• HENKILÖHAHMOT - joista tarinassa kerrotaan ja
joihin katsoja voi samaistua sekä
**
• NÄKÖKULMA - josta tarina kerrotaan.
• KÄÄNNE - looginen mutta mielenkiintoinen
• TUNTEIDEN HERÄTTÄMINEN, sekä viihdytys tai
opetus
• KESTO - 1.erityisesti videossa keston tulee olla
riittävä asian kertomiseen. 2. Kesto viittaa myös
aikajänteeseen
Draaman kaari
5 virkkeen draaman kaari:
Aloitus -Tilanteen ja henkilöiden esittely
esittely
Syventäminen - tarpeen esiintulo
Kärjistyminen - tiivistyminen
Ratkaisu - asiat selviävät – jotain muuttuu.
muuttuu.
Lopetus - tapahtumien päättyminen -
- lopputulema
Vaikuttavuusviestinnän työkirja
1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi
Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin
Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena
Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi
Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja
vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen
ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi.
2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi
Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit
Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla
Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu:
videokonsepti
Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan
tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan
kertomista videolla.
3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta
käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän
sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti.
Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö
Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit
Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja
vaikuttavuuteen
Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään
Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus
Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen)
HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
KUVAUS
TIETO
Mitä tiedämme? Mistä
tiedämme sen? (data)
TUNNE
Miltä tuntuu?
Mistä tiedämme
sen? (kokemus)
Raskas ja kallis palvelurakenne yhdellä
perheellä – ei ole auttanut. Kunnan
ammattilaisten tarve saada uusia työkalua
tilanteeseen. Uhka raskaammista palveluista.
Sosiaalitoimen
asiakastiedot, keskustelut
ammattilaisten kanssa
Kunnan työntekijät
haluaisivat auttaa,
mutteivät pysty.
Paljon apua tarvitseva perhe, tietyssä
kunnassa. Tarve saada kohdennettua,
juurisyihin pureutuvaa apua, helposti
10 perhettä, Sos,itoimen
asiakastiedot
Moninaisia (ammatt.
arvio)
Perhe on saanut paljon apua, mutta asioita ei
ole saatu ratkeamaan. Juurisyitä ongelmille ei
ole löydetty. Ei luota palveluihin. Ei osallistu.
Palveluiden käyttö
moninaista, hyvinvointi
matala, kokonaistilanne
haastava (mittaus)
Väsynyt,
epätoivoinen,
kyyninen
(alkuhaastatteu)
Uudenlainen perhepalvelu. Yksi ihminen joka
luo luottamussuhteen ja alkaa selvittää
perheen tilannetta juurisyitä myöten.
Palvelukuvaus.Työnseuran
ta.Työnohjaus.
Moni asia paranee
pikku hiljaa (Jatkuva
seuranta, kirjaukset)
Perheen tilanne on alkanut mitatusti
parantua.
Voimavarat kasvaneet,
kokonais-tilanne
parantunut. (mittaus)
Luottamus
palveluihin,
osallisuuden tunne,
usko tulevaan.
(palautteet)
Yksinkertaisempi, kevyempi
palvelukokonaisuus. Ammattihenkilöstön
parempi hyödyntäminen.
Uhka raskaammista
palveluista ei toteutunut.
Sos.toimen tilastot.
Työssä yhdessä
onnistumisen tunne.
(palautteet)
TEEMA ALUSSA
(Yhteiskunnallinen tarve ja ketä se
koskee)
HENKILÖHAHMOT
(Kohderyhmä ja sen edustajat)
TILANNE ALUSSA
(Kohderyhmän tarve)
TARINAN ELEMENTIT
(juonen kulku)
T E E 4 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N E L E M E N T I T
TILANNE LOPUSSA
(Tavoite / Tulokset)
TEEMA LOPUSSA
(Visio / Vaikuttavuus)
TAPAHTUMAT
(Resurssit ja toimenpiteet)
M
A
K
R
O
T
A
R
I
N
A
M
I
K
R
O
T
A
R
I
N
A
T A R I N A
V i e s t i n n ä n
s i d o s r y h m ä
O H J E 4 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N E L E M E N T I T T A R I N A
Vaikuttavuustarinassa on sisällä vaikuttavuusketjun elementit, joista muodostuu tarinan 2 tasoa. Makro –tarina
kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mikro –tarina kertoo käytännön toiminnalla aikaan saaduista välittömistä ja
välillisistä muutoksista. Mikro- ja makrotarinoista syntyy vaikuttavuuden kokonaistarina. Parhaimmillaan tieto ja
tunnekokemus täydentävät tarinassa toisiaan.
• KOKOA taulukkoon vaikuttavuustarinan
keskeisiä elementtejä tukeva tieto ja
tunnekokemus:
1. Lyhyt KUVAUS kustakin elementistä.Valitse
kohderyhmän kannalta kiinnostavin asia.
2. MitäTIETOa tästä elementistä on?
Numerot, yhteenvedot, vertailutieto jne.
3. MitäTUNNEtta elementtiin liittyy? (ja
kenen tunne se on?)
• TARKASTELE KOKONAISUUTTA. Millainen
tarina siitä syntyy? (Voit kirjoittaa tarinan auki
erilliselle paperille/tiedostoon)
Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös
työkalu-dian muistiinpano-osiosta
V I N K K I !
Hyödynnä työkalussa 1 –Vaikuttavuustiedon ydin ja 2
–Vaikuttavuus kokemuksena kokoamaasi tietoa
(mikäli olet valinnut saman sidosryhmän).
T E E 5 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A 2 T A S O L L A
M A K R O T A R I N A : Y H T E I S K U N N A N / V A I K U T T A V U U D E N T A S O
M I K R O T A R I N A : T O I M I N N A N / T U L O S T E N T A S O
T A R I N A
Kuntapäättäjälle: ”Sosiaali- ja terveystoimi on kuormittunut. Kunnassa on useita perheitä, jotka käyttävät
monia raskaita palveluita, jotka eivät ole auttaneet. Tarvitaan uusia auttamisen tapoja, ennen kuin lapset
joudutaan ottamaan huostaan, mikä on kallein ratkaisu. Aloitetaan uudenlainen perhepalvelu, jossa
työntekijällä on osaamista ja aikaa pureutua perheen ongelmien juurisyihin, ja auttaa ammattilaisia
rakentamaan paremmin toimiva palvelukokonaisuus. Parannetaan perheiden hyvinvointia ja
ennaltaehkäistään kalliit huostaanotot.”
Sosiaalityöntekijälle: ”Asiakasperheet eivät ole hyötyneet, vaikka apua on tarjottu paljon - on tarve selvittää
ongelmien juurisyyt ja saada apua kohdennettua oikein. Se helpottaa myös sosiaalitoimen työtä tulevaisuudessa.
Työhön tarvitaan aikaa ja luottamusta, jota nykyiset työpuitteet eivät mahdollista. Kokeillaan uudenlaista
perhepalvelua, josta on saatu erinomaisia tuloksia muissa kunnissa. Perhepalvelun vaikuttavuutta on mitattu, ja on
todettu, että perheiden luottamus ja omat voimavarat ovat kasvaneet sekä hyvinvointi ja kokonaistilanne on
parantunut. Perhe käyttää jatkossa pienempää määrää paremmin kohdennettuja palveluita.
O H J E 5 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N 2 T A S O A T A R I N A
Harjoittele tarinan kirjoittamista tiiviissä muodossa. Makrotason tarina kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta.
Mikrotason tarina kertoo käytännön toiminnasta ja sen välittömistä ja välillisistä tuloksista.
KIRJOITA lyhyesti ja ytimekkäästi, max 5 lauseella
vaikuttavuusketjua havainnollistavat tarinat.
MAKRO -TASONTARINA
1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun
visiomme/vaikuttavuus on totta? Kenestä tarina kerrotaan?
Mitä ryhmää tarve koskee? Kuinka laajasti? Miten tästä
ryhmästä voi puhua?
2. KIRJOITATARINA. Mikä tarve yhteiskunnassamme on? Mikä
on (vaikuttavuus)visiomme pitkällä aikavälillä? Miten olemme
päässeet siihen ja minkä osan tarpeesta ratkaisseet? Kenen
kanssa - ja mitkä resurssit ja toimenpiteet ovat olleet
keskiössä?
MIKRO -TASONTARINA
1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun tuloksia
on syntyy? Kenestä tarina kerrotaan? Ketkä edustavat yllä
pohdittua ryhmää? Miksi? Kuinka suurta osaa he edustavat?
Miten heistä voi kertoa?
2. KIRJOITATARINA. Mikä on ollut tarve? Mitkä tavoitteet /
tulokset? Resurssit ja toimenpiteet: mitkä asiat näissä
erityisesti synnyttivät vaikuttavuutta?
Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös
työkalu-dian muistiinpano-osiosta
V I N K K I !
5 virkkeen draaman kaari: Aloitus –Tilanteen ja
henkilöiden esittely. Syventäminen – tarpeen esiintulo.
Kärjistyminen – tiivistyminen. Ratkaisu - asiat selviävät
– jotain muuttuu. Lopetus: tapahtumien päättyminen -
lopputulema.
Video
• On yleistynyt viimeisen 10 vuoden aikana
viestintäformaattina supernopeasti
• Youtube on tällä hetkellä Googlen jälkeen 2.
suosituin verkkoalusta ja 2. suurin hakukone
• Ylivoimaisesti vaikuttavin media nopeasti syntyvän
tunnekokemuksen aikaan saamisessa
• Yleistyy nopeaa tahtia monipuolisessa käytössä
organisaatioviestinnässä
• Saa huomion parhaiten somessa
• Videon mahdollisuuksista on nähty vasta murto-osa
• Vaikuttavuutta videoilla + vaikuttava video (2 eri
asiaa, voi toki yhdistää)
Video on vaikuttava viestintä-
media erilaisille organisaatiolle
(92%*)
Vaikuttavuustoimijoiden mielestä:
• Organisaatiot voivat videoiden kautta kertoa
innostavasti ja kiinnostavasti niille keskeisistä
viesteistä (88%)
• Videoiden tehtävä organisaatioviestinnässä on
• välittää tietoa (88%)
• herättää tunteita (85%)
• saada aikaan toimintaa (72%)
• Tunteita herättävin videomateriaali menee ”iholle”
– se kertoo tarinaa ihmisestä (91%)
*Osittain tai täysin samaa mieltä olevien vastaajien määrä, n = 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019).
Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuustoimijoiden
