AiiM_Introduction_Digital Marketing Courses

1,031 views

Published on

Bài giảng giới thiệu các khóa

Published in: Education

AiiM_Introduction_Digital Marketing Courses

 1. 1. BUỔI GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌCDIGITAL MARKETING
 2. 2. MỤC TIÊU BUỔI TRAO ĐỔI 5 CÂU HỎI ĐỂ TRẢ LỜI1. Vai trò và nghề nghiệp ngành marketing2. Digital marketing – tại sao cần quan tâm & hiệu quả?3. Để thành công trong digital marketing, cần gì?4. Digital marketing – gồm những kênh nào?5. Mục tiêu – cách tiếp cận – công cụ?6. Câu hỏi của bạn – Q&A?
 3. 3. Về AiiMGIỚI THIỆU VỀ AIIM
 4. 4. GIỚI THIỆUAiiM là trung tâm đào tạo chuyên về Marketing Communication –đƣợc thành lập từ những nhân sự cấp cao & có nhiều trong ngành.Các chƣơng trình đào tạo của AiiM đƣợc xây dựng trên những đúckết thực tế và những quy trình chuẩn của các tập đoàn lớn – và đãnhận đƣợc nhiều sự đồng thuận và trân trọng từ các công ty hàngđầu. Giáo trình của AiiM đƣợc thừa nhận tại các công ty & tập đoànlớn nhƣ:
 5. 5. Giới thiệu diễn giả Mr. Nguyễn Việt Dũng - Đồng sáng lập AiiM Former Head of Strategic Planning – Climax Agency www..aiim.ed u.vn
 6. 6. 1.Vai trò của marketing trong kinh doanh
 7. 7. MỌI NỔ LỰC TRUYỀN THÔNG ĐỀU NHẰM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘTVẤN ĐỀ KINH DOANH VẤN ĐỀ KINH DOANH CHƯA HẴN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI DUY NHẤT NHỮNG NỔ LỰC TRUYỀN THÔNG
 8. 8. TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI NHẬN THỨC KHÔNG THỂ THAY ĐỔI THỰC TẾVẤN ĐỀ MÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI QUYẾT ĐA PHẦN NẰM Ở NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI
 9. 9. 1. Thu hút khách hàng mới• Sản phẩm lần đầu xuất hiện trên thị trường• Thuyết phục khách hàng chưa dùng sản phẩm bao giờ• Dành khách hàng từ đối thủ/ sản phẩm thay thế• …2. Duy trì khách hàng cũ• Chống lại sự tấn công của đối thủ• Thuyết phục tính ưu việt/ đổi mới của sản phẩm• Duy trình hình ảnh của thương hiệu• …3. Phát triển khách hàng hiện tại• Mua sản phẩm khác cùng thương hiệu (cross-selling)• Mua nhiều hơn/ Dùng nhiều hơn• Nâng cao mức độ yêu thích, trung thành• …
 10. 10. Về Tiếp thị Kỹ thuật số (Digital marketing)2. TẠI SAO CẦN QUAN TÂM ĐẾNDIGITAL MARKETING?
 11. 11. Một kênh truyền thông hiệu quả Thành công = (mộtMột kênh truyền ít) ngân sách & (rất thông mới nhiều) nỗ lực
 12. 12. NGƯỜI DÙNG INTERNET VIETNAM
 13. 13. NGƯỜI DÙNG INTERNET VIETNAM
 14. 14. NGƯỜI DÙNGINTERNET VIETNAM –THÀNH PHẦN KINH TẾ
 15. 15. HÀNH VI SỬ DỤNG
 16. 16. 35% DÂN SỐ SỬ DỤNG INTERNETvs65% DÂN SỐ KHÔNG SỬ DỤNG INTERNET
 17. 17. TĂNG TRƯỞNG NGÂN SÁCH NGÀNH Ngân sách quảng cáo Ngân sách digital marketing920 45 900 40900 40880 35860 850 30 28840 25820 Ngân sách 20 Ngân sách 800 quảng cáo 15.5 quảng cáo800 15 9780 10760 5740 0 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
 18. 18. TRUYỀN THÔNG VẪN CẦN TÍCH HỢP84% M M C N T T TƯ C PHƯƠNG N OFFLINE
 19. 19. DIGITAL là một công cụ tốt để BỔ SUNG vào PHỐI HỢP TIẾP THỊ 4P“WEAR THEIR SHOES”
