Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atkārtojums par fabulām

Atkārtojums literatūrā par fabulām

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Atkārtojums par fabulām

 1. 1. Atkārtojums Fabulas
 2. 2. Kas ir fabula?
 3. 3. Fabula ir... • īss, alegorisks vēstījums ar pamācošu saturu par kādu bieži komisku, notikumu vai rīcību
 4. 4. Kādas var būt fabulas un kas fabulās darbojas?
 5. 5. • Fabulas var būt gan īsa stāstiņa, gan dzejas formā • Darbojas personificēti dzīvnieki, kas runā un izturas līdzīgi cilvēkiem
 6. 6. Kādus fabulistus tu zini?
 7. 7. Fabulisti • Pamatlicējs Ēzops • Franču fabulists Žans Lafontēns • Krievu fabulists Ivans Krilovs • Rainis • Vilis Plūdonis • Pēteris Sils • Pirmais latviešu aforismu sacerētājs Reinis Kaudzīte
 8. 8. Kāda ir fabulas galvenā atziņa?
 9. 9. • Pamācība kā cilvēkiem šajā pasaulē vajadzētu izturēties.
 10. 10. Kāds dzīvnieka tēls, tavuprāt, ir bieži izmantots fabulās?
 11. 11. Lapsa • Lapsa un mērkaķis • Lapsa un vīnogas
 12. 12. Kā sauc augstāko kalnu Grieķijā? a.Olimps b.Everests c.Pireneju kalnu grēda
 13. 13. Olimps
 14. 14. Jēdzieni! • Teicieni, kas raksturo kādu konkrētu īpašību, rīcību, notikumu. “Vīrs kā ozols” “Čakls kā skudra” “Mēms kā zivs”
 15. 15. Parunas
 16. 16. • Īsi, koncentrēti izteicieni – domu graudi, tautas gudrība-, kas satur kādu atziņu, spriedumu un saprotami gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. “Labs tas darbiņš, kas padarīts” “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”
 17. 17. Sakāmvārdi
 18. 18. • Kādas noteiktas parādības attēlojums pārnestā nozīmē, kas aptver visu daiļdarbu. Fabulās parasti tēloti dzīvnieki cilvēku vietā.
 19. 19. Alegorija
 20. 20. • Konkrēta autora sacerēts īss, kodolīgs, trāpīgs teiciens, domu grauds, atziņa, dzīves gudrība. Kam nav darba dienu, nav arī svētdienu (R.Kaudzīte)
 21. 21. Aforisms
 22. 22. Nosauc fabulas pazīmes!
 23. 23. •Kā cilvēkam šajā pasaulē jāizturas? ( meklējam atbildes fabulās, sakāmvārdos un parunās, aforismos); •Fabulas pamatjēdzieni – nodoms un pārliecināšana; •Īsa; •Raksturīgi tēli – dzīvnieki (Ēzopa fabulās sastopam apmēram 80 dažādus dzīvniekus un augus), kuri personificē cilvēkus; arī cilvēki, ap 20 dievu un mitoloģisku tēlu •Fabulas centrā ir kāds notikums; •Darbību veido dialogs; •Fabulas stils vienkāršs un skaidrs, jo fabulā galvenā ir dzīves gudrība; •Fabulas sākumā vai beigās ir pamācība – morāle;
 24. 24. Kopīgais un atšķirīgais dzīvnieku pasakās un fabulās. Kopīgais: • Abos žanros tēloti dzīvnieki, putni vai kukaiņi; • Personifikācija, atspoguļotas cilvēku dzīvē vērotas parādības; • Alegorija; • Darbības centrā kāds notikums; • Darbību bieži veido dialogs. Atšķirīgais: • Fabulas parasti ir īsākas par pasakām; • Fabulas sākumā vai beigās ir pamācība vai morāle, pasakās tā jānoprot no visa teksta; • Fabula var būt gan stāstiņa, gan dzejas formā;
 25. 25. Atrodi aforismam atbilstošo sakāmvārdu vai parunu!
 26. 26. Atrodi tekstā aforismu!
 27. 27. Grupu darbs

×