videoiden käyttö
Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Oman organisaation
viestintä
Oman
organisaation
viestintä
Kohdattu viestintä
• Videoiden käyttö on jo yleistä
• Vaikuttavuudesta videoilla kerrotaan harvemmin
• Yleisimmät videotyypit joilla vaikuttavuudesta
kerrotaan: Vaikuttavuustoimijoiden
esittelyvideot tai markkinointivideot ja
haastatteluvideot, joissa asiantuntija tai joku
muu (kuten asiakas) kertoo vaikuttavuudesta.
• Näiden lisäksi käytössä mm. Animaatiot,
”powerpoint”-videot, valokuva+teksti –videot,
”vuosiraportti”, haastattelu +toiminta,
perustajan/johtajan kertoma tarina.Yleisesti
kerrotaan eniten tuotoksista (isoja lukuja).
T E E 6 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N S U U N N I T T E L U : V I D E O
Y H T . K U N N . M U U T O S ( m a k r o t a s o n j u o n i )
T Y Y L I
T A R I N A
M i t e n k e r r o m m e v a i k u t t a v u u s t a r i n a n v i d e o l l a ?
T i e t o a v ä l i t t ä v ä
T u n n e t t a v ä l i t t ä v ä
M o l e m p i a
L I S Ä A R V O
M U U T O S T E E M A ( m i k r o t a s o n j u o n i )
P Ä Ä H E N K I L Ö T
T A V O I T E
K E N E L L E V I D E O O N S U U N N A T T U
N Ä K Ö K U L M A
K E S T O ( v i d e o n )
L U O V A I D E A
N Ä K Ö K U L M A
K E S T O ( a i k a j ä n n e )
K Ä Ä N N E
MUISTA!
LAADUKAS DATALÄHTÖINEN TARINA
• on faktaa, ei fiktiota
• vetoaa tiedon välityksen lisäksi tunteisiin
• noudattaa tarinankerronnan hyviä käytäntöjä: draaman
kaari, tarinan elementit.
T A R I N A
• Mikä on tutkitusti
yhteiskunnallisten yritysten ja
järjestöjen vaikuttavuusviestinnän
tila?
• Vaikuttavuusviestinnän
suunnittelu
• Miten viestintä kytkeytyy
palveluiden kehittämiseen ja
vaikuttavuuden johtamiseen?
2 TUNTUVAKSI
Vaikuttavuusviestinnän
suunnittelu ja
johtaminen
Suurimmalla osalla
vaikuttavuustoimijoita ei ole tulokset /
vaikuttavuus – nimistä osiota helposti
löydettävässä paikassa omilla
verkkosivuillaan.
…tieto on (jos sitä ylipäätään on)
pirstaleina eri paikoissa, eikä sen
yhteydessä ei ole käytetty tulokset
/vaikutukset/vaikuttavuus –
sanastoa.Varsinkaan hakusana-
optimoidusti.
Ihmisten pitäisi
pystyä löytämään
verkossa
suorinta tietä
vaikuttavuustiedon ja
-tarinoiden luo.Lähde: Muhonen, A.E. (2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon
tutkimusraportti. Hyvän mitta- hanke 2019.
Kuinka tärkeää vs. kuinka toimimme?
Parhaiten omassa organisaatiossa koetaan olevan hallussa positiivisista yksilötason
muutoksista kertominen tutkitun tiedon ja tarinoiden avulla.
Vaikuttavuusviestinnän tavoitteiden asettamisessa, tiedon keruussa ja tehokkaasti
viestimisessä on parantamisen varaa.
*Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
Vaikuttavuusviestinnän
suunnittelu
• Osa kokonaisviestintää
• Vastuullisuus- ja vaikuttavuusviestintä = tehokas
pari
• ”muuta ei tarvita”?
• Vaikuttavuustyön eri roolit ja yhteistyö.Viestintä
mukaan vaikuttavuustyöhön!
• Viestinnän osaamisen (esim. some)
hyödyntäminen vaikuttavuusviestin eteenpäin
eteenpäin viemisessä
• Sidosryhmien tiedontarpeiden ja kiinnostuksen
tuntemus (rahoittajatkin ovat ihmisiä)
• Viestien suunnitelmallinen kohdennus
Vaikuttavuusviestintä
toiminnan kehittämisen
työkaluna
• Oman organisaation ihmiset ovat tärkeä
vaikuttavuusviestinnän sidosryhmä
• Vaikuttavuusviestintää varten tehty työ auttaa
hahmottamaan, mikä on omassa
vaikuttavuusketjussa olennaista ja erityisen
kiinnostavaa - kenties jopa tunnistetaan ja
korjataan oletuksia.
”Vaikuttavuuden ydin - työskentely oli
organisaation ydintarkoituksen jäsentämisen
kannalta erittäin hyvä ja tärkeä prosessi.” –
Pilottiorganisaation edustaja
Vaikuttavuusviestinnän työkirja
1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi
Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin
Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena
Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi
Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja
vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen
ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi.
2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi
Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit
Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla
Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu:
videokonsepti
Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan
tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan
kertomista videolla.
3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta
käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän
sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti.
Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö
Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit
Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja
vaikuttavuuteen
Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään
Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus
Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen)
HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
Miksi?
Kuka?
Mitä?
Miten?
Milloin?
Kenen kanssa?
A S I A N T U N T I J A V I E S T I J Ä
Miksi?
Kuka?
Mitä?
Miten?
Milloin?
Kenen kanssa?
K E H I T T Ä J Ä
Miksi?
Kuka?
Mitä?
Miten?
Milloin?
Kenen kanssa?
T E E 7 : V A I K U T T A V U U S T Y Ö N R O O L I T j a Y H T E I S T Y Ö
Miksi?
Kuka?
Mitä?
Miten?
Milloin?
Kenen kanssa?
J O H T A J A
M i k s i t e k e e v a i k u t t a v u u s t y ö t ä ? K u k a t ä m ä h e n k i l ö o r g a n i s a a t i o s s a o n ? M i t ä t e k e e
v a i k u t t a v u u d e n e t e e n ? M i t e n v i e s t i i ? M i l l o i n v i e s t i i ? K e n e n k a n s s a v i e s t i i ?
V I E S T I N T Ä
Miten viestintäyhteistyö organisoidaan?
VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA – SUUNNITELMALLISUUS JA SISÄLTÖ JA
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
Kyllä
Otamme
työn alle
Ei
tarvetta
Meillä on vaikuttavuusviestinnän suunnitelma
Meillä on selkeä työnjako vaikuttavuustyössä (sisältäen viestinnän)
Tunnemme hyvin vaikuttavuusviestinnän sidosryhmämme
Kerromme yhteiskunnallisesta tarpeesta, johon vastaamme
Kerromme visiostamme siitä, miten ratkaisemme tuota tarvetta
Kerromme tulos- ja vaikuttavuustavoitteista
Kerromme aikaan saaduista tuloksista
Kerromme aikaan saadusta vaikuttavuudesta
Kerromme, mikä juuri meidän resursseissamme ja toimenpiteissämme on vaikuttavaa
Kerromme koko vaikuttavuusketjusta
V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 1 / 3 )
VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA - HAVAINNOLLISUUS Kyllä
Otamme
työn alle
Ei
tarvetta
Kerromme vaikuttavuudesta tekstein tai yksittäisten keräämiemme lukujen avulla
Kerromme yhteenvetoja luvuista / keräämästämme datasta
Vertaamme lukujamme / yhteenvetojamme johonkin havainnolliseen kohteeseen
Käytämme graafeja tiedon havainnollistamisessa
Käytämme infograafeja, joissa on koottu lukuja ja muuta dataa havainnolliseksi
kokonaisuudeksi
Käytämme infograafeja, joka vastaavat sidosryhmien kysymyksiin
Käytämme infograafeja, jotka kertovat myös tarinan
Kerromme yksittäisten ihmisten kokemustarinoita
Kerromme tarinoita, joissa yhdistyy useiden ihmisten kokemustieto.
Kerromme vaikuttavuudesta (tietoa/tarinoita) audiovisuaalisesti (videoilla)
V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 2 / 3 )
VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA - KANAVAT Kyllä
Otamme
työn alle
Ei
tarvetta
Puhumme vaikuttavuudesta oman organisaation sisällä
Kerromme vaikuttavuudesta vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa – kun sopiva
tilanne tulee eteen
Kerromme vaikuttavuudesta vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa –
suunnitellusti
Kerromme vaikuttavuudesta verkkosivuillamme – tietoa on useissa eri paikoissa
Kerromme vaikuttavuudesta verkkosivuillamme – kootusti yhden vaikuttavuus –osion
alla
Kerromme vaikuttavuudesta tiedotuksessamme (esim. uutiskirjeet, asiantuntija-
artikkelit)
Kerromme vaikuttavuudesta sosiaalisen median kanavissamme – silloin tällöin
Kerromme vaikuttavuudesta sosiaalisen median kanavissamme – suunnitellusti ja
säännöllisesti
Kerromme vaikuttavuudesta muualla, missä?
V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 3 / 3 )
Icehearts vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=r6HWIOFqNhU
Ne menestyvät,
joilla on tarina,
joka on totta.
Vastuullisuudesta
– ja vaikuttavuudesta.
Ne, jotka kertovat sen.
Uskottavasti. Ymmärrettävästi.
Vetoavasti. Näkyvästi.
Ja oppivat siitä.
Yhteenveto
• Vaikuttavuus kääntyy kilpailueduksi, kun
siitä viestitään – vaikuttavasti
• Vaikuttavuusviestintää kannattaa tehdä
suunnitelmallisesti ja kohdennetusti
• Tieto on havainnollista, kun sen ymmärtää
• Tieto herää eloon tarinoissa
• Tieto + tarinat + vuorovaikutus = vaikuttava
viestintä
• Tieto auttaa vain, jos sen löytää
• Täydellistä vaikuttavuusviestintää
tärkeämpää on se, että aloitat
…ja kysymykset?
TEHDÄÄN YHDESSÄ VAIKUTTAVUUS
NÄKYVÄKSI
Anna meille välitöntä palautetta somessa
Kerro mikä kiinnosti, mikä innosti, mikä tuntui hankalalta, mitä
aiot tehdä, teet tai olet tehnyt jo aiemmin
vaikuttavuusviestinnän eteen hashtageilla
#senseadifference
#vaikuttavuusviestinta
#hyvanmitta
KIITOS!
aino@aiknow.fi | 0400 164323

