Perkhidmatan awam hendaklah mampu
menarik dan mengekalkan anggota yang
mempunyai “character” (perwatakan) dan
berintegriti...
HALA TUJU STRATEGIK MAMPU
VISI
Peneraju Kecemerlangan Pemodenan Pentadbiran Perkhidmatan
Awam yang Terbilang Menjelang 201...
Nilai Teras Perkhidmatan Awam
AMANAH
Setiap tugas hendaklah disempurnakan dengan penuh tanggungjawab
dan ikhlas.
BENAR
Set...
Untuk menjamin standard kualiti
perkhidmatan MAMPU yang cemerlang,
kita memerlukan anggota yang bukan sahaja
mempunyai pen...
TUJUAN
	 Pelan ini dibangunkan untuk menjadikan MAMPU sebuah institusi
yang gemilang dalam aspek pembudayaan nilai-nilai m...
Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
	 Agenda integriti untuk sektor awam dalam PIN adalah ...
Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Jadual 1: Indeks Persepsi Nasional (IPIN) 2007
Sumber:...
Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
	 Kajian Global Corruption Barometer (GCB) 2009 yang juga dikeluarkan
oleh TI, menunjukk...
Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
KOMITMEN TERHADAP INTEGRITI
Konsep Dan Definisi
Nilai
...
10 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 11Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Agenda Integriti MAMPU
	 Sektor awam kini berhada...
12 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 13Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Peranan Warga MAMPU
	 Setiap warga MAMPU wajar me...
14 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 15Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
	 Di samping itu, warga MAMPU sebagai penjawat aw...
16 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 17Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Pengukuhan
	 •	 Meningkatkan dan memperluas pengh...
18 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Pengiktirafan
•	Mewujudkan sistem penilaian yang lebih berkesan, adil dan saksama
	 b...
21Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
RANGKA KERJA PELAN INTEGRITI MAMPU (PIM)
OBJEKTIF
	 Untuk memastikan tadbir urus MAMPU...
22 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 23Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
Bertindak secara strategik dalam mengesan,
menggu...
Objektif Strategik 1:
Membangunkan Modal Insan Berintegriti
	 Kecekapan dan keberkesanan modal insan dalam melaksanakan
tu...
Objektif Strategik 3:
Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan
	 Sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, cepat, be...
28 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
	 Bagi memastikan pelaksanaan program-program di bawah PIM...
PELAN
TINDAKAN
Lampiran A
32 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 33Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
OBJEKTIFSTRATEGIK1:MEMBANGUNKANMODALINSANBERINTEG...
34 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 35Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
2.MemperakukanWarga
OrganisasiSecara
TerancangBag...
36 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 37Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
5.MeningkatkanPeranan
MajlisBersamaJabatan
(MBJ)
...
38 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 39Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
OBJEKTIFSTRATEGIK2:MEMANTAPKANBUDAYAINTEGRITI
3.
...
40 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 41Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
MewujudkanChampion
IntegritiSetiapBahagian/
Perin...
42 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 43Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
5.
MemilihdanMengiktiraf
ModelContohBerintegriti
...
44 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 45Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
MenubuhkanPasukan
SukarelawanBagi
MembantuMangsa
...
46 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 47Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
3.
MenyediakanRisalah
MengenaiPerkhidmatan
yangDi...
48 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 49Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
OBJEKTIFSTRATEGIK4:MEMPERKASAKANTADBIRURUSMEMANTA...
50 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 51Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
3.MemantauPenyelesaian
Kes-kesTatatertibDalam
Tem...
52 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 53Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
BENDERA AMARAN
Jika anda berfikir, berkata atau m...
Diterbitkan oleh :
Seksyen Pembangunan Nilai dan Etika
Bahagian Transformasi Sektor Awam
Jabatan Perdana Menteri
Januari 2...
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

18 pimmampu2010-2012

352 views

Published on

Pelan Integriti MAMPU

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

18 pimmampu2010-2012

 1. 1. Perkhidmatan awam hendaklah mampu menarik dan mengekalkan anggota yang mempunyai “character” (perwatakan) dan berintegriti. Justeru, mesej yang konsisten yang harus diperjelaskan kepada penjawat awam dan orang ramai, ialah bahawa perkhidmatan awam amat mementingkan aspek kualiti peribadi dan tidak akan bertolak ansur berhubung aspek integriti, iaitu zero-tolerance bagi yang tiada integriti. YBhg. Tan Sri Mohd Sidek bin Haji Hassan Ketua Setiausaha Negara Majlis Penutupan Persidangan Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan Awam ke-12 “1 Perkhidmatan Awam: Pelanggan Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”
 2. 2. HALA TUJU STRATEGIK MAMPU VISI Peneraju Kecemerlangan Pemodenan Pentadbiran Perkhidmatan Awam yang Terbilang Menjelang 2015 MISI Memacu Tranformasi Sektor Awam Untuk Meningkatkan Daya Saing Negara Melalui Pemerkasaan Pengurusan Organisasi dan ICT Secara Inovatif dan Strategik PERANAN • Penggerak dan Agen Perubahan Pentadbiran dan Pengurusan Bagi Perkhidmatan Awam • Perancang dan Peneraju Dalam Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam • Pakar Runding Dalam Pengurusan Organisasi dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam • Pemudah Cara Bagi Pelaksanaan Program Pemodenan dan Transformasi Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 3. 3. Nilai Teras Perkhidmatan Awam AMANAH Setiap tugas hendaklah disempurnakan dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas. BENAR Setiap amalan, tindakan dan perilaku hendaklah berasaskan kebenaran, undang-undang dan peraturan. BIJAKSANA Setiap tugas dan tanggungjawab perlu dilaksanakan secara bijaksana berpandukan ilmu, kemahiran dan tahap profesionalisme yang tinggi. TELUS Setiap tindakan dan keputusan hendaklah dibuat melalui proses yang telus dan maklumatnya perlu dihebahkan kepada pihak yang berhak selagi ia tidak bercanggah dengan undang-undang dan peraturan. ADIL Membuat pertimbangan yang saksama dan sama rata dalam setiap tindakan dan keputusan berasaskan undang-undang, peraturan, keutamaan serta fakta yang lengkap dan tepat. BERSYUKUR Menunjukkan sikap berterima kasih dan menghargai kejayaan, pencapaian dan anugerah yang diperoleh serta menunjukkan kepuasan terhadap nikmat yang diterima. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 KANDUNGAN Aspirasi Ketua Pengarah MAMPU Tujuan Latar Belakang • Pelan Integriti Nasional • Pengukuhan Integriti Sektor Awam Komitmen Terhadap Integriti • Konsep dan Definisi • Agenda Integriti MAMPU • Peranan Warga MAMPU Pendekatan Rangka Kerja Pelan Integriti MAMPU Objektif Strategik Pelaksanaan dan Pemantauan • Tempoh Pelaksanaan • Jawatankuasa Pelaksana Penutup 1 1 1 3 8 8 10 12 15 20 23 28 28 28 29