 20. 20. Realization Trial Meal Information Options scanning Understanding Recommendation changing seeking My kid does Let find a way This is poor eating. Many people are I knew poor I would like to not want to to motivate/ It lasted more It’s not better. talking about it. There’re some solutions eating is not a contribute my eat. I encourage my than a weeks. I’m so worried. here sickness. I have experience on wonder kid eat I need to Let I find out Let try 1 option to try my best biengan.com.vn to what’s change meals what’s happen and take time help other mother wrong? and motivate to my kid. to help my kid and recommend Maybe it’s my kid overcome this Pediasurejust a phase. Health Consultant need I trust Join SuperMom Let find more Let ask friend Pediasure Club Let stay Find general meals that and find on This situation prolongs and gets worse. calm information kid love internet My kid is losing weight. What should I do? Ask for consultant - SEO/SEM: - SEO/SEM: - Make - Keep Pediasure is top of mind brand - Education - Make SuperMom How to Meals for biengan.com by ATL and POSM efforts: Club as Brand motivate kids picky eating is top site website/ Ambassadors Recommended activities kids with rich, right - Push strategy to make Pediasure to consultant - Educate and valuable be first option team/ event/ - Let SuperMom effort to - Advise information seminars… Club member join guide mother mother to need in consultant team understand change meal - CRM: real right about in the mean - Enhance - SEO/SEM: improve health for poor time consultant poor eating time educate SuperMon eating kids (24/7; offline & (website/ PR/ about Club to create - Consult and interactive with mothers online) Event…) Pediasure bigger WOM about health matters through Sure3System - Ethical programs
 21. 21. UKIE, NHƯNG TIỀN LÀ THỨ CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TA NÓI CHUYỆN Ở ĐÂY NGÂN SÁCH…“Phần lớn mọi người thất bại vì họ đầu tư tiền nhiều hơn thời gian và nỗ lực” – Robert Kiyosaki
 22. 22. BOUNCE RATE
 23. 23. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ DIGITAL MARKETING Ngƣời biết đến CLICK THROUGH RATE Ngƣời quan tâm BOUNCE RATE/INTEREST Ngƣời quan tâm RATE đến dịch vụ của công ty CONVERSION RATE Ngƣời muốn tìm hiểu chi tiết SALES RATE/CONSUMPTION RATE Ngƣời mua
 24. 24. DIGITAL MARKETING = WILLINGNESS MARKETING (TIẾP THỊ ĐỒNG THUẬN)
 25. 25. DIGITAL MARKETING – một kênh quan trọng của Inbound Marketing
 26. 26. Về Truyền thông kỹ thuật số (Digital marketing)3. CÁC KÊNH DIGITAL MARKETING
 27. 27. CHIA THEO SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG Display Ads - Banner PR online SEO & SEM Email marketing Social media
 28. 28. Digital marketing có hiệu quả nhất
 29. 29. CHIA THEO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG CỤ BÁN HÀNG &TĂNG ĐỘ NHẬN TĂNG TÍNH CHĂM SÓC BIẾT THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG WEBSITE EMAIL MARKETING DISPLAY ADS PPC (PAY-PER- SEO CLICK): Adwords & Facebook Ads PR ONLINE SOCIAL MEDIA SMS MARKETING
 30. 30. WEBSITE LÀ QUAN TRỌNG NHẤT Tăng nhận thức Ngƣời truy cập Ngƣời quan tâmChăm sóc khách Website Offline (khách hàng tiềm marketing hàng cũ năng) - LEAD Công cụ Ngƣời mua tìm kiếm
 31. 31. CÔNG CỤ TÌM KIẾM LÀ NƠI QUY TỤ NHỮNG KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU NGAY LẬP TỨC
 32. 32. HÃY HÌNH DUNG THÌ SEARCH ENGINENẾU BẠN BÁN MỘT SẢN PHẨM (GOOGLE.COM.VN) CHÍNH LÀ SIÊU QUA KÊNH ONLINE THỊ
 33. 33. TÌM HIỂU NHU CẦU CỦA NGÀNH HÀNG TRÊN GOOGLEGOOGLE KEYWORD GOOGLE INSIGHT TOOL FOR SEARCH
 34. 34. PHÂN TÍCH VỀ TỪ KHÓA[INTITLE: “KEYWORD”]< 50,000 kết quả: DỄ 50 – 100,000 kết quả: TRUNG BÌNH > 100,000 kết quả: KHÓ
 35. 35. CẦN BIẾT VỀ SEO CẠNH TRANH Sử dụng LIÊN TỤC Nội dung, nội Wordpress đi kèm dung, nội dung với website Tập trung vào Đo lƣờng bằng SEONGƢỜI TRUY CẬP CHẤT TIÊU CHÍ THAY ĐỔI ngƣời dùng -> SE Google AnalyticsLƢỢNG – UY TÍN CAO LIÊN TỤC phục vụ ngƣời để cải thiện chất dùng lƣợng truy cập Có chiến lƣợc từ SỐ LƢỢNG TRUY CẬP khóa tốt GIOI HẠN