More Related Content

Similar to Hyvän Mitta Vaikuttavuusviestintä Koulutus 26.11.2019

Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaTyöntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
 
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdf
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdfMitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdf
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdfMariana Salgado
 
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminenMikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminenKelan tutkimus / Research at Kela
 
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatioTyöterveyslaitos
 
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseenHedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseenMirva Jäntti
 
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016Impactor
 
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimäärä
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimääräVaikutusten arvioinnin lyhyt oppimäärä
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimääräSaila Tykkyläinen
 
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaKetteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaPetri Toikkanen
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaMaiju Vuolle
 
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012NinaAlivirta
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkUusia Network Oy
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 Kuuloavain.fi
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliSuomen Ekonomit
 
Ruralia 26042017
Ruralia 26042017Ruralia 26042017
Ruralia 26042017Impactor
 
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksiKerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksiElina Soukola
 

Similar to Hyvän Mitta Vaikuttavuusviestintä Koulutus 26.11.2019 (20)

Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassaTyöntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
Työntekijälähettilyys sosiaalisessa mediassa
 
Vaikuta -kampanjakoulutus
Vaikuta -kampanjakoulutus Vaikuta -kampanjakoulutus
Vaikuta -kampanjakoulutus
 
Jokomitensomea
JokomitensomeaJokomitensomea
Jokomitensomea
 
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdf
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdfMitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdf
Mitä on palvelumuotoilu? 
Miten sitä hyödynnetään sisäministeriössä? .pdf
 
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminenMikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen
Mikä kunto? Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuminen
 