 4. 4. Untuk menjamin standard kualiti perkhidmatan MAMPU yang cemerlang, kita memerlukan anggota yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kepakaran tertentu tetapi juga memiliki sifat dan nilai positif seperti berintegriti, gigih, berkomitmen, bermotivasi dan sebagainya. YBhg. Datuk Normah binti Md. Yusof Ketua Pengarah MAMPU Majlis Perhimpunan Bulanan MAMPU 22 Julai 2009 “Integriti Pemacu Transformasi” Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 ASPIRASI Assalamualaikum, Salam Kegemilangan dan Salam 1Malaysia Saya bersyukur kepada Allah S.W.T. kerana dengan izinNya maka penyediaan Pelan Integriti MAMPU (PIM) ini dapat disempurnakan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada warga MAMPU yang terlibat dalam menghasilkan PIM. Agenda pengukuhan integriti sentiasa menjadi fokus utama Kerajaan dalam aspirasi menjadikan Malaysia sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Pewujudan sektor awam yang efektif dan berintegriti merupakan salah satu dari enam (6) halatuju strategik Rancangan Malaysia Ke-10. Pengukuhan sektor awam yang berasaskan ketelusan dan keterbukaan turut dijadikan salah satu daripada lapan (8) inisiatif pembaharuan strategik dalam Model Ekonomi Baru yang baru dilancarkan. Selaras dengan matlamat Kerajaan dalam gerakan pemantapan integriti, MAMPU sentiasa memberi penekanan terhadap pengamalan dan pembudayaan nilai-nilai murni dan integriti di kalangan warganya. Dengan lahirnya PIM ini, adalah diharapkan bahawa usaha-usaha pembudayaan dan pengukuhan nilai-nilai integriti di MAMPU dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan bersepadu. Sehubungan itu, saya ingin menyeru agar semua warga MAMPU supaya lebih proaktif dan komited dalam menjayakan agenda pelan ini. Saya juga berkeyakinan bahawa dengan usaha gigih seluruh warga MAMPU dalam melaksanakan strategi-strategi yang digariskan dalam PIM ini, agenda untuk menjadikan MAMPU sebagai institusi yang mendokong agenda integriti dapat direalisasikan. “BERSAMA MELAKSANA TRANSFORMASI” DATUK NORMAH BINTI MD. YUSOF Ketua Pengarah MAMPU
 5. 5. TUJUAN Pelan ini dibangunkan untuk menjadikan MAMPU sebuah institusi yang gemilang dalam aspek pembudayaan nilai-nilai murni dan integriti bagi menerajui usaha-usaha transformasi agensi sektor awam khususnya dalam aspek-aspek tersebut secara strategik dan berkesan. Untuk tujuan tersebut, pelan ini menggariskan strategi dan program ke arah menyemarakkan pembudayaan akhlak, etika dan integriti dalam semua aspek pelaksanaan tugas dan penyampaian perkhidmatan kepada stakeholder dan pelanggan. Pelan ini juga bertujuan membentuk keperibadian yang unggul di kalangan warga MAMPU serta memupuk sikap bertanggungjawab bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik selaras dengan visi dan misi MAMPU. LATAR BELAKANG Pelan Integriti Nasional Globalisasi tidak hanya membawa kesan-kesan ekonomi dan perdagangan tetapi turut meninggalkan impak dari segi sosiobudaya. Arus globalisasi menjadikan sektor awam lebih terdedah kepada cabaran persaingan global khususnya dari segi keperluan meningkatkan urus tadbir dan sistem penyampaian perkhidmatan yang telus dan berintegriti. Fenomena dunia tanpa sempadan serta pergerakan bebas maklumat yang dipacu oleh kemajuan ICT turut memberi kesan sampingan dari segi moral dan etika. Tanpa disedari, sifat-sifat terpuji dan nilai moral di kalangan masyarakat Malaysia terhakis sedikit demi sedikit yang seterusnya memberi kesan terhadap kualiti kerja dan produktiviti individu. Pelan Integriti Nasional (PIN) yang telah dilancarkan pada 23 April 2004 merupakan antara langkah penting yang diambil oleh Kerajaan dalam usaha meningkatkan integriti dan pembudayaan nilai murni di kalangan semua lapisan rakyat dan institusi. PIN dirangka bagi merealisasikan cabaran ke-4 Wawasan 2020, iaitu “membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur”. PIN menyediakan pelan tindakan secara bersepadu dan menyeluruh untuk mempertingkatkan integriti nasional. 1Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 6. 6. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Agenda integriti untuk sektor awam dalam PIN adalah bagi mencapai objektif berikut: • Pemantapan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan tadbir urus terbaik; dan • Peningkatan integriti jentera pentadbiran awam. Pencapaian objektif-objektif di atas adalah melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut: Strategi 1: Memantapkan Keberkesanan Tadbir Urus Terbaik; Strategi 2: Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan; Strategi 3: Melaksanakan Program Kesedaran Memerangi Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa serta Meningkatkan Integriti; Strategi 4: Memantapkan Pentadbiran Sistem Keadilan; dan Strategi 5: Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia. Pengukuhan Integriti Sektor Awam Tahap kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur oleh indikator ekonomi dan kemampuan berdaya saing, tetapi turut dinilai dari aspek integriti dan moral yang dimiliki oleh institusi-institusinya. Ini kerana semua faktor tersebut saling berkaitan dan menyokong antara satu sama lain. Perkhidmatan awam yang telus, profesional dan berintegriti merupakan antara kriteria utama yang diambil kira oleh pelabur dalam pemilihan destinasi pelaburan. Sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap rakyat, stakeholder serta pelanggan keseluruhannya, imej dan integriti sektor awam perlu sentiasa dipertingkat. Sasaran kedua Tekad 2008 Pelan Integriti Nasional memberi fokus kepada usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengurangkan kerenah birokrasi. Kerajaan sedar bahawa kejayaan untuk meningkatkan daya saing negara banyak bergantung kepada penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan melalui komitmen agensi-agensi Kerajaan. Cabaran utama sektor awam masa kini adalah untuk meningkatkan keyakinan rakyat serta pelabur terhadap keupayaannya sebagai jentera utama dalam menterjemahkan dasar dan strategi Kerajaan kepada keberhasilan dan impak yang signifikan. Usaha menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan perlu diiringi dengan pemantapan integriti (Delivery with Integrity). Walaupun nilai-nilai murni merupakan prasyarat kepada keutuhan jentera pentadbiran, persepsi rakyat dari aspek ketelusan dan integriti sektor awam masih di tahap yang kurang memuaskan. Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1, Indeks Persepsi Integriti Nasional (IPIN) pada 2007 ialah 6.97 daripada skor maksimum 10. Daripada 6 komponen yang dikaji, Indeks Persepsi Rasuah dan Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam masih berada pada tahap yang kurang memuaskan berbanding dengan komponen-komponen lain.
