Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lang Zullen Ze Leven Masterclass Nivaz 2011

934 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lang Zullen Ze Leven Masterclass Nivaz 2011

 1. 1. sioen en de Politiek rwerken? Anders ze leven Lang zullen ... n Duurzame inzetbaarheid voor iedereen eh...65? 0 staat...niet op de kaart! Kjeld H. Aij MBA © 1
 2. 2. Paspoort Kjeld H. Aij • Geboren in 1973 in Schiedam • Studeerde Biomedische Wetenschappen, verpleegkunde en bedrijfskunde • Verkreeg in 2008 de graad van Master of Business Administration aan de Business School Nederland • Getrouwd met Michelle • Hoofd Operatiekamers VUmc, Spreker, Ondernemer, Investeerder in zilver 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Stijgende levensverwachting... !"#$%&'()$*)*""+,-($%&'()+"".)/0&'#$*+$) 5
 6. 6. ... maar 7 jaar verschil ... "" "! "& "% "$ #" 3#//)/ #! 4$560)/ #& #% #$ !" '(() '()*+,-.//*01((+ 23)*+,-.//*01((+ 233) 6
 7. 7. ... en 14 jaar in goede gezondheid! 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. “Work-ability” 10
 11. 11. 11
 12. 12. Werkgevers wensen • Motivatie en betrokkenheid t.b.v. productiviteit • Creativiteit en innovatief vermogen • Hoge mate van inzetbaarheid • Eigen verantwoordelijkheid • Horizontale en verticale flexibiliteit • Beheersing van arbeidskosten - Cost for benefit, budget denken - kosten oudere werkaannemers - leeftijdsonafhankelijke benefits 12
 13. 13. Werkaannemers vragen ... • Arbeidsovereenkomst gebaseerd op gelijkwaardigheid • Ruimte voor ontwikkeling van hun autonomie, budget voor persoonlijke ontwikkeling • Human Capital Development-beleid dat staat voor personal & performance development • Total Remuneration benadering: middelen kunnen besteden naar eigen inzicht en prioriteiten • Geen gedwongen winkelnering • Jaarlijkse check-up 13
 14. 14. Leiderschap: de mate waarin leidinggevenden open communiceren, rolduidelijkheid bieden en motiveren en daardoor medewerkers inspireren om te presteren. • Engagement: de mate van gedrevenheid, betrokkenheid en intrinsieke motivatie van medewerkers • Werksfeer: de sfeer binnen de teams die ervoor zorgt dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en goed kunnen samenwerken • Ontwikkelingsmogelijkheden: de tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden die de organisatie biedt 14
 15. 15. Kenmerken van nieuwe arbeidsrelatie • Gelijkwaardigheid • Meer wisselingen van rol/functie • Dienstverbanden/rollen voor 5 à 7 jaar • Arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd • Elke 7 tot 10 jaar pakket kennis & kunde vernieuwen • Eigen verantwoordelijkheid werkaannemer • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling • Managen op basis van dienend leiderschap 15
 16. 16. De Dynamiek kennis van de economie 16
 17. 17. Bases of Competition Shift Capital Industrial era Information era Labor Knowledge (TQM) Agricultural (KM/IM) era Land (Arthur Andersen, 1997) 17
 18. 18. INFORMATIE & DENKHOOFD * Anno 1900 was er op de wereld 2 x zo veel informatie als in 1800 * Een manager van een internationaal opererend bedrijf had in 2002 1800 x zo veel informatie ter beschikking dan zijn collega in 1980 * Momenteel verdubbelt de totale informatie elke 2 jaar 18
 19. 19. DYNAMIEK IN DE ADVANCED ECONOMIES Casino Society (Castells, 1998) toename snelheid toename DESTEPA- complexiteit van ontwikkelingen interacties Kenniswerkers op de vloer missie, visie, leergelegenheid collectieve ambitie efficiency ÈN innovatie 19
 20. 20. Sturen op efficiency èn innovatie BUSINESS-DRIVEN STRATEGY EN OPTION-DRIVEN STRATEGY (korte termijn oriëntatie) EN (lange termijn oriëntatie) Management of Operations EN Management of Opportunities gericht op efficiency EN gericht op innovatie (routinewerk) EN (improvisatiewerk) horizontale regelsystemen (richtlijnen, protocollen, procedures): bieden hier vaak ondersteuning werken hier vaak belemmerend 20
 21. 21. Vier strategische functies en vier prestatiecriteria voor de kennisintensieve organisaties driver: de collectieve LEREN ambitie versnelt: stimuleert: Time-to: - market KENNIS DELEN EN VERANDEREN - money COMBINEREN - competence/volume - get connected vereist: leidt tot: INNOVEREN (naar: Tovstiga, 1999) 21