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio
25.10.2017 Yhteisöjen näkymätön dynamiikka ja systeeminen konstellaatio
 
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseenHedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
Hedelmallistä yhteistyötä - apuja yritysten välisen yhteistyön rakentamiseen
 
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
Sitra vaikuttavuusliiketoimintamalli työpaja 9.5.2016
 
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimäärä
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimääräVaikutusten arvioinnin lyhyt oppimäärä
Vaikutusten arvioinnin lyhyt oppimäärä
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassaKetteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
Ketteröiry - Kevyet ja ketterät menetelmät järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
 
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
Syfo Oy:n esitys Vastuulliset viestijät -infossa 23.8.2012
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Vaikuttava hanke -koulutus
Vaikuttava hanke -koulutusVaikuttava hanke -koulutus
Vaikuttava hanke -koulutus
 
Organisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
 
Ruralia 26042017
Ruralia 26042017Ruralia 26042017
Ruralia 26042017
 
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksiKerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
Kerran kokeiltu on melkein tehty - työkaluja palvelukeskuksen kehittämiseksi
 

Hyvän Mitta Vaikuttavuusviestintä Koulutus 26.11.2019

 • 1. VAIKUTTAVUUSVIESTINTÄ Koulutus 26.11.2019 Korjaamo, Helsinki Tehdään yhdessä VAIKUTTAVUUS näkyväksi! Mitä voisit tehdä vaikuttavuusviestinnän eteen? Julkaise LUPAUS koulutuksen aikana somessa! #vaikuttavuusviestinta #hyvanmitta #lupaus
 • 2. Vaikuttavuutta videoilla – osaamisen kehittämisen kokonaisuus 2019 • Tutkimus • Kehittäminen ja koulutus • Pilotit: 5 vaikuttavuusvideota Vaikuttavuutta videoilla – osaamisen kehittämisen ryhmä Facebookissa #vaikuttavuusviestinta #vaikuttavuusvideo #hyvanmitta Vaikuttavuusvideo kertoo tutkittuun tietoon, vaikuttavuusseurantoihin tai arviointeihin perustuvan tarinan yhteiskunnallisesti hyödyllisen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista sekä niistä tekijöistä, joilla vaikuttavuutta on saatu aikaan.
 • 3. Vaikuttavuusvideo - pilotit • Vauvan taika: Hoivaa ja leiki - ryhmätoiminta • Dynamo-valmennus • Me-talo Tampere • Perhekumppani • Icehearts - toiminta
 • 4. Inspiroivaa ja vaikuttavaa YHTEISKEHITTÄMISTÄ “AIknow tuo erilaisia toimijoita yhteen yhteisen tavoitteen äärelle. He saavat ihmisistä parhaan esiin ja sytyttävät kipinän positiiviseen muutokseen!” info@aiknow.fi | 0400 164323 | aiknow.fi #senseadifference PALVELUMME LUOVA tuottaminen Taide, Media & Vaikuttavuustuotannot INHIMILLINEN kehittäminen Valmennus & Yhteiskehittämisen fasilitointi KESTÄVÄ liiketoiminta Konsultointi & Vaikuttavuussijoittaminen
 • 5. katselukokemusta elokuvien, dokumenttien ja lastenohjelmien parissa Suomalaisille käyttöön otettua ratkaisua vaikuttavuustoimijoiden toiminnassa oivallusta omasta elämästä yksilövalmennusasiakkaille tutkimuksen ja oppaan kautta lisääntynyttä tietoa ja osaamista asiantuntijoille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja vaikuttavuuden kehittämisestä. 1 000 000 1500 10 Meillä on yhteensä lähes 100 vuotta kokemusta muutostyön, monitoimijaisen yhteistyön, kehittämisen ja viestinnän parissa. Menesty kanssamme! #senseadifference Tällaisia asioita olen saanut aikaan työurani aikana yhdessä tiimieni kanssa AINO ELINA MUHONEN 150
 • 7. Vaikuttavuusviestintä koulutus 26.11.2019 8.30 TUTUSTUMINEN jaTAVOITTEET 8.40 JOHDATUS TEEMOIHIN JATYÖSKENTELYYN 9.00 1. NÄKYVÄKSI Vaikuttavuustiedon ydin ja tiedon visualisointi 10.10 TAUKO 10.20 2. KUULUVAKSI Tiedosta tarinaksi 11.10 3.TUNTUVAKSI Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen 11.30 YHTEENVETO 11.45 PÄÄTÖS
 • 8. Koulutuksen tavoitteet KOULUTUKSEN JÄLKEEN • tunnistat tiedon visualisoinnin mahdollisuudet • tiedät, mitkä ovat vaikuttavuustarinan keskeiset tasot • osaat kohdentaa vaikuttavuusviestin erilaisille sidosryhmille. LISÄKSI SINULLA ON • työkaluja jäsentää vaikuttavuustietoa viestinnän käyttökelpoiseen muotoon • tietoa, miten viestinnällistä näkökulmaa voi hyödyntää myös toiminnan kehittämisessä.
 • 9. 0 JOHDATUS koulutuksen teemoihin ja työskentelyyn • Miksi nyt? • Vaikuttavuusviestintä – mitä se on? • Vaikuttavuusviestinnän strateginen rooli • Vaikuttavuusviestinnän työkirjan esittely • Vaikuttavuusviestin kohdennus
 • 10. Miksi nyt? ARVO-todellisuus • Arvo-elämä • Vastuullisuustrendi • Yritysaktivismi • Rahan uusi suunta • Rahan rajallisuus …myös, koska nyt TYÖKALUJA VASTUULLISUUDEN JA VAIKUTTAVUUDEN ESILLE TUOMISEEN ON. MEDIA-todellisuus • Viestintä-elämä • Visuaalisuustrendi • Henkilöaktivismi • Huomion uusi suunta • Huomion rajallisuus
 • 11. ”Ilman todennettua ja konkretisoitua vaikuttavuutta yhteiskunnallinen yritys on kuin mikä tahansa yritys – paitsi että se väittää olevansa yhteiskunnallinen. Jotta suomalainen yhteiskunnallisen yrittämisen kenttä olisi houkutteleva myös yksityisen rahoituksen näkökulmasta, tulisi kentän panostaa vahvasti vaikuttavuutensa mittaamiseen ja tulostensa viestintään.Tällainen mission kirkastaminen ja tulosten konkretisointi olisi ensiarvoisen tärkeää myös viestinnällisestä näkökulmasta.”
 • 12. Vaikuttavuuden tulisi olla keskeinen asia vaikuttavuustoimijoiden viestinnässä (100%*) Käytännössä kehittämisen varaa on. *100% vastaajista osittain tai täysin samaa mieltä. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 14. Kuinka tärkeää vaikuttavuudesta viestiminen on organisaation menestymiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta? …ON SE. Kärjet: Rahoittajien/sijoittajien/päättäjien vakuuttaminen (97%) & organisaatiomielikuvan rakentaminen (78%). *Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 15. Vaikuttavuusviestintä on vaikuttavuustoimijan strategista tulosviestintää. Lähde: Åberg, Leif (2010). Johdatus viestintään: teema 2. Opetusmateriaali. Helsingin yliopisto. Åbergin pizza eli tulosviestintämalli
 • 16. Vaikuttavuusviestinnän työkirja 1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi. 2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu: videokonsepti Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan kertomista videolla. 3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti. Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen) HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
 • 17. Vauvan Taika Vaikuttavuusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=MLY60B1s8kE&t=7sf
 • 18. Vaikuttavuusviestinnän työkirja 1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi. 2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu: videokonsepti Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan kertomista videolla. 3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti. Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen) HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
 • 19. Mikä? Miksi? Kuka? Miten? Milloin? Missä? S I D O S R Y H M Ä S I D O S R Y H M Ä Mikä? Miksi? Kuka? Miten? Milloin? Missä? S I D O S R Y H M Ä Mikä? Miksi? Kuka? Miten? Milloin? Missä? T E E 8 : V I E S T I N N Ä N S I D O S R Y H M Ä P R O F I I L I T Mikä? Miksi? Oman työn kehittäminen Kuka? Neuvolan x terveydenhoitaja y Miten? Perustelut tulla koulutukseen ja käyttää menetelmää omassa työssä Milloin? Jatkuvasti Missä? Sähköpostitiedotus, ammattilaisfoorumit, (some?) S I D O S R Y H M Ä V I E S T I N T Ä S I D O S R Y H M Ä N N I M I : Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät Terveydenhuollon ammattilaisia Masennusriskissä olevat äidit Neuvolakäynneillä tunnistettuja palvelusta potentiaalisesti hyötyviä Voi tunnistaa itsensä tarvitsijana ja arvioida palvelun hyötyä itselle. Esimerkki - äiti Uskoo, että ryhmästä voi olla apua. Tuntee, että uskaltaa lähteä mukaan. Jatkuvasti / säännöllisesti. SOME, neuvolat ja perhetyö
 • 20. Visio, tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus kiinnostavat paljon M i l l a i n e n v a i k u t u s s i d o s r y h m ä l l ä o n t a i v o i o l l a t o i m i n t a a m m e ? K u i n k a k i i n n o s t u n u t s i d o s r y h m ä o n v a i k u t t a v u u d e s t a ? T E E 9 : S I D O S R Y H M I E N S U H D E T O I M I N T A A N J A V A I K U T T A V U U T E E N Pieni vaikutus toimintaamme Suuri vaikutus toimintaamme Visio, tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus eivät kiinnosta juurikaan T I E D O T A ( e i p r i o r i t e e t t i ) P R I O R I S O I ! V U O R O V A I K U T A a k t i i v i s e s t i T I E D O T A s ä ä n n ö l l i s e s t i j a l a a d u k k a a s t i H E R Ä T Ä K I I N N O S T U S V I E S T I N T Ä Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät – JO KOULUTETUT Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät – UUDET Perheet ja äidit
 • 21. Arvostaa faktoja (tieto) M i k ä t a s o k i i n n o s t a a ? M i k ä i n n o s t a a j a v a k u u t t a a ? T E E 1 0 : S I D O S R Y H M I E N S U H D E V A I K U T T A V U U S V I E S T I N T Ä Ä N Kiinnostunut tuloksista Kiinnostunut vaikuttavuudesta Arvostaa kokemuksia (tunne) K e r r o : T U T K I M U S T U L O K S E T + a s i a y h t e y d e t K U S T A N N U S - V A I K U T T A V U U S K e r r o : A S I A K A S T U L O K S E T ( m i t t a r i t , l u v u t , g r a a f i t , ) K e r r o : A S I A K A S T A R I N A ( y k s i l ö / r y h m ä ) K e r r o : A S I A K A S R Y H M Ä N T A R I N A e s i m . a s i a n t u n t i j o i d e n a r v i o n a ( + l u k u j a ) t a i V A I K U T T A V U U S - Y H T E I S T Y Ö S T Ä V I E S T I N T Ä Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät – JO KOULUTETUT Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät – UUDET Perheet ja äidit