 7. 7. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Jadual 1: Indeks Persepsi Nasional (IPIN) 2007 Sumber: Institut Integriti Malaysia (IIM) Indeks Persepsi Rasuah (CPI) bagi Malaysia yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) bagi tempoh 2000 hingga 2009 seperti di Jadual 2 turut memperlihatkan kedudukan negara berada di tahap sederhana dan tidak mencatat sebarang kemajuan dengan skor di antara 4.5 hingga 5.2 daripada skor maksimum 10. Dari segi kedudukan pula, prestasi Malaysia juga menunjukkan trend menurun sepanjang tempoh yang sama. Jadual 2: Kedudukan Malaysia Berdasarkan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) Bagi Tahun 2000 hingga 2009 Sumber: Transparency International (TI) Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Komponen Indeks Persepsi Rasuah Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan Tanggungjawab Sosial Korporat Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga Komuniti Indeks Persepsi Kualiti Hidup Kesejahteraan Masyarakat Indeks Persepsi Budi Bahasa INDEKS KESELURUHAN IPIN Skor 6.76 6.60 6.90 7.38 7.41 7.07 6.97 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bilangan Negara Dikaji 90 91 102 133 146 159 163 180 180 180 Kedudukan 36 36 33 37 39 39 44 43 47 56 Skor 4.8 5.0 4.9 5.2 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 4.5
 8. 8. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Kajian Global Corruption Barometer (GCB) 2009 yang juga dikeluarkan oleh TI, menunjukkan bahawa institusi politik dan sektor awam adalah antara institusi yang paling banyak terlibat dalam gejala rasuah di Malaysia. Dapatan dari kajian ini menunjukkan 42% responden melihat institusi politik sebagai mengamalkan rasuah sementara 37% responden bertanggapan bahawa sektor awam terlibat dalam gejala rasuah. Rajah 1: Sektor/Institusi Yang Dilihat Paling Dipengaruhi Oleh Rasuah Sumber: Transparency International (2009) Laporan CPI, IPIN dan GCB merupakan antara kayu pengukur utama yang mendorong kepada perancangan pelbagai program untuk mempertingkat integriti sektor awam serta memperbaiki kedudukan negara dalam penarafan-penarafan yang dikeluarkan. Ukuran kejayaan pelbagai program yang dirancangkan adalah berdasarkan kepada peningkatan penarafan negara di peringkat antarabangsa. Agenda pengukuhan nilai dalam sektor awam terus diberi penegasan oleh Kerajaan apabila YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak mengambil alih kepimpinan negara. Melalui gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, nilai integriti adalahsalahsatudaripadalapan(8)nilaiyangperludisuburkanpadasetiap lapisan masyarakat dalam usaha mewujudkan ekosistem pentadbiran Kerajaan yang menyokong kepada pencapaian aspirasi negara. Lapan (8) tonggak perdana melibatkan empat (4) tiang utama iaitu Gagasan 1Malaysia, Program Transformasi Kerajaan (GTP), Model Ekonomi Baru (MEB) dan RMKe-10 serta empat (4) nilai asas pelengkap iaitu Inovasi, Nilai Integriti, Kepantasan dan Nilai Untuk Wang telah dicetuskan Kerajaan sebagai panduan kepada penjawat awam dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka. Langkah Kerajaan menjadikan usaha memerangi rasuah sebagai salah satu daripada enam (6) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam GTP menunjukkan keazaman yang tinggi di pihak Kerajaan dalam usaha membanteras rasuah bagi meningkatkan persepsi positif rakyat dan pelabur terhadap negara ini. Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus (JKTU) melalui Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009: Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia - Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus bertarikh 20 November 2009 juga menjadi manifestasi kesungguhan Kerajaan dalam meningkatkan integriti sektor awam. Arahan ini menetapkan JKTU ditubuhkan di semua agensi peringkat Persekutuan dan Negeri. JKTU ini melapor kepada Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK), yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 1 6% 5 9% 12 14% 4 16% 37 26% 42 29% Media Kehakiman Perniagaan/Swasta Parlimen/Perundangan Penjawat Awam Parti Politik 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% SEKTOR/INSTITUSI PERATUS RESPONDEN Malaysia Keseluruhan
 9. 9. Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 KOMITMEN TERHADAP INTEGRITI Konsep Dan Definisi Nilai Nilai ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Etika Etika boleh diertikan sebagai himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. Etika Individu Etika individu ialah himpunan nilai pada diri individu yang membimbingnya dalam membezakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang patut dan boleh dilakukan, serta yang tidak patut dan tidak boleh dilakukan. Etika Organisasi Etika organisasi merupakan garis panduan yang memandu perlakuan dan tindakan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Integriti Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Integriti Individu Integriti individu ialah keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu dengan apa yang diamalkan, di antara tindakannya dengan prinsip moral, etika dan undang-undang serta di antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Seseorang dikatakan berintegriti apabila dia bertindak atau bertingkah laku sedemikian secara konsisten dalam pelbagai segi. Integriti Organisasi Integriti organisasi tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika organisasi ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi. Sumber: Pelan Integriti Nasional (2004) dan INTAN (1991)
 10. 10. 10 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 11Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Agenda Integriti MAMPU Sektor awam kini berhadapan dengan rakyat daripada generasi baru yang mempunyai pemikiran dan idealisme baru. Mereka juga mempunyai pengharapan yang berbeza ke atas perkhidmatan yang disampaikan. Tuntutan rakyat dan pelanggan supaya perkhidmatan awam menjadi lebih telus dan luwes, menuntut sektor awam untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang. Sektor awam perlu membudayakan tadbir urus yang baik yang berasaskan ketelusan, integriti dan keperibadian yang unggul tanpa tolak ansur kepada rasuah dan penyelewengan. Dalam hal ini, MAMPU sebagai peneraju kecemerlangan sektor awam perlu mempamerkan tahap integriti yang tinggi melalui penggubalan strategi serta pelaksanaan program-program yang berkesan. Keberkesanan program-program pembudayaan integriti tersebut diukur melalui tahap rungutan, aduan dan ketidakpuasan hati pelanggan yang minimum terhadap tadbir urus khususnya terhadap perkhidmatan yang diberikan serta perilaku anggota organisasi yang menyampaikan perkhidmatan tersebut. Bagi memperkukuh integriti di kalangan warganya, MAMPU akan memberikan penekanan kepada tiga (3) elemen integriti yang penting iaitu sahsiah, profesionalisme dan kepimpinan yang unggul dalam mewujudkan suasana yang boleh meningkatkan keutuhan organisasi atau individu. Dalamaspeksahsiah,program-programyangsesuaiakandilaksanakan bagi memastikan setiap individu atau warga MAMPU mempunyai sahsiah yang kukuh untuk bekerja dengan bersih, cekap dan amanah. Warga MAMPU mesti mempunyai tekad untuk bekerja keras dan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada pekerjaan yang dilakukan. Mereka haruslah yakin dan percaya bahawa setiap perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan dan setiap perbuatan buruk pasti berakhir dengan kesudahan yang merugikan. Dalam aspek profesionalisme pula, warga MAMPU perlu memastikan pelaksanaan tugas berasaskan ilmu dan kepintaran serta etika kerja yang ditetapkan. Warga MAMPU perlu memastikan mereka memiliki pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang diperlukan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. Warga MAMPU juga hendaklah mematuhi peraturan dan dasar yang ditetapkan serta mengutamakan kepentingan organisasi dalam setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks integriti, warga MAMPU wajar ‘berbuat atau melakukan sesuatu yang betul walaupun tiada siapa yang melihat’. Menurut ajaran Islam, keadaan ini disebut sebagai ihsan, iaitu membuat sesuatu seolah-olah Tuhan sedang memerhatikan setiap gerak geri kita. Kepimpinan merupakan penggerak dan peneraju perubahan dalam sesebuahorganisasi.Dalamkontekspembudayaannilai-nilaimurni,peranan kepimpinan adalah amat penting untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong pembentukan budaya tersebut. Pemimpin perlu menyediakan suasana yang membolehkan setiap warga melaksanakan tugas berlandaskan prinsip-prinsip integriti seperti ketelusan, keadilan, akauntabiliti dan nilai-nilai murni yang lain. Adalah menjadi tangggungjawab pemimpin untuk menyediakan dasar, prosedur dan peraturan yang jelas serta telus bagi menutup ruang untuk sebarang penyelewengan dan salah laku. Ianya dapat memastikan integriti menjadi satu budaya korporat di MAMPU.