 36. 36. MẠNG XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SEOMạng xã hội ảnh hƣởng đến SERP– Search Engine Result Pages (Trang kết quả của tìm kiếm)
 37. 37. ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ
 38. 38. TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ Ngƣời biết đến CLICK THROUGH RATE Ngƣời quan tâm BOUNCE RATE/INTEREST Ngƣời quan tâm RATE đến dịch vụ của công ty CONVERSION RATE Ngƣời muốn tìm hiểu chi tiết SALES RATE/CONSUMPTION RATE Ngƣời mua
 39. 39. BOUNCE RATE
 40. 40. Về các khóa học4. CÁC KHÓA HỌC & NỘI DUNG
 41. 41. MỤC TIÊU TỐI ƢU HÓA TIỀM NĂNG KINH DOANH TỪ INTERNET & WEBSITE Digital marketing căn SEO thực hành Quản lý bán hàng bản• Tiếp cận từ search • Tiếp cận từ website. • Tiếp cận từ công việc engine. kinh doanh & ngƣời • Lợi ích: quảng bá mua.• Lợi ích: tăng nguồn website trên tất cả • Lợi ích: liên hệ giữa truy cập từ Google -> các công cụ của digital quảng bá online và tăng [độ nhận biết] & & chăm sóc khách quản lý offline để tối [tiềm năng doanh hàng. ƣu hóa doanh thu. thu]
 42. 42. 4.1 GIÁO TRÌNH KHÓA DIGITAL MARKETINGTỔNG QUAN GOOGLE ADWORDS XÂY DỰNG TỐI ƯU HÓA DIGITAL & EMAIL WEBSITE WEBSITEMARKETING MARKETING Xây dựng Cách dùng Digital website bán SEO on-page Google marketing hàng adwordsỨng dụng để Xây dựng nội Sử dụng mạng Dùng email để quảng bá dung và quản lý xã hội và forum quảng bá và website dữ liệu để làm SEO chăm sóc KH
 43. 43. 4.2 GIÁO TRÌNH KHÓA SEOLỰA CHỌN & TỐI ƯU HÓA TỐI ƯU HÓA SEO monitoring &PHÂN TÍCH TỪ WEBSITE NỘI TẠI NGOÀI WEBSITE software KHÓA Lựa chọn & Tối ƣu hóa Quản lý thông Xây dựng phân tích từ code của qua Google back-link khóa website Analytics Xây dựng và Sử dụng mạng Sử dụng phầnĐo lƣờng mức tối ƣu hóa nội xã hội để làm mềm Ultrađộ cạnh tranh dung SEO Poster
 44. 44. 4.3 GIÁO TRÌNH KHÓA QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUA MẠNG THÀNH CÔNG GOOGLE ADWORDS XÂY DỰNG TÌM HIỂU VÀ XÂY TỐI ƯU HÓA & EMAIL WEBSITE DỰNG DỊCH VỤ KH WEBSITE MARKETING Xây dựng chính Cách dùngTạo domain và sách dịch vụ SEO on-page Google hosting khách hàng adwordsXây dựng giao Biện pháp đảm Sử dụng mạng Dùng email để diện và nội bảo chất lƣợng xã hội và forum quảng bá và dung dịch vụ để làm SEO chăm sóc KH
 45. 45. 4.4 DIGITAL MEDIA EXECUTIVEPhân ngành agency Hiểu các công Client services Digital Media Hiểu về Các kỹ năng cụ trong Digital ngành dịch Media trong dịch vụ. vụ khách + Paid Hiểu về hàng + Own Digital & + Earn Media.
 46. 46. 4.5 ACCOUNT MANAGEMENTPhân ngành agency Advertising Hiểu về các Client services Hiểu về Các kỹ năng nhiệm vụ ngành dịch trong công ty trong dịch vụ. quảng cáo. vụ khách Hiểu về sự hàng chuyên nghiệp
 47. 47. GIẢNG VIÊN5. CÁC GIẢNG VIÊN & LỜI KHEN
 48. 48. MR. LÊ ĐẶNG HẢI NAM GIẢNG VIÊN CHÍNH 6 năm kinh nghiệm trong digital marketing, hiện là Giám đốc Kỹ thuật tại Climax Interactive – công ty dịch vụ về digital số 1 tại Việt Nam.Đã thực hiện nhiều dự án SEO (Tối ƣu hóa website) cho những tập đoàn lớn nhƣ Samsung, P&G, Castrol …
 49. 49. GIẢNG VIÊN KHÁCH MỜI Mr. Tran Dinh Dong – Head of Mr. Lam TranService & Product – FPT Online Head of Marketing Analytics – Nhommua.com
 50. 50. LỜI KHEN DÀNH CHO TRUNG TÂM MS. LE THI DOAN TRINH MR. NGO MINH THUANLEARNING & DEVELOPMENT MANAGER OF VNG DIGITAL CREATIVE DIRECTOR OF NOTCH JSC CORPORATION “… thật sự mang những trải nghiệm“… Thiết thực và hữu ích, kết hợp cả vào trong lớp học và tạo ra nhiều giá trị kiến thức lẫn kinh nghiệm …” cho học viên …”
 51. 51. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

×