 • 22. V I E S T I N N Ä N T A V O I T E T E E 1 1 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N K O H D E N N U S Mikä? Terveydenhuollon ammattilaisia Miksi? Oman työn kehittäminen Kuka? Perustelut tulla koulutukseen ja käyttää menetelmää omassa työssä Miten? Ympäri vuoden Milloin? Ympäri vuoden Missä? Sähköpostitiedotus, ammattilaisfoorumit, (some?) S I D O S R Y H M Ä : M i k ä r y h m ä ? M i k ä o n v a i k u t t a v u u s v i e s t i n n ä n t a v o i t e j a C a l l 2 A c t i o n ( t o i m i n t a k e h o i t e ) t ä m ä n r y h m ä n o s a l t a ? M i s s ä k a n a v i s s a t a v o i t e t a a n ? M i t ä v i e s t i s s ä p a i n o t e t a a n ? V I E S T I N T Ä V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N K A N A V A T M E D I A ( t ) P A I N O T U S Aktiivinen vuorovaikutus Kiinnostuksen herättäminen Tulokset Vaikuttavuus Faktat / tieto Säännöllinen tiedotus Kokemukset / tunne Neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät - Saada ammattilaiset kiinnostumaan menetelmästä - Antaa tietoa menetelmän vaikuttavuudesta - innostaa mukaan koulutukseen ja käyttämään menetelmää omassa työssä - = menetelmän levitys - TULE MUKAAN KOULUTUKSEEN! - Esitteet - Verkkosivu - Arkkeli ammatillisessa lehdessä - Video - Neuvolat ja terveysasemat - säännölisesti - Sähköpost tiedotus 1krt / kk - Ammattilaistapahtumat 4 kertaa vuodessa - Omia keskustelutapahtumia X X X X X
 • 23. • Miten vaikuttavuus- ja dataketju ja toimivat lähtökohtina uskottavalle ja informatiiviselle viestille? • Miten visualisoida tietoa ja parantaa viestin ymmärrettävyyttä ja lähestyttävyyttä? 1 NÄKYVÄKSI Vaikuttavuustiedon ydin ja tiedon visualisointi
 • 24. Lähtökohta: vaikuttavuusketju & dataketju. ”Organisaatiollamme on vaikuttavuusmalli” 42% (30% ei, 27% ei tiennyt) *Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 25. Uskottava tietopohja, joka nojaa systemaattisesti kerättyyn dataan, on vaikuttavuusviestinnässä tärkeintä (97%) Sen lisäksi tärkeää on tunteita herättävä tarina, jokin muista erottava tekijä, usean eri viestintämuodon käyttö, call2action ja viestin selkeä kohdennus tietylle kohderyhmälle. *Tärkeää tai erittäin tärkeää, vastaajjien mielestä. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 26. Vaikuttavuustieto – onko sitä? 76% vastasi ’kyllä’ väitteeseen ”Organisaatiomme kerää systemaattisesti tietoa aikaan saamistaan myönteisistä muutoksista/vaikutuksista kohderyhmässä ja/tai toimintaympäristössä”. 9% vastasi ’ei’ ja 15% ’en tiedä’. 88% organisaatioista on määritellyt yhden tai useampia vaikuttavuustavoitteita. 33% kerää tietoa myös laajemmasta yhteiskunnallisesta tarpeesta/vaikuttavuudesta. *N = 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 27. Vaikuttavuustiedon ydin = tieto, joka on merkityksellistä, kiinnostavaa ja innostavaa tietylle sidosryhmälle* • Tunnista + valitse • Riittävästi, ei liikaa • Auttaa sidosryhmää hahmottamaan ja ymmärtämään vaikuttavuusketjua: tarvetta, tavoitteita/tuloksia, vaikuttavuutta ja niiden syntylogiikkaa • Parhaimmillaan yhdistelmä “Numero”tietoa & (tunne)kokemustietoa *Sisäiselle tai ulkoiselle
 • 28. Dynamo-valmennus vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=UKPCz4FpX5o&t=1s
 • 29. Vaikuttavuusviestinnän työkirja 1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi. 2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu: videokonsepti Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan kertomista videolla. 3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti. Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen) HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
 • 30. U V i s i o s t a - - Lähteet: T a v o i t t e i s t a Fyysinen: Lisätä/opettaa arkiaktiivisuutta ennaltaehkäisevästi. Uusia toimintatapoja osaksi Psyykkinen:, Terveen itsetunnon rakentuminen Sosiaalinen Vuorovaikutustaitojen ja ryhmätyötaitojen vahvistumien Lähteet: Strategia, esitteet R e s u r s s e i s t a - Kokonaisvaltainen hyvinvointiosaaminen T o i m e n p i t e i s t ä - Vuoden kestävä hyvinvointivalmennus T u l o k s i s t a - Psyykkinen: Osallistujien positiivinen mielenterveys on parantunut - Fyysinen, sosiaalinen Lapset sitoutuivat toimintaan koko lukuvuoden ajaksi (arkiaktiivisuus, osallisuus) Lähteet: Alku- ja loppuseurannat, valmentajien ja lasten palautteet, havainnointi, palautteet, Yliopiston tutkimus V a i k u t t a v u u d e s t a - Positiivisen mielenterveyden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin - Arkiaktiivisuuden lisääntyminen on yhteydessä parantuneisiin koulunkäyntitaitoihin Lähteet: THL, Liikkuva koulu- tutkimukset T a r p e e s t a & k o h d e r y h m ä s t ä • Arkiaktiivisuus vähentynyt, 10% lapsista säännöllisen harrastuksen ulkopuolella • Itseluottamusvaje haasteiden juurisyynä eri kohderyhmissä • Matalan kynnyksen harrastuspaikkojen puute Lähteet: Mm. THL, Liikkuva koulut-tutkimukset, Kouluterveyskysely, alueellinen kysely T E E 1 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N Y D I N T I E T O M i k ä o n k e s k e i s t ä t i e t o a , j o s t a h a l u a m m e j a v o i m m e k e r t o a ? T o d e n n e t u t , o l e n n a i s e t F A K T A T V i e s t i n n ä n s i d o s r y h m ä Koulutoimen henkilöstö
 • 31. O H J E 1 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N Y D I N T I E T O • VALITSE SIDOSRYHMÄ, jolle/jonka kanssa aiot viestiä • KIRJAA KITEYTETYSTI se ydintieto vaikuttavuusketjun jokaisesta kohdasta, joka on kiinnostavaa ja havainnollistaa vaikuttavuustyötä juuri tälle sidosryhmälle • TARKISTA, että kiteytetyssäkin muodossa: 1. Tarve, visio ja vaikuttavuus ovat linjassa toistensa kanssa 2. Tavoitteet ja tulokset ovat linjassa toistensa kanssa 3. Tulokset johtavat pitkällä aikavälillä kohti vaikuttavuutta 4. Resurssit ja toimenpiteet: esillä on ne asiat, jotka perustellusti tuottavat tuloksia ja vaikuttavuutta Mikä on keskeistä tietoa, josta haluamme ja voimme kertoa?Viestintää varten vaikuttavuudesta kerätty tieto tiivistetään mahdollisimman ytimekkääseen muotoon. Eri asiat ovat merkityksellisiä eri sidosryhmille; tiedosta valitaan viestintään siis vain se osa, joka perustellusti kiinnostaa valittua viestinnän sidosryhmää. Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös työkalu dian muistiinpano-osiosta V I N K K I ! Tarkista, että tunnet viestinnän kannalta olennaiset sidosryhmät työkalun 8 - Sidosryhmäprofiilit avulla.
 • 32. T E E 2 : V A I K U T T A V U U S K O K E M U K S E N A K U N T U L O K S E T O V A T T O T T A ? K U N V A I K U T T A V U U S / V I S I O O N T O T T A ? T I E T O K e n e n e l ä m ä s s ä m u u t o s t u n t u u j a m i t e n ? Kenen elämässä tarve tuloksille? Miltä muutos parempaan tuntuu? Miltä tuntuu ennen… ..ja jälkeen? Mistä tiedämme sen? Kenen elämässä on tarve vaikuttavuudelle? Miltä muutos parempaan tuntuu? Koulutoimen henkilöstö. & kuntapäättäjät Miltä tuntuu ennen… Työ tuntuu kuormittavalta, ei tunnu löytyvän hyviä ratkaisuja, haluaisi palvella kuntalaisia muttei pysty parhaalla tavalla …ja jälkeen? Mistä tiedämme sen? Lapset, joilla ei ole harrastusta tai jotka eivät ole varmoja siitä mikä kiinnostaa Epävarmalta, yksinäiseltä, apealta, epäonnistumiselta Varmalta, kivalta kun on kavereita, tietää mikä kiinnostaa, iloiselta, onnistumiselta Palautteet koulun henkilökunnalta, lapsilta – alkukysely, loppuseuranta. Yliopiston vaikuttavuustutkimus Yhteistyökeskustelut, kuntaseurannat Tuntee saavansa tukea omalle työlle.Tuntee onnistuneensa palvelemaan kuntalaisia.
 • 33. O H J E 2 : V A I K U T T A V U U S K O K E M U K S E N A T I E T O Muutoksen havainnollistaminen tunteiden / kokemuksellisuuden kautta auttaa viestimään vaikuttavuutta numerotietoa täydentävällä tavalla. Kenen elämässä syntyy positiivinen muutos toimintanne ansiosta? Miltä muutos tuntuu? Pohdi tulosten ja vaikuttavuuden syntymistä tunnekokemuksena. Mistä tieto tästä kokemuksesta tulee? • POHDI ensin, kenen elämä muuttuu kun tavoitteisiin on päästy eli kun TULOKSET OVAT TOTTA. Miltä tämä muutos tuntuu ja mistä tieto tästä kokemuksesta on saatu? • POHDI sitten, kenen elämä muuttuu kun yhteiskunnallinen tarve on (osaltaan) tyydytetty (/visio on toteutunut) eli kun VAIKUTTAVUUS ON TOTTA. Miltä tämä muutos tuntuu, ja mistä tämä tieto tulee? Työkalupohja on seuraavalla dialla. Tämän ohjeen löydät myös työkalu-dian muistiinpano-osiosta V I N K K I ! Pohdi, kuka on kiinnostunut kokemuksista/tunteista? Voit pohtia sitä esim. työkalun 10 - Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään avulla.
 • 34. Ydintiedon muotoilu 1. Sisäinen logiikka kuntoon:Tarkista yhteys tulostiedon ja vaikuttavuustiedon välillä 2. Monipuolisesti: numeroita (myös vertailutietoa!), lainauksia, ydinsisältöä tukevia viestejä/vastauksia/tarinaa 3. Visuaalisuuden kärkenä haluttua mielikuvaa tukevaa infografiikkaa, kuvia, Huomio, havainnointi, muistijälki
 • 35. Tiedon visualisointi – näin… https://www.auron.fi/palvelut/hoidon-vaikuttavuus-ja-analyysi/ http://www2.kyamk.fi/Vastuuraportit/2015/alueellinen.html
 • 37. Lähde: https://visual.ly/community/inf ographic/business/ad-council- impact Impact infographic / Social impact infographic: löytyy valtavasti Vaikuttavuus infograafi: löytyy muutama
 • 38. Infograafien tyypit • Prosessi • Tarinallinen, aikajanalla etenevä • Vertaileva (Esim. ennen - jälkeen) • Kysymyksiin vastaava (Mihin tarpeeseen? Mitä tavoittelemme jne.)
 • 39. O H J E 3 : V A I K U T T A V U U S T I E D O N V I S U A L I S O I N T I : I N F O G R A A F I T I E T O Tiedosta tulee kiinnostavampaa kun se jäsennellään ja havainnollistetaan visuaaliseen muotoon. Infografiikkaa kannattaa käyttää muun viestinnän ohella – ja liittää sen yhteyteen tarkempia lisätietoja niitä varten, jotka kiinnostuvat ja haluavat tietää aiheesta lisää. • TEE suunnitelma infograafin sisällöstä ja käytöstä • TÄYDENNÄ mahdollisuuksien mukaan kaikki kohdat • KÄYTÄ suunnitelmaa infograafin toteuttamisen tai tilaamisen pohjana Kenelle infograafi on suunnattu?Tyyli: Millä tyylillä tyylillä viesti välittyy parhaiten? Lisäarvo: Mikä arvo infograafilla on viestinnässä? Miten se täydentää muuta viestintää? Tavoite: Mikä on infograafin viestinnällinen tavoite / Call2Action? Tulokset ja vaikuttavuustieto: Mikä on se ydintieto, ydintieto, mitä haluamme infograafilla viestiä? Kuvat ja kuvakkeet: Millainen kuva-aineisto tukee viestiä? viestiä? Numerot: Millaista numeerista tietoa haluamme viestiä. Mihin numerot vertautuvat? Lainaukset: Kuka on sanonut aiheesta ja mitä? Lähteet: Millaisista lähteistä infograafin tieto tulee? Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös työkalu-dian muistiinpano-osiosta V I N K K I ! Tiedon visualisoinnin ryhmä Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/tiedonvisualisointi/