 11. 11. 12 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 13Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Peranan Warga MAMPU Setiap warga MAMPU wajar menyumbang kepada pembentukan budaya integriti melalui apa yang diucap dan dilakukan setiap hari. Setiap warga dari semua lapisan peringkat mesti menjadikan integriti sebagai satu komitmen peribadi untuk menggalakkan dan mengekalkan budaya integriti di MAMPU. Ini bererti setiap warga MAMPU mestilah: • Memahami dan menghayati visi, misi dan nilai-nilai bersama MAMPU; • Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, kualiti peribadi, etika kerja dan tatakelakuan yang digariskan dalam Kod Etika MAMPU; • Menjadi teladan yang baik dengan sentiasa mematuhi undang-undang, dasar dan peraturan dalam melaksanakan tugas harian; • Menepati janji dan memberi komitmen serta bertanggungjawab ke atas segala tindakan yang dilaksanakan; • Melayan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin dilayani; • Bercakap benar meskipun sukar melakukannya dan sentiasa menegakkan kebenaran; • Mendapatkan nasihat daripada pegawai atasan atau pihak lain yang lebih berpengetahuan apabila tidak pasti dengan sesuatu tindakan; • Saling membantu untuk melaksanakan tugas dengan betul dari mula; • Berani mempersoalkan, mencabar atau melaporkan tindakan yang menyalahi undang-undang, dasar dan peraturan; dan • Berusaha mencegah dan mengelakkan kesilapan serta mencadangkan penambahbaikan untuk mengurangkan kesilapan pada masa hadapan. Rajah 2: Komponen-komponen Kod Etika MAMPU 6 Nilai Teras • Amanah • Benar • Bijaksana • Adil • Telus • Bersyukur 10 Nilai Kembangan • Bertanggungjawab • Berdedikasi • Berdisiplin • Bekerjasama • Bersih • Berbudi Mulia • Ikhlas • Sabar • Sederhana • Tekun Kewajipan Kepada Organisasi • Memahami Hala Tuju MAMPU • Penghayatan Disiplin • Pengawasan Harta Awam • Keselamatan Perlindungan • Keselamatan Perlindungan ICT • Perisytiharan Harta • Pematuhan Muafakat • Pematuhan Peraturan Dalaman Budaya Warga MAMPU • Berpegang Teguh Kepada Integriti • Memberikan Perkhidmatan yang Terbaik • Menghindari Rasuah, Salah Guna Kuasa dan Penyelewengan • Menerima, Memahami dan Melaksanakan Arahan Pihak Atasan • Menghormati Kepercayaan Agama, Budaya dan Tatasusila Semua Kaum Etika Pelaksanaan Tugas • Tata Kelakuan Rasmi • Aku Janji • Ikrar • Integriti yang Tinggi • Amalan Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni
 12. 12. 14 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 15Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Di samping itu, warga MAMPU sebagai penjawat awam juga perlu mematuhi Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam. Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam Kami, Pegawai Awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut: • Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; • Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah; • Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang- undang, peraturan dan etika jabatan; • Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; • Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej Pegawai Awam; dan • Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas. PENDEKATAN Strategi dan program yang digariskan dalam PIM menggunakan tujuh (7) pendekatan seperti yang ditunjukkan di Rajah 3. Rajah 3 : Pendekatan Peningkatan Integriti Penghayatan • Memberi kefahaman dan kesedaran mengenai nilai, etika dan integriti; • Menimbulkan kesedaran dan keinsafan tentang perlunya integriti di peringkat individu dan organisasi; dan • Membudayakan integriti supaya menjadi gaya hidup warga MAMPU. INTEGRITI MAMPU Pencegahan Pengukuhan KomunikasiPemulihan Penghayatan/ Penerapan PengiktirafanPunitif
 13. 13. 16 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 17Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pengukuhan • Meningkatkan dan memperluas penghayatan dan pengamalan integriti sebagai budaya warga MAMPU; • Memantapkan mekanisme ketelusan supaya pelanggan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh MAMPU; • Menjadikan pemimpin dan penyelia di semua peringkat sebagai contoh ikutan (role model) kepada kumpulan yang dipimpin atau diselia; • Mewujudkan penanda aras dan indikator atau Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator) bagi setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan; • Mempelbagai dan meningkatkan program kualiti di semua peringkat; • Menyediakan suasana kerja yang berkualiti dan kondusif dengan keperluan fizikal yang sesuai; • Mengaplikasikan konsep pengurusan dan proses pembelajaran sepanjang hayat; • Melaksanakan program-program motivasi, jati diri dan kaunseling dengan berkesan; dan • Melaksanakan program pementoran bagi membentuk kepimpinan yang hebat dan dihormati kerana keperibadian yang tinggi. Pencegahan • Mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem dan prosedur kerja serta peraturan-peraturan sedia ada untuk mengurangkan kerenah birokrasi dan menutup ruang serta peluang terhadap perkara-perkara yang menjejaskan integriti; • Mengambil tindakan yang perlu sekiranya wujud unsur-unsur atau petunjuk yang boleh membawa kemerosotan integriti; • Memperkasa tadbir urus dan mekanisme kawalan dalaman bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; • Memperkemas sistem maklum balas dan aduan dalaman bagi membolehkan aduan mengenai salah laku dilaporkan kepada pihak berwajib di MAMPU; dan • Melaksanakan program audit dalaman bagi memastikan pematuhan ke atas peraturan dan mengenalpasti ruang-ruang penambahbaikan . Komunikasi • Menggunakan pelbagai saluran komunikasi sebagai medium utama mempromosikan pembudayaan nilai-nilai murni; • Mendorong dan memberi inspirasi kepada warga untuk mempertingkat integriti diri berdasarkan kisah-kisah mengenai tokoh-tokoh hebat dan tersohor; • Memastikan kandungan hebahan sentiasa tepat, bermaklumat serta memberi impak ke arah menyemarakkan penghayatan nilai-nilai murni di semua peringkat dan lapisan; dan • Memberikan penjelasan yang berkesan dan boleh meningkatkan keinsafan akibat tindakan-tindakan yang tidak berintegriti yang dilakukan.
 14. 14. 18 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Pengiktirafan • Mewujudkan sistem penilaian yang lebih berkesan, adil dan saksama bagi tujuan penghargaan atau anugerah kepada warga; • Mengadakan Hari Inovasi dan Integriti MAMPU dengan mengadakan program dan acara-acara yang bersesuaian; • Memastikan nilai dan moral yang unggul terus kekal dalam diri warga MAMPU sebagai inspirasi kepada warga yang lain; • Mengenalpasti dan memberikan pengiktirafan yang sesuai kepada individu/kumpulan/organisasi yang cemerlang dalam membudaya dan memantapkan integriti di setiap peringkat; dan • Mempelbagai program pengukuhan integriti dalam Bulan Inovasi dan Integriti MAMPU. Punitif • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan atas perlanggaran peraturan atau undang-undang dilaksanakan dengan tegas, adil dan saksama tanpa unsur pilih kasih; • Melaksanakan sistem pengurusan tatatertib jabatan dengan pantas dan berkesan mengikut proses dan prosedur yang ditetapkan; dan • Menentukan tindakan punitif (menghukum) dilaksanakan berasaskan konsep keadilan dan pengajaran. Pemulihan • Melaksanakan program pemulihan yang berkesan kepada warga MAMPU yang melanggar disiplin, tatatertib atau yang berprestasi rendah melalui program kaunseling dan motivasi; dan • Memberi ruang kepada warga MAMPU memperbaiki kelemahan diri melalui refresher course dan pusingan kerja. Dari Abi Said Al-Khudri r.a, katanya: “ Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : ” Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kuasanya). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya (nasihatnya). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahkannya dengan hatinya (tidak meredhai perbuatan tersebut). Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.