 22. 22. Hoe slimmer, hoe eerder dom! Steeds snellere veroudering van vakdeskundigheid 22
 23. 23. DRAMATISCHE SPECIALISATIE SINE QUA NON “The increase in the number of biomedical journal titles since 1870 has been exponential. (...) An estimated two million articles are published in the biomedical literature each year. For a physician to read everything of possible biomedical relevance, it would be necessary to read about 6000 articles a day” 1 A.Verhoeven, Information-seeking by general practitioners. Groningen, 1999 2 Medicijn zonder fundament, De Volkskrant, 10 maart 2001 23
 24. 24. Door de steeds kortere halfwaardetijd van kennis, worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak – als we niets doen. HOOG STER TRAINEE - high potential - al dan niet getalen- - bijdragen: innovatie teerde probleemmaker en productie - bijdragen: innovatie en het voortdurend stellen van de waarom- A VERWACHTE GROEI vraag IN PERFORMANCE fase 2 fase 1 standaard ont- (verwachte bijdrage aan fase 3 fase 4 wikkeling van de organisatiedoelen) de kenniswerker PRODUCTIETIJGER VERTELLER - einde loopbaan als B - gestabiliseerd - bijdrage: routine- professional matige productie - bijdragen: non-core en weet alles van LAAG vroeger HOOG LAAG HUIDIGE PERFORMANCE (huidige bijdrage aan de organisatiedoelen) 24
 25. 25. T-profielen T-PROFIEL voorkoming van persoonlijke verkokering a.g.v. superspecialisering ter ter voorkoming van persoonlijke verkokering a.g.v. superspecialisering 1 of 2 aanvullende disciplines op basisniveau breed leren Durf een T-profiel te kiezen, als je van je vak houdt! superspecialisme diep leren (state-of-the-art) Durf een T-profiel te kiezen, Durf een T-profiel te kiezen, als je Generalistvak houdt! Superspecialist van je Superspecialist Neue Kombinationen Superspecialist Standaard T-profiel Generalist SKF Engineering & Research Centre Standaard T-p - Eerste 4-5 jaar: 100% in eigen (super)specialisme Standaard T-profiel - Daarna (maximale variant): * 40% met eigen (super)specialisme in monodisciplinaire afdeling, (efficiency) * 30% met eigen (super)specialisme in ‘vreemde’ afdeling, (innovatie) * 30% ontwikkeling van een nieuwe, aanvullende discipline in een daarin gespecialiseerde afdeling, (leren) 25
 26. 26. SKF Engineering & Research Centre - Eerste 4-5 jaar: 100% in eigen (super)specialisme - Daarna (maximale variant): * 40% met eigen (super)specialisme in monodisciplinaire afdeling, (efficiency) urf een e * 30% met eigen (super)specialisme in ‘vreemde’ afdeling, (innovatie) D lt * 30% ontwikkeling van een nieuwe, aanvullende discipline in een daarin gespecialiseerde afdeling, (leren) ofie je -pr als T en k iez vak va n je ! houdt 26
 27. 27. Durf te leren van meesters in het vak (K=i.EvA) Meesters versus ervaren professionals, (allen > 50) op basis van een onderzoek onder senior consultants en artsen met een gelijk aantal jaren werkervaring 1 De belangrijkste activiteiten voor expertise ontwikkeling zijn: a) advies vragen aan een collega b) evalueren van een opdracht 2 Meesters doen a) en b) vaker dan ervaren professionals 3 Meesters besteden ongeveer 2x zoveel tijd aan (gecodificeerde) kennisontwikkeling dan ervaren professionals (lezen van vak- en wetenschappelijke literatuur, doen van onderzoek, les geven, congres en conferentiebezoek) 4 Meesters voeren vaker ‘aanpassingen aan het plan van aanpak’ uit dan ervaren professionals. (Van de Wiel, Szegedi & Weggeman (2004): Professional learning: Deliberate attempts at developing expertise) 27
 28. 28. Durf te leren van jongeren (K = I . eva) De vakinhoudelijke ontwikkeling van de professional deskundig- heidsnivo meester 20% I-profs gezel gezel 80% R-profs leerling leerling leeftijd MAX MIN MAX Relevantie van protocollen, richtlijnen en standaarden 28
 29. 29. Zorg dat je in je flow-gebied blijft werken, en durf spannende grenzen op te zoeken veel Flow Flow … ‘een staat van Angst bewustzijn zo gefocused dat het leidt tot een absoluut opgaan in de taken activiteit. Het verschaft een gevoel van ontdekken en creatief Verveling grenzen verleggen naar een hoger niveau van weinig presteren’. laag kennis hoog 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31

×