 • 40. Kannattaa piirtää hahmotelma paperille! Lähde: Grainger, S. et al (2015). Environmental data visualization for non-scientific contexts. Literature review and design framework. Environmental Modelling & Software 85 (2016) 299-318. Elsevier.
 • 41. Neurotieteestä vinkkejä visuaaliseen suunnitteluun • Huomion saaminen - miten aivomme toimivat? Esim. punainen väri, luonnollinen hymy, sanat. • Haluttu tunnereaktio - ihmisten erilaisuus Millainen teksti ja kuvat herättävät halutun tunteen sidosryhmässä? Samaistuminen. Esim. Introvertti – • Ihmisen hahmotuskyky – ja sen rajallisuus Selkeä ja yksinkertainen viesti: kaikkien elementtien toisiaan – ja ohjata ajattelua samaan suuntaan. Kuva, ääni – eri viestejä ei kannata laittaa yhtä aikaa.
 • 42. Graafien käyttö videoilla • Liikkuva kuva kertoo jo paljon – graafit rauhallisiin kohtiin, aiheeltaan loogisiin paikkoihin • Yksinkertaisuus ! • Graafit riittävän pitkään ruudulla
 • 43. Me-Talo Tampere vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=EoUONBWnyJs
 • 44. MUISTA! LAADUKAS TIEDON VISUALISOINTI • on avointa ja rehellistä – pyrkii antamaan oikean kuvan, eikä vääristelemään totuutta • yhdistelee numeerista, vertailtavissa olevaa tietoa ja todennettuja tunnekokemuksia • nojaa ymmärrykseen siitä, millainen sisältö kohderyhmää kiinnostaa. T I E T O
 • 45. TAUKO
 • 46. • Miten hyödyntää organisaation keräämää dataa tarinan ytimenä? • Mitkä ovat vaikuttavuustarinan keskeiset elementit? 3 KUULUVAKSI Tiedosta tarinaksi
 • 47. Vaikuttavuustarinat - onko niitä? 49% vastasi ’kyllä’ väitteeseen ”Organisaatiollamme (tai osalla sitä) on olemassa vaikuttavuustarina.” 45% vastasi ’ei’ ja 6% ’en tiedä’. 64% oli osittain tai täysin samaa mieltä väitteen ”Viestintämme sisältää tarinoita aikaan saaduista positiivisista muutoksissa yksilöissä tai toimintaympäristössä” kanssa. N= 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 48. SOS-Lapsikylä Perhekumppani vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=WAtFfBCYHe4
 • 49. Vaikuttavuustarina = 2 tarinaa MIKRO-tarina MAKRO-tarina Mitä HALUTAAN kertoa? MitäVOIDAAN kertoa? Voiko kertomisesta olla jotain haittaa?
 • 50. Tarina rakentuu tuttuutta tuovista tekijöistä • TEEMA - kokonaisuus, josta tarina kertoo • JUONI - tapahtumien kulku (ei vain tapahtumat, vaan myös syy-seuraus –suhteet) • HENKILÖHAHMOT - joista tarinassa kerrotaan ja joihin katsoja voi samaistua sekä ** • NÄKÖKULMA - josta tarina kerrotaan. • KÄÄNNE - looginen mutta mielenkiintoinen • TUNTEIDEN HERÄTTÄMINEN, sekä viihdytys tai opetus • KESTO - 1.erityisesti videossa keston tulee olla riittävä asian kertomiseen. 2. Kesto viittaa myös aikajänteeseen
 • 51. Draaman kaari 5 virkkeen draaman kaari: Aloitus -Tilanteen ja henkilöiden esittely esittely Syventäminen - tarpeen esiintulo Kärjistyminen - tiivistyminen Ratkaisu - asiat selviävät – jotain muuttuu. muuttuu. Lopetus - tapahtumien päättyminen - - lopputulema
 • 52. Vaikuttavuusviestinnän työkirja 1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi. 2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu: videokonsepti Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan kertomista videolla. 3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti. Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen) HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
 • 53. KUVAUS TIETO Mitä tiedämme? Mistä tiedämme sen? (data) TUNNE Miltä tuntuu? Mistä tiedämme sen? (kokemus) Raskas ja kallis palvelurakenne yhdellä perheellä – ei ole auttanut. Kunnan ammattilaisten tarve saada uusia työkalua tilanteeseen. Uhka raskaammista palveluista. Sosiaalitoimen asiakastiedot, keskustelut ammattilaisten kanssa Kunnan työntekijät haluaisivat auttaa, mutteivät pysty. Paljon apua tarvitseva perhe, tietyssä kunnassa. Tarve saada kohdennettua, juurisyihin pureutuvaa apua, helposti 10 perhettä, Sos,itoimen asiakastiedot Moninaisia (ammatt. arvio) Perhe on saanut paljon apua, mutta asioita ei ole saatu ratkeamaan. Juurisyitä ongelmille ei ole löydetty. Ei luota palveluihin. Ei osallistu. Palveluiden käyttö moninaista, hyvinvointi matala, kokonaistilanne haastava (mittaus) Väsynyt, epätoivoinen, kyyninen (alkuhaastatteu) Uudenlainen perhepalvelu. Yksi ihminen joka luo luottamussuhteen ja alkaa selvittää perheen tilannetta juurisyitä myöten. Palvelukuvaus.Työnseuran ta.Työnohjaus. Moni asia paranee pikku hiljaa (Jatkuva seuranta, kirjaukset) Perheen tilanne on alkanut mitatusti parantua. Voimavarat kasvaneet, kokonais-tilanne parantunut. (mittaus) Luottamus palveluihin, osallisuuden tunne, usko tulevaan. (palautteet) Yksinkertaisempi, kevyempi palvelukokonaisuus. Ammattihenkilöstön parempi hyödyntäminen. Uhka raskaammista palveluista ei toteutunut. Sos.toimen tilastot. Työssä yhdessä onnistumisen tunne. (palautteet) TEEMA ALUSSA (Yhteiskunnallinen tarve ja ketä se koskee) HENKILÖHAHMOT (Kohderyhmä ja sen edustajat) TILANNE ALUSSA (Kohderyhmän tarve) TARINAN ELEMENTIT (juonen kulku) T E E 4 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N E L E M E N T I T TILANNE LOPUSSA (Tavoite / Tulokset) TEEMA LOPUSSA (Visio / Vaikuttavuus) TAPAHTUMAT (Resurssit ja toimenpiteet) M A K R O T A R I N A M I K R O T A R I N A T A R I N A V i e s t i n n ä n s i d o s r y h m ä
 • 54. O H J E 4 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N E L E M E N T I T T A R I N A Vaikuttavuustarinassa on sisällä vaikuttavuusketjun elementit, joista muodostuu tarinan 2 tasoa. Makro –tarina kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mikro –tarina kertoo käytännön toiminnalla aikaan saaduista välittömistä ja välillisistä muutoksista. Mikro- ja makrotarinoista syntyy vaikuttavuuden kokonaistarina. Parhaimmillaan tieto ja tunnekokemus täydentävät tarinassa toisiaan. • KOKOA taulukkoon vaikuttavuustarinan keskeisiä elementtejä tukeva tieto ja tunnekokemus: 1. Lyhyt KUVAUS kustakin elementistä.Valitse kohderyhmän kannalta kiinnostavin asia. 2. MitäTIETOa tästä elementistä on? Numerot, yhteenvedot, vertailutieto jne. 3. MitäTUNNEtta elementtiin liittyy? (ja kenen tunne se on?) • TARKASTELE KOKONAISUUTTA. Millainen tarina siitä syntyy? (Voit kirjoittaa tarinan auki erilliselle paperille/tiedostoon) Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös työkalu-dian muistiinpano-osiosta V I N K K I ! Hyödynnä työkalussa 1 –Vaikuttavuustiedon ydin ja 2 –Vaikuttavuus kokemuksena kokoamaasi tietoa (mikäli olet valinnut saman sidosryhmän).
 • 55. T E E 5 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A 2 T A S O L L A M A K R O T A R I N A : Y H T E I S K U N N A N / V A I K U T T A V U U D E N T A S O M I K R O T A R I N A : T O I M I N N A N / T U L O S T E N T A S O T A R I N A Kuntapäättäjälle: ”Sosiaali- ja terveystoimi on kuormittunut. Kunnassa on useita perheitä, jotka käyttävät monia raskaita palveluita, jotka eivät ole auttaneet. Tarvitaan uusia auttamisen tapoja, ennen kuin lapset joudutaan ottamaan huostaan, mikä on kallein ratkaisu. Aloitetaan uudenlainen perhepalvelu, jossa työntekijällä on osaamista ja aikaa pureutua perheen ongelmien juurisyihin, ja auttaa ammattilaisia rakentamaan paremmin toimiva palvelukokonaisuus. Parannetaan perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistään kalliit huostaanotot.” Sosiaalityöntekijälle: ”Asiakasperheet eivät ole hyötyneet, vaikka apua on tarjottu paljon - on tarve selvittää ongelmien juurisyyt ja saada apua kohdennettua oikein. Se helpottaa myös sosiaalitoimen työtä tulevaisuudessa. Työhön tarvitaan aikaa ja luottamusta, jota nykyiset työpuitteet eivät mahdollista. Kokeillaan uudenlaista perhepalvelua, josta on saatu erinomaisia tuloksia muissa kunnissa. Perhepalvelun vaikuttavuutta on mitattu, ja on todettu, että perheiden luottamus ja omat voimavarat ovat kasvaneet sekä hyvinvointi ja kokonaistilanne on parantunut. Perhe käyttää jatkossa pienempää määrää paremmin kohdennettuja palveluita.
 • 56. O H J E 5 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N 2 T A S O A T A R I N A Harjoittele tarinan kirjoittamista tiiviissä muodossa. Makrotason tarina kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mikrotason tarina kertoo käytännön toiminnasta ja sen välittömistä ja välillisistä tuloksista. KIRJOITA lyhyesti ja ytimekkäästi, max 5 lauseella vaikuttavuusketjua havainnollistavat tarinat. MAKRO -TASONTARINA 1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun visiomme/vaikuttavuus on totta? Kenestä tarina kerrotaan? Mitä ryhmää tarve koskee? Kuinka laajasti? Miten tästä ryhmästä voi puhua? 2. KIRJOITATARINA. Mikä tarve yhteiskunnassamme on? Mikä on (vaikuttavuus)visiomme pitkällä aikavälillä? Miten olemme päässeet siihen ja minkä osan tarpeesta ratkaisseet? Kenen kanssa - ja mitkä resurssit ja toimenpiteet ovat olleet keskiössä? MIKRO -TASONTARINA 1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun tuloksia on syntyy? Kenestä tarina kerrotaan? Ketkä edustavat yllä pohdittua ryhmää? Miksi? Kuinka suurta osaa he edustavat? Miten heistä voi kertoa? 2. KIRJOITATARINA. Mikä on ollut tarve? Mitkä tavoitteet / tulokset? Resurssit ja toimenpiteet: mitkä asiat näissä erityisesti synnyttivät vaikuttavuutta? Työkalupohja on seuraavalla dialla.Tämän ohjeen löydät myös työkalu-dian muistiinpano-osiosta V I N K K I ! 5 virkkeen draaman kaari: Aloitus –Tilanteen ja henkilöiden esittely. Syventäminen – tarpeen esiintulo. Kärjistyminen – tiivistyminen. Ratkaisu - asiat selviävät – jotain muuttuu. Lopetus: tapahtumien päättyminen - lopputulema.
 • 57. Video • On yleistynyt viimeisen 10 vuoden aikana viestintäformaattina supernopeasti • Youtube on tällä hetkellä Googlen jälkeen 2. suosituin verkkoalusta ja 2. suurin hakukone • Ylivoimaisesti vaikuttavin media nopeasti syntyvän tunnekokemuksen aikaan saamisessa • Yleistyy nopeaa tahtia monipuolisessa käytössä organisaatioviestinnässä • Saa huomion parhaiten somessa • Videon mahdollisuuksista on nähty vasta murto-osa • Vaikuttavuutta videoilla + vaikuttava video (2 eri asiaa, voi toki yhdistää)