 15. 15. 21Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 RANGKA KERJA PELAN INTEGRITI MAMPU (PIM) OBJEKTIF Untuk memastikan tadbir urus MAMPU yang lebih mantap, kukuh dan berintegriti, satu rangka kerja yang menyeluruh bagi pelaksanaan tadbir urus yang terbaik adalah diperlukan. Rangka kerja PIM seperti di Rajah 4, disediakan selaras dengan strategi yang digariskan dalam Pelan Integriti Nasional (PIN). PIM dibangunkan berasaskan empat (4) objektif strategik yang didokong oleh lima (5) nilai bersama MAMPU. Penggubalan PIM bertujuan untuk mencapai visi dan misi MAMPU dan seterusnya mencapai objektif yang digariskan dalam PIN. Rajah 4 : Rangka Kerja PIM Pelan Integriti MAMPU (PIM) Visi Misi MAMPU Pelan Integriti Nasional (PIN) KERJA BERPASUKAN RESPONSIF STRATEGIK PROFESIONAL BERINTEGRITI Memperkasa Tadbir Urus dan Memantapkan Pengurusan Tatatertib Membangunkan Modal Insan Berintegriti Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Memantapkan Budaya Integriti RESPONSIF PROFESIONAL KERJA BERPASUKAN STRATEGIK BERINTEGRITI OBJEKTIF STRATEGIK NILAI BERSAMA MAMPU 20 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 16. 16. 22 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 23Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Bertindak secara strategik dalam mengesan, menggubal, memperaku dan melaksana cadangan penambahbaikan atau penyelesaian bagi mencapai outcome yang optimum, tepat dan berkesan. Bertindak dengan penuh komitmen dengan memanfaatkan kompetensi dan kepakaran spesifik apabila mencadangkan penyelesaian dan penambahbaikan bagi setiap masalah. Peka dan prihatin terhadap kehendak stakeholder dan keperluan pelanggan di samping memahami isu-isu senario semasa dan cepat dalam mencari penyelesaian terbaik. Menggembleng tenaga, pengetahuan dan pengalaman melalui semangat kerja berpasukan yang tinggi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Berkhidmat dengan penuh komitmen dan rasa tanggungjawab terhadap kualiti output yang dihasilkan berasaskan etika kerja cemerlang, tingkah laku beramanah dan anugerah yang diperoleh serta menunjukkan kepuasan terhadap nikmat yang diterima. STRATEGIK PROFESIONAL RESPONSIF KERJA BERPASUKAN BERINTEGRITI 22 OBJEKTIF STRATEGIK Pelaksanaan PIM adalah berasaskan kepada empat (4) objektif strategik yang telah dikenalpasti seperti berikut: Objektif Strategik 1 : Membangunkan Modal Insan Berintegriti; Objektif Strategik 2 : Memantapkan Budaya Integriti; Objektif Strategik 3 : MeningkatkanSistem Penyampaian Perkhidmatan; dan Objektif Strategik 4 : Memperkasa Tadbir Urus dan Pengurusan Tatatertib. Program dan aktiviti bagi mencapai objektif-objektif strategik ini adalah seperti dalam Pelan Tindakan di Lampiran A. • • • • Rajah 6 : Objektif StrategikRajah 5 : Nilai Bersama MAMPU OBJEKTIF STRATEGIK 1 : Membangunkan Modal Insan Berintegriti OBJEKTIF STRATEGIK 3 : Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan OBJEKTIF STRATEGIK 4 : Memperkasa Tadbir Urus dan Pengurusan Tatatertib OBJEKTIF STRATEGIK 2 : Memantapkan Budaya Integriti PELAN INTEGRITI MAMPU PELAN INTEGRITI MAMPU Peneraju Kecemerlangan Pemodenan Pentadbiran Perkhidmatan Awam yang Terbilang Menjelang 2015 Memacu Transformasi Sektor Awam Untuk Meningkatkan Daya Saing Negara Melalui Pemerkasaan Pengurusan Organisasi dan ICT secara Inovatif dan Strategik V I S I M I S I
 17. 17. Objektif Strategik 1: Membangunkan Modal Insan Berintegriti Kecekapan dan keberkesanan modal insan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perlu diberi perhatian khusus kerana modal insan merupakan aset utama sesebuah organisasi. Selain itu, kepercayaan umum terhadap sesebuah organisasi itu juga bertunjangkan kualiti yang unggul dan integriti yang tinggi yang dimiliki oleh warganya. Aspek pengurusan sumber manusia adalah berkaitan dengan pemilihan dan pelantikan, pembangunan kompetensi dan kerjaya, kebajikan, pengiktirafan dan pelan penggantian. Pengurusan modal insan yang cekap bertujuan membentuk tenaga kerja berilmu, berfikiran strategik, sentiasa relevan dengan perubahan persekitaran serta mempunyai nilai-nilai dan etika yang tinggi. Objektif strategik ini akan dicapai melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut: • Memperkasa Program Pembangunan Sumber Manusia, Pembangunan Kerjaya dan Pembangunan Kepimpinan; • Meningkatkan Program Pengiktirafan dan Penghargaan; • Mewujudkan Budaya Organisasi yang Berintegriti; • Meningkatkan Pengetahuan dan Kreativiti Sumber Manusia; • Mengukuhkan Hubungan di Kalangan Warga dan Pengurusan; dan • Menggalakkan Gaya Hidup Sihat. 24 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Objektif Strategik 2: Memantapkan Budaya Integriti Kecemerlangan MAMPU perlu berteraskan kepada pengamalan budaya integriti seluruh warganya. Ini menuntut warga MAMPU supaya bertindak berpandukan kepada Nilai Teras Perkhidmatan Awam, Nilai-nilai Kembangan dan Nilai Bersama MAMPU. Bagi melicinkan proses pembudayaan ini, kefahaman dan penghayatan seluruh warga MAMPU terhadap nilai integriti perlu dipupuk dan dimantapkan. Objektif strategik ini akan dicapai melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut: • Meningkatkan Kesedaran Nilai-nilai Murni; • Meningkatkan Kefahaman dan Penghayatan Nilai-nilai Murni; • Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Murni; • Membentuk dan Membangun Integriti Individu; • Meningkatkan Pemantauan dan Penilaian; dan • Meningkatkan Kesedaran Tanggungjawab Sosial. 25Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 18. 18. Objektif Strategik 3: Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, cepat, berintegriti dan mesra pelanggan hendaklah diberi keutamaan selaras dengan prinsip Rakyat Diutamakan. Setiap bahagian di MAMPU perlu memastikan perkhidmatan yang terbaik, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Di samping itu, sistem dan prosedur kerja hendaklah dipastikan kemas, terselaras dan cekap bagi menghalang berlakunya penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Objektif strategik ini akan dicapai melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut: • Memperluas Penggunaan ICT Dalam Melaksanakan Tugas; • Memantapkan Sistem Pengurusan Pelanggan; • Memantapkan Pengurusan Pejabat; dan • Mewujudkan Persekitaran Kerja Yang Kondusif. 26 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 Objektif Strategik 4: Memperkasa Tadbir Urus dan Pengurusan Tatatertib Tadbir urus menyediakan asas kepada pengukuhan integriti dalam sesebuah organisasi melalui pewujudan mekanisme perancangan, pelaksanaan dan pemantauan usaha-usaha membudayakan nilai-nilai murni dan integriti. Tadbir urus adalah sistem yang telus, bertanggungjawab, adil, mempunyai check and balance, peka serta mengambil kira keperluan dan kehendak awam. Ia berasaskan empat (4) prinsip utama iaitu integriti, akauntabiliti, pengawasan dan ketelusan. Ia diperkenalkan dengan matlamat ke arah menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan sektor awam dalam melaksanakan dasar yang telah dimandatkan di samping mengekalkan akauntabiliti dalam sistem penyampaian. Antara ciri-ciri tadbir urus terbaik ialah keterlibatan, penguatkuasaan undang-undang, ketelusan, muzakarah, kesaksamaan dan penglibatan, kecekapan dan keberkesanan, kebertanggungjawaban dan kepekaan. Pemantapan sistem pengurusan tatatertib pula akan melahirkan warga yang berdisiplin serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, amanah, jujur dan profesional. Pengurusan tatatertib juga bertujuan memberi pengetahuan dan kesedaran mengenai aspek-aspek yang perlu diutamakan dan dielakkan dalam usaha meningkatkan keyakinan pelanggan dan stakeholder terhadap sesebuah organisasi. Dalam konteks ini, pematuhan terhadap arahan serta peraturan dalam melaksanakan tugasan dengan penuh ketaatan dan komitmen perlu disemai dalam diri setiap warga MAMPU. Objektif strategik ini akan dicapai melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut: • Memperkasa Sistem Kawalan Dalaman; • Memantapkan Mekanisme Tadbir Urus; • Meningkatkan Tahap Disiplin; dan • Meningkatkan Prestasi Pegawai Berprestasi Rendah 27Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 19. 19. 28 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Bagi memastikan pelaksanaan program-program di bawah PIM, satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pelaksana PIM akan ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan dan mengkaji keberkesanan program/aktiviti yang dirancang dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tempoh Pelaksanaan Strategi-strategi yang ditetapkan dalam PIM ini dirangka untuk tempoh 2010 hingga 2012 agar selari dengan Pelan Strategik MAMPU 2008-2012. Selain itu, sasaran Pelan Integriti Nasional (PIN) juga dijadikan panduan untuk merangka strategi dalam PIM. Jawatankuasa Pelaksana Satu jawatankuasa khas iaitu Jawatankuasa Pelaksana PIM perlu ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan PIM. Keanggotaan jawatankuasa ini adalah seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Pengurusan dan Transformasi Pengarah Bahagian Transformasi Sektor Awam (BTSA) Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia (BKPSM) Semua Pengarah Bahagian/Cawangan MAMPUAhli-ahli Tetap Setiausaha Bersama PENUTUP Untuk mencapai kecemerlangan yang diharapkan oleh stakeholder, pelanggan dan rakyat, organisasi perlu bertindak secara strategik. PIM menyediakan rangka dasar, hala tuju dan bidang fokus bagi melaksanakan program-program bagi meningkatkan integriti di kalangan warga MAMPU. Program-program ini akan dikaji semula dari semasa ke semasa sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan stakeholder serta pelanggan. Rangka kerja dalam PIM diharapkan dapat mewujudkan tadbir urus yang mantap, kukuh dan berintegriti yang merupakan asas dalam transformasi MAMPU secara menyeluruh. 29Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012
 20. 20. PELAN TINDAKAN Lampiran A
 21. 21. 32 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 33Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 OBJEKTIFSTRATEGIK1:MEMBANGUNKANMODALINSANBERINTEGRITI 1.PelaksanaanProgram TransformasiDiri DenganBerkesan Pelaksanaandan PemantauanPelan StrategikSumber Manusia MelaksanakanTraining NeedsAnalysis(TNA) Pelaksanaandan PemantauanPelan OperasiLatihan (TempohMinima Latihan7HariSetahun) MelaksanakanPusingan KerjaBagiJawatan- jawatanyangSesuai danMengikut KepakaranPegawai MelaksanakanProgram Mentor-Menteedan Coaching Memperkasa Program Pembangunan SumberManusia, Pembangunan Kerjayadan Pembangunan Kepimpinan PenyediaanPelan TransformasiDiriOleh SetiapPegawai Mesyuarat Pemantauan LaporanTNA JumlahHari MengikutiLatihan BilanganPenggiliran BilanganMentor- MenteeBilangan Aktiviti 1PelanSetahun Setiap6Bulan 1Laporan Setahun Minimum7Hari Setahun/Warga Berterusan (Tempoh Maksima 1Posisi- 4Tahun) 2MenteeUntuk 1Mentordan SesiMentor- Mentee2Kali Sebulan BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN MelaksanakanPelan PenggantianBagi Jawatan-Jawatan Strategik MelaksanakanProgram MotivasidanTeam Building ProgramPembangunan PegawaiBerpotensi TinggidanPelanKerjaya diMAMPU(Attract, GroomRetain) ProgramInspirasi (Mentoring)Untuk PegawaiMuda/Baru BilanganJawatan BilanganProgram BilanganPegawai BilanganProgram SekaliSetahun 2KaliSetahun 2KaliSetahun Mengikut Keperluan (SetiapKali Pengambilan Baru) BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 22. 22. 34 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 35Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 2.MemperakukanWarga OrganisasiSecara TerancangBagi PenerimaanAnugerah Kebesaran MelaksanakanSistem PenilaianPrestasi AnggotayangLebih Berkesan,Adil,Saksama danLebihTelus (MenyediakanKriteria yangLebihJelasUntuk EdaranSeluruhWarga) MelaksanakanAnugerah Perkhidmatan Cemerlang danPengiktirafan- pengiktirafanPeringkat JabatanyangLain Memberikan Pengiktirafan KepadaWargayang Menunjukkan PengamalanNilai-nilai yangTinggi Meningkatkan Program Pengiktirafandan Penghargaan Perakuan Kriteria BilanganMajlis Penganugerahan MengikutJenis AmalanMurniyang Dilakukan SetiapHari Keputeraan Negeri 1Kriteria 1Majlis Penganugerahan SetiapBulan BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 3. 4. Penghayatandan Pengamalan G.L.O.R.I.O.U.S PengamalanTagline MenjawabPanggilan TelefonYangSeragam PemakaianPakaian KorporatMAMPU Penggunaan SloganMAMPU ‘TogetherWeTransform’ KelabInovatifMAMPU MewujudkanKumpulan InovatifKreatif(KIK)Bagi SetiapBahagian ProgramLibraryToYou ProgramMembacaBuku ProgramPerkongsianIlmu Mewujudkan Budaya Organisasiyang Cemerlang Meningkatkan Pengetahuan danKreativiti SumberManusia PelanPelaksanaan GLORIOUS KeputusanSurvey Peratusan Pematuhan Peratusan Pematuhan PenubuhanKelab Penubuhan Kumpulan BilanganProgram BilanganBuku BilanganProgram 1Pelan 80%Warga Menjawab Panggilan MengikutTagline 100%Pematuhan 100%Pematuhan 1Kelab 1Kumpulan BagiSetiap Bahagian SekaliSebulan 4BukuSebulan 2KaliSetahun BKPSM BPKK BPKK BPKK BKPSM BKPSM/Semua Bahagian BKPSM BKPSM/Semua Bahagian BKPSM 2010 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 23. 