 • 58. Video on vaikuttava viestintä- media erilaisille organisaatiolle (92%*) Vaikuttavuustoimijoiden mielestä: • Organisaatiot voivat videoiden kautta kertoa innostavasti ja kiinnostavasti niille keskeisistä viesteistä (88%) • Videoiden tehtävä organisaatioviestinnässä on • välittää tietoa (88%) • herättää tunteita (85%) • saada aikaan toimintaa (72%) • Tunteita herättävin videomateriaali menee ”iholle” – se kertoo tarinaa ihmisestä (91%) *Osittain tai täysin samaa mieltä olevien vastaajien määrä, n = 33. Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 59. Vaikuttavuustoimijoiden videoiden käyttö Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019. Oman organisaation viestintä Oman organisaation viestintä Kohdattu viestintä • Videoiden käyttö on jo yleistä • Vaikuttavuudesta videoilla kerrotaan harvemmin • Yleisimmät videotyypit joilla vaikuttavuudesta kerrotaan: Vaikuttavuustoimijoiden esittelyvideot tai markkinointivideot ja haastatteluvideot, joissa asiantuntija tai joku muu (kuten asiakas) kertoo vaikuttavuudesta. • Näiden lisäksi käytössä mm. Animaatiot, ”powerpoint”-videot, valokuva+teksti –videot, ”vuosiraportti”, haastattelu +toiminta, perustajan/johtajan kertoma tarina.Yleisesti kerrotaan eniten tuotoksista (isoja lukuja).
 • 60. T E E 6 : V A I K U T T A V U U S T A R I N A N S U U N N I T T E L U : V I D E O Y H T . K U N N . M U U T O S ( m a k r o t a s o n j u o n i ) T Y Y L I T A R I N A M i t e n k e r r o m m e v a i k u t t a v u u s t a r i n a n v i d e o l l a ? T i e t o a v ä l i t t ä v ä T u n n e t t a v ä l i t t ä v ä M o l e m p i a L I S Ä A R V O M U U T O S T E E M A ( m i k r o t a s o n j u o n i ) P Ä Ä H E N K I L Ö T T A V O I T E K E N E L L E V I D E O O N S U U N N A T T U N Ä K Ö K U L M A K E S T O ( v i d e o n ) L U O V A I D E A N Ä K Ö K U L M A K E S T O ( a i k a j ä n n e ) K Ä Ä N N E
 • 61. MUISTA! LAADUKAS DATALÄHTÖINEN TARINA • on faktaa, ei fiktiota • vetoaa tiedon välityksen lisäksi tunteisiin • noudattaa tarinankerronnan hyviä käytäntöjä: draaman kaari, tarinan elementit. T A R I N A
 • 62. • Mikä on tutkitusti yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen vaikuttavuusviestinnän tila? • Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu • Miten viestintä kytkeytyy palveluiden kehittämiseen ja vaikuttavuuden johtamiseen? 2 TUNTUVAKSI Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen
 • 63. Suurimmalla osalla vaikuttavuustoimijoita ei ole tulokset / vaikuttavuus – nimistä osiota helposti löydettävässä paikassa omilla verkkosivuillaan. …tieto on (jos sitä ylipäätään on) pirstaleina eri paikoissa, eikä sen yhteydessä ei ole käytetty tulokset /vaikutukset/vaikuttavuus – sanastoa.Varsinkaan hakusana- optimoidusti. Ihmisten pitäisi pystyä löytämään verkossa suorinta tietä vaikuttavuustiedon ja -tarinoiden luo.Lähde: Muhonen, A.E. (2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän mitta- hanke 2019.
 • 64. Kuinka tärkeää vs. kuinka toimimme? Parhaiten omassa organisaatiossa koetaan olevan hallussa positiivisista yksilötason muutoksista kertominen tutkitun tiedon ja tarinoiden avulla. Vaikuttavuusviestinnän tavoitteiden asettamisessa, tiedon keruussa ja tehokkaasti viestimisessä on parantamisen varaa. *Lähde: Muhonen, A.E.(2019). Vaikuttavuusviestintä. Julkaisematon tutkimusraportti. Hyvän Mitta 2019.
 • 65. Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu • Osa kokonaisviestintää • Vastuullisuus- ja vaikuttavuusviestintä = tehokas pari • ”muuta ei tarvita”? • Vaikuttavuustyön eri roolit ja yhteistyö.Viestintä mukaan vaikuttavuustyöhön! • Viestinnän osaamisen (esim. some) hyödyntäminen vaikuttavuusviestin eteenpäin eteenpäin viemisessä • Sidosryhmien tiedontarpeiden ja kiinnostuksen tuntemus (rahoittajatkin ovat ihmisiä) • Viestien suunnitelmallinen kohdennus
 • 66. Vaikuttavuusviestintä toiminnan kehittämisen työkaluna • Oman organisaation ihmiset ovat tärkeä vaikuttavuusviestinnän sidosryhmä • Vaikuttavuusviestintää varten tehty työ auttaa hahmottamaan, mikä on omassa vaikuttavuusketjussa olennaista ja erityisen kiinnostavaa - kenties jopa tunnistetaan ja korjataan oletuksia. ”Vaikuttavuuden ydin - työskentely oli organisaation ydintarkoituksen jäsentämisen kannalta erittäin hyvä ja tärkeä prosessi.” – Pilottiorganisaation edustaja
 • 67. Vaikuttavuusviestinnän työkirja 1 NÄKYVÄKSI | Vaikuttavuustiedon ydin & tiedon visualisointi Työkalu 1 Vaikuttavuustiedon ydin Työkalu 2 Vaikuttavuus kokemuksena Työkalu 3 Tiedon visualisointi: infograafi Jäsennä organisaation vaikuttavuusmallista ja tulos- ja vaikuttavuustiedosta viestinnän kannalta olennainen ydin ja suunnittele tiedon visualisointia infograafiksi. 2 KUULUVAKSI | Tiedosta tarinaksi Työkalu 4 Vaikuttavuustarinan elementit Työkalu 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla Työkalu 6 Vaikuttavuustarinan suunnittelu: videokonsepti Kehitä tulos- ja vaikuttavuustietoon perustuvan tarinankerronnan osaamista ja suunnittele tarinan kertomista videolla. 3 TUNTUVAKSI | Vaikuttavuusviestinnän suunnittelu ja johtaminen Suunnittele vaikuttavuusviestinnän toteutusta käytännössä, profiloi vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdenna vaikuttavuusviesti. Työkalu 7 Vaikuttavuustyön roolit ja yhteistyö Työkalu 8 Sidosryhmäprofiilit Työkalu 9 Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen Työkalu 10 Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään Työkalu 11 Vaikuttavuusviestin kohdennus Työkalu 12 Vaikuttavuusviestinnän (3-osainen) HUOM. Jos toiminnasta ei ole tehty vaikuttavuusviestinnän suunnitelmaa, aloita osiosta 3. TUNTUVAKSI.
 • 68. Miksi? Kuka? Mitä? Miten? Milloin? Kenen kanssa? A S I A N T U N T I J A V I E S T I J Ä Miksi? Kuka? Mitä? Miten? Milloin? Kenen kanssa? K E H I T T Ä J Ä Miksi? Kuka? Mitä? Miten? Milloin? Kenen kanssa? T E E 7 : V A I K U T T A V U U S T Y Ö N R O O L I T j a Y H T E I S T Y Ö Miksi? Kuka? Mitä? Miten? Milloin? Kenen kanssa? J O H T A J A M i k s i t e k e e v a i k u t t a v u u s t y ö t ä ? K u k a t ä m ä h e n k i l ö o r g a n i s a a t i o s s a o n ? M i t ä t e k e e v a i k u t t a v u u d e n e t e e n ? M i t e n v i e s t i i ? M i l l o i n v i e s t i i ? K e n e n k a n s s a v i e s t i i ? V I E S T I N T Ä Miten viestintäyhteistyö organisoidaan?
 • 69. VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA – SUUNNITELMALLISUUS JA SISÄLTÖ JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS Kyllä Otamme työn alle Ei tarvetta Meillä on vaikuttavuusviestinnän suunnitelma Meillä on selkeä työnjako vaikuttavuustyössä (sisältäen viestinnän) Tunnemme hyvin vaikuttavuusviestinnän sidosryhmämme Kerromme yhteiskunnallisesta tarpeesta, johon vastaamme Kerromme visiostamme siitä, miten ratkaisemme tuota tarvetta Kerromme tulos- ja vaikuttavuustavoitteista Kerromme aikaan saaduista tuloksista Kerromme aikaan saadusta vaikuttavuudesta Kerromme, mikä juuri meidän resursseissamme ja toimenpiteissämme on vaikuttavaa Kerromme koko vaikuttavuusketjusta V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 1 / 3 )
 • 70. VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA - HAVAINNOLLISUUS Kyllä Otamme työn alle Ei tarvetta Kerromme vaikuttavuudesta tekstein tai yksittäisten keräämiemme lukujen avulla Kerromme yhteenvetoja luvuista / keräämästämme datasta Vertaamme lukujamme / yhteenvetojamme johonkin havainnolliseen kohteeseen Käytämme graafeja tiedon havainnollistamisessa Käytämme infograafeja, joissa on koottu lukuja ja muuta dataa havainnolliseksi kokonaisuudeksi Käytämme infograafeja, joka vastaavat sidosryhmien kysymyksiin Käytämme infograafeja, jotka kertovat myös tarinan Kerromme yksittäisten ihmisten kokemustarinoita Kerromme tarinoita, joissa yhdistyy useiden ihmisten kokemustieto. Kerromme vaikuttavuudesta (tietoa/tarinoita) audiovisuaalisesti (videoilla) V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 2 / 3 )
 • 71. VIESTIMME VAIKUTTAVUUDESTA - KANAVAT Kyllä Otamme työn alle Ei tarvetta Puhumme vaikuttavuudesta oman organisaation sisällä Kerromme vaikuttavuudesta vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa – kun sopiva tilanne tulee eteen Kerromme vaikuttavuudesta vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa – suunnitellusti Kerromme vaikuttavuudesta verkkosivuillamme – tietoa on useissa eri paikoissa Kerromme vaikuttavuudesta verkkosivuillamme – kootusti yhden vaikuttavuus –osion alla Kerromme vaikuttavuudesta tiedotuksessamme (esim. uutiskirjeet, asiantuntija- artikkelit) Kerromme vaikuttavuudesta sosiaalisen median kanavissamme – silloin tällöin Kerromme vaikuttavuudesta sosiaalisen median kanavissamme – suunnitellusti ja säännöllisesti Kerromme vaikuttavuudesta muualla, missä? V I E S T I N T ÄT E E 1 2 : V A I K U T T A V U U S V I E S T I N N Ä N T A R K I S T U S L I S T A ( 3 / 3 )
 • 72. Icehearts vaikuttavuusvideo : https://www.youtube.com/watch?v=r6HWIOFqNhU
 • 73. Ne menestyvät, joilla on tarina, joka on totta. Vastuullisuudesta – ja vaikuttavuudesta. Ne, jotka kertovat sen. Uskottavasti. Ymmärrettävästi. Vetoavasti. Näkyvästi. Ja oppivat siitä.
 • 74. Yhteenveto • Vaikuttavuus kääntyy kilpailueduksi, kun siitä viestitään – vaikuttavasti • Vaikuttavuusviestintää kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja kohdennetusti • Tieto on havainnollista, kun sen ymmärtää • Tieto herää eloon tarinoissa • Tieto + tarinat + vuorovaikutus = vaikuttava viestintä • Tieto auttaa vain, jos sen löytää • Täydellistä vaikuttavuusviestintää tärkeämpää on se, että aloitat …ja kysymykset?
 • 75. TEHDÄÄN YHDESSÄ VAIKUTTAVUUS NÄKYVÄKSI Anna meille välitöntä palautetta somessa Kerro mikä kiinnosti, mikä innosti, mikä tuntui hankalalta, mitä aiot tehdä, teet tai olet tehnyt jo aiemmin vaikuttavuusviestinnän eteen hashtageilla #senseadifference #vaikuttavuusviestinta #hyvanmitta KIITOS! aino@aiknow.fi | 0400 164323

Editor's Notes

 1. Vaikuttavuutta videolla –kehittämiskokonaisuuden esittely
 2. AIknow Agency Oy esittely
 3. Pilottien esittely
 4. KÄSITTEITÄ ENGLANNIKSI Vaikuttavuusviestintä = communicating about social impact / social impact reporting / social impact communication Huom. Social impact communication voi viitata myös viestintään, jossa itse viestinnän tarkoitus on saada aikaan sosiaalista / yhteiskunnallista muutosta. Vaikuttava viestintä = impactful communication LISÄÄ KÄSITTEITÄ Vaikuttamisviestintä (Influencing communication)= viestintää, jonka päämääränä on vaikuttaa johonkin tahoon Vaikuttajaviestintä (Influencer communication) = viestintää, jonka sidosryhmä on erilaiset vaikuttajatahot Vastuullisuusviestintä (Corporate social responsibility communication) = viestintää, jossa kerrotaan toiminnan vastuullisuudesta (sosiaalinen/ympäristöön liittyvä/taloudellinen vastuu) Vaikuttavuusviestintä eli tuloksista ja vaikuttavuudesta kertominen on tärkeä osa vaikuttavuustoimijoiden vaikuttamis- ja/tai vaikuttajaviestintää. Vaikuttavuusviestintä voi olla myös luonteva osa vastuullisuusviestintää. Ei anneta terminologian sekoittaa. Pääasia, että kerrotaan siitä mitä on saatu aikaan – ymmärrettävästi, ja innostavasti!
 5. Video 1: Vauvan taika – Dila Hoivaa ja Leiki – menetelmä – ammattilaisille Pointit: 0 Videoiden tuotanto – yleiskuvaus: valmistelutyö + toteutustapa SIDOSRYHMÄT ja KOHDENTAMINEN (vrt. VIDEON KÄYTTÖ VAIKUTTAVUUDEN KASVATTAMISEN VÄLINEENÄ) – demo myös työkalujen avulla seuraavat diat KUVAUSJÄRJESTELYT JA KUVATTAVIEN ”VALMENTAMINEN” ETUKÄTEEN
 6. Vaikuttavan viestinnän suunnittelu lähtee sidosryhmien tuntemisesta. Kuka tarvitsee ja millaista vaikuttavuustietoa – ja miksi? TUNNE VAIKUTTAVUUSVIESTINNÄN SIDOSRYHMÄT. Anna ryhmälle sitä kuvaava nimi. Kuvaile lyhyesti: Mikä ryhmä on kyseessä? Kuvaile Miksi on kiinnostunut vaikuttavuudesta? Kuka ihminen ryhmää edustaa (Titteli/asema)? Miten hyötyy vaikuttavuustiedostamme? Milloin tarvitsee/on halukas vastaanottamaan tietoa? Missä kanavissa tavoitetaan? VINKKI!Tunnistettuasi ja profiloituasi sidosryhmät, käytä työkalua 9 - Sidosryhmien suhde toimintaan ja vaikuttavuuteen ja työkalua 10 – Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään kohdentaaksesi vaikuttavuusviestin mahdollisimman hyvin.
 7. Millainen vaikutus sidosryhmällä on tai voi olla toimintaamme? Kuinka kiinnostunut sidosryhmä on vaikuttavuudesta? TUNNISTA jokaisen viestinnän sidosryhmän osalta: Kuinka suuri vaikutus sidosryhmällä on tai voi olla toimintaan? Kuinka kiinnostunut kyseinen sidosryhmä on toiminnan tuloksista ja/tai vaikuttavuudesta? SIJOITA SIDOSRYHMÄT NELIKENTÄLLE. POHDI viestinnän toteuttamista, vuorovaikutteisuutta ja säännöllisyyttä kunkin osion osalta erikseen. KÄYTÄ HAVAINTOJA vaikuttavuusviestinnän suunnittelun apuna. VINKKI! Käytä lähtökohtana työkalun 8 – Viestinnän sidosryhmäprofiilit avulla tunnistamiasi keskeisiä vaikuttavuusviestinnän sidosryhmiä.
 8. Mikä vaikuttavuustyön taso kiinnostaa eri sidosryhmiä? Millainen tieto innostaa ja vakuuttaa? TUNNISTA jokaisen viestinnän sidosryhmän osalta: Mikä taso kiinnostaa enemmän: tulokset vai vaikuttavuus? Mikä innostaa ja vakuuttaa enemmän: tieto vai tunnekokemukset? SIJOITA SIDOSRYHMÄT NELIKENTÄLLE. POHDI viestinnän sisällön painotusta kunkin sidosryhmän osalta KÄYTÄ HAVAINTOJA vaikuttavuusviestinnän suunnittelun apuna. VINKKI!Käytä lähtökohtana työkalun 8 – Viestinnän sidosryhmäprofiilit avulla tunnistamiasi keskeisiä vaikuttavuusviestinnän sidosryhmiä.
 9. Mikä on vaikuttavuusviestinnän tavoite kunkin sidosryhmän osalta – mitä halutaan, että viesti saa aikaan? Mitkä mediat ja kanavat viestintään valitaan? Miten viestin sisältö painotetaan? VALITSE yksi SIDOSRYHMÄ Työkalusta 8 - Viestinnän sidosryhmäprofiilit (tai kuvaile muuten valitsemasi viestinnän sidosryhmä ja sen tiedontarpeet) Mikä on tämän sidosryhmän osalta VAIKUTTAVUUSVIESTINNÄN TAVOITE ja Call2Action? Mitkä MEDIA(t) ja viestintäkeinot valitaan esim. artikkeli verkkosivuilla/blogi/some-julkaisu/asiantuntijaraportti/video tms. Mikä on paras VIESTIN SISÄLLÖN PAINOTUS eli missä suhteessa eri asioiden tulla, jotta viesti ”kolahtaisi”? VINKKI! Hyödynnä ensisijaisesti jo käytössä olevia, hyväksi ja tehokkaiksi havaittuja medioita ja kanavia. Täydennä niitä rohkein kokeiluin uusilla vaihtoehdoilla. Yhdistele ammattimaisesti tuotettua ja itse tehtyä sisältöä.
 10. Esimerkkinä tämän koulutuksen vaikuttavuusmalli. Tarve: Tehdä vaikuttavuustieto paremmin näkyväksi Visio: Kaikkien vaikuttavuustoimijoiden verkkosivuilta löytyy Vaikuttavuus –osio Tavoite: 75% 2019 koulutukseen osallistuneista on lisännyt 3 kk:n sisällä koulutuksesa verkkosivuillensa Vaikuttavuus – osion tai sen laatua on parannettu. Resurssit ja toimenpiteet: koulutukset, konsultointi, sparraus Tulokset: Lisätyt osiot + parannettu laatu – x% osallistuneista (vaatii alkutilanteen tarkistamista +seurantaa 3kk jälkeen). Vaikuttavuus: Sidosryhmät saavat paremmin tietoa vaikuttavuudesta
 11. Video 2: Dynamo Juniorit Dynamo-valmennus vaikuttavuusvideo Pointit: Tulosdata+ vaikuttavuusdata kytkentä + Millainen muutos on kokemuksena? Tutkimus + vaikuttavuustiedon ydin -työskentely auttaa fokuksen löytämisessä
 12. Mikä on keskeistä tietoa, josta haluamme ja voimme kertoa? Viestintää varten vaikuttavuudesta kerätty tieto tiivistetään mahdollisimman ytimekkääseen muotoon. Eri asiat ovat merkityksellisiä eri sidosryhmille; tiedosta valitaan viestintään siis vain se osa, joka perustellusti kiinnostaa valittua viestinnän sidosryhmää. VALITSE SIDOSRYHMÄ, jolle/jonka kanssa aiot viestiä KIRJAA KITEYTETYSTI se ydintieto vaikuttavuusketjun jokaisesta kohdasta, joka on kiinnostavaa ja havainnollistaa vaikuttavuustyötä juuri tälle sidosryhmälle TARKISTA, että kiteytetyssäkin muodossa: Tarve, visio ja vaikuttavuus ovat linjassa toistensa kanssa Tavoitteet ja tulokset ovat linjassa toistensa kanssa Tulokset johtavat pitkällä aikavälillä kohti vaikuttavuutta Resurssit ja toimenpiteet: esillä on ne asiat, jotka perustellusti tuottavat tuloksia ja vaikuttavuutta VINKKI! Tarkista, että tunnet viestinnän kannalta olennaiset sidosryhmät Työkalun 8 - Sidosryhmäprofiilit avulla.
 13. Muutoksen havainnollistaminen tunteiden / kokemuksellisuuden kautta auttaa viestimään vaikuttavuutta numerotietoa täydentävällä tavalla. Kenen elämässä syntyy positiivinen muutos toimintanne ansiosta? Miltä muutos tuntuu? Pohdi tulosten ja vaikuttavuuden syntymistä tunnekokemuksena. Mistä tieto tästä kokemuksesta tulee? POHDI ensin, kenen elämä muuttuu kun tavoitteisiin on päästy eli kun TULOKSET OVAT TOTTA. Miltä tämä muutos tuntuu ja mistä tieto tästä kokemuksesta on saatu? POHDI sitten, kenen elämä muuttuu kun yhteiskunnallinen tarve on (osaltaan) tyydytetty (/visio on toteutunut) eli kun VAIKUTTAVUUS ON TOTTA. Miltä tämä muutos tuntuu, ja mistä tämä tieto tulee? VINKKI! Pohdi, kuka on kiinnostunut kokemuksista/tunteista? Voit pohtia sitä esim. työkalun 10 - Sidosryhmien suhde vaikuttavuusviestintään avulla.
 14. Myös yhteistyö luovien tekijöiden kanssa! Esim. taide, sarjakuva jne. Mitä kaikkea visuaalisuus voikaan olla?
 15. Video 3: Me-Talo Pointit: Dataketju ja sen kääntäminen viestintään. Vaikuttavuusvideo syventää toiminnasta kertovaa videota – eri NÄKÖKULMA.
 16. Video 3: Me-Talo
 17. Video 4: SOS-Lapsikylä Pointit: Vahva data. Tietoon pohjautuva vahva tarina. Luova näkökulma videokerronnassa
 18. Vaikuttavuustarinassa on 2 tasoa. Makro –tarina kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mikro –tarina kertoo käytännön toiminnalla aikaan saaduista välittömistä ja välillisistä muutoksista. Mikro- ja makrotarinoista syntyy vaikuttavuuden kokonaistarina. Parhaimmillaan tieto ja tunnekokemus täydentävät toisiaan ja antavat tulosten ja vaikuttavuuden syntymisestä monipuolisen, tunteisiin vetoavan ja uskottavan kuvan. KOKOA taulukkoon vaikuttavuustarinan keskeisiä elementtejä tukeva tieto ja tunnekokemus: Lyhyt KUVAUS kustakin elementistä. Valitse kohderyhmän kannalta kiinnostavin asia. Mitä TIETOa tästä elementistä on? Numerot, yhteenvedot, vertailutieto jne. Mitä TUNNEtta elementtiin liittyy? (ja kenen tunne se on?) TARKASTELE KOKONAISUUTTA. Millainen tarina siitä syntyy? (Voit kirjoittaa tarinan auki erilliselle paperille/tiedostoon) VINKKI! Hyödynnä työkalussa 1 – Vaikuttavuustiedon ydin ja 2 – Vaikuttavuus kokemuksena kokoamaasi tietoa (mikäli olet valinnut saman sidosryhmän).
 19. Harjoittele tarinan kirjoittamista tiiviissä muodossa. Makrotason tarina kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Mikrotason tarina kertoo käytännön toiminnasta ja sen välittömistä ja välillisistä tuloksista. KIRJOITA lyhyesti ja ytimekkäästi, max 5 lauseella vaikuttavuusketjua havainnollistavat tarinat. Hyödynnä työkaluun 4 – Vaikuttavuustarinan elementit koostamiasi asioita. MAKRO -TASON TARINA 1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun visiomme/vaikuttavuus on totta? Kenestä tarina kerrotaan? Mitä ryhmää tarve koskee? Kuinka laajasti? Miten tästä ryhmästä voi puhua? 2. KIRJOITA TARINA. Mikä tarve yhteiskunnassamme on? Mikä on (vaikuttavuus)visiomme pitkällä aikavälillä? Miten olemme päässeet siihen ja minkä osan tarpeesta ratkaisseet? Kenen kanssa - ja mitkä resurssit ja toimenpiteet ovat olleet keskiössä? MIKRO -TASON TARINA 1. POHDI. Kenelle tarina kerrotaan? Kuka hyötyy kun tuloksia on syntyy? Kenestä tarina kerrotaan? Ketkä edustavat yllä pohdittua ryhmää? Miksi? Kuinka suurta osaa he edustavat? Miten heistä voi kertoa? 2. KIRJOITA TARINA. Mikä on ollut tarve? Mitkä tavoitteet / tulokset? Resurssit ja toimenpiteet: mitkä asiat näissä erityisesti synnyttivät vaikuttavuutta? VINKKI! 5 virkkeen draaman kaari: Aloitus – Tilanteen ja henkilöiden esittely. Syventäminen – tarpeen esiintulo. Kärjistyminen – tiivistyminen. Ratkaisu -  asiat selviävät – jotain muuttuu. Lopetus: tapahtumien päättyminen - lopputulema.
 20. Video on vaikuttava tapa kertoa vaikuttavuustarina. Suunnittelu alkaa sisällöstä. Toteutuksessa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan osaavan videoammattilaisen apua. TEE suunnitelma videon sisällöstä ja käytöstä. TÄYDENNÄ mahdollisuuksien mukaan kaikki kohdat. KÄYTÄ suunnitelmaa videon toteuttamisen tai tilaamisen pohjana Kenelle video on suunnattu? Luova idea: Millä erottaudutaan / miksi tämä video on kiinnostava? Lisäarvo: Mikä arvo videolla on viestinnässä? Miten se täydentää muuta viestintää? Tavoite: Mikä on videon viestinnällinen tavoite / Call2Action? Yhteiskunnallinen muutos (makrotason juoni) : Millainen on tapahtumien kulku tarpeesta visioon/vaikuttavuuteen (vrt. työkalu 4)? Yhteiskunnallinen ilmiö, josta tarina kertoo? Näkökulma: Mistä katsantokannasta tarina kerrotaan? Päähenkilöt: Ketkä ovat ne henkilöhahmot, joista tarinassa kerrotaan ja joihin katsoja voi samaistua? Joista voidaan kertoa? Muutosteema (mikrotason juoni): Millainen on tapahtumien kulku joka johtaa muutokseen? (vrt. työkalu 4) (ei vain tapahtumat, vaan myös syy-seuraus –suhteet) Kesto: 1. videossa keston tulee olla riittävä asian kertomiseen. 2. Mikä on tarinan aikajänne? Käänne: looginen mutta mielenkiintoinen käänne. Mitkä ovat juuri ne asiat joiden vuoksi juuri muutos syntyy? VINKKI! Hyödynnä yhteiskunnallisen ilmiön juonen ja muutosteeman juonen kuvailussa työkalun 4 –Vaikuttavuustarinan elementit TAI työkalun 5 Vaikuttavuustarina 2 tasolla –sisältöä.
 21. Monilla ei myöskään ole Vastuullisuus –osiota. Vaikuttavuudesta kerrotaan: Hankeraporteissa Joskus palvelun yhteydessä Joskus uutisissa / ajankohtaisissa artikkeleissa
 22. Vaikuttavuusviestintä on vuorovaikutteista yhteistyötä organisaation eri osien ja työntekijöiden välillä. POHDI JA SUUNNITTELE VAIKUTTAVUUSTYÖN JA VAIKUTTAVUUSVIESTINNÄN ROOLEJA. Ketkä osallistuvat vaikuttavuuden kanssa työskentelemiseen ja siitä viestimiseen? Mistä vaikuttavuustieto tulee, ja kuka siitä viestii? TUNNISTA jokaisen työhön osallistuvan osalta: Miksi tekee vaikuttavuustyötä (motiivi/tehtävä)? Kuka tämä henkilö organisaatiossa on (titteli/asema)? Mitä tekee vaikuttavuuden eteen? Miten viestii? Milloin viestii? Kenen kanssa viestii? MITEN VIESTINTÄYHTEISTYÖ ERI HENKILÖIDEN KESKEN ORGANISOIDAAN? VINKKI! Tuloksista ja vaikutuksista kertominen ulkoisille sidosryhmille on sitä helpompaa, mitä enemmän niistä kerrotaan ja puhutaan organisaation sisällä. Tee vaikuttavuuspuheesta säännöllinen osa oman organisaation työskentelyrutiinia .
 23. Millaista vaikuttavuusviestintätyötä teemme jo? Mitä otamme työn alle? POHDI 3-osaisen listan avulla vaikuttavuusviestintätyötä. TUNNISTA asioita joita jo tehdään, asioita jotka olisi hyvä ottaa työn alle – sekä asioita, jotka eivät tunnu tarpeellisilta juuri nyt. VINKKI! Voit valita tarkasteltavaksi koko organisaation, tai vaikkapa jonkin sen palvelun, hankkeen tai hankekokonaisuuden.
 24. Millaista vaikuttavuusviestintätyötä teemme jo? Mitä otamme työn alle? POHDI 3-osaisen listan avulla vaikuttavuusviestintätyötä. TUNNISTA asioita joita jo tehdään, asioita jotka olisi hyvä ottaa työn alle – sekä asioita, jotka eivät tunnu tarpeellisilta juuri nyt. VINKKI! Voit valita tarkasteltavaksi koko organisaation, tai vaikkapa jonkin sen palvelun, hankkeen tai hankekokonaisuuden.
 25. Millaista vaikuttavuusviestintätyötä teemme jo? Mitä otamme työn alle? POHDI 3-osaisen listan avulla vaikuttavuusviestintätyötä. TUNNISTA asioita joita jo tehdään, asioita jotka olisi hyvä ottaa työn alle – sekä asioita, jotka eivät tunnu tarpeellisilta juuri nyt. VINKKI! Voit valita tarkasteltavaksi koko organisaation, tai vaikkapa jonkin sen palvelun, hankkeen tai hankekokonaisuuden.
 26. Video 5: Icehearts Pointit: 1. Tieto + tarina + kohdennus + näkökulma 2. Vaikuttavuusviestinnän kokonaisuus