23. 36 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 37Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 5.MeningkatkanPeranan MajlisBersamaJabatan (MBJ) MenjalankanKajian KepuasanPekerja SesiPerjumpaan/Dialog BersamaKetuaPengarah BagiMengeratkan HubunganPengurusan danWarga Mengadakan HariKeluarga MenganjurkanAktiviti SukanAntaraWarga/ Bahagian/Jabatan MengadakanProgram UntukMembentuk SemangatKekitaan (espritdecorp) Mengukuhkan Hubungan diKalangan Wargadan Pengurusan Pematuhan Mesyuarat KajianKepuasan KekerapanDialog BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram 4KaliSetahun 1KajianSetahun Sekali/3Bulan SekaliSetahun SekaliSetahun 2KaliSetahun BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 6.MengadakanProgram BriskWalking MenganjurkanProgram Riadah MengadakanKempen PemakananSihat MengadakanProgram PemeriksaanKesihatan MengadakanKempen DermaDarah MengadakanKempen BerhentiMerokok MengadakanSeminar Kecergasan MengadakanProgram PengurusanEmosi Menggalakkan GayaHidupSihat BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram 4KaliSebulan 2KaliSetahun SekaliSetahun SekaliSetahun SekaliSetahun SekaliSetahun SekaliSetahun SekaliSetahun Kelab MAMPU Kelab MAMPU BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 24. 24. 38 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 39Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 OBJEKTIFSTRATEGIK2:MEMANTAPKANBUDAYAINTEGRITI 3. MeningkatkanSambutan TerhadapProgram- programMAMPUMelalui AnalisisKehadiran MengadakanSambutan HariIntegriti Mengadakan Program-programyang MelibatkanAhliKeluarga WargaSelarasdengan KonsepMembinaIntegriti BermulaDariRumahdan MAMPUExtendedFamily JalinanStrategikdengan AgensiTerpilih MelantikPegawaiIntegriti Bertauliah(CeIO) MenubuhkanKumpulan PemikirdalamBidang Integriti Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilaiMurni Peratusan Kehadiran Pelaksanaan MajlisSambutan BilanganProgram BilanganAgensi Pelantikan Penubuhan Kumpulan 100%Kehadiran Berdasarkan SenaraiDari SetiapBahagian SekaliSetahun 2Program Setahun 1AgensiSetahun 1Pelantikan 1Kumpulan PemikirIntegriti Bahagian yang Menganjurkan Program BKPSM BTSA BTSA BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2011 2010 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 1. 2. CeramahNilai-nilaiMurni ProgramBicaraIntegriti WargaMAMPU HebahanBerita-berita Integriti HebahanMengenai Tingkahlaku-tingkahlaku Positif(Melalui Pemerhatiandan Pengalamanyang dialami)yangBoleh dicontohiWarga. Meningkatkan Penghayatandan PengamalanKodEtika MAMPUMelaluiHebahan BerterusanYangBerkesan MutiaraIntegriti MewajibkanSetiap WargaMenghadiri Kursus/LatihanMengenai Integriti,Nilai-nilaiMurni Meningkatkan Kesedaran Nilai-nilaiMurni Meningkatkan Kefahamandan Penghayatan Nilai-nilaiMurni BilanganAktiviti BilanganAktiviti BilanganAktiviti Bilangan BilanganAktiviti BilanganSiaran Kursus Dwi-Bulanan 3KaliSetahun Berterusan Berterusan 1Hebahan Sebulan 3Siaran Seminggu Satu Kursus/Latihan Setahun SetiapWarga BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 25. 25. 40 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 41Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 MewujudkanChampion IntegritiSetiapBahagian/ PeringkatGred MemberiGanjaran BagiWargayang MenunjukkanIntegriti yangTinggi Penguatkuasaan/ Pemantauan PengamalanNilai-nilai MurnisepertiResponsif danMenepatiMasa MeningkatkanAktiviti PemantapanNilai-nilai Murni(Contoh:Ceramah Agama,Usrah, SolatBerjemaah,Tahlil, BacaanYassindan Lain-lain) KempenNilai-nilaiMurni (Contoh:Senyum, UcapanTerimaKasih, UcapanSelamat Santun6) Bilangan Champion Majlis Penghargaan Kajian Keberkesanan (Survey) BilanganProgram BilanganAktiviti 2Champion BagiSetiap Bahagian SetiapKali Perhimpunan Bulanan 2KaliKajian/ Setahun 2AktivitiSebulan 3NilaiSetahun BKPSM Penganjur Perhimpunan Bulanan BKPSM/BTSA BKPSM BTSA 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANATEMPOH PELAKSANAAN 4. MewujudkanMekanisme LostFoundBeserta denganMekanisme Penghargaankepada Wargayang MenunjukkanSifat-sifat Integriti MenyediakanManual PembangunanIntegriti Individu MenyediakanPelan IntegritiIndividu MenyediakanPanduan ModelContoh (RoleModel)Berintegriti MAMPU MenyediakanGaris PanduanPenilaianKualiti PegawaiCemerlang Membentukdan Membangun IntegritiIndividu Penubuhan SekretariatLF Manual Pelan PanduanModel Contoh Pembangunan AplikasiModel Contoh PanduanPenilaian PemilihanPegawai danPelaksanaan 1Sekretariat 1Manual SetiapWarga 1Manual Panduan SistemAplikasi 1Panduan BKPSM BTSA/BKPSM BTSA/BKPSM BTSA BTSA BTSA BTSA 2010 2011 2012 2009 2010 2010 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 26. 26. 42 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 43Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 5. MemilihdanMengiktiraf ModelContohBerintegriti MAMPU Pengiktirafankepada Anak-anakWarga MAMPUyangMencapai KeputusanAkademik/ AkhlakCemerlang MengadakanProgram PengukuhanKecerdasan EmosidanSpiritual(ESQ) Warga ProgramBicaraInspirasi ProgramPembangunan PegawaiMuda Berintegriti MelaksanakanAudit NilaiSecaraBerkala Meningkatkan Pemantauandan Penilaian ModelContoh Bilangan Pengiktirafan BilanganProgram BilanganProgram BilanganProgram NilaiKomposit 2Model Contoh Setahun SekaliSetahun 1Program Setahun 2Program Setahun 1Program Setahun SetahunSekali (NilaiKomposit Lebihdaripada 80%) BKPSM/BTSA BKPSM BKPSM BPKK BKPSM/BTSA BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2011-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 6. MelaksanakanProgram PengukuhanBagi Meningkatkan Aspek-aspekAuditNilai yangKurangMemuaskan KajianKeberkesanan Program-programIntegriti AuditIntegriti/Integrity Testing NaziranDalamanBagi Aspek-aspekIntegriti MenganjurkanLawatan keInstitusi-institusiseperti RumahOrangTua, Hospital,RumahAnak Yatim,PusatPerlindungan danlain-lain-Bagi MenerapkanNilai-nilai BerkasihSayang, RendahDiridanBesyukur MenganjurkanSeminar Keibubapaan Meningkatkan Kesedaran Tanggungjawab Sosial BilanganProgram BilanganKajian BilanganAudit BilanganNaziran BilanganProgram BilanganProgram 4Program Setahun 1Kajian Setahun 2KaliSetahun 2KaliSetahun 4KaliSetahun SekaliSetahun BKPSM/BTSA BTSA BIP BIP BKPSM(JKM) dan KelabMAMPU BKPSM/Kelab MAMPU 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2011-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 27. 27. 44 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 45Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 MenubuhkanPasukan SukarelawanBagi MembantuMangsa Bencana MewujudkanMekanisme BagiWargaMenyalurkan DermasepertiWang, PakaiandanBahan Makananuntuk DiserahkankepadaPihak yangMemerlukan. (Cth:RumahAnakYatim, RumahKebajikan,dll.) MenganjurkanProgram BersamaBadan Kebajikan Penubuhan Pasukan BilanganProgram BilanganProgram 1Pasukan SekaliSetahun SekaliSetahun BKPSM BKPSM BKPSM 2010 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN OBJEKTIFSTRATEGIK3:MENINGKATKANSISTEMPENYAMPAIANPERKHIDMATAN 1. 2. SistemGOE-EGDMS SistemMyMeeting SistemPengurusanRekod SistemAduanWarga MAMPU SistemMaklumBalas Warga Sistem/PetiCadangan MelaksanakanKajian KepuasanPelanggan SetiapTahun Memantaudan MengemaskiniPiagam PelangganMengikut Keperluan Memperluas PenggunaanICT Dalam Melaksanakan Tugas Memantapkan Sistem Pengurusan Pelanggan Peningkatan Penggunaan Peningkatan Penggunaan PematuhanSistem TempohMasa Penyelesaian TempohMasa Respon TempohMasa Respon PelaksanaanKajian Pelaksanaan Semakan 80% 80% 100% DalamTempoh 7Hari DalamTempoh 1Hari DalamTempoh 1Hari SatuKajian Setahun 2KaliSetahun BKPSM-STM BKPSM-STM BKPSM-STM BPKK BPKK BPKK BPKK BPKK 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 28. 28. 46 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 47Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 3. MenyediakanRisalah MengenaiPerkhidmatan yangDisediakanMAMPU BagiKemudahan Pelangganyang BerurusanDiKaunter PemantauanPenilaian KepuasanPelanggan MelaluiSisteme-Rating MeningkatkanKesedaran danPemahaman MengenaiPeraturan danProsedurPejabat Melalui: •KnowledgeSharing •Ceramah MelaksanakanMystery ShoppingBagi Aspek-aspekSeperti MenjawabPanggilan Telefon,Ketersediaan UntukMembantudan Sebagainya Memantapkan Pengurusan Pejabat Penghasilan Panduan/Risalah Pelaksanaan Penilaian Bilangan SesiKnowledge Sharing/Ceramah Laporan Mencakupi SemuaUrusan 1Penilaian Setahun 3KaliSeminggu 2kaliSebulan BPKK BPKK BKPSM Semua Bahagian BIP 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 4. Melaksanakan Langkah-langkah Mengurangkan Pembaziran Sumber-sumberPejabat PelaksanaanAmalan5S (Sisih,Susun,Sapu, SeragamdanSentiasa Amal)SecaraBerterusan Menganjurkan PertandinganKeceriaan Pejabat Mewujudkan PersekitaranKerja yangKondusif Peratusan Penjimatan MarkahPenilaian Bilangan Penyertaan 20% 100% Pematuhan 100% Penglibatan BKPSM BIP BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 29. 29. 48 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 49Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 OBJEKTIFSTRATEGIK4:MEMPERKASAKANTADBIRURUSMEMANTAPKAN PENGURUSANTATATERTIB 1.MelaksanakanSistem PengurusanKualitiMSISO 9001:2008 ISMSMSISO27001 MAMPU ICTSecurityScorecard Pemantauan PelaksanaanSistem PengurusanFail PemantauanPematuhan Pekeliling/ArahanDalam PelaksanaanTugas PemantauanPematuhan KriteriaSistem-sistem Penarafan Pemantauan Pelaksanaan Keputusan-keputusan MesyuaratMAMPU Memperkasa SistemKawalan Dalaman Pensijilan MSISO9001:2008 Mendapatkan Pensijilan MSISO27001 Pematuhankepada DasarKeselamatan ICTMAMPU Kekerapan Pemantauan Kekerapan Pemantauan Kekerapan Pemantauan Peratusan Pelaksanaan KeputusanMengikut Tempohyang Ditetapkan Pensijilan MSISO 9001:2008(2010) Pensijilan MSISO27001 (2010) Tahap Pematuhan 90% 3BulanSekali 2BulanSekali 2BulanSekali Melebihi90% BKPSM Semua Bahagian BPICT BPICT BKPSM BIP BIP BPKK 2010 Julai2010 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN 2.Memantapkan Mekanisme TadbirUrus Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat SetiapBulanBKPSM2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 30. 30. 50 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 51Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 3.MemantauPenyelesaian Kes-kesTatatertibDalam TempohyangDitetapkan Menyediakan Persekitaranyang KondusifUntukSesi Kaunseling/Pembimbing RakanSebaya MemantauUntuk MemastikanTindakan DiambilAtasSebarang PelanggaranPeraturan Pejabat MemantauPelaksanaan PengisytiharanHarta PeneranganMengenai KesalahanTatatertibdan Jenayah Meningkatkan TahapDisiplin Jangkamasa PenyelesaianKes KualitiPersekitaran Bilangan Pemantauan Laporan Pengisytiharan Harta Bilangan Penerangan KurangDari 3Bulan Bilik/Ruangan Khas SetiapBulan 100%Isytiharkan Harta 2KaliSetahun BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN MesyuaratPengurusan KananMAMPU(MPKM) MesyuaratPengurusan MAMPU(MPM) Jawatankuasa PengurusanKewangan danAkaun(JPKA) JawatankuasaKeutuhan TadbirUrus(JKTU) Jawatankuasa PengurusanAsetAlih Kerajaan(JKPAK) PasukanPetugasKhas Pembangunan KandunganSektorAwam (PPK) Jawatankuasa PenyelarasanKerajaan Elektronik(EGCOM) Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat Pematuhan Pelaksanaan Mesyuarat SetiapMinggu SetiapBulan 4KaliSetahun 3KaliSetahun 4KaliSetahun 12KaliSetahun 4KaliSetahun BPKK BPKK BKPSM BKPSM BKPSM BPPEG BPPEG 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 31. 31. 52 Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 53Pelan Integriti MAMPU 2010 - 2012 BENDERA AMARAN Jika anda berfikir, berkata atau mendengar mana-mana kalimat yang berikut, berhenti sejenak untuk mempertimbangkan semula keputusan anda. Anda, pegawai atasan anda atau rakan sekerja anda mungkin sedang mengikut jalan yang salah. “Tiada siapa yang perasan.” “Undang-undang ini tidak masuk akal, buat apa kita ikut.” “Selama ini, begitulah cara kita melakukannya, jadi tentu tak mengapa.” “Bukan masalah saya sebab bukan tugas saya.” “Kita akan terlepas tarikh pelancaran atau tidak dapat mencapai sasaran jika kita tidak mencari jalan untuk melakukannya. Jadi tak mengapalah jika kali ini peraturan diketepikan.” “Semua orang melakukannya.” “Esok sajalah kita buat, deadline lambat lagi.” “Kita ikut saja, apa-apa yang berlaku dia yang akan tanggung.” 4. Mengadakan Program-programBagi MengutukAmalan- amalanyangTidak BeretikadanBerintegriti. (NamingandShaming) MemberikanKhidmat BimbinganKaunseling MelaksanakanPusingan KerjaatauPenempatan MengikutKesesuaian MelaksanakanProgram PemulihanSeperti ProgramMotivasi, TeamBuildingdan Program-program Kerohanian Meningkatkan PrestasiPegawai Berprestasi Rendah Bilangan Penerangan BilanganSesi KaunselingLNPT LaporanLNPTdan AnalisisMBTI BilanganProgram Penyertaan 1KaliSebulan Peningkatan KualitiKerja Warga Peningkatan% Kepuasan Bekerja 100% Penglibatan Pihak Berkenaan BKPSM BKPSM BKPSM BKPSM 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 BILPROGRAM/AKTIVITISTRATEGIINDIKATORSASARANPELAKSANA TEMPOH PELAKSANAAN
 32. 32. Diterbitkan oleh : Seksyen Pembangunan Nilai dan Etika Bahagian Transformasi Sektor Awam Jabatan Perdana Menteri Januari